Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - przedłużaczy zwijanych i zasilaczy.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w I kwartale 2016r. wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził kontrole u trzech  przedsiębiorców w Szczecinie i Kołobrzegu.

Sprawdzeniem objęto wprowadzony do obrotu wybrany sprzęt elektryczny, tj. przedłużacze zwijane oraz zasilacze do urządzeń techniki informatycznej pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) przy  uwzględnieniu norm zharmonizowanych:  PN-EN 60950-1:2007+A11:2009+A12:2011+A2:2014-05 Urządzenia techniki informatycznej. Bezpieczeństwo. Część 1: Wymagania podstawowe pkt 1.7.1.1, pkt 1.7.1.2, pkt 1.7.2.1, pkt 1.7.2.2, PN-EN 61242-1:2001+A1:2010 Sprzęt elektroinstalacyjny - Przedłużacze zwijane do zastosowań domowych i podobnych pkt 7.1, pkt 7.2, pkt 7.4, pkt 7.5, pkt 7.6  oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547) w związku z tym, że sprawdzane wyroby zostały wprowadzone  do obrotu po 24 maja 2013r.

Wszystkie kontrole zostały zakończone. W I kwartale 2016r. do tutejszego Inspektoratu nie wpłynął żaden wniosek Urzędu Celnego  o wydanie opinii dotyczącej sprzętu elektrycznego.

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 7  partii wyrobów,  4  partie wyprodukowane w Polsce  (przedłużacze zwijane) oraz 3  partie wyprodukowane w Chinach (zasilacze) z czego zakwestionowano:

  • 1 partię przedłużaczy zwijanych  ze względu na naruszenie zasadniczych wymagań określonych w przepisach § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego,   
  • 3 partie zasilaczy sieciowych do notebooków ze względu na naruszenie § 8 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1. Oznakowanie CE.

Badaniem w tym zakresie objęto 7 partii sprzętu elektrycznego, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości. Objęte sprawdzeniem wyroby oznaczone były znakiem zgodności CE bezpośrednio na wyrobach, w sposób czytelny i trwały. Oznaczenia były zgodne z wymaganiami § 11 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego oraz § 7 rozporządzenia RoHS II .

2. Deklaracje zgodności.

Przedłożenia deklaracji zgodności żądano dla 7 partii sprzętu elektrycznego objętego kontrolą. Uzyskane w odpowiedzi na żądania deklaracje sporządzone zostały  zgodnie z wymaganiami § 10 ust.1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. oraz § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. 

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Informacje o producencie.

Objęty sprawdzaniem sprzęt elektryczny (7 partii) oznakowany był zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Bezpośrednio na sprzęcie umieszczone były nazwy producenta lub znaki towarowe. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Nieprawidłowości w zakresie wymagań § 8 pkt 2 (brak adresu kontaktowego producenta bezpośrednio na sprzęcie) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 547) stwierdzono przy 3 partiach  zasilaczy sieciowych  u przedsiębiorcy w Kołobrzegu. Na etykietach znajdujących się w opakowaniach przedmiotowych zasilaczy umieszczony był nieaktualny adres kontaktowy producenta.

W związku z powyższym do producenta zasilaczy, skierowano pismo o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano  odpowiedzi.     

Przy pozostałych partiach sprzętu elektrycznego nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

4. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie.

W powyższym zakresie kontroli poddano 7 partii sprzętu elektrycznego, stwierdzając niezgodności w zakresie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego w odniesieniu do 1 partii przedłużaczy zwijanych, oferowanych  do sprzedaży u przedsiębiorcy w Szczecinie, na którym podano jedynie oznaczenie maksymalnym obciążeniem w Watach, jakie można przyłączyć do przedłużacza dla warunków całkowitego zwinięcia i całkowitego rozwinięcia przewodu, nie podając wartości napięcia w Voltach, co jest wymagane pkt 7.1 ww. normy PN-EN 61242-1:2001+A1:2010.

Do producenta przedłużaczy  skierowano pismo o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych w wyniku którego przedsiębiorca przesłał etykiety zawierające brakujące oznaczenie, a kontrolowany umieścił je na sprzęcie.

Skierowano zawiadomienie do prokuratury przeciwko producentowi z art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności.

5. Rozwiązania konstrukcyjne.

W odniesieniu do objętych  kontrolą  wszystkich 7 partii sprzętu elektrycznego nie stwierdzono takich wyrobów, wobec których istniałoby podejrzenie, że mogą one nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

Nie pobierano  próbek wyrobów do badań organoleptycznych i laboratoryjnych.

6. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • skierowania  dwóch pism do producentów o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności,
  • skierowania 1 zawiadomienia do właściwej miejscowo prokuratury rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 45 i art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-04-2016 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2016 08:19