Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Informacja z realizacji przez przedsiębiorców obowiązków, o których mowa w art. 6 c i 6 d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (kontrole paliw stałych) 2019-05-10 11:02
dokument Sprawozdanie z działalności Inspekcji Handlowej jako podmiotu ADR za rok 2018. 2019-04-29 12:19
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości paliw 2019-04-19 10:26
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami. 2019-04-05 08:18
dokument INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych, w tym zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic samochodowych 2019-04-03 11:03
dokument INFORMACJA o wynikach kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych 2019-04-03 09:39
dokument Informacja o wynikach kontroli ryb i produktów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym 2019-04-05 08:30
dokument INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci używanych podczas spożywania posiłków (IV kw. 2018 r.) 2019-04-03 09:03
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnictwa ekologicznego zarówno pochodzenia zagranicznego jak i krajowego 2019-04-03 09:01
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych 2019-03-18 11:46
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości obrotu akumulatorami samochodowymi i bateriami 2019-03-18 11:48
dokument Informacja o wynikach kontroli produktów posiadających oznaczenia (ChNP, ChOG i GTS) 2019-03-13 08:07
dokument INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług. 2019-03-08 09:54
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania świeżych owoców i warzyw oferowanych w sieciach handlowych w 2018 r. 2019-03-08 09:35
dokument Informacja o jakości handlowej jaj spożywczych oferowanych w opakowaniach IV kw. 2018 2019-02-27 12:59
dokument INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi w roku 2018. 2019-02-26 09:37
dokument Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F3 przeprowadzonych w IV kw. 2018 r. 2019-02-26 08:46
dokument Sprawozdanie Stałego Sądu Polubownego za 2018 rok 2019-02-25 12:51
dokument Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów III kw. 2018 r. 2019-01-30 10:26
dokument Informacja o wynikach z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci (III kw. 2018 r.) 2019-01-30 10:23
dokument Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek 2018-12-15 13:20
dokument Informacja o wynikach kontroli sprzedaży internetowej zabawek 2018-12-15 13:01
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i świadczenia usług gastronomicznych, głównie w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, a także znajdujących się na stacjach paliw oraz na dworcach dalekobieżnej komunikacji lub w ich pobliżu 2018-12-15 13:00
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości odzieży sportowej 2018-12-13 10:20
dokument Informacja o wynikach kontroli produktów biobójczych oferowanych w placówkach hurtowych i detalicznych. 2018-12-13 10:16
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów cukierniczych i czekoladowych 2018-11-19 14:18
dokument Informacja o wynikach kontroli z zakresu informacji na etykietach wyrobów zawierających lotne związki organiczne 2018-11-19 14:13
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości karmy dla zwierząt domowych (towarzyszących) 2018-11-13 14:33
dokument Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością 2018-11-09 10:09
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wybranych środków spożywczych oferowanych na rynku krajowym i ich oryginalnych odpowiedników sprowadzanych z krajów Europy Zachodniej 2018-10-15 12:22
dokument Informacja z kontroli bezpieczeństwa drabin i stołków (II kw. 2018 r.) 2018-09-27 08:47
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej produktów oznaczonych dobrowolnymi informacjami typu: "wyprodukowany z pszenicy durum", "100% (np. soku, mięsa)", "domowy", "naturalny", "bez konserwantów", "bez barwników", "wolny od GMO", "bez laktozy", "bez glutenu" 2018-09-13 14:52
dokument Informacja o wynikach kontroli mleka i produktów mlecznych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym 2018-09-12 13:44
dokument Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego i źródeł światła. 2018-08-10 13:31
dokument Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie obrotu nieruchomościami 2018-08-10 13:05
dokument Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 2018-08-06 13:00
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i przetworów mięsnych 2018-06-19 11:45
dokument Informacja o wynikach kontroli maszyn - elektronarzędzi 2018-05-30 11:53
dokument Informacja o wynikach kontroli placówek gastronomicznych w tym oferujących potrawy kuchni zagranicznych w zakresie weryfikacji składu deklarowanego z rzeczywistym 2018-05-28 13:40
dokument Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zabawek 2018-05-28 09:01
dokument Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych 2018-05-23 08:23