Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA o wynikach kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w 2018 r. w podanym wyżej zakresie kontrole w 50 placówkach, u 47 przedsiębiorców (w tym: u 3 przedsiębiorców przeprowadzono kontrole w dwóch różnych placówkach).

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących działalność w Szczecinie, Suchaniu, Stargardzie, Kamieniu Pomorskim, Gryfinie, Łobzie, Chojnie, Koszalinie, Świdwinie, Sławnie, Darłowie, Kołobrzegu, Białogardzie, Szczecinku, Ustroniu Morskim, Połczynie Zdrój, Wałczu, Bobolicach.

Wśród kontrolowanych przedsiębiorców 39 prowadziło sprzedaż towarów (w tym: 1 przedsiębiorca prowadził sklep na stacji paliw oraz 3 przedsiębiorców prowadziło sprzedaż w aptekach), 8 przedsiębiorców świadczyło tylko usługi dla konsumentów (w tym: 3 przedsiębiorców prowadziło działalność usługową w zakresie wypożyczania sprzętu sportowego).

W odniesieniu do poszczególnych punktów programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1. Prawidłowość uwidaczniania cen oraz cen jednostkowych.

Powyższe zagadnienie sprawdzono w oparciu o przepisy:

  • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1830 ze zm.),
  • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 2121).

Wyniki kontroli przedstawiają się następująco :

a) ceny towaru (usługi)

Prawidłowości uwidaczniania cen sprawdzono u 47 przedsiębiorców, w tym u 39 przedsiębiorców sprawdzono 1750 partii towarów, a u 8 przedsiębiorców cenniki świadczonych usług.

Nieprawidłowości stwierdzono u 5 przedsiębiorców prowadzących sklepy (przy 54 partiach towarów), oraz u 3 przedsiębiorców prowadzących usługi, gdzie nieprawidłowości związane były z uwidocznionymi cennikami.

Dotyczyło to następujących przedsiębiorców:

  • u pierwszego przedsiębiorcy - stwierdzono, że w uwidocznionym cenniku przy 9 pozycjach usługi tj.: „Modelowanie: włosy krótkie od 30 do 50 zł, włosy średnie od 50 do 70 zł, włosy długie od 70 do 100 zł” itp., należności za wykonane usługi podano bez dokładnego określenia ceny za usługę, (w tzw. widełkach). Przy tak skonstruowanym cenniku uznano, że uwidocznione ceny nie określały w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości ceny za świadczone usługi.
  • u drugiego przedsiębiorcy - stwierdzono, że przy 6 partiach towaru nie uwidoczniono cen bezpośrednio przy towarach lub w bliskości tych towarów.
  • u trzeciego przedsiębiorcy - stwierdzono, że przy 9 partiach towarów oferowanych do sprzedaży nie było uwidocznionych cen w miejscu sprzedaży detalicznej.
  • u czwartego przedsiębiorcy - stwierdzono, że przy 19 partiach towarów oferowanych do sprzedaży nie było uwidocznionych cen w miejscu sprzedaży detalicznej,
  • u piątego przedsiębiorcy - stwierdzono, że w zakładzie w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla konsumentów udostępniono cenniki świadczonych usług, w których nie podano cen oraz dokładnego określenia rodzaju i zakresu niektórych świadczonych usług.
  • u szóstego przedsiębiorcy - stwierdzono, że w zakładzie w miejscu widocznym i ogólnodostępnym dla konsumentów udostępniono cenniki świadczonych usług, w których podano ceny netto, tj. bez stawki podatku od towarów i usług VAT oraz bez dokładnego określenia przy niektórych usługach ich rodzaju i zakresu.

W trakcie trwania kontroli ww. przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości.

- u siódmego przedsiębiorcy - stwierdzono brak cen przy 13 partiach towarów oferowanych do sprzedaży,

- u ósmego przedsiębiorcy stwierdzono, że przy 7 partiach towarów oferowanych do sprzedaży, nie było uwidocznionych cen w miejscu sprzedaży detalicznej.

Do ww. przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

b) ceny jednostkowe:

Kontrolą objęto 1121 partii towarów oferowanych do sprzedaży.

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono u 22 przedsiębiorców, w 25 kontrolowanych placówkach.

Brak cen jednostkowych stwierdzono przy 552 partiach towarów sprzedawanych według objętości lub masy.

W trakcie trwania kontroli 17 kontrolowanych przedsiębiorców usunęło nieprawidłowości przed zakończeniem kontroli, a do pięciu przedsiębiorców zostały skierowane wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

We wszystkich przypadkach, w których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące uwidaczniania cen i cen jednostkowych zostały (lub zostaną) wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji nakładającej karę pieniężną.

2. Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Zagadnienie to sprawdzono u 32 kontrolowanych przedsiębiorców porównując ceny towarów uwidocznione w miejscu sprzedaży z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku lub informacjami podanymi w materiałach reklamowych.

Kontroli poddano 898 partii towarów oferowanych do sprzedaży.

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono w 7 placówkach u 6 przedsiębiorców (w tym u jednego przedsiębiorcy w dwóch różnych sklepach), przy 28 partiach towarów. Dotyczyło to:

 - u pierwszego przedsiębiorcy – w sklepie w Łobzie stwierdzono, że przy 6 partiach towarów cena zakodowana w kasie była niższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce, natomiast przy 3 partiach towarów cena zakodowana w kasie była wyższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce, a w sklepie w Szczecinie, przy 1 partii towaru cena zakodowana w kasie była niższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce, natomiast przy 1 partii towaru cena zakodowana w kasie była wyższa w stosunku do ceny uwidocznionej na wywieszce.

- u drugiego przedsiębiorcy prowadzącego sklep z artykułami sportowymi rozbieżność dotyczyła 2 partii towarów: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną, a ceną w kasie wynosiła 10,00 zł, przy drugiej partii różnica ta wynosiła 7,00 zł.

- u trzeciego przedsiębiorcy rozbieżność dotyczyła 2 partii towarów tj.: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną bezpośrednio na towarze, a ceną w kasie wynosiła 2,00 zł, przy drugiej partii różnica ta wynosiła 30,00 zł.

- u czwartego przedsiębiorcy rozbieżność dotyczyła 7 partii towarów tj.: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną przy towarze, a ceną w kasie wynosiła 1,07 zł; przy drugiej partii różnica ta wynosiła 0,45 zł; przy trzeciej partii - 1,16 zł, przy czwartej partii - 0,09 zł; przy piątej partii - 0,52 zł; przy szóstej partii - 0,48 zł; natomiast przy siódmej partii różnica ta wynosiła 0,05 zł.

- u piątego przedsiębiorcy rozbieżność dotyczyła 5 partii towarów tj.: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną, a ceną w kasie wynosiła 10,00 zł, przy drugiej partii różnica wynosiła 1,50 zł, przy trzeciej partii - 1,00 zł, przy czwartej partii - 1,00 zł, przy piątej partii - 1,00 zł.

- u szóstego przedsiębiorcy stwierdzono, że przy jednym wyrobie pakowanym cena uwidoczniona na wywieszce była niezgodna z ceną odczytaną (na podstawie kodu kreskowego umieszczonego na produkcie) w kasie fiskalnej tj.: cena na wywieszce 3,39 zł, cena zakodowana w kasie 3,99 zł.

Ponadto u 2 przedsiębiorców stwierdzono niezgodności cen towarów z cenami podanymi
w gazetce, tj.:

- u pierwszego przedsiębiorcy rozbieżność dotyczyła 2 partii towarów tj.: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną przy towarze, a ceną wskazaną w gazetce wynosiła 1,07 zł, natomiast przy drugiej partii różnica ta wynosiła 0,45 zł

- u drugiego przedsiębiorcy rozbieżność dotyczyła 5 partii towarów tj.: przy pierwszej partii różnica pomiędzy ceną uwidocznioną przy towarze, a ceną wskazaną w gazetce wynosiła 10,00 zł, przy drugiej partii różnica wynosiła 1,50 zł, przy trzeciej partii - 1,00 zł, przy czwartej partii - 1,00 zł, przy piątej partii - 1,00 zł.

Podczas kontroli 3 przedsiębiorców usunęło uchybienia polegające na rozbieżnościach między cenami zakodowanymi w kasie fiskalnej, a uwidocznionymi na towarach lub w gazetce reklamowej. Do pozostałych przedsiębiorców zostały skierowane wystąpienia pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

U jednego przedsiębiorcy stwierdzono, że ceny towarów znajdujących się w ofercie handlowej nie były zakodowane w kasie fiskalnej. W kasie zaewidencjonowane były tylko cyfrowe kody identyfikacyjne oraz grupy towarów. Natomiast ceny wprowadzane były dopiero w momencie sprzedaży.

3. Wykorzystanie ustaleń.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 - wszczęcia przeciwko 26 kontrolowanym przedsiębiorcom postępowań administracyjnych,

 - wydania 25 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne,

 - skierowania do 6 przedsiębiorców 7 wystąpień pokontrolnych (w tym u 1 przedsiębiorcy dwukrotnie z uwagi na  prowadzenie kontroli w 2 różnych sklepach).

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 08-03-2019 09:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 08-03-2019 09:54