Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadzili w III kwartale 2018r. łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 3 kontrole w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu oraz oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Kontrole podjęto na podstawie art. 3 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004r., str. 1 z późn. zm.), art. 24 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004r. s. 4 z późn. zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U.
z 2018r. Nr 1930).

Kontrole przeprowadzono na podstawie rozeznania oraz zgłoszenia konsumenta.

Kontrolą objęto niżej wymienionych przedsiębiorców:

HURTOWNIE

 • Hurtownia w Szczecinie [Kontrola urzędowa];
 • Hurtownia w Szczecinie [Kontrola urzędowa].

POZOSTAŁE SKLEPY

 • przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Koszalinie [Kontrola urzędowa].

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 19 partii materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością o wartości 2392 zł, które w chwili wprowadzenia do obrotu nie weszły
w kontakt z żywnością. W hurtowni zbadano 10 partii ww. materiałów i wyrobów o wartości 1935 zł, w sprzedaży detalicznej (w sklepie) zbadano 9 partii o wartości 457 zł.

W wyniku przeprowadzonych kontroli nie kwestionowano badanych materiałów.

W poszczególnych grupach asortymentowych zbadano:

 • partię wyrobu ceramicznego (formy porcelanowe owalne do zapiekania) o wartości 155 zł,
 • 13 partii wyrobów z tworzyw sztucznych (pojemniki i naczynia do kuchenek mikrofalowych, rękawice z folii, pojemniki, kubki, folia do żywności, widelce, talerzyki trójdzielne) o wartości 1185 zł,
 • partię wyrobu ze szkła (pojemniki do zamrażania i przechowywania) o wartości 133 zł,
 • partię wyrobu z silikonu (cedzaki silikonowe) o wartości 120 zł,
 • 3 partie wyrobów z papieru i tektury (tacki papierowe, torby papierowe, papier do pieczenia) o wartości 799 zł.

PPRAWIDŁOWOŚĆ OZNAKOWANIA

Sprawdzono prawidłowość znakowania znajdujących się w obrocie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do postanowienia:

 • art. 3 ust. 2 i art. 15 rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004, s. 4 z późn. zm.),
 • art. 55 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 12 z dnia 14.01.2004 r., s. 1 z późn. zm.).

Kontrolą objęto 19 partii ww. materiałów i wyrobów o wartości 2392 zł. Nie kwestionowano oznakowania ww. wyrobów.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE DEKLARACJI ZGODNOŚCI

Do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością dołączono pisemne deklaracje stwierdzające, że wyroby są zgodne z przepisami. Dla pozostałych asortymentów materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością producenci udostępnili odpowiednią dokumentację. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI ŚLEDZENIA

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1935/2004 z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. Urz. UE L 338 z 13.11.2004 s. 4 z późn. zm.) w zakresie możliwości śledzenia drogi badanych materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Badaniem objęto 19 partii ww. wyrobów o wartości 2392 zł. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy w oparciu o odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

Inne zagadnienia

Nie stwierdzono w trakcie kontroli, w sprzedaży produktu uznanego za niebezpieczny, tj. smoczków, wyprodukowanych dla Canpol Sp. z o.o. SKA, nr katalogowy 23/103, nr serii CODE 0170614, kod EAN 5903407231037.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2018 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2018
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2018 10:09