Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 18 kontroli u 12 przedsiębiorców w zakresie kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych, w tym mrożonych wyrobów kulinarnych zgodnie z wytycznymi Prezesa UOKiK.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

Hurtownie:

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Koszalin [KONTROLA URZEDOWA].

Sklepy sieci handlowych:

 • SPÓŁKA prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Stargardzie; [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie; [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą w sklepie w Chojnie [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 • Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 • Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, prowadząca działalność gospodarczą w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA x2].

Pozostałe sklepy

 • sklep w Szczecinie [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 • SPÓŁKA JAWNA, prowadząca działalność gospodarczą w Chojnie [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 • Sklep w Sławnie [KONTROLA URZĘDOWA];
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie firmowym w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA];
 • sklep firmowy w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrolą objęto wyroby garmażeryjne- półprodukty i potrawy lub dania obiadowe :

 • Ziemniaczane (z nadzieniem) - 13 partii o wartości 1325,00 zł, zakwestionowano 2 partie o wartości 98,00 złotych;
 • Mączne (z nadzieniem) - 31 partii o wartości 2389,00 zł, zakwestionowano 1 partię o wartości 109,00 złotych,
 • mięsne - 3 partie o wartości 255,00 zł, zakwestionowano 1 partię o wartości 24,00 złotych
 • podrobowe - 5 partii o wartości 409,00 zł, zakwestionowano 1 partię o wartości 36,00 złotych;
 • mieszane - 2 partie o wartości 187,00 zł, nie kwestionując partii zbadanej partii;
 • Inne (sałatki i pizze) - 6 partii o wartości 330,00 zł, nie kwestionując żadnej partii zbadanej partii;

Ogółem kontrolą objęto 60 partii wyrobów garmażeryjnych o wartości 4895,00 złotych, z czego zakwestionowano 5 partii wyrobów o wartości 267,00 złotych, co stanowi 8,33% zbadanych partii.

I. OCENA JAKOŚCI WYROBÓW GARMAŻERYJNYCH, W TYM MROŻONYCH WYROBÓW KULINARNYCH

Badania próbek produktów przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Olsztynie gdzie dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów oraz obowiązujących przepisów.

Ogółem zbadano 12 partii (29 op.) ww. produktów garmażeryjnych o wartości 778,00 złotych, a zakwestionowano 5 partii o wartości 267,00zł, w 5 placówkach, w tym w 3 sieciach handlowych:


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością–zakwestionowano flaczki cielęco wieprzowe 900g o wartości 36,00zł z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono iż nie odpowiadają deklaracji na opakowaniu z uwagi na niższą zawartość białka - deklaracja 10g/100g, wynik 6/100g (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (..) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych). Ponadto badana próbka wykazuje niewłaściwe cechy organoleptyczne z uwagi na silnie nieczysty, kwaśny smak i zapach (silnie nieczysty wskazuje na niewłaściwe oczyszczenie surowca) - Sprawozdanie z badań nr 134/2018 z dnia 19.03.2018r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS w Poznaniu właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu,

W odpowiedzi przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, że uchybienia zostały usunięte. Natomiast producent oświadczył, że do produkcji stosuje wyłącznie surowiec oczyszczony, a każda dostawa surowca oraz cały proces produkcyjny podlega kontroli jakości, ponadto przy oznakowaniu wartością odżywczą sugeruje się wyłącznie potwierdzonymi badaniami laboratoryjnymi i nie jest w stanie przeprowadzić kontroli wartości odżywczej każdej partii surowca.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością - zakwestionowano „Kartacze z mięsem” o wartości 45,00zł z uwagi na to, że wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że kartacze z mięsem nie odpowiadają deklaracji na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość soli- deklaracja 1,2g/100g, wynik 1,9/100g (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (..) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych) - Sprawozdanie z badań nr 141/2018 z dnia 08.03.2018r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS w Gdańsku właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu.

W odpowiedzi producent oświadczył, że produkt kartacze z mięsem nie jest produktem jednoskładnikowym jest to produkt złożony z kilku surowców. Wartości odżywcze wyrobu gotowego to składnikowe wartości odżywcze wszystkich użytych surowców w procesie produkcji. Na wartość odżywczą wyrobu gotowego ma wpływ nie tylko zmienność wartości odżywczych surowców, ale także dozowanie surowców (odważanie i dozowanie ręczne). Ponadto przy oznakowaniu wartością odżywczą sugeruje się wyłącznie potwierdzonymi badaniami laboratoryjnymi i nie jest w stanie przeprowadzić kontroli wartości odżywczej każdej partii surowca. Zostaną przeprowadzone dodatkowe badania zlecone przez producenta i po otrzymaniu wyników zostaną wprowadzone zmiany w projekcie produktu.

Od kontrolowanego przedsiębiorcy otrzymano odpowiedź iż ww. kartacze z mięsem zostały usunięte ze sprzedaży.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Koszalinie, z uwagi na to, że wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że Kotleciki drobiowe 300g o wartości 24,00zł, nie odpowiadają deklaracji na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość soli - deklaracja 2,5g/100g, wynik 3,13/100g (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (..) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych) - Sprawozdanie z badań nr 144/2018 z dnia 06.03.2018r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • zostanie przesłana informacja do WIJHARS w Warszawie ze względu na siedzibę producenta.

Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy ani od producenta.

Ponadto materiały z kontroli będą stanowić podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W 2 pozostałych placówkach zakwestionowano:

Pierogi z mięsem o wartości 109,00zł, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. pierogi nie odpowiadają deklaracji na opakowaniu z uwagi na wyższą zawartość tłuszczu- deklaracja 3,6g/100g, wynik 9,1/100g i soli- deklaracja 1,04g/100g, wynik 1,64/100g (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (..) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych) - Sprawozdanie z badań nr 137/2018 z dnia 06.03.2018r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS w Szczecinie właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu.

W odpowiedzi przedsiębiorca udzielił odpowiedzi, że uchybienia zostały usunięte.

Natomiast producent poinformował, że po otrzymaniu wyników badań informacje na etykiecie dotyczące wartości odżywczej zostały poprawione.

WIJHARS w Szczecinie udzielił odpowiedzi, iż informacja zostanie wykorzystana i kontrola zaplanowana jest w następnym kwartale 2018r.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

SPÓŁKA JAWNA - zakwestionowano „Pyzy z mięsem” 450g. p. g. m., o wartości 53,00zł z uwagi na to, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych i ich analizy stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta z uwagi na wyższą zawartość soli deklaracja 0,29/100g, wynik 1,63/100g i niższą zawartość białka deklaracja 6,1/100g, wynik 3,9/100g (po uwzględnieniu tolerancji zgodnie z wytycznymi (…) w sprawie kontroli zgodności z prawodawstwem UE (…) w zakresie określenia limitów tolerancji dla składników odżywczych) - Sprawozdanie z badań nr 140/2018 z dnia 08.03.2018r.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowano wystąpienie pokontrolne do producenta kwestionowanego produktu z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,
 • skierowano informację do WIJHARS w Katowicach właściwego ze względu na siedzibę producenta w zakresie niewłaściwej jakości ww. produktu.

W odpowiedzi producent poinformował, że produkt został ponownie przesłany do badań na wartość odżywczą. O wynikach badań niezwłocznie zostanie powiadomiony Inspektorat. Do chwili zakończenia tej informacji nie uzyskano odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne od kontrolowanego przedsiębiorcy. Zostanie wysłane ponaglenie.

Ponadto materiały z kontroli dadzą podstawę do:

 • przeprowadzenia postępowania administracyjnego z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej,
 • wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Zakwestionowane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2212 ze zm.).

W trakcie badań dokonano sprawdzenia cech organoleptycznych i fizykochemicznych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów (zbadano 12 partii wyrobów garmażeryjnych -29 op.).

II. SPRAWDZENIE ILOŚCI RZECZYWISTEJ PRODUKTÓW PACZKOWANYCH

Uwzględniając przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161 z późn. zm.) pobrane do badań laboratoryjnych produkty sprawdzono w zakresie zgodności zawartości netto z ilością rzeczywistą. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano
w odniesieniu do deklaracji producentów.

Badaniem objęto 12 próbek (29 op.) produktów. Nie stwierdzono przypadków zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA PRODUKTÓW

Sprawdzono prawidłowość oznakowania wyrobów garmażeryjnych w tym mrożonych wyrobów kulinarnych w opakowaniach jednostkowych w odniesieniu do przepisów:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.31 z 1.2.2002 s. 1 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. 304 z 22.11.2011s. 18 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2010 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.);
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.);
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 83, poz. 772);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE. L 354 z 31.12.2008. s. 16 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015 r., poz. 29 z późn. zm.);

W zakresie oznakowania kontrolą objęto 60 partii wyrobów garmażeryjnych o wartości 4895,00 złotych, nie kwestionując zbadanych partii, w tym 18 partii wyrobów głęboko mrożonych o łącznej wartości 3057,00 zł, tj.:

 • 7 partii wyrobów ziemniaczanych z nadzieniem o wartości 1054,00 zł,
 • 9 partii wyrobów mącznych z nadzieniem o wartości 1695,00 zł,
 • 1 partię wyrobu mięsnego o wartości 168,00 zł,
 • 1 partię wyrobu mieszanego o wartości 140,00 zł.

W trakcie kontroli sprawdzono substancje dodatkowe 35 partii wyrobów garmażeryjnych o wartości 1716,00 złotych w odniesieniu do deklaracji producentów i obowiązujących przepisów, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.

W oznakowaniu badanych produktów nie deklarowano oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych.

Stan opakowań był prawidłowy.

IV. PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DAT MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI I TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ORAZ WARUNKÓW I SPOSOBU PRZECHOWYWANIA

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia produktów sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Nieprawidłowości
w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Kontrolą objęto 60 partii produktów o wartości 4895,00 złotych, nie kwestionując badanych partii.

Sprawdzono warunki i sposób przechowywania 60 partii ww. produktów o wartości 4895,00 złotych, uwzględniając deklaracje zawarte w oznakowaniu oraz wymagania przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE.L.04.39.1ze zm.).

W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Warunki i sposób przechowywania badanych produktów u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą były prawidłowe i uwzględniały zalecenia producentów oraz przepisy ww. rozporządzenia. Wyroby mrożone przechowywane były w temperaturach zgodnych z deklarowanymi na opakowaniu.

V. IDENTYFIKOWALNOŚĆ PRODUKTÓW

U wszystkich przedsiębiorców sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L.02.31.1 ze zm.), art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931/2011 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz.UE.L.2011.242. 2).

Badaniem objęto 60 partii produktów poprzez sprawdzenie dokumentów dostaw umożliwiających łatwą identyfikację dostawców, w przepadku 2 przedsiębiorców nie okazano dokumentów identyfikujących dostawców na 10 partii wyrobów garmażeryjnych :

 • SPÓŁKA JAWNA - nie okazano faktur VAT zakupu, a okazano dokumenty identyfikujące; żądanie w toku wykonania. Postępowanie w toku.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – nie okazano dokumentów identyfikujących partię. Postępowanie w toku.

W pozostałych przypadkach nieprawidłowości nie stwierdzono.

VI. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i zgłoszenia prowadzonej działalności do CEIDG. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

INNE ZAGADNIENIA

W trakcie kontroli u 11 przedsiębiorców sprawdzono rzetelność obsługi klientów, dokonując zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli. Nieprawidłowości w badanym zakresie
nie stwierdzono.

Ponadto sprawdzono przestrzeganie postanowień art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.) u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolujących orzeczenia lekarskie wydawane osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno–epidemiologicznych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanego przedsiębiorcy, z wnioskiem o usunięcie uchybienia,
 • wysłania 5 wystąpień pokontrolnych do producenta z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 • przesłania 4 informacji do właściwego WIJHARS oraz 1 informacja zostanie przesłana.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • materiały z 5 kontroli, w której stwierdzono niewłaściwą jakość wyrobów garmażeryjnych, zostaną skierowane do Komisji WIIH w Szczecinie w zakresie postępowania administracyjnego odnośnie wymierzenia kary pieniężnej z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 5 decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu,

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 23-05-2018 08:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-05-2018
Ostatnia aktualizacja: - 23-05-2018 08:23