Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie obrotu nieruchomościami

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ujęte w programie kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w II kwartale 2018 r. 5 kontroli u 5 przedsiębiorców (w tym u 1 prowadzącego działalność w formie spółki cywilnej).

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących:

  • działalność gospodarczą polegającą na rzeczoznawstwie majątkowym (1 przedsiębiorca),
  • działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami (3 przedsiębiorców),
  • działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu nieruchomościami (1 przedsiębiorca).

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców: 2 świadczących usługi w zakresie pośrednictwa nieruchomościami oraz 1 zarządzającego nieruchomościami.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1. Legalność prowadzonej działalności

Spośród 5 skontrolowanych przedsiębiorców 1 zgłosił prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 4 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Prowadzona działalność gospodarcza była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

2. Kontrola rzeczoznawcy majątkowego

Kontrolowany rzeczoznawca majątkowy posiadał świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości wydane prze Ministra Infrastruktury i był wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

W czasie kontroli okazał także obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 4 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie czynności rzeczoznawstwa majątkowego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1620) w związku z art. 175 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.). Ustalono, że kontrolowany rzeczoznawca archiwizował wykonane operaty szacunkowe w tylko w formie elektronicznej. Z wydruku przedmiotowych dokumentów wynikało, że do każdego operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości załączał kopie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem umowy. Ponadto kontrolowany złożył oświadczenie, że do każdej sporządzonej opinii była załączana polisa ubezpieczeniowa OC.

3. Kontrola pośredników nieruchomości

Trzej kontrolowani pośrednicy w obrocie nieruchomościami posiadali świadectwo nadania licencji zawodowej Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Okazali też ważne polisy do umowy Obowiązkowego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej ubezpieczonego prowadzącego/wykonującego działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 2 i § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r., poz. 1626) w związku z art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Ustalono, że umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami zawierane były przez kontrolowanych przedsiębiorców w formie pisemnej.

W wyniku sprawdzenia ustalono, że 2 przedsiębiorcy nie załączali do zawieranych umów pośrednictwa kopii dokumentów ubezpieczenia, jedynie w umowach zawierali zapis, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa.

W związku z powyższym jeden z przedsiębiorców w czasie kontroli złożył oświadczenie, że od dnia rozpoczęcia kontroli kopia ubezpieczenia jest standardowym załącznikiem do każdej zawieranej umowy, drugi w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne poinformował, iż do zawieranych umów pośrednictwa dołączane są stosowne dokumenty ubezpieczenia.

4. Kontrola zarządcy nieruchomości

Kontrolowany zarządca nieruchomości (spółka z o.o.) posiadał ważną polisę ubezpieczeniową obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, jako spełnienie obowiązku wynikającego z § 2 ust. 1 i 4 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 1616) w związku z art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.).

Jak ustalono, kontrolowany zarządca nieruchomości zawierał umowy o zarzadzanie w formie pisemnej. Kontroli poddano umowy zawarte od września 2017 do maja 2018 roku.

Stwierdzono, że żadna ze sprawdzonych umów nie zawierała kopii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, co było niezgodne z art. 186 ust. 3a ww. ustawy.

Prezes kontrolowanej spółki złożył oświadczenie, iż do każdej nowej umowy o zarządzanie nieruchomościami, zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) załączane będą wymagane kserokopie umów obowiązkowego ubezpieczenia oraz iż do umów już zawartych zostaną przesłane kserokopie brakującego dokumentu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością stanowiące załącznik do tych umów.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy.

Podsumowanie i wnioski

Analizując wyniki przeprowadzonych kontroli, można stwierdzić, że wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali aktualne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanymi usługami.

Trzech z nich nie dołączało do zawieranych umów kopii obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami.

Jak wynika z uzyskanych wyjaśnień, przedsiębiorcy ci nie wiedzieli o obowiązku załączania kopii ubezpieczenia sądząc, że wystarczy zapis w zawieranych umowach, że stosowne ubezpieczenie posiadają.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 10-08-2018 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 10-08-2018 13:05