Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w III kwartale 2016r. kontrole u 5 przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

Kontrolą objęto łącznie 10 partii środków ochrony indywidualnej z czego zakwestionowano 7 partii. Nieprawidłowości stwierdzono w:

 • instrukcjach 2 partii rękawic,
 • oznakowaniu 2 partii rękawic i 3 partii kasków
 • deklaracjach zgodności dotyczących 2 partii kasków i 2 partii zestawów ochraniaczy.

Instrukcje sprawdzono zgodnie z § 9 ust 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwzględnieniem wymogów:

 • pkt 7 normy PN-EN 1078+A:2013 „Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek”;
 • pkt 8 normy PN-EN 14120+A1:2008 „Odzież ochronna. Ochraniacze nadgarstków, dłoni, kolan i łokci dla użytkowników sprzęty rolkarskiego. Wymagania i metody badań”.
 • pkt 7 normy PN-EN 420+A1:2012 „Rękawice ochronne. Wymagania ogólne i metody badań”.
 • pkt 7.2 i pkt 8 normy PN-EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi”,

Stwierdzono, że w instrukcjach dołączonych do:

 • rękawic ochronnych kat II, rozm.10: brak było:
  • wskazania, że ochrona jest ograniczona do części ręki, co jest niezgodne z § 9 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia (pkt 8 ww. normy PN-EN 388:2006 w związku z pkt 7.3.6 ww. normy PN-EN 420+A1:2012)
  • ostrzeżeń: że rękawice nie powinny być noszone gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn oraz, że w przypadku rękawic z dwoma lub większą liczbą warstw (rękawice posiadały wewnątrz drugą warstwę z tkaniny runowej okrywającą część chwytną dłoni) ogólna klasyfikacja niekoniecznie odzwierciedla skuteczność zewnętrznej warstwy, co jest niezgodne z § 9 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia (pkt 8 normy PN-EN 388:2006)
 • Ponadto w oznakowaniu rękawic nie uwidocznionego terminu ważności (termin określono w instrukcji: 31.12.2020), co jest niezgodne z pkt 7.1 normy PN-EN 388:2006 w związku z pkt 7.2.1.1d  normy PN-EN 420+A1:2012, 
 • rękawic ochronnych kat II, rozm. 9 brak było:
  • numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, co stanowi naruszenie wymagań § 9 ust. 2 pkt 6 ww. rozporządzenia,
  • ostrzeżenia, że rękawice nie powinny być noszone gdy istnieje ryzyko wciągnięcia przez poruszające się części maszyn, co jest niezgodne z § 9 ust. 2 pkt 3 (pkt 8 normy PN-EN 388:2006) i stanowi naruszenie wymagań  cytowanego rozporządzenia.

Ponadto w oznakowaniu rękawic nie wskazano nazwy, znaku handlowego lub innych danych producenta, co jest niezgodne z pkt 7.1. PN-EN 388:2006, w związku z pkt. 7.2.1.1. PN-EN 420+A1:2012.

W odniesieniu do kasków sprawdzono oznakowanie zgodnie z pkt 6 ww. normy PN-EN 1078+A:2013 stwierdzając, że przy 3 partiach kasków tj:

 • kask G40-W, EAN4718905982050,
 • kask CC, EAN4043197254982),
 • kask 853223, EAN3245675982412,

nie podano w sposób łatwo czytelny dla użytkownika (pkt 6 ww. normy) następującego tekstu: „Ostrzeżenie! Kask nie powinien być używany przez dzieci podczas wspinaczki lub innych działań, przy których istnieje ryzyko uduszenia/powieszenia, gdy dziecko zatrzaśnie się w kasku” (pkt 6 lit h ww. normy).

Dodatkowo w oznakowaniu ww. kasków Giant i Uvex nie podano w sposób łatwo czytelny dla użytkownika przeznaczenia modelu, jednej lub więcej z następujących: kask dla rowerzystów, deskorolkarzy lub użytkowników wrotek (pkt 6 lit d ww. normy)

Deklaracje zgodności sprawdzono zgodnie z § 36 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Nieprawidłowości stwierdzono w deklaracjach zgodności odnoszących się do 4 partii produktów tj.:

 • kasków (G40-W), EAN4718905982050 – brak oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydanego przez jednostkę notyfikowaną z podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej oraz brak imienia i nazwiska osoby upoważnionej do złożenia podpisu  w imieniu producenta lub upoważnionego przedstawiciela, co jest niezgodne z § 36 ust. 2 pkt 4 i 7 ww. rozporządzenia.
 • zestawów ochraniaczy, Art. No.: 901386, EAN4040333423974 – brak imienia i nazwiska osoby upoważnionej do złożenia podpisu w imieniu producenta albo jego upoważnionego przedstawiciela, co jest niezgodne z § 36 ust. 2 pkt 7 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki. Ponadto nie okazano certyfikatu oceny typu WE No. GB14/92304 wskazanego w przedmiotowej deklaracji zgodności
 • zestawów ochraniaczy dla dzieci, 3 pary, EAN5054304669574 – brak oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydanego przez jednostkę notyfikowaną z podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej oraz brak podpisu osoby upoważnionej przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, co jest niezgodne z § 36 ust. 2 pkt 4 i 7 ww. rozporządzenia
 • kasków 853223, EAN3245675982412 – brak oświadczenia, że nowy środek ochrony indywidualnej jest identyczny ze środkiem ochrony indywidualnej będącym przedmiotem certyfikatu oceny typu WE z podaniem numeru certyfikatu, wydanego przez jednostkę notyfikowaną z podaniem nazwy, adresu i numeru jednostki notyfikowanej, co jest wymagane § 36 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do pierwszych dystrybutorów (4 przedsiębiorców) oraz producenta/importera skierowano pisma z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia nieprawidłowości. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano poprawionej deklaracji od jednego dystrybutora oraz stanowiska dotyczącego oznakowania kasków. Pozostali dystrybutorzy dosłali poprawione deklaracje zgodności oraz wzory etykiet z oznakowaniem, które rozesłali swoim odbiorcom. Ponadto w dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź od producenta/importera.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem zasadniczych wymagań dotyczących 2 partii rękawic chroniących przez zagrożeniami mechanicznymi, tj.:

 • rękawic ochronnych, kat II, rozm.10,
 • rękawic  ochronnych kat II, rozm. 9

przeciwko wprowadzającemu do obrotu zostanie skierowane zawiadomienie do prokuratury.

Nie planuje się kierowania wniosków do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Badania organoleptyczne przeprowadzono w zakresie spełniania wymagań zawartych w § 7 ust 4 pkt 2 (w odniesieniu do kasków o ochraniaczy) oraz w § 7 ust. 5, § 10 ust. 1 (w odniesieniu do kasków) ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z uwzględnieniem:

 • pkt. 4.6.1 - 4.6.3 ww. normy PN-EN 1078+A:2013 – dotyczy kasków (budowa, szerokość paska podbródkowego, zastosowanie regulacji paska mocującego);
 • pkt 5.3 normy PN-EN 14120+A1:2008 – dotyczy ochraniaczy (budowa)

W zakresie przeprowadzanych badań organoleptycznych stwierdzono, że badane produkty, spełniły ww. wymagania.

 

Badaniom laboratoryjnym w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Łodzi poddano:

 • kask 853223, EAN3245675982412 wytypowany do kontroli w sklepie wielkopowierzchniowym,
 • rękawic ochronnych rozm.10 wytypowany do kontroli u producenata/importera.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że:

 • kask spełnia wymagania pkt 4.4 i 4.6.6 normy PN-EN 1078+A1:2013 „Kaski dla rowerzystów, użytkowników deskorolek oraz wrotek” w zakresie zdolności amortyzacji i skuteczności układu utrzymującego
 • rękawice spełniają wymagania pkt 6.2, 6.3 i 6.4 normy PN-EN 388:2006 „Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi” w zakresie odporności na przecięcie, wytrzymałości na rozdzieranie i odporności na przekłucie

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości przy 70% partii środków ochrony indywidualnej objętych kontrolą. Były to nieprawidłowości związane z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) i dotyczyły w 20% zasadniczych wymagań (instrukcji) oraz w 40% innych wymagań (niepełnych zapisów w deklaracji zgodności). Ponadto nieprawidłowości obejmowały oznakowanie wynikające z przywołanej przez producentów normy – 50% partii produktów.

W III kwartale 2016 roku do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek  Urzędu Celnego  o wydanie opinii dotyczącej środków ochrony indywidualnej.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 25-11-2016 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2016 13:02