Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli piekarników i okapów

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie  przeprowadził w III kwartale 2016 roku  4  kontrole  przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Drawsku Pomorskim.

Kontrolą objęto: 5 partii piekarników elektrycznych pochodzących z krajów trzecich (Turcja, Tajlandia) oraz 5 partii okapów nadkuchennych wyprodukowanych w Polsce, wprowadzonych do obrotu po 1 stycznia 2015 roku, celem sprawdzenia wykonania przez dostawców i dystrybutorów obowiązków w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz przestrzegania przez nich zakazów, o których mowa w:

  • ustawie z dnia 14 września 2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1203 ze zm.),
  • rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych  (Dz. Urz. UE L 29 z 31.1.2014 roku).

Zakwestionowano jedną partię okapów nadkuchennych.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1. Kontrola etykiet energetycznych dla domowych piekarników

Kontrolą w tym zakresie objęto 5 partii piekarników elektrycznych do zabudowy   u 2 przedsiębiorców.

Piekarniki elektryczne wyeksponowane w salach sprzedażowych posiadały umieszczone z przodu  urządzenia etykiety efektywności energetycznej, które były wyraźnie widoczne – zgodnie art. 4
ust. 3 z ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych, a także zgodnie z art. 4 punkt 1) litera a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE  w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych.

Etykiety efektywności energetycznej piekarników elektrycznych, umieszczone na ww. wyrobach były zgodne ze wzorem określonym w załączniku III pkt 1 ppkt 1.1 do ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku

 

2. Kontrola etykiet energetycznych dla domowych okapów nadkuchennych

Kontrolą w tym zakresie u 3 przedsiębiorców objęto 5 partii okapów nadkuchennych zasilanych elektrycznie, wprowadzonych do obrotu po dniu 1 stycznia 2015 roku (2 partie) i po dniu  1 stycznia 2016 roku (3 partie).

Okapy nadkuchenne posiadały umieszczone z przodu urządzenia etykiety efektywności energetycznej, które były wyraźnie widoczne – zgodnie art. 4 ust. 3 z ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych,  a także  zgodnie z  art. 4 punkt 2) litera a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych.

Etykiety energetyczne niezgodne ze wzorem w stosunku do daty wprowadzenia sprzętu do obrotu posiadał okap nadkuchenny elektryczny, kominowy, do zabudowy GORENJE model: DVG 600BEX, typ 3, art.no: 874262/423215/01, będący w ofercie handlowej przedsiębiorcy w Koszalinie.

Etykiety efektywności energetycznej (2 szt.) umieszczone na ww. wyrobie nie były zgodne   ze  wzorem określonym w załączniku III pkt 2 ppkt 2.1.2 do ww. rozporządzenia Komisji (UE)  nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku  dla okapów domowych nadkuchennych wprowadzonych do obrotu po 1 stycznia 2016 roku. Ww. etykiety efektywności energetycznej, były wydrukowane według  wzoru określonego w załączniku III pkt 2 ppkt 2.1.1 do ww. rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku przewidzianej dla okapów nadkuchennych wprowadzonych do obrotu od 1 stycznia 2015 r.  

Obowiązek dołączenia przez dostawcę do okapu nadkuchennego wprowadzonego do obrotu po dniu 1 stycznia 2016r. drukowanej etykiety efektywności energetycznej zgodnej z pkt 2.1.2 załącznika III rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych wynika z przepisu art. 3 ust. 3 litera b) podpunkt (ii) tego samego załącznika III .

Do dostawcy (producenta) skierowano pismo informujące o stwierdzonej nieprawidłowości.

Obowiązki dystrybutorów określone w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych oraz w art. 4 pkt 1 lit. a) i  pkt 2 litera a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2014 z dnia 01.10.2013 roku uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla domowych piekarników i okapów nadkuchennych  były wykonane.

Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 1, ww. ustawy z dnia 14 września 2012 roku etykiety efektywności energetycznej były sporządzone między innymi w języku polskim. Na produktach brak było innych etykiet, znaków, symboli, napisów o zużyciu energii, które mogłyby wprowadzać w błąd użytkowników końcowych.

Dystrybutorzy i dostawcy  przestrzegali zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 14.09.2012 roku o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz  o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania do dostawcy (producenta) pisma informującego o stwierdzonej nieprawidłowości.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 30-11-2016 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 30-11-2016 11:51