Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w powyższym zakresie w I kwartale 2016 r. przeprowadził 9 kontroli u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną kosmetyków.

W ramach programu kontroli sprawdzeniem objęto 40 partii kosmetyków (w tym  1 partię przeterminowanej pasty do zębów) wprowadzonych do obrotu po 11 lipca 2013 r., tj. 3 partie past do zębów, 1 partię szamponu, 2 partie żeli do kąpieli, 1 partię toniku, 1 partię mydła w płynie, 10 partii kremów (do twarzy, stóp, nóg, ciała), 3 partie balsamów do ciała, 1 partię olejku do demakijażu, 2 partie płynów do kąpieli dla dzieci, 1 partię kremu dla dzieci, 15 partii innych kosmetyków: peelingi do twarzy, żel do rąk i ciała, płyny do higieny intymnej, dezodorant do stóp, żele do masażu, mleczko do ciała, odżywki do paznokci, dezodoranty.

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców, tj. u dwóch przedsiębiorców zakwestionowano kosmetyki ze względu na ich nieprawidłowe oznakowanie (w tym u jednego przedsiębiorcy zakwestionowano 1 partię pasty do zębów oferowaną do sprzedaży po upływie daty minimalnej trwałości), natomiast u jednego przedsiębiorcy 4 partie kosmetyków które  posiadały na opakowaniach informacje sugerujące działanie lecznicze lub biobójcze, takie jak: „(…) wykazuje działanie przeciwbakteryjne i wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry i błon śluzowych”, „(…) zmniejsza prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji”, „(…) chroni przed grzybicą stóp i paznokci”, „(…) hamuje rozwój grzybicy”, „(…) ogranicza rozwój bakterii”, „działa antybakteryjnie”, „Wielofunkcyjne działanie: działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie”, „Wskazania: skłonność do grzybicy”, „Problem: (…) skłonności grzybicze”, „zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów”.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1. Prawidłowość oznakowania kosmetyków

Prawidłowość oznakowania opakowań sprawdzonych 39 partii kosmetyków dokonano w oparciu o przepisy:

 • ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013 r., poz. 475),
 • art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009 r., nr 342, str. 59 ze zm.),
 • rozporządzenia Komisji (UE) nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. określającego kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. U. UE L z dnia 11 lipca 2013 r., nr 190, str. 31),
 • ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161),
 • rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. nr 122, poz. 1010).

Spośród kontrolowanych przedsiębiorców  u trzech zakwestionowano sprawdzane kosmetyki, w tym: 
a/ u dwóch przedsiębiorców zakwestionowano oznakowanie 6 partii kosmetyków, z uwagi na brak następujących informacji w języku polskich:

 • szczególnych środków ostrożności, których należy przestrzegać podczas ich stosowania. Dotyczyło to:
  • płynu do kąpieli dla dzieci z grafiką z bajki “Fireman SAM” – „BRAVE TO THE CORE” o pojemności 400 ml (ostrzeżenia których należy przestrzegać podano wyłącznie w języku angielskim),
  • pasta do zębów Fluor-Fresh complete 3” 125 ml e,  kod EAN: 4311501453025, nr partii 534103 (ostrzeżenie „Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 6 lat” podano w języku niemieckim),
  • płyn do kąpieli dla dzieci “Hello Kitty” with dead sea minerals. Enriched witch Exotic Fruit, z grafiką z bajki  “Hello Kitty”  (ostrzeżenia w języku angielskimj),
  • pasta do zębów wrażliwych  e 75 ml Art. Nr 278679  (ostrzeżenie „Nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 7 lat” podano w języku niemieckim),
 • zwrotu „najlepiej zużyć przed końcem” i informacji o umiejscowieniu na opakowaniu daty minimalnej trwałości. Dotyczyło to:
  • pasta do zębów Fluor-Fresh complete 3” 125 ml e, (zwrot „najlepiej zużyć przed końcem” i umiejscowienie na opakowaniu daty minimalnej trwałości podano w języku niemieckim),
  • mydło w płynie Milch & Honing. Opakowanie uzupełniające do dozownika, 750 ml, (brak w języku polskim na opakowaniu i dodatkowej etykiecie    zwrotu „najlepiej zużyć przed końcem” i informacji o umiejscowieniu na opakowaniu daty minimalnej trwałości),
  • pasta do zębów wrażliwych e 75 ml Art. Nr 278679 (oznakowanie opakowań wraz z dodatkową etykietą w języku polskim nie zawierało zwrotu: „najlepiej zużyć przed końcem” i umiejscowieniu na opakowaniu daty minimalnej trwałości),
  • balsam do ciała do skóry suchej Cocos & Sheanuss, 400 ml e, nr partii 525097, (oznakowanie opakowań wraz z dodatkową etykietą  w języku polskim  nie zawierało zwrotu: „najlepiej zużyć przed końcem” oraz  daty minimalnej trwałości),
 • funkcji produktu kosmetycznego. Dotyczyło to płynu do kąpieli dla dzieci “Hello Kitty” with dead sea minerals. Enriched witch Exotic Fruit, z grafiką z bajki  “Hello Kitty” 

Po ujawnieniu ww. nieprawidłowości przedsiębiorcy wycofali ze sprzedaży  zakwestionowane produkty kosmetyczne celem uzupełnienia oznakowania w języku polskim lub uzupełnili oznaczenia  kwestionowanych kosmetyków w trakcie kontroli.

W związku z ustaleniami kontroli do jednego kontrolowanego przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne, do dwóch dostawców zakwestionowanych kosmetyków przesłano pisma informujące o ustaleniach kontroli a także przesłano informację do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.

b/ u jednego przedsiębiorcy zakwestionowano zamieszczone na opakowaniach 4 partii produktów kosmetycznych oświadczenia - deklaracje marketingowe (claims), służące do informowania konsumentów o cechach lub funkcjach tych produktów które mogły  sugerować  działania lecznicze lub biobójcze, tj.:

 • delikatny płyn do higieny intymnej - odświeżający, 300 ml, – „(…) wykazuje działanie przeciwbakteryjne i wspomaga leczenie stanów zapalnych skóry i błon śluzowych”, „(…) zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji”;
 • Specjalistyczny krem-dezodorant antyperspirant 8w1, 100 ml,  – „(…) chroni przed grzybicą stóp i paznokci”, „(…) hamuje rozwój grzybicy”, „(…) ogranicza rozwój bakterii”, „działa antybakteryjnie”;
 • Nivelazione antyperspirant pudrowy do stóp dla kobiet, 130 ml, – „Wielofunkcyjne działanie: działa przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie”, „Wskazania: skłonność do grzybicy”;
 • krem do stóp i pięt z prawoślazem, 125 ml, – „Problem: (…) skłonności grzybicze”, „zapobiega rozwojowi bakterii i grzybów”.

Ze względu na to, że zamieszczanie ww. informacji sugerowało działania lecznicze lub biobójcze tych kosmetyków (działania niezgodne z funkcją kosmetyku wynikającą z jego definicji) do  trzech producentów ww. kosmetyków skierowano wystąpienia pokontrolne a do dystrybutora  pismo informujące o ustaleniach kontroli.

W odpowiedzi jeden producent poinformował o usunięciu claimsów i opracowaniu nowej etykiety, a pozostali poinformowali o zaprzestaniu produkcji badanych kosmetyków i nie wprowadzaniu już ich  do obrotu.

Ponadto sprawdzono, czy oferowane do sprzedaży kosmetyki nie są przeterminowane. Kontrolą przestrzegania dat minimalnej trwałości objęto 11 partii kosmetyków oznakowanych terminem trwałości: „Najlepiej  zużyć przed końcem” Stwierdzono u jednego z przedsiębiorców w ofercie 6 opakowań po 2 szt. pasty do zębów á 50 ml (data minimalnej trwałości upłynęła z końcem stycznia 2016 roku).

Na podstawie przedłożonego dowodu zakupu ww. pasty stwierdzono, że przekroczenie dat minimalnej trwałości ww. pasty nastąpiło już po dacie zakupu przez kontrolowanego przedsiębiorcę. Po ujawnieniu nieprawidłowości przedsiębiorca wycofał przedmiotową pastę  ze sprzedaży i przekazał do utylizacji, przedkładając kartę  przekazania odpadu.

W toku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono kosmetyków sprzedawanych luzem.   

2. Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji

Sprawdzono przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji odnośnie 39 partii badanych kosmetyków, nie stwierdzając nieprawidłowości.

3. Produkty ochrony przeciwsłonecznej

Kontrolą nie objęto produktów ochrony przeciwsłonecznej.

4. Wymagania w zakresie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161)

Sprawdzono sposób oznakowania 39 opakowań jednostkowych oznaczonych znakiem „e” (w tym ilością nominalną) stwierdzając, że był on zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1161)         oraz w  rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowania towarów paczkowanych (Dz.U. Nr 122, poz. 1010).

 

Wykorzystanie ustaleń kontroli:

Materiały z przeprowadzonej kontroli dały podstawę do skierowania:

 • 3 wystąpień pokontrolnych do producentów kosmetyków z wnioskiem o podjęcie środków naprawczych zapewniających osiągnięcie zgodności produktu kosmetycznego z przepisami,
 • 1 wystąpienia pokontrolnego do kontrolowanego przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • 1 pisma do dystrybutora kosmetyku, informującego o braku zgodności produktu kosmetycznego z obowiązującymi przepisami,
 • 2 pism do dostawców, informujących o stwierdzonych nieprawidłowościach,
 • 1 pisma informującego o ustaleniach kontroli do WIIH w Poznaniu,

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 25-05-2016 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2016 10:40