Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Sprawozdanie Stałego Sądu Polubownego za 2018 rok

Część opisowa do sprawozdania Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej za 2018 rok.

W roku 2018r. do Stałego Sądu Polubownego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej wpłynęły 169 wnioski. Wszystkie wnioski złożone zostały przez konsumentów. Około 36% spraw dotyczyło obuwia. W większości spraw ze swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową/rękojmi (w zależności od stosowanych przepisów). W jednym tylko przypadku konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji.

W 50 przypadkach Stały Sąd Polubowny w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny lub nie złożenie podpisanego zapisu na sąd. W 81 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny lub wezwana do złożenia podpisanego zapisu na sąd złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny lub nie odesłała podpisanego zapisu (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

W 7 przypadkach Sąd pozostawił wniosek bez dalszego biegu: w pięciu przypadkach strona powodowa w terminie nie uzupełniła braków formalnych złożonego wniosku; 1 wniosek dotyczył sporu pomiędzy dwoma konsumentami. Jeden wniosek został odrzucony ze względu na brak właściwości rzeczowej. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”).

W jednym przypadku konsument cofnął pozew, skutkiem czego Sąd postępowanie umorzył.

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadło 16 wyroków. W 4 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 12 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

W 15 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 10 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 24) wszystkie zostały zakończone w roku 2018. Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 9 spraw.

Średni czas rozpatrywania sporów w 2018r. wynosił 40,19dni.

Sporządziła Edyta Mateńko

Sekretarz Sądu Polubownego

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Edyta Mateńko 25-02-2019 12:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2019
Ostatnia aktualizacja: - 25-02-2019 12:51