Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych
 
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili na terenie województwa zachodniopomorskiego łącznie 14 kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych. Kontrolą objęto przedsiębiorców w Szczecinie, Stargardzie Szcz., Chojnie, Sławnie, Koszalinie, Darłowie.
 
Ogółem skontrolowano 78 partii mrożonych wyrobów kulinarnych, z czego zakwestionowano 31 partii,co stanowi 39,7% partii zbadanych.
 
 I. Ocena jakościowa
 
Badania jakościowe przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, dokonując sprawdzenia zgodności cech organoleptycznych, fizycznych i chemicznych.
Przebadano 13 partii mrożonych wyrobów kulinarnych, z czego zakwestionowano 2 partie półproduktów mącznych, tj.
- 1 partię „Uszek z kapustą i grzybami leśnymi głęboko mrożonych 300g”, która nie odpowiadała deklaracji producenta z powodu zaniżenia zawartości farszu od 6,8% do 8,5%,
- 1 partię „Pierogów domowych z serem głęboko mrożonych 500g”, która nie odpowiadała deklaracji producenta z powodu zaniżenia zawartości nadzienia o 2,8% ,3,0% i 1,4%,
Obie partie pochodziły od tego samego producenta. Powyższe wyroby kwestionowano w hurtowni w Stargardzie Szczecińskim.
 
II. Prawidłowość oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych
Oznakowaniemrożonych wyrobów kulinarnych sprawdzono w odniesieniu do obowiązujących przepisów. W kontrolowanych placówkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie oznakowania mrożonych wyrobów kulinarnych oferowanych do sprzedaży. Badaniem objęto 78 partii, z czego zakwestionowano 28 partii, co stanowi 36% partii zbadanych:
a) mrożone półprodukty ziemniaczane – zbadano 34 partii z czego zakwestionowano 14 partii, np.: pyzy z mięsem (brak ilościowej zawartości składnika określonej w %, brak informacji „produkt głęboko mrożony”, brak informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), pyzy z mięsem (brak podania ilościowej zawartości składnika określonej w %), kopytka, pierogi leniwe, pyzy ziemniaczane, kluski śląskie (brak podania informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), kluski śląskie (brak podania informacji dotyczących sposobu przygotowania), pyzy ziemniaczane (ziemniaczane i z mięsem500g +/-3%) (brak podania informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), frytki podsmażone zamrożone (brak informacji „produkt głęboko mrożony”, użycie niewłaściwego określenia uprzedzającego datę minimalnej trwałości tj. podano„najlepsze do spożycia przed”, powinno być „najlepiej spożyć przed”), pyzy domowe ziemniaczane z mięsem (brak podania sformułowania „najlepiej spożyć przed”)
 
b) mrożone półprodukty mączne – zbadano 37 partii, z czego zakwestionowano 10 partii, np.: 2 partie pierogów (brak ilościowej zawartości składnika określonej w %, braku informacji „produkt głęboko mrożony” oraz braku informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), 2 partie pierogów (brak podania ilościowej zawartości składnika określonej w %), 2 partie pierogów leniwych (brak informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), 3 partie pierogów mrożonych, 1 partię uszek kapustą i grzybami (brak podania informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania).
 
c) mrożone potrawy mieszane – zbadano 3 partie, z czego zakwestionowano 2 partie np.:  zapiekankę z pieczarkami (brak ilościowej zawartości składnika określonej w %, brak informacji „produkt głęboko mrożony”, oraz brak informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania), zapiekankę z pieczarkami (brak ilościowej zawartości składnika określonej w % oraz informacji określających okres przechowywania przez konsumenta wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania).
 
d) wyroby z ciasta naleśnikowego – zbadano 3 partie z czego zakwestionowano 2 partie np.:  naleśniki z serem i krokiety z kapustą i grzybami (brak ilościowej zawartości składnika wyrażonej w %.
 
III Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6.09.2001r. o towarach paczkowanych i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października   2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych
 
Zagadnienie to zbadano we wszystkich placówkach obejmując badaniem 78 partii mrożonych wyrobów kulinarnych, z czego zakwestionowano 4 partie. Dotyczyło to:
- partii łazanek domowych z powodu umieszczenia obok deklaracji masy netto znaku +/-2%,
- partii pyz z mięsem, z powodu umieszczenia obok deklaracji masy netto znaku +/-3%,
-2 partii pyz ziemniaczanych, z powodu umieszczenia obok deklaracji masy netto znaku +/-3%.
 
IV. Sprawdzenie prawidłowości oznaczania cenąmrożonych wyrobów kulinarnych
Niewłaściwe oznakowanie cenami oferowanych do sprzedaży mrożonych wyrobów kulinarnych stwierdzono w 7 przypadkach u nw. przedsiębiorców:
­         przy 8 partiach brak cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, a 3 partie nie oznaczono cenami w sposób bezpośredni,
­          przy 4 partiach brak wywieszek i cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego,
­         przy 4 partiach brak wywieszek i cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego,
­         przy 20 partiach brak cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, a 12 partii wyrobów nie oznaczono cenami w sposób bezpośredni na poszczególnych egzemplarzach lub ich pojedynczych opakowaniach,
­         przy 7 partiach wyrobów brak cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego,
­         przy 20 partiach wyrobów brak cen jednostkowych uwidocznionych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego.
­         2 partie nie oznaczone cenami w sposób bezpośredni,
Ceny uwidocznione na wywieszkach zgodne były z cenami zakodowanymi w czytnikach i pobieranymi w kasie.
 
 V. Przestrzeganie warunków i sposobu przechowywania przetworów mrożonych wyrobów kulinarnych, uwzględniając zalecenia producentów oraz przepisy rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych.
 
Warunki i sposób przechowywania mrożonych wyrobów kulinarnych zarówno w placówkach detalicznych, sklepach wielkopowierzchniowych, jak i w hurtowniach, zgodne były z wymaganiami określonymi w deklaracjach producentów. W powyższym zakresie zbadano u wszystkich przedsiębiorców 78 partii wyrobów. Nie wniesiono również uwag do stanu opakowań mrożonych wyrobów kulinarnych.
W jednym przypadku mrożone wyroby kulinarne przechowywano w niewłaściwych warunkach sanitarno - porządkowych (w Kołobrzegu), gdzie magazyn nie był utrzymany w czystości, brudna była podłoga i panował ogólny nieporządek. Pełnowartościowe mrożone wyroby składowane były w nieładzie w jednym miejscu z towarami uszkodzonymi, w rozerwanych opakowaniach.
 
VI. Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia
Przestrzeganie dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia sprawdzono we wszystkich kontrolowanych placówkach. Badaniem objęto 78 partii mrożonych wyrobów nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
 VII. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej
 
Przestrzeganie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności            i żywienia
Wszyscy przedsiębiorcy przechowywali i udostępnili na żądanie kontrolującychorzeczenia lekarskie wydawaneosobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno – epidemiologicznych.
 
Przestrzeganie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy okazali zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.
Nie stwierdzono niezgodności prowadzonej działalności z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. Natomiast stwierdzono niezgodność prowadzonej działalności z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej u 1 przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Szczecinie, gdzie nie dokonano zmiany we wpisie do ewidencji działalności tj. nie ujęto w przedmiocie działalności gospodarczej „sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych”.  Miejsca prowadzonej działalności były oznaczone.
 
 Przestrzeganie ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach.
Nieprawidłowości stwierdzono u czterech przedsiębiorców tj.
-przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sklepie spożywczo - przemysłowym w Koszalinie, gdzie stwierdzono wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „I 05”,
 - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w delikatesach w Szczecinie, gdzie stwierdzono wagi elektroniczne z nieaktualnymi cechami legalizacji „ 01”, „02”,”00”,
 - przedsiębiorcy prowadzącej działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, gdzie stwierdzono wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „XII 05”,
 - u przedsiębiorcy w Chojnie, gdzie stwierdzono wagę elektroniczną z nieaktualną cechą legalizacji „I 05”.
 
 Przestrzeganie ustawy z dnia 07.10.1999r. o języku polskim
Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
 
 Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  :
-          nieprzestrzeganie wymagań jakościowych przez producentów zawartych we własnych deklaracjach,
-          nieprzestrzeganie przepisów w zakresie prawidłowości oznakowania przez producentów oraz przedsiębiorców prowadzących działalność handlową,
-          nieznajomość przepisów,
-          niedopatrzenie i zaniedbania przedsiębiorców,
-          nieznajomość przepisów dotyczących uwidaczniania cen oraz niewłaściwa ich interpretacja,
-          brak właściwego nadzoru u producentów.
 
Podsumowanie
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawędo:
-    zastosowania 2 pouczeń z art. 41KW,
-    ukarania 10 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1900,00zł,
-    wysłania 10 wystąpień pokontrolnych do producentów z wnioskami o usunięcie nieprawidłowości,
-     przesłania 12 informacji do Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
-     skierowania 6 pism do Urzędów Miar,
-     skierowania 2 informacji do organów sanitarnych,
-     wydania w trakcie kontroli żądania dotyczącego uporządkowania pomieszczeń magazynowych hurtowni i przestrzegania przepisów sanitarnych w zakresie przechowywania środków spożywczych.
 
Podczas kontroli stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości. Najczęściej dotyczyły one oferowania mrożonych wyrobów kulinarnych o niewłaściwej jakości i nieprawidłowo oznaczonych, nie przestrzegania przepisów w zakresie uwidaczniania cen, nie przestrzegania obowiązku legalizacji przyrządów pomiarowych.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 07-07-2008 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-07-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:12