Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen oraz aktualności dat ważności środków spożywczych w sklepach i placówkach gastronomicznych na dworcach i stacjach kolejowych, dworcach autobusowych, lotniskach oraz na stacjach paliw i przy głównych szlakach komunikacyjnych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie, zgodnie z programem kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 2 kontrole.
Kontrole działalności gospodarczej podjęto na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 ze zm.), art. 17 ust. 3 z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016r., poz. 1604) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1059 ze zm.).
Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u 2 przedsiębiorców i u 2 stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość uwidaczniania cen

Powyższe zagadnienie oceniono w oparciu o następujące przepisy:

 • ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915),
 • rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. poz. 2121).

Nieprawidłowości stwierdzono u 2 przedsiębiorców:

1. Podczas jednej kontroli sprawdzeniu poddano 46 partii towarów i stwierdzono przy 46 rodzajach towarów pakowanych brak uwidocznienia cen jednostkowych (w żaden sposób), co stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014r. poz. 915) w związku z § 3 ust. 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2015r. poz. 2121).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy, celem usunięcia uchybienia,
 • wydano decyzję nakładającą karę w kwocie 380 zł.

Przedsiębiorca udzielił odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne i poinformował, iż stwierdzone uchybienia zostały usunięte zgodnie z przepisami prawa.

2. U drugiego przedsiębiorcy badaniem objęto 25 partii towarów pakowanych i zakwestionowano 25 partii z uwagi na to, że nie uwidoczniono cen jednostkowych tych towarów, co naruszało art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 09.05.2014 r. jw. w związku z § 3 ust. 2 i § 4 cytowanego rozporządzenia Ministra Rozwoju jw.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 09.05.2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług jw.

W trakcie kontroli uchybienia w zakresie uwidaczniania cen jednostkowych zostały usunięte, w związku z powyższym nie skierowano wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy.

W zakresie pozostałych zagadnień, tj.:

 1. Przestrzeganie okresów ważności środków spożywczych
 2. Przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz stan sanitarno-porządkowy
 3. Orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
 4. Przestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych
 5. Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy
 6. Rzetelność obsługi

nie stwierdzono nieprawidłowości.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • wysłania 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • wydania 1 decyzji nakładającej karę pieniężną w kwocie 380 zł.

Ponadto zostanie przeprowadzone 1 postępowanie administracyjne z ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług zmierzające do nałożenia kary.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 26-10-2016 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-10-2016
Ostatnia aktualizacja: - 26-10-2016 08:58