Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i świadczenia usług gastronomicznych, głównie w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, a także znajdujących się na stacjach paliw oraz na dworcach dalekobieżnej komunikacji lub w ich pobliżu

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 19 kontroli u 16 przedsiębiorców w zakresie kontroli prawidłowości funkcjonowania placówek handlowych i gastronomicznych świadczących usługi w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku, a także znajdujących się na stacjach paliw oraz na dworcach dalekobieżnej komunikacji lub w ich pobliżu.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania oraz wykorzystano zgłoszenia konsumentów.

Kontrole przeprowadzono u niżej wymienionych przedsiębiorców:

Restauracje i bary:

 1. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Niechorzu [KONTROLA URZĘDOWA z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia przestępstwa oraz wykroczenia];
 2. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA x2 wraz z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
 3. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA x2];
 4. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA];
 5. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Dziwnówku [KONTROLA URZĘDOWA];
 6. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach [KONTROLA URZĘDOWA];
 7. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Dziwnowie [KONTROLA URZĘDOWAX2];
 8. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Mrzeżynie [KONTROLA na zawiadomienie];
 9. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Świnoujściu [KONTROLA URZĘDOWA z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
 10. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze restauracji w Gąskach [KONTROLA URZĘDOWA];
 11. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze na stacji paliw w Ustroniu Morskim [KONTROLA URZĘDOWA z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
 12. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w Pizzerii w Koszalinie [KONTROLA URZĘDOWA];
 13. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Koszalinie, [KONTROLA NA ZAWIADOMIENIE];
 14. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu [KONTROLA URZĘDOWA z rozszerzonym zakresem dla przeciwdziałania popełnienia wykroczenia];
 15. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Koszalinie, [KONTROLA URZĘDOWA];
 16. Przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym na stacji paliw w Zieleniewie [KONTROLA URZĘDOWA].

Kontrole przeprowadzono u 16 przedsiębiorców a u 13 stwierdzono nieprawidłowości.

W trakcie przeprowadzonych kontroli ogółem zbadano łącznie 311 partii o wartości 7852,00zł z czego zakwestionowano 228 partii o wartości 4720,00 zł

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

PRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA (ETYKIETOWANIA) I PREZENTACJI PRODUKTÓW OPAKOWANYCH I LUZEM

Prawidłowość oznakowania sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano łącznie 290 partii o wartości 7157,00zł z czego zakwestionowano 222 partie o wartości 4237,00 zł.

Sprawdzono prawidłowość oznakowania potraw, surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L Nr 31 z 01.02.2002r. str. 1 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. Urz. UE L Nr 354 z 31.12.2008r. str. 16 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej (Dz. U. Nr 83, poz. 772),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2017r. poz. 2212 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 9 niżej wymienionych przedsiębiorców:

u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Międzyzdrojach, gdzie zakwestionowano 13 partii środków spożywczych o wartości 541,00 zł, przy których podano niepełny wykazu składników (m. in.: brak podania w przypadku dań drobiowych: sosów, sałatki, bukietu surówek, składu ziemniaków po chłopsku; brak podania w przypadku dań z Wołowiny: sosów, warzyw, sałatki, składu ziemniaków po chłopsku; w przypadku dań wieprzowych: sosów, surówki, panierki, składu ziemniaków po chłopsku, składu placka ziemniaczanego), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. Ponadto przy ww. partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

u przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w restauracji w Dziwnówku, gdzie zakwestionowano 10 partii środków spożywczych o wartości 137,00 zł (2 partie wyrobów kulinarnych o wartości 26 zł uwidocznionych w cenniku pochodzących z zakupu kontrolnego -danie mięsne stripsy 160g w cenie 12,00 zł/porcja oraz danie mięsne kotlet schabowy 150g w cenie 14,00 zł/porcja oraz 8 partii wyrobów kulinarnych o wartości 111 zł -2 partie dania mięsne o wartości 29 zł; 4 partie: pierogi, naleśniki o wartości 52 zł; 2 partie: sałatki o wartości 30 zł), przy których nie uwidoczniono pełnego wykaz składników, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. Ponadto przy ww. partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18
ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawyz dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,

u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Dziwnowie, gdzie zakwestionowano 15 partii środków spożywczych o wartości 308,00 zł, przy których podano niepełny wykaz składników ( m. in.: brak podania w przypadku dań z mięsem z kebaba : sosów, zestawów surówek, rodzaju mięsa; brak podania w przypadku propozycji obiadowych: zestawów surówek, sosów, gulaszu, placka węgierskiego, panierek kotletów), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. Ponadto przy ww. partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym
w Mrzeżynie, gdzie zakwestionowano 10 partii środków spożywczych o wartości 286,00 zł z uwagi na brak podkreślenia za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego od reszty wykazu składników (np. za pomocą czcionki, stylu lub koloru tła), występującego w składzie produktu powodującego alergię lub reakcję nietolerancji (produkty mleczne - ser, ryba), co narusza art. 21 ust.1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw. w tym dodatkowo przy 8 partiach zestawów obiadowych z rybą o wartości 226 zł będących w ofercie w cenniku w dniu kontroli podano niepełny wykaz składników (m. in.: brak podania składu: sosów chrzanowego i podgrzybkowego, bukietów surówek, gotowanych warzyw), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. Ponadto przy ww. 8 partiach wyrobów kulinarnych wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność w barze w Międzyzdrojach, gdzie zakwestionowano 2 rodzaje wyrobów kulinarnych (hamburger, kebab na talerzu) o wartości 43 zł z uwagi na brak wykazu składników.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Przedsiębiorca w toku kontroli uzupełnił brakujące informacje.

u przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w barze - restauracji w Gąskach, gdzie zakwestionowano prawidłowość oznakowania 30 wyrobów kulinarnych bez opakowań o łącznej wartości 386,00 zł będących w ofercie placówki w dniu kontroli (dania mączne: pierogi, placki ziemniaczane, spaghetti; zupy; ryby; dania mięsne: kotlet schabowy, schab w sosie pieprzowym, devoiaille, placek po węgiersku z gulaszem, gulasz wieprzowy, kopytka z gulaszem).
Przy ww. wymienionych wyrobach w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych, co stanowi naruszenie § 19 ust. l pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte, zrobiono dodatkowe menu, w którym wypisane zostały składniki wszystkich potraw: dania mączne, ryby, dania mięsne, zupy;
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze na stacji paliw w Ustroniu Morskim, gdzie zakwestionowano prawidłowość oznakowania 17 wyrobów kulinarnych bez opakowań o łącznej wartości 210,00 zł będących w ofercie placówki w dniu kontroli (zupy; dania: m.in. filet drobiowy z grilla, frytki, zestaw surówek; kotlet de volaille, frytki, zestaw surówek; placek po węgiersku; kotlet schabowy, frytki, zestaw surówek; placki ziemniaczane; pierogi ruskie; pierogi z mięsem; pierogi ze szpinakiem).

Przy ww. wymienionych wyrobach w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano pełnego wykazu składników tj. nie podano składników, które nie wynikają z nazw wyrobów kulinarnych, co stanowi naruszenie
§ 19 ust. l pkt 3 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:


u przedsiębiorcy, prowadzącej działalność gospodarczą w pizzerii w Koszalinie, gdzie zakwestionowano prawidłowość oznakowania 112 wyrobów kulinarnych bez opakowań o łącznej wartości 2158,00 zł, będących w ofercie pizzerii w dniu kontroli (100 rodzajach pizz, 3 rodzajach makaronów zapiekanych, 3 rodzajach sałatek oraz 6 rodzajach sosów).

W toku kontroli ustalono, że:

 • brak było pełnego wykazu składników tj.: nie podano wykazu składników składnika złożonego: sosu pomidorowego i ciasta wchodzącego w skład pizzy, sosów wchodzących w skład makaronów i sałatek, makaronów, sosów, co stanowi naruszenie § 19 ust. l pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;
 • w przypadku serów wymienionych w pizzach, makaronach i sałatce Piccolo nie uwidoczniono ich szczegółowej nazwy, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku jw. w związku z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;
 • wykaz składników pizzy, makaronów i sałatek nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jw.;
 • nie uwidoczniono nazw substancji powodujących alergie lub reakcje nietolerancji w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw., przy czym informacja o nazwach substancji powodujących alergie znajdowała się w miejscu niedostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu za barem u obsługi pizzerii o czym umieszczono informację w cenniku.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy

z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.


u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Koszalinie, gdzie zakwestionowano prawidłowość oznakowania 13 wyrobów kulinarnych bez opakowań o łącznej wartości 168,00 zł, będących w ofercie handlowej: 5 rodzajów sałatek, 8 rodzajów zapiekanek z uwagi na to, że:

 • nie podano wykazu składników tj.: nie podano składników składnika złożonego sosów wchodzących w skład zapiekanek: pesto, czosnkowego, majonezowego oraz grzanek wchodzących w skład sałatek, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;
 • nie podano szczegółowej nazwy kiełbasy wchodzącej w skład zapiekanek, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. jw. w związku z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jw.;
 • nie wymieniono sałaty rukoli w wykazie składników sałatek oraz nie podano, że w skład zapiekanek wchodzi pieczywo pszenne, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. 1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. jw.;
 • wykaz składników sałatek i zapiekanek nie rozpoczynał się lub nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. l pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych jw. w związku z art. 18 ust. l rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia
 • 25 października 2011r. jw.

Powyższe nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 4 ust. l ustawy z dnia z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w toku kontroli.

JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW W PLACÓWKACH GASTRONOMICZNYCH

Do badań laboratoryjnych u 9 przedsiębiorców pobrano 20 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium UOKiK w Poznaniu zakwestionowano 5 próbek
u 4 przedsiębiorców :


przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach, gdzie w badanej próbce tj. zraza wołowego z sosem z ziemniakami stwierdzono niedeklarowaną obecność wieprzowiny (Sprawozdanie z badań nr 202/2018 z dnia 30.07.2018).

Wprowadzenie do obrotu produktu niezgodnego z deklaracją w cenniku nie odpowiada wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych wykazano, że badana próbka „Kebab na talerzu” nie odpowiada wymaganiom jakościowym deklarowanym w cenniku z uwagi na zaniżoną zawartość składnika jednorodnego – mięsa, o 7,1 g po uwzględnieniu niepewności (Sprawozdanie z badań nr 204/2018 z dnia 12.07.2018).

Badany produkt (Kebab na talerzu) nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, iż zaniżona porcja mięsa może być spowodowana stosowaniem nieaktualnie zalegalizowanej wagi,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w restauracji w Dziwnowie, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych „kebab talerz bez surówek” stwierdzono niedeklarowaną obecność wieprzowiny (Sprawozdanie z badań nr 255/2018 z dnia 20.09.2018).

Wprowadzenie do obrotu produktu niezgodnego z deklaracją nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne, a w odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

przedsiębiorcy-wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym w Koszalinie, gdzie w wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 2 rodzaje wyrobów o wartości 28,00 zł tj.

 • sałatkę z łososiem, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w cenniku, stwierdzono dodatkowo obecność połówek pomidorów koktajlowych, kawałków ogórka surowego, plastrów czarnych oliwek oraz liści rukoli (Sprawozdanie z badań nr 277/2018 z dnia 07.09.2018),
 • zapiekankę z kiełbasą i papryką, ponieważ w badanej próbce w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta w cenniku, stwierdzono brak ogórka konserwowego oraz obecność żółtej papryki zamiast czerwonej. Dodatkowo w badanej próbce stwierdzono obecność sosu pomidorowego oraz startego żółtego sera (Sprawozdanie z badań nr 278/2018 z dnia 07 09 2018r.).

Ww. wyroby nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych jw.

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej kontrolowanych do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Do chwili obecnej nie otrzymano odpowiedzi od przedsiębiorców.

PRZESTRZEGANIE AKTUALNOŚCI DATY MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI, TERMINÓW PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia potraw
i półproduktów przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

W trakcie przeprowadzonych kontroli u 16 przedsiębiorców zbadano łącznie 68 partii o wartości 2747,00zł. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. stwierdzono u wspólników spółki cywilnej, prowadzących działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym na stacji paliw w Zieleniewie, gdzie stwierdzono w obrocie 2 partie towarów o wartości 33,00 zł po upływie daty minimalnej trwałości (czekolada mleczna z prażonymi solonymi migdałami w polewie o smaku miodowym Ritter Sport a' 100 g, partia w ilości 2 opakowań - 10 dni po dacie oraz cukierki do żucia w kruchych cukrowych skorupkach o kwaśnym smaku owocowym Skittles a 3 8 g, partia w ilości 5 opakowań - dni 38 dni po dacie).

Decyzją wspólnika spółki ww. towary wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

Wspólnika spółki ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt l ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.

O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie PPIS.

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ STAN SANITARNO-PORZĄDKOWY

Warunki i sposób przechowywania środków spożywczych objętych kontrolą sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.).

Badaniem objęto 69 partii o wartości 3134,00 zł. Nieprawidłowości stwierdzono w barze - restauracji w Gąskach, gdzie przechowywano w stanie zamrożonym: 9 kg schabu, 18 kg łopatki wieprzowej i 15 kg filetu z kurczaka, zamiast przechowywać je zgodnie z zaleceniem producenta w stanie schłodzonym. Powyższe stanowiło naruszenie przepisów załącznika II rozdział IX pkt 2 i 3 cytowanego rozporządzenia. O powyższym poinformowano właściwy terytorialnie PPIS.

Stan sanitarno-porządkowy placówek nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018r., poz. 646 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o wpis do CEIDG dla osób fizycznych.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców jw. stwierdzono u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Kołobrzegu.

Ww. przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem w zakresie adresu dodatkowego miejsca wykonywania działalności.

Przedsiębiorca nie złożył wniosku do CEIDG o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych w zakresie adresu dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności, co stanowi naruszenie art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r., poz. 647 ze zm.).

Za popełnione wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r., poz. 618 ze zm.) przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym
w wysokości 150,00 zł.

W związku z powyższym skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy.

W odpowiedzi ww. poinformował, że uchybienie zostało usunięte.

INNE ZAGADNIENIA

Przestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zagadnienie to badano u 1 przedsiębiorcy tj. u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Niechorzu, gdzie zakwestionowano 1 partię napojów alkoholowych (piwa) o wartości 320,00 zł z uwagi na to, że przedsiębiorca nie przestrzegał warunku określonego w art. 18 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r. poz. 2137) w związku z art. 18 ust. 7 pkt 1 tej ustawy albowiem prowadził sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych – piwa, nie posiadając wymaganego przepisami zezwolenia.

W związku z powyższym:

 • skierowano do przedsiębiorcy wystąpienie pokontrolne. W odpowiedzi uzyskano informację, iż wszelkie uchybienia wskazane podczas kontroli zostały usunięte,
 • skierowano zawiadomienie do prokuratury Rejonowej w Gryficach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 43 ust. 1 ww. ustawy.

Stosowanie przyrządów pomiarowych

Zagadnienie to badano u 6 przedsiębiorców z tego u 4 stwierdzono nieprawidłowości:

 • u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Międzyzdrojach, stwierdzono w użytkowaniu baru wagę elektroniczną bez cechy legalizacji, którą podczas kontroli wycofano.
  Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:
  • nałożenia na przedsiębiorcą mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150 zł,
  • skierowania 1 informacji do Urzędu Miar.
 • u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji w Niechorzu, stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną bez cechy legalizacji.
  Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:
  • nałożenia na przedsiębiorcę mandatu karnego kredytowanego w wysokości 300 zł,
  • skierowania 1 informacji do Urzędu Miar.
 • u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze w Świnoujściu stwierdzono w użytkowaniu wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „05”.
  Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:
  • nałożenia na przedsiębiorcą mandatu karnego kredytowanego w wysokości 150 zł,
  • skierowania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Miar.
 • u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w barze na stacji paliw w Ustroniu Morskim, stosowano wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „03”.
  Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do:
  • nałożenia na przedsiębiorcą mandatu karnego kredytowanego w wysokości 200 zł,
  • skierowania 1 informacji do Urzędu Miar.

Przestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen

Zagadnienie to badano u 2 przedsiębiorców z tego u 1 stwierdzono nieprawidłowości tj. u przedsiębiorcy, prowadzącego działalność gospodarczą w punkcie gastronomicznym
w Mrzeżynie, gdzie przy 10 zestawach obiadowych z rybą nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu do których się odnosi.
Ponadto przy zakupie kontrolnym wydano paragon fiskalny, który nie zawierał ceny jednostkowej towaru, ilości danego towaru, przez co uniemożliwił nabywcy sprawdzenie prawidłowości danej transakcji, co jest niezgodne z § 8 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. 2013 poz. 363).

Nieprawidłowości usunięto w toku kontroli, natomiast w zakresie paragonu skierowano informację do właściwego Urzędu Skarbowego.

Zagadnienia, których nie kwestionowano:

 • Rzetelność obsługi (sprzedaży),
 • Orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • Wyroby do kontaktu z żywnością,
 • Identyfikowalność towarów,
 • Jakość tłuszczu smażalniczego.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wysłania 12 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie uchybień,
 • wydania w toku kontroli 4 żądań organizacyjno-porządkowych,
 • przesłania 4 informacji do Okręgowego Urzędu Miar,
 • skierowania 2 informacji do PPIS,
 • ukarania 6 osób mandatami karnymi kredytowanymi na kwotę 1100zł,
 • przesłania 1 informacji do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego.

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania 4 decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowanego produktu,
 • zostanie przeprowadzone 10 postępowań administracyjnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Beata Manios - rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 15-12-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2018 13:00