Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców wymagań ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w podanym wyżej zakresie 7 kontroli u 7 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym jednego prowadzącego także sprzedaż w sklepie internetowym.

Do kontroli wytypowano w powyższym zakresie 29 partii różnego rodzaju sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów art. 37 i art. 39 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.) stwierdzono u 4 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.)

W czasie przeprowadzonych kontroli u 7 przedsiębiorców ustalono, że:

 • sześciu przedsiębiorców odbierało nieodpłatnie sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.
  Jeden kontrolowany przedsiębiorca (dystrybutor) oświadczył, że żaden klient sklepu podczas jego dotychczasowej działalności nie zdał zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, gdyż klientami sklepu były i są osoby niezamożne, zamieszkujące gospodarstwa wiejskie które we własnym zakresie zagospodarowują zużyty sprzęt;
 • pięciu przedsiębiorców odbierało nieodpłatnie zużyty sprzęt pochodzącyz gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt był tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, a dwóch przedsiębiorców nie zajmowało się dostarczaniem nabywcy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, zatem nie dotyczył ich ten obowiązek,
 • siedmiu kontrolowanych przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie byli obowiązani do nieodpłatnego przyjęcia w jednostce handlu detalicznego lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, ponieważ prowadzili jednostki handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej mniej niż 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  Ustalono, że czterech z ww. przedsiębiorców przyjmowało jednak zużyty sprzęt ww. wielkości bez konieczności zakupu nowego.

Sprawdzenie przestrzegania art. 37 ust. 4, art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

W czasie 7 kontroli ustalono, że:

 • czterech przedsiębiorców jako dystrybutorzy nie umieścili w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1-3, tj.:
  • o nieodpłatnym odbiorze zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 1 ww. ustawy (3 przedsiębiorców),
  • o obowiązku nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 2 ww. ustawy (3 przedsiębiorców),
  • o obowiązku nieodpłatnego przyjęcia przez prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, co jest niezgodne z wymaganiami art. 37 ust. 3 ww. ustawy (4 przedsiębiorców).
   Za ww. nieprawidłowości w stosunku do:
  • dwóch przedsiębiorców będzie wszczęte postępowanie administracyjne celem nałożenia kary pieniężnej (art. 37 ust. 1-3),
  • dwóch przedsiębiorców Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej po ponownym przeanalizowaniu sprawy i mając na uwadze zgromadzone w sprawach materiały dowodowe uznał, że dochowali oni należytej staranności i zrobili wszystko by nie doszło do naruszenia obowiązujących przepisów ww. ustawy. W związku z tym w piśmie skierowanym do przedsiębiorców ZWIIH poinformował, że odstępuje od wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, jednocześnie wskazując że treści udostępnianych konsumentom informacji winny być jednoznaczne i aktualizowane zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa;
 • jeden przedsiębiorca prowadzący również sklep internetowy, jako dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu, nie przekazał w sposób umożliwiający zapoznanie się, informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co jest niezgodne z treścią art. 39 pkt. 2 ww. ustawy. W stosunku do przedsiębiorcy wszczęte będzie postępowanie administracyjne w celu nałożenia kary pienięznej.
  Pozostali przedsiębiorcy, w punkcie sprzedaży umieścili informację w widocznym miejscu o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt. 2 ww. ustawy;
 • przedsiębiorcy sprzedawali sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych, który został:
  • wprowadzony do obrotu przez wpisanych do rejestru wprowadzających sprzęt, zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit a) ww. ustawy,
  • oznakowany w sposób wyraźny, czytelny i trwały zgodnie z wymaganiami art. 39 pkt 1 lit b) ww. ustawy;
   a do sprzętu dołączone były informację, o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, wraz z wyjaśnieniem znaczenia oznakowania oraz potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowia ludzi, wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

W trakcie trwania kontroli wszyscy przedsiębiorcy, u których stwierdzono ww. nieprawidłowości, podjęli dobrowolne działania naprawcze usuwając te nieprawidłowości podczas kontroli.

Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 • wszczęcia dwóch postępowań administracyjnych celem nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
 • skierowania dwóch pism do dwóch kontrolowanych przedsiębiorców informujących o odstąpieniu od wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 06-08-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 06-08-2018 13:00