Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości odzieży sportowej

I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz całoroczny program kontroli na 2018 r. wraz z pismami Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie w III kwartale 2018 roku ogółem 8 kontroli u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną.

Ogółem kontroli poddano 64 partie odzieży sportowej, w tym 9 partii wyrobów oferowanych do sprzedaży pod marką własną przedsiębiorcy, tj.:

 • 4 partie kurtek posiadających deklarację producenta w zakresie właściwości wodoodpornych i oddychających,
 • 2 partie kurtek męskich posiadających deklarację producenta w zakresie właściwości dotyczących wodoodporności, wiatroodporności, oddychalności i zwiększonej ochrony wchłaniania wilgoci,
 • 1 partię softsshella męskiego (bluzo-kurtka) posiadającego deklarację producenta w zakresie właściwości dotyczących wodoodporności, wiatroodporności, odchylności i hydrofobowego wykończenia materiału zapobiegającego absorbcji wilgoci,
 • 2 partie koszulek sportowych posiadających deklarację producenta w zakresie właściwości oddychających.

Spośród skontrolowanych 64 partii:

 • 20 partii zostało wyprodukowanych w Polsce,
 • 15 partii pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 29 partii pochodziło z importu, w tym 3 partie wyrobów oferowanych do sprzedaży pod marką własną przedsiębiorcy posiadające deklaracje producenta w zakresie właściwości.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano 64 partie wyrobów włókienniczych.

Zakwestionowano oznakowanie 34 partii, tj. 53,1 % wszystkich skontrolowanych partii wyrobów, w tym:

 • 7 partii wyprodukowanych w Polsce,
 • 5 partii z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 22 partie z importu.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

II. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA KONTROLI

A. JAKOŚĆ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH (ODZIEŻY SPORTOWEJ)

Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych, poddając ocenie 40 próbek odzieży sportowej, w tym:

 • laboratoryjnie 4 próbki,
 • organoleptycznie 36 próbek.

Zakwestionowano w wyniku badań laboratoryjnych próbkę zbadanego ww. wyrobu włókienniczego.

1. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Laboratorium w Łodzi pobrano próbki z 4 partii wyrobów sportowych oferowanych do sprzedaży u 4 przedsiębiorców.

Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono skład surowcowy produktów.

Kontrolowani przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań laboratoryjnych nie przedłożyli dokumentów dotyczących deklarowanych wskaźników użytkowych, ponieważ nie uzyskali ich od swoich dostawców. Brak było również takich informacji przy sprawdzanych wyrobach.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano koszulkę sportową damską M ZITA 9045 100% Merino Wool z uwagi na to, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym.

Do każdego z 3 kontrolowanych przedsiębiorców, u których pobrano próbki do badań laboratoryjnych a których badanie nie wykazało nieprawidłowości przesłano otrzymane sprawozdania z badań laboratoryjnych wraz z informacją o zwolnieniu zabezpieczonej próbki kontrolnej. U czwartego z kontrolowanego przedsiębiorcy w związku z wynikami badań laboratoryjnych zostanie wszczęta ponowna kontrola.

2. Badania organoleptyczne

Ocenie poddano 36 próbek odzieży sportowej, w tym 9 próbek wyrobów oferowanych do sprzedaży pod marką własną przedsiębiorcy, posiadających deklarację producenta w zakresie spełnianych właściwości. Oceniając organoleptycznie wyroby posiłkowano się Polskimi Normami PN-93/P-06709 „Tkaniny. Opis błędów. Terminologia” i PN-93/P-84003 „Dzianiny. Opis błędów. Terminologia”.

Nie stwierdzono błędów tkanin i dzianin oraz wad konfekcjonowania wyrobów.

B. OZNAKOWANIE ODZIEŻY SPORTOWEJ

Ogółem sprawdzono oznaczenia 64 partii wyrobów w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. U. UE L 272/1 ze zm.).

 • Zakwestionowano 34 partie (53,1 % ogółem sprawdzonych wyrobów), tj.:
 • 7 partii wyprodukowanych w Polsce,
 • 5 partii pochodzących z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 • 22 partie pochodzące z importu,

które opatrzone były etykietami lub oznakowaniem z użytymi w opisie składu surowcowego nazwami włókien tekstylnych sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 cytowanego rozporządzenia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przesłano:

 • 1 wystąpienie pokontrolne na zasadzie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • 1 wystąpienie pokontrolne na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producenta zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • 6 pism do 6 dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych informujących o stwierdzonych uchybieniach,
 • 1 pismo do Urzędu Skarbowego w związku z nieokazaniem dowodów dostaw przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

Ponadto wśród zbadanych 64 partii sportowych wyrobów włókienniczych do kontroli wytypowano 9 partii wyrobów oferowanych do sprzedaży pod marką własną przedsiębiorcy, tj.:

 • kurtka sportowa męska KUM204, granatowy melanż 1965, D4L17, 5901965537417, podszewka: 100% poliester, materiał: 100% poliester, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności, wiatroodporności, oddychalności i zwiększonej ochrony wchłaniania wilgoci,
 • kurtka męska KUM054, granat ciemny 1320, B4L17, 5901965537905, materiał: 100% poliester, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności, wiatroodporności, oddychalności oraz hydrofobowego wykończenia materiału zapobiegającego absorpcji wilgoci,
 • softsshell męski SFM200, granatowy melanż 1986, D4Z17, 5901965694738, wyprodukowany w Chinach, materiał: 95% poliester, 5% elastan, posiadający deklarację producenta w zakresie wodoodporności, wiatroodporności, oddychalności i zwiększonej ochrony wchłaniania wilgoci,
 • kurtka LADY NARBON, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności i oddychalności,
 • kurtka LEGREN JR, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności i oddychalności,
 • kurtka MAGNUM DERR, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności i oddychalności,
 • kurtka REMO, posiadająca deklarację producenta w zakresie wodoodporności i oddychalności,
 • koszulka sportowa DYNAMIC QUTDOOR ATHLETIC, posiadająca deklarację producenta w zakresie oddychalności,
 • koszulka rowerowa BICYCLE posiadająca deklarację producenta w zakresie oddychalności.

W celu weryfikacji deklarowanych właściwości w trakcie kontroli wydano 4 żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających deklarowane właściwości odzieży sportowej. Od przedsiębiorców wprowadzających do obrotu wyroby uzyskano dokumenty potwierdzające deklarowane właściwości materiałów, z których wykonano produkty, tj. raporty z badań i oświadczenia wydane na podstawie przeprowadzonych testów oraz opinię działu technologicznego. I tak:

 • importer. przedłożył raporty potwierdzające deklarowane właściwości badanych kurtek i softsshella,
 • od 2 producentów otrzymano raporty z przeprowadzonych badań kurtek zawierające m.in. wielkości parametrów takich jak wodoodporność, nieprzemakalność, oddychalność tkaniny oraz oświadczenia, że wykazane parametry pozwalają na deklarowanie opisanych właściwości,
 • producent koszulek sportowych przesłał opinię dotyczącą dwuwarstwowej budowy dzianiny, z której zostały wytworzone wyroby, umożliwiające odbiór wilgoci od ciała użytkownika oraz akumulację zgromadzonego nadmiaru wilgoci i odparowanie jej na zewnątrz.

C. INNE ZAGADNIENIA

1. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

Spośród 8 skontrolowanych przedsiębiorców, 3 zgłosiło prowadzoną działalność do Krajowego Rejestru Sądowego, natomiast 5 przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność gospodarcza prowadzona była zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do:

 • wydania 4 żądań (do producentów i importera), przedstawienia wymaganych dokumentów,
 • przesłania 3 pism do kontrolowanych przedsiębiorców wraz ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych i informacjami o zwolnieniu próbek kontrolnych,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego na zasadzie art. 33 ustawy o Inspekcji Handlowej do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego na zasadzie art. 34 ustawy o Inspekcji Handlowej do producenta zakwestionowanych wyrobów z wnioskiem o usunięcie stwierdzonego uchybienia,
 • skierowania 6 pism do 6 dostawców wyrobów niewłaściwie oznakowanych informujących o stwierdzonych uchybieniach,
 • 1 pisma do Urzędu Skarbowego w związku z nieokazaniem dowodów dostaw przez kontrolowanego przedsiębiorcę.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 13-12-2018 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2018 10:20