Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli zabawek przeprowadzonych w III kwartale 2016 r.

WIIH w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w III kw. 2016 r. łącznie 17  kontroli, w tym:

 • 9 kontroli zgodnie z programem, w tym 1 kontrola na zlecenie UOKiK W Warszawie (w związku ze skargą konsumenta), która została ujęta jako kontrola zgodnie z programem,
 • 1 kontrola na zlecenie UOKiK w Warszawie (pobranie prób),
 • 5 kontroli – doręczenie wyników z badań laboratoryjnych,
 • 1 kontrola u importera w celu ustalenia rozchodu zabawek zakwestionowanych,
 • 1 kontrola wynikająca z poprzedniej kontroli.

Kontrolą objęto łącznie 83 partie zabawek, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 56 partiach zabawek (67,47 proc.), w tym 6 partii zabawek elektrycznych.

Kontrolami objęto 12 przedsiębiorców, w tym:

 • 6 prowadzących sprzedaż detaliczną,
 •  3 prowadzących sprzedaż hurtową,
 •  3 importerów.

W zakresie spełniania wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek skontrolowano łącznie 69 partii wyrobów,
w tym:

 • 62 partie zabawek importowanych (89,86 proc. skontrolowanych),
 • 2 partie zabawek produkcji krajowej (2,9 proc. skontrolowanych),
 • 5 partii zabawek pochodzących z innego kraju UE (7,25 proc. skontrolowanych).

W zakresie spełniania wymagań dotyczących rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 547) zbadano łącznie 14 partii zabawek bateryjnych, w tym:

 • 13 partii zabawek importowanych (92,86 proc. skontrolowanych),
 • 1 partię zabawek pochodzących z innego kraju UE (7,14 proc. skontrolowanych).

Nieprawidłowości odnotowano w przypadku 6 partii zabawek. Dotyczyło to:

 • zabawki samochód karetka na baterie, kod kreskowy: 5907700693523, ITEM NO. HXBF13. Na zabawce brak było nazwiska lub nazwy, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego producenta oraz importera i adresów kontaktowych ww., a także danych identyfikujących zabawkę,
 • zabawki bałwan na baterie Art.: SY-049, kod kreskowy: 5900760000959.
 • W sporządzonej deklaracji zgodności brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE,
 • zabawki motocykl na baterie, kod kreskowy: 5907551032205, HL358344, 5521-2. W sporządzonej deklaracji zgodności brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE,
 • zabawki organy na baterie, kod kreskowy: 5901271195929, LOT No.: 39060, no.131.
 • W sporządzonej deklaracji zgodności brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE,
 • zabawki auta ciężarowe dla malucha ze światłem i dźwiękiem 12 cm, kod kreskowy: 5907700681421, #HKB01/127AR/AR2, BATCH NO. CN. W sporządzonej deklaracji zgodności brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE,
 • zabawki opaska ze światłem, kod kreskowy: 860140250089, Item No: CC024335, Number of party: 25022012. W sporządzonej deklaracji zgodności brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE oraz o zgodności wyrobu z normą PN EN 62115:2013P „Zabawki elektryczne Bezpieczeństwo użytkowania”

Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 56 partiach zabawek, w tym w 6 partiach zabawek bateryjnych (81,16 proc. skontrolowanych).
Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:

Przykład:

 • niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– w 18 partiach zabawek,
 • nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów – w 13 partiach zabawek,
 • braku danych producenta – w 7 partiach zabawek,
 • braku danych importera – w 2 partiach zabawek,
 • braku słowa „ostrzeżenie” lub „ostrzeżenia” przed ostrzeżeniem – w 4 partiach zabawek,
 • braku wskazania ryzyka dotyczącego ograniczenia wiekowego – w 2 partiach zabawek,
 • nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka –
 • w 5 partiach zabawek,
 • umieszczenia ryzyka dotyczącego ograniczenia wiekowego w obcej wersji językowej – w 1 partii zabawek,
 • braku wymaganych ostrzeżeń (dot. zabawki kapiszonowej) – w 1 partii zabawek,
 • niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej – w 9 partiach zabawek,
 • niepełnej instrukcji bateryjnej – w 2 partiach zabawek,
 • instrukcji użytkowania w obcej wersji językowej – w 1 partii zabawek,
 • brak bezpośrednio na zabawce (SEE) nazwiska lub nazwy, zarejestrowanej nazwy towarowej lub zarejestrowanego znaku towarowego producenta oraz importera i adresów kontaktowych ww.  a także danych identyfikujących zabawkę – w 1 partii zabawek,
 • nieprawidłowo sporządzonej deklaracji (niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek  bądź rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym
 • i elektronicznym) – w  32 partiach zabawek oraz w 5 partiach zabawek bateryjnych,
 • brak sporządzonej deklaracji – w 1 partii zabawek.

Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Łącznie ww. badaniom poddano
19 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 13 próbkach (68,42 proc. zbadanych).

Badaniom organoleptycznym poddano 2 próbki zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji i wykonania w 2 próbkach (100 proc. zbadanych).

Były to 2 zabawki edukacyjne:

 • ciąganka piesek o kodzie kreskowym 5907773947721, numer serii G051028-0512-2036, wyprodukowana w Chinach,
 • ciąganka słonik, o kodzie kreskowym 98 5907773947738, numer serii G051035-0827-2037,  wyprodukowana w. Chinach.

Były to zabawki w kształcie zwierzątek na kółkach wykonane z tworzywa sztucznego o intensywnych barwach podstawowych z umocowaną linką do ciągnięcia. Do zabawek były dołączone klocki, których kształty były dopasowane do wyciętych otworów w korpusie zwierzątek. Klocki w każdym położeniu mieściły się w cylindrze do badania małych części. Było to niezgodne z wymaganiami określonymi w pkt 5.1a) normy PN-EN 71-1:2014 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne” oraz pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 „Szczegółowe Wymagania Bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 17 próbek zabawek, z czego
w 11 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (64,71 proc. zbadanych).

w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badania 13 próbek zabawek pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 9 próbkach (69,23 proc. zbadanych).

Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi:

EN 71-1 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne – zbadano 13 próbek, a zakwestionowano 9 próbek.

Były to:

 • zabawka wózek dla lalek NO. KW113, kod kreskowy: 5907616684950, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.3  załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na złamanie konstrukcji wózka i rozłączenie blokady zabezpieczającej podczas badania, co stanowi zagrożenie urazu w wyniku ruchu części przemieszczających się względem siebie (pkt 4.10.1 b normy PN-EN 71-1:2015 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne) – próba została pobrana na zlecenie UOKiK w Warszawie,
 • zabawka karuzela nr 6313, 838-15 STARRINESS MUSICAL MOBILE, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1 b  normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”) - kontrola tej zabawki i pobranie jej do badań było wynikiem skargi konsumenta (mała stabilność karuzeli montowanej do łóżeczka) i zlecenia kontroli przez UOKiK w Warszawie,
 • zabawka piłka światło (lew), kod kreskowy: 590767060314 oraz
 • zabawka piłka światło (jeż), kod kreskowy: 5907670603126, wyprodukowane w Chinach (brak danych producenta) - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. zabawki w zakresie wykonanych badań nie są zgodne z pkt 1.4.1 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na przekroczony dopuszczalny stosunek masy do współczynnika sprężystości k piłki jo-jo, co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika (dziecka) wskutek owinięcia się wokół szyi (pkt 4.24 normy PN-EN 71-1:2015-01 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”),
 • zabawka pchanka, kod kreskowy: 5907670607933, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na odłączenie się w wyniku badania elementów, które mieszczą się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1 b  normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”),
 • zabawka telefon Art#.QL-347B, kod kreskowy: 5900760000980, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie przeprowadzonych badań nie jest zgodna z pkt 1.14 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na przekroczony poziom ciśnienia akustycznego, co może stwarzać ryzyko uszkodzenia słuchu (pkt 4.20.2.2 normy PN-EN 71-1:2015-01 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”),  
 • zabawka pistolet na strzałki 16 cm, kod  kreskowy: 5907700682435, #HES22/EP5003, wyprodukowany w Chinach,
 • zabawka pistolet na strzałki, kod kreskowy: 5906160180987,  ITM. No.00-80987, wyprodukowany w Chinach

            Obie zabawki pistolety nie przeszły pozytywnie badania wytrzymałości na rozciąganie przeprowadzonego wg pkt 8.4.2.1 normy PN-EN 71-1:2015-01 „Bezpieczeństwo zabawek – Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne”. Wskutek badania odłączeniu uległy wszystkie przyssawki występujące w strzałkach. Było to niezgodne z wymaganiami pkt 4.17 b) cytowanej normy. Wobec tego ww. zabawki pistolety na strzałki nie spełniały wymagań określonych w pkt 1.4.2. załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.),

 • zabawka królewna (gumowe figurki w kształcie królewny Śnieżki i 7 krasnoludków),  kod kreskowy: 5905698058553, nr art. DP-10034, wyprodukowana w Chinach - zabawka nie przeszła pozytywnie badania wytrzymałości na rozciąganie. Wskutek badania od każdej figurki (królewny i 7 krasnoludków) odłączyły się wszystkie  elementy wydające dźwięk. Każdy z tych elementów mieścił się  całkowicie w cylindrze do badania małych części, co było niezgodne z wymaganiami pkt. 5.1b cytowanej normy. Ponadto figurka królewny i figurki 3 krasnali, wystawały poza obręb podstawy szablonu A i B, co jest niezgodne z wymaganiami pkt. 5.8 cyt. normy. Z uwagi na to, że figurki mogą być przeznaczone dla dzieci zbyt małych aby mogły samodzielnie siadać  ich niewłaściwa forma geometryczna stwarza ryzyko zaklinowania w ustach. W związku z tym zabawka nie spełniała wymagań załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.) określonych w  pkt. 1.4.2. i w pkt. 1.4.3.

PN-EN 71-3 + A1:2014-12 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 3: Migracja określonych pierwiastków” – zbadano 1 próbkę (zabawka Królewna), której nie zakwestionowano.  

W Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania
w nich substancji niedozwolonych, tj. ftalanów. 

W zakresie występowania ww. ftalanów w laboratorium zbadano 4 próbki zabawek,  pochodzących z Chin. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 zbadanych próbkach (50 proc. zbadanych), tj.:

 • zabawka Głowa do czesania i malowania nr 4906, NO. 358-1 Beauty voque girl, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na stwierdzenie zawartości ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 12,0 ± 2,0 % Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1 – 4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %,
 • zabawka lalka z akcesoriami nr 1581, JX-600-18 Belle TOP STYLE, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach - w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, że zabawka w zakresie wykonanych badań nie jest zgodna z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454  z późn. zm.) z uwagi na stwierdzenie zawartości ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 32,3 ± 5,2 %. Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1 – 4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %.

Wysokie stężenie ftalanów może wywoływać bardzo poważne konsekwencje, przede wszystkim zaburzenia funkcjonowania układu hormonalnego. Jest to zwłaszcza niebezpieczne dla dzieci. Ekspozycja na ftalany prowadzi do wystąpienia wcześniejszego dojrzewania dziewczynek, zaburzeń w rozwoju męskich narządów płciowych w łonie matki czy zmniejszenia produkcji nasienia u chłopców. Nadmiar tych związków zwiększa także ryzyko zachorowania na alergię, astmę, a nawet nowotwory. Powoduje zaburzenia w pracy wątroby czy nerek.

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawek w III kwartale 2016 r.:

 • W przypadku niezgodności polegających na naruszeniu obowiązków, o których mowa w art. 13 i 16, do niektórych przedsiębiorców wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań (w 3 przypadkach dotyczących 4 zabawek). Przedsiębiorcy przedstawili dowody podjętych działań w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku niezgodności polegających na naruszeniu obowiązków dystrybutora, o których mowa w art. 17, do niektórych przedsiębiorców wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań (w 2 przypadkach dotyczących 3 zabawek) - przedsiębiorcy jeszcze nie przedstawili dowodów podjętych działań.
 • W 6 przypadkach wystąpiono do przedsiębiorców o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w odniesieniu do zabawek podlegających RoHS – czekamy na udzielenie odpowiedzi.
 • Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku nie wydano żadnej decyzji zakazującej udostępniania zabawki.
 • W związku z tym, że stwierdzono naruszenie wymagań rozporządzenia, przekazano
 • do UOKiK akta kontroli dot. 43 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego (wyniki badań laboratoryjnych, oznaczenia, deklaracje zgodności);
 • w jednym przypadku importer zabawki ze Szczecina sam podjął dobrowolne działania dotyczące poprawy oznaczeń (bez pisma informującego o stwierdzonych nieprawidłowościach)-niezależnie od powyższego, w związku z tym, że stwierdzono naruszenie wymagań rozporządzenia, akta sprawy przekazano do UOKiK.
 • Nie stwierdzono sytuacji wskutek których należałoby nałożyć kary pieniężne z art. 95 i art. 96 uosozinr,

Krótkie podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli – analiza, ciekawe przykłady.

W III kwartale br. najczęściej kwestionowano zabawki z powodu niezasadnego umieszczania ostrzeżenia „0-3”. Z tego wynika, że przedsiębiorcy mają problemy z ustaleniem  właściwej kategorii wiekowej dla zabawek bądź uważają, że bezpieczniej jest zamieścić wyższą kategorię wiekową. Zdaniem przedsiębiorców umieszczenie informacji o występowaniu małych elementów w zabawce przesądza o tym, że zabawka z pewnością jest przeznaczona dla dzieci powyżej 3 lat. Najczęściej nie ma to pokrycia w żadnych badaniach. W kilku przypadkach kontrola wykazała, że przeznaczenie wiekowe zabawek jest oczywiste ponieważ ich funkcja, charakter bezwzględnie wskazywały na przeznaczenie dla dzieci do 3 roku życia. Dotyczyło to zabawek przeznaczonych dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania oraz zabawek do pociągania, popychania i wspomagających naukę, a pomimo to zabawki zostały oznaczone znakiem graficznym ostrzegawczym „Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat”.

W wielu przypadkach kwestionowano również prawidłowość sporządzanych deklaracji zgodności zabawek, w tym zabawek elektrycznych. Jeden z importerów przedstawił wszystkie deklaracje nieprawidłowo sporządzone. Brak było w nich oświadczenia,
że zabawka jest zgodna z właściwymi wymaganiami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego wraz ze wskazaniem aktów prawnych bądź podpisu osoby upoważnionej
do sporządzenia deklaracji bądź oświadczenia, że zabawka jest zgodna z właściwymi wymaganiami wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego wraz ze wskazaniem aktów prawnych a także imienia i nazwisko oraz podpisu osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji.

W zabawkach elektrycznych podlegających 2 dyrektywom, tj. zabawkowej i RoHS brak było oświadczenia o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE. 

Inny importer przedstawił deklaracje, w których brak było miejsca sporządzenia dokumentów, imienia i podpisu osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji, ale dokumenty zawierały wszystkie inne istotne informacje.

Z rozmów przeprowadzonych w trakcie kontroli z przedsiębiorcami wynikało, że niewiele wiedzą o przepisach ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Podczas każdej kontroli należało zwrócić kontrolowanemu uwagę na fakt nowych przepisów i wynikających z nich kar administracyjnych.

Przykłady nieprawidłowości:

 • Kontroli poddano przedsiębiorcę - importera w Szczecinie, u którego do badań laboratoryjnych pobrano 3 zabawki, tj.: zabawka karuzela nr 6313, 838-15 STARRINESS MUSICAL MOBILE, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach – kontrola tej zabawki była wynikiem skargi konsumenta i zlecenia kontroli z UOKiK w Warszawie (mała stabilność karuzeli montowanej do łóżeczka). Pomimo, że zabawka nie wyglądała na stabilną, laboratorium nie sprawdziło tego parametru (brak w normie). Natomiast stwierdzono, że zabawka nie jest zgodna z pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia z uwagi na pojawienie się w wyniku badania elementów mieszczących się całkowicie w cylindrze do badania małych części, co może stwarzać ryzyko połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i może stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 5.1 b normy PN-EN 71-1:2011 Bezpieczeństwo zabawek Część 1: „Właściwości mechaniczne i fizyczne”). W związku z tym, że od zabawki oddzieliły się małe elementy z jednego pałąka (gwiazdka i pierścień zabezpieczający), kontrolowany zdecydował się na badanie próby kontrolnej zabawki;
 • zabawka Głowa do czesania i malowania nr 4906, NO. 358-1 Beauty voque girl, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach oraz
 • zabawka lalka z akcesoriami nr 1581, JX-600-18 Belle TOP STYLE, kod kreskowy: brak, wyprodukowana w Chinach W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że ww. zabawki w zakresie wykonanych badań nie są zgodne z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz.U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.) z uwagi na stwierdzenie zawartości ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości odpowiednio 12,0 ± 2,0 % (głowa) i 32,3 ± 5,2 % (lalka). Granica wykrywalności, przy której możliwe jest stwierdzenie w próbce obecności ftalanów o nr 1 – 4 wynosi 0,01 %, a ftalanów o nr 5-6 wynosi 0,05 %. Importer był zaskoczony tak wysokim poziomem zawartości ftalanów. Jednakże poinformował, że nie będzie badał próbek kontrolnych.

Materiały z kontroli dot. wszystkich trzech zabawek przekazano do UOKiK.

Pozostałe przykłady:

zabawka Królewna o kodzie kreskowym: 5905698058553, nr art. DP-10034, wyprodukowana w Chinach:

 • została niezasadnie oznaczona ostrzeżeniem „0-3”, co stanowiło naruszenie § 8 ust. 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.). Zabawka składała się z 8 gumowych piszczków przedstawiających postacie królewny Śnieżki (o wysokości 140 mm) i 7 krasnoludków (o wysokości 80 mm - 70 mm). Każdy piszczek był malowany kolorowymi farbami. Takie zabawki ze względu na funkcję, charakter, wymiary, atrakcyjność kolorystyczną są przeznaczone dla niemowląt do oglądania, chwytania i/lub ściskania. Ta kategoria zabawek jest nieodpowiednia dla dzieci starszych, 
 • nie przeszła pozytywnie badania wytrzymałości na rozciąganie. Wskutek badania od każdej figurki (królewny i 7 krasnoludków) odłączyły się wszystkie  elementy wydające dźwięk. Każdy z tych elementów mieścił się  całkowicie w cylindrze do badania małych części, co było niezgodne z wymaganiami pkt. 5.1b cytowanej normy. Ponadto figurka królewny i figurki 3 krasnali, wystawały poza obręb podstawy szablonu A i B, co jest niezgodne z wymaganiami pkt. 5.8 cyt. normy. Z uwagi na to, że figurki mogą być przeznaczone dla dzieci zbyt małych aby mogły samodzielnie siadać  ich niewłaściwa forma geometryczna stwarza ryzyko zaklinowania w ustach. W związku z tym zabawka nie spełniała wymagań załącznika nr 1 „Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa” rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla zabawek (Dz.U. z 2011 r. nr 83, poz. 454 ze zm.) określonych w  pkt. 1.4.2. i w pkt. 1.4.3.

Materiały z kontroli przekazano do UOKiK.

 

strzelająca pukawka Party Mini Poper + 1 magazynek confetti o kodzie kreskowym: 4718926991048, TZA – 101A, wyprodukowana w Chinach, została poddana badaniom laboratoryjnym, które wykazały, że wystrzeliwane konfetti odbywa się przy pomocy kapiszonów, a w związku z tym zabawka:

 • nie zawierała informacji dotyczących marki i rodzaju kapiszonów, które można bezpiecznie stosować w danej zabawce wymaganej wg pkt. 4.19 normy PN-EN 71-1:2015-01, ostrzeżenia: „Ostrzeżenie. Nie strzelać w pomieszczeniach zamkniętych ani w pobliżu oczu lub uszu. Nie nosić kapiszonów luzem w kieszeni” wymaganego wg pkt 4.19 i pkt 7.13 cytowanej normy,brak słowa „Ostrzeżenie” przed ostrzeżeniem dotyczącym nieużywania zabawki  w pobliżu uszu oraz brak ostrzeżenia „Nie strzelać w domu! Używać tylko kapiszonów zalecanych przez producenta” wymaganego wg pkt 4.19 i pkt 7.14 cytowanej normy,
 • Brak wymaganych ostrzeżeń stanowiło naruszenie wymagań § 8 ust.3 cytowanego    rozporządzenia.
 • nie zawierała przed treścią ostrzeżenia słowa „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”, co stanowi naruszenie wymagań § 8 ust.5 cytowanego rozporządzenia.
 • Ponadto na zabawkę nie wystawiono deklaracji zgodności, co było niezgodne z wymaganiami
 • §   10 cytowanego rozporządzenia.

Materiały z kontroli przekazano do UOKiK.

 

Nie wydawano opinii dla organów celnych w III kwartale 2016 r.

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 09-11-2016 13:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-11-2016
Ostatnia aktualizacja: - 09-11-2016 13:09