Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli ryb i produktów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym

Realizując program kontroli UOKiK dotyczący kontroli ryb i produktów rybnych w zakresie weryfikacji deklarowanego składu z rzeczywistym, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 14 kontroli u 11 przedsiębiorców, których wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni ryb w Kołobrzegu [kontrola urzędowa];

Magazyny Centralne Sieci Handlowych

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Koszalinie [kontrola urzędowa];

Sklepy sieci handlowych

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hipermarkecie w Szczecinie [2×kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Choszcznie [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Choszcznie [2×kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [kontrola urzędowa];

Pozostałe Sklepy

 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Wałczu [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Koszalinie [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Szczecinie [kontrola urzędowa];
 • Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie firmowym w Szczecinie [2×kontrola urzędowa].

Kontrolą objęto:

- Ryby świeże – 8 partii o wartości 1049 zł, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 996 zł,

- Ryby wędzone – 3 partie o wartości 300 zł, nie kwestionując zbadanych partii,

- Ryby mrożone (bez glazury) – 2 partie o wartości 533 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 78 zł,

- Ryby mrożone w glazurze – 1 partię o wartości 3184 zł, nie kwestionując zbadanej partii,

- Mrożone glazurowane filety rybne – 16 partii o wartości 11582 zł, z czego zakwestionowano 12 partii o wartości 1123 zł,

- Marynaty rybne – 11 partii o wartości 631 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 50 zł,

- Sardynki, tuńczyk, bonito – 6 partii o wartości 2096 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 188 zł,

- Konserwy rybne pozostałe – 17 partii o wartości 1876 zł, z czego zakwestionowano 2 partie o wartości 9 zł,

- Owoce morza –1 partię o wartości 7815 zł, nie kwestionując zbadanej partii,

- Inne produkty/paprykarz z makreli – 1 partia o wartości 6 zł, nie kwestionując zbadanej partii.

Ogółem zbadano 66 partii ryb i przetworów rybnych o łącznej wartości 29072 zł,
(z czego zakwestionowano 24 partie o wartości 2444 zł, co stanowi 36,36 % zbadanych partii), w tym:

- 44 partie ryb i przetworów rybnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 27074 zł, z czego zakwestionowano 7 partii o wartości 805 zł, co stanowi 15,91 % zbadanych partii,

- 22 partie ryb i przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem” o łącznej wartości 1998 zł, z czego zakwestionowano 17 partii o wartości 1639 zł, co stanowi 77,27 % zbadanych partii.

W hurtowniach zbadano 10 partii o wartości 3250 zł oraz w magazynach centralnych sieci handlowych zbadano 5 partii o wartości 21536 zł ww. produktów, nie kwestionując zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 21 partii o wartości 1839 zł ww. produktów, z czego zakwestionowano 4 partie o wartości 608 zł, co stanowi 19,05 % zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 30 partii ww. produktów o wartości 2447 zł, z czego zakwestionowano 20 partii o wartości 1836 zł, co stanowi 66,67 % zbadanych partii.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

1. Ocena jakości ryb i produktów rybołówstwa w zakresie cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do obowiązujących przepisów oraz deklaracji w oznakowaniu

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie, gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów. Ogółem zbadano 22 partie (64 op.) ww. produktów na łączną wartość 29905 zł, z czego zakwestionowano 4 partie (9 op.) o wartości 718 zł.

Badaniem objęto:

- ryby mrożone luz (bez glazury) – 2 partie o wartości 533 zł,

- ryby mrożone w glazurze – 1 partia/2op. partia o wartości 3184 zł,

- mrożone glazurowane filety rybne – 6 partii/12op. o wartości 10939 zł, z czego zakwestionowano 2 partie/6op. o wartości 480 zł,

- marynaty rybne – 6 partii/22op. o wartości 393 zł, z czego zakwestionowano
1 partię/2op. o wartości 50 zł,

- sardynki, tuńczyk, bonito – 2 partie/10op. o wartości 1632 zł, z czego zakwestionowano 1 partię/3 op. o wartości 188 zł,

- konserwy rybne pozostałe – 4 partie/15op. o wartości 1409 zł,

- owoce morza – 1 partia/3op. o wartości 7815 zł.

Nieprawidłowości stwierdzono u trzech niżej wymienionych przedsiębiorców tj.:

A. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie firmowym w Szczecinie

Do badań laboratoryjnych pobrano próbę: „Tuńczyka kawałki w sosie własnym”.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta na opakowaniu, z uwagi na niższą o 4,1g (po uwzględnieniu niepewności wyniku) masę ryby w jednym opakowaniu. Ww. produkt nie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka, pelamidy i tunka (Dz. Urz. UE L 163 z 17.6. 1992, str. 1 z późn. zm.) z uwagi na niższą o 1,8% (po uwzględnieniu niepewności wyniku) masę ryby w stosunku do deklarowanej masy netto.

Przedsiębiorca jw. złożył wniosek w zakresie przeprowadzenia badań próbki kontrolnej produktu: „Tuńczyk kawałki w sosie własnym ww. Badania zostały przeprowadzone w laboratorium UOKIK w Poznaniu. W wyniku badań laboratoryjnych próbki kontrolnej stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na niższą o 1,0g (po uwzględnieniu niepewności wyniku) masę ryby w dwóch opakowaniach oraz niższą o 4,0g (po uwzględnieniu niepewności wyniku) masę ryby w jednym opakowaniu (sprawozdanie z badań numer 14/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.). Ww. produkt nie odpowiada wymaganiom ww. rozporządzenia nr 1536/92, z uwagi na niższy o 1,9% (po uwzględnieniu niepewności wyniku) udział składników stałych ryby w jednym opakowaniu. Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2018r. poz. 2164 z późn. zm.).

W związku z powyższym:

- wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że otrzymał od producenta informację w zakresie tego produktu i zwraca się z prośbą o ustosunkowanie się do odpowiedzi,

- wysłano wystąpienie pokontrolne do producenta - w odpowiedzi producent wyjaśnił, że kwestionowany przez organ produkt został dopuszczony do obrotu w UE przez właściwe władze, które nie stwierdziły wtedy uchybień.

W wyniku analizy wyżej opisanych odpowiedzi od producenta i kontrolowanego, tut. Inspektorat uznał, iż podtrzymuje stanowisko podane w wystąpieniu pokontrolnym, tj.,że ww. produkt nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym zostaną wysłane ponownie pisma do kontrolowanego przedsiębiorcy i producenta informujące o tym, że podtrzymuje się wcześniejsze stanowisko tut. Inspektoratu.

Ponadto:

 • zostanie wysłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

B. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Choszcznie

Do badań laboratoryjnych pobrano próbę: Płaty ze śledzia atlantyckiego ze skórą smażone w zalewie octowej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu - wynik badania 13,9g/100g; wartość deklarowana 9,4g/100g; (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (...) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych).

Ponadto w badanej próbce nie stwierdzono obecności substancji słodzących (acesulfamu K i sacharyny) deklarowanych na opakowaniu.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1
ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:

 • wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że usunął nieprawidłowości,
 • wysłano wystąpienie pokontrolne do producenta - w odpowiedzi producent poinformował m.in., iż z uwagi na specyfikę przetwarzanego surowca nie jest możliwa standaryzacja wartości odżywczych, w tym ilości tłuszczu. Surowce pochodzenia morskiego (w szczególności tłuste ryby) charakteryzują się bowiem zmienną biologicznością związaną m. in. z sezonem i obszarem połowu.

W wyniku analizy odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od producenta tut. Inspektorat uznał, iż podtrzymuje zajęte stanowisko, że powyższy produkt nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. W związku z powyższym zostanie przesłane pismo do producenta.

Ponadto:

 • zostanie wysłana informacja do właściwego terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

C. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w hipermarkecie w Szczecinie

Do badań laboratoryjnych pobrano 2 próbki produktów, tj.:

 • Tilapia Nilowa filety b/sk z wodą dodaną, mrożone glazurowane,
 • Filety z Morszczuka p.g.m.

W wyniku badań laboratoryjnych i analizy wyników stwierdzono, że:

 • Tilapia Nilowa flety b/sk - w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji na opakowaniu, badany środek spożywczy posiada niższą masę ryby bez glazury (deklaracja 400g, wyniki badań: 379,7g ± 22,8g niepewność wyniku; 381g ± 22,9g niepewność wyniku; 377,2g ± 22,6g niepewność wyniku). Ponadto w badanej próbce wykazano niewłaściwe cechy organoleptyczne z uwagi na amoniakalny, obcy smak i zapach;
 • Filety z Morszczuka – w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji na opakowaniu, badany środek spożywczy posiada niższą masę ryby bez glazury (deklaracja 300g, wyniki badań: 259,6g ± 15,6g niepewność wyniku; 259,8g ± 15,6g niepewność wyniku; 262,7g ± 15,8g niepewność wyniku).

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:

 • wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wycofał ze sprzedaży z całej sieci produkty: Filety z Morszczuka i Tilapia Nilowa flety b/sk,
 • wysłano wystąpienie pokontrolne do producenta Tilapii Nilowa flety b/sk - w odpowiedzi producent poinformował, że podjął decyzję o zmianie zwiększenia kontroli podczas przyjmowania surowca i w przypadku niewłaściwej jakości dostawca tilapii zostanie wykreślony z listy kwalifikowanych dostawców.
 • wysłano wystąpienie pokontrolne do dystrybutora Filety z Morszczuka - w odpowiedzi dystrybutor poinformował, że wstrzymano konfekcjonowanie i oferowanie tego produktu,
 • wysłano 2 informacje do właściwych terytorialnie WIJHARS,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych sprawdzono zawartość dozwolonych
substancji dodatkowych w przypadku 5 partii marynat rybnych o wartości 91 zł. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018r., poz. 2335) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości masy netto z ilością rzeczywistą, zadeklarowaną przez producentów. Badaniem objęto 16 próbek (64 op.) produktów na łączną wartość 459 zł, nie stwierdzając nieprawidłowości.

3. Sprawdzenie prawidłowości oznakowania

Prawidłowość oznakowania ryb i przetworów rybnych sprawdzono w odniesieniu do przepisów:

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.);

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2018, poz. 2164 z późn. zm.);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str.18 z późn. zm.);

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. nr 83, poz. 772);

rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 01.02.2002 str.1 z późn. zm.);

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L 354 z 31.12.2008, str. 16, z późn. zm.);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013r., w sprawie wspólnej organizacji rynków rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 28.12.2013. str. 1 z późn. zm.),

rozporządzenia Rady (EWG) nr 2136/89 z dnia 21 czerwca 1989 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanych sardynek (Dz. Urz. UE L 212 z 22.7.1989, str. 79 z późn. zm.);

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1536/92 z dnia 9 czerwca 1992 r. ustanawiającego wspólne normy handlowe w odniesieniu do konserwowanego tuńczyka, pelamidy i tunka (Dz. Urz. UE L 163 z 17.6. 1992, str. 1 z późn. zm.);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 853/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004 str. 55 z późn. zm.).

Ogółem zbadano 64 partie ryb i przetworów rybnych o łącznej wartości 29063 zł, z czego zakwestionowano 18 partii o wartości 1717 zł, co stanowi 28,12 % zbadanych partii.

Badaniem objęto ogółem 42 parte ryb i przetworów rybnych w opakowaniach jednostkowych o łącznej wartości 27065 zł, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 78 zł, co stanowi 2,38 % zbadanych partii oraz 22 partie ryb i przetworów rybnych oferowanych do sprzedaży tzw. „luzem” o łącznej wartości 1998 zł, z czego zakwestionowano 17 partii o wartości 1639 zł, co stanowi 77,27 % zbadanych partii.

W hurtowniach zbadano 10 partii o wartość 3250 zł oraz w magazynach centralnych sieci handlowych zbadano 5 partii o wartości 21536 zł ww. produktów, nie kwestionując zbadanych partii.

W sklepach sieci handlowych zbadano ogółem 21 partii o wartości 1839 zł ww. produktów, z czego zakwestionowano 1 partię o wartości 78 zł, co stanowi 4,76 % zbadanych partii, w pozostałych sklepach zbadano ogółem 28 partii ww. produktów o wartości 2438 zł, czego zakwestionowano 17 partii o wartości 1639 zł, co stanowi 62,96 % zbadanych partii.

Nieprawidłowości stwierdzono u trzech przedsiębiorców tj.:

1) u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Koszalinie stwierdzono: 7 partii ryb świeżych o łącznej wartości 996 zł, gdzie w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano:

 • nazwy albo imienia i nazwiska producenta, co narusza § 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
 • nazwy systematycznej,
 • metody produkcji, w szczególności następujące sformułowania: „…złowione…” lub „złowione w wodach śródlądowych…” lub „… wyhodowane…”,
 • obszaru, na którym produkt został złowiony lub wyhodowany, oraz kategorię narzędzia połowowego użytego do połowów, (jak określono w pierwszej kolumnie w załączniku III do niniejszego rozporządzenia), co narusza art. 35 ust.1 lit. a, b, c i ust. 2 ww. rozporządzenia nr 1379/2013.

Powyższe narusza wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej. Nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.

2) u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie stwierdzono: 1 partię Mielonki z dorsza o wartości 78 zł, , gdzie na opakowaniu nie podano pełnej firmy tj. brak formy prawnej przedsiębiorcy „sp. z o.o.” i adresu podmiotu działającego na rynku spożywczym, o którym mowa w art. 8 ust.1 ww. rozporządzenia nr 1169/2011, co narusza art. 9 ust. 1 lit. h tego rozporządzenia.

Powyższe narusza wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym:

- wysłano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że powiadomił producenta zakwestionowanego artykułu
o stwierdzonych nieprawidłowościach w oznakowaniu, w odpowiedzi producent zobowiązał się do wymiany etykiety na nową uzupełnioną o brakujące informacje.

- wysłano wystąpienie pokontrolne do producenta - w odpowiedzi producent poinformował, że podjął decyzję o zmianie etykiety. Do etykiety produktu została dopisana brakująca informacja wskazująca na formę prawną producenta oraz jego adres. Do odpowiedzi dołączono wzór nowej etykiety,

- wysłano informację do właściwego terytorialnie WIJHARS.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

3) u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Szczecinie stwierdzono: 10 partii filetów rybnych mrożonych o wartości 643 zł, gdzie w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano:

 • nazwy albo imienia i nazwiska producenta, co narusza § 19 ust. 1 pkt 2 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
 • nazwy systematycznej,
 • metody produkcji, w szczególności następujące sformułowania: „…złowione…” lub „złowione w wodach śródlądowych…” lub „… wyhodowane…”,
 • obszaru, na którym produkt został złowiony lub wyhodowany, oraz kategorię narzędzia połowowego użytego do połowów, (jak określono w pierwszej kolumnie w załączniku III do niniejszego rozporządzenia), co narusza art. 35 ust.1 lit. a, b, c i ust. 2 ww. rozporządzenia nr 1379/2013.

Powyższe narusza wymagania określone w art. 4 ust. 1 ww. ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych.

W związku z powyższym wysłano wystąpienie do kontrolowanego przedsiębiorcy - w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że uzupełnił brakujące informacje. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej. W trakcie kontroli u wszystkich przedsiębiorców nie stwierdzono w obrocie produktów oznaczonych dobrowolną informacją „Produkt Polski”.

4. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia oraz przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania

Badaniem objęto ogółem 66 partii ww. produktów o wartości 29072,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono u jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie rybnym w Wałczu, u którego stwierdzono w obrocie 2 partie konserw rybnych o wartości 9 zł po upływie daty minimalnej trwałości.

Były to:

 • tuńczyk w oleju sojowym a`170 g - 215 dni po dacie,
 • paprykarz z łososia pikantny a’135 g – 63 dni po dacie.

Powyższe narusza art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018, poz. 1541 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Za popełnienie wykroczenia jw. przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 200,00 zł. Towary przeterminowane decyzją przedsiębiorcy zostały wycofane z obrotu. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania pozostałych 64 partii ww. produktów o wartości 29063 zł, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L Nr 139 z 30.04.2004. str. 1 z późn. zm.) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych ( Dz. U. Nr. 177, poz. 1733 ze zm.). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

5. Identyfikowalność towarów

Zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia ww. Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 242 z 20.09.2012r. str. 2) oraz art. 58 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009 str.1 z późn. zm.) oraz art. 67 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L Nr 112 z 30.4.2011 str. 1) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Wszyscy przedsiębiorcy przedstawili dokumenty, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów.

6. Identyfikacja przedsiębiorcy

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r. poz. 646 ze zm.). Identyfikacji dokonano w oparciu o wpisy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz w oparciu o wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Nieprawidłowości
w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

- rzetelność obsługi klientów

U siedmiu przedsiębiorców dokonano zakupu kontrolnego przedmiotowych produktów celem sprawdzenia rzetelności obsługi. W powyższym zakresie nieprawidłowości
nie stwierdzono.

- orzeczenia lekarskie

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 ww. ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczącego przechowywania i udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością. Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne orzeczenia lekarskie osób bezpośrednio stykających się z żywnością. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały/dadzą podstawę do:

- wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem
o usunięcie stwierdzonych uchybień,

- wysłania 4 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do dystrybutora z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

- ukarania 1 osoby mandatem karnym kredytowanym na kwotę 200 zł,

- przesłania 1 informacji do PPIS,

- przesłania 5 informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS,

Ponadto zostanie wysłane pismo do kontrolowanego przedsiębiorcy oraz 2 pisma do producentów podtrzymujące stanowisko tut. Inspektoratu.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • materiały z 6 kontroli skierowane zostaną do Komisji WIIH z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostaną wszczęte 3 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanych produktów.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 03-04-2019 09:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 05-04-2019 08:30