Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli urządzeń spalających paliwa gazowe

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie  przeprowadził w I kwartale 2016 roku  2  kontrole  u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

Kontrolą objęto wprowadzone do obrotu urządzenia spalające paliwa gazowe pod kątem spełniania zasadniczych i innych wymagań, określonych  w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe (Dz.U. Nr 263, poz. 2201).

Sprawdzeniem objęto 8 partii urządzeń spalających paliwa gazowe:

  • 7 partii gazowych przepływowych ogrzewaczy wody, w tym: 1 partia produkcji polskiej   i 6 partii pochodzących z innych krajów UE,
  • partię gazowych ogrzewaczy powietrza pochodzących z Chin,

kwestionując partię ogrzewaczy powietrza, pochodzącą z Chin, niezgodną z zasadniczymi wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku.  

W I kwartale 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej nie wydawał na wniosek Urzędów Celnych opinii dotyczących urządzeń spalających paliwa gazowe.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1. Oznakowanie CE i tabliczka znamionowa

W powyższym zakresie zakwestionowano partię ogrzewaczy gazowych powietrza, ceramicznych , China wprowadzoną do obrotu przez importera i upoważnionego przedstawiciela producenta z uwagi na to, że:

  • na tabliczce znamionowej po prawej stronie oznakowania CE nie umieszczono numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w kontroli produkcji, co jest niezgodne  z wymaganiami § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe,
  • na urządzeniu lub na tabliczce znamionowej nie było roku, w którym umieszczono oznakowanie CE, co jest  niezgodne z wymaganiami § 30 ust. 1 pkt 5 cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki.

W związku z powyższym do importera/upoważnionego przedstawiciela producenta wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano.

Pozostałe 7 partii urządzeń spalających paliwa gazowe posiadało na tabliczkach znamionowych  oznakowanie CE, w sposób widoczny, czytelny i trwały. Tabliczki zaprojektowano w sposób uniemożliwiający ich ponowne użycie. Po prawej stronie znaku CE umieszczono numer jednostki notyfikowanej.

Na urządzeniach lub na tabliczkach znamionowych, w sposób widoczny, czytelny i trwały umieszczono nazwę producenta, nazwy handlowe urządzeń, rodzaj zastosowanego zasilania elektrycznego, kategorię urządzeń oraz rok, w którym umieszczono oznakowanie CE z oznaczeniem dwóch ostatnich cyfr roku.

Było to zgodne  z wymaganiami  § 29 ust. 1, 2 i 3 i § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku  w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

2. Deklaracja zgodności

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia deklaracji zgodności 5 partii urządzeń spalających paliwa gazowe:

  • partii zakwestionowanego ogrzewacza gazowego powietrza ceramicznego, China wprowadzonej do obrotu przez importera/upoważnionego przedstawiciela producenta,
  • 4 partii przepływowych ogrzewaczy wody, pochodzących z Niemiec, znajdujących się w sprzedaży u pierwszego dystrybutora w Polsce.

Ponadto przedłożono certyfikat badania typu WE kwestionowanego ogrzewacza powietrza.

Ww. dokumenty potwierdzały przeprowadzenie procedury oceny zgodności, zgodnie  z wymaganiami określonymi przepisami § 24 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku. 

3. Informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie

Wymagań w powyższym zakresie nie spełniały ogrzewacze gazowe powietrza, ceramiczne wprowadzone do obrotu przez importera/upoważnionego przedstawiciela producenta.

Na opakowaniach ww.  urządzeń  nie było informacji o rodzaju stosowanego paliwa gazowego, co jest niezgodne z wymaganiami § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających paliwa gazowe.

W związku z powyższym do importera/upoważnionego przedstawiciela producenta wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych. Działania naprawcze wykonano.

Pozostałe urządzenia spalające paliwa gazowe spełniały określone dla nich wymagania. Zgodnie  z § 6 ust. 2 i 3 ww. rozporządzenia na urządzeniach gazowych i ich opakowaniach umieszczono ostrzeżenia określające rodzaj stosowanego paliwa gazowego, jego ciśnienia oraz informacje dotyczące ograniczeń w instalowaniu urządzeń w szczególności, gdy urządzenia powinny być instalowane wyłącznie w miejscach, w których znajduje się odpowiednia wentylacja.

Do urządzeń załączono instrukcje techniczne dla instalującego urządzenie oraz instrukcje użytkowania i konserwacji, sporządzone w języku polskim, co było zgodne z przepisami § 6 ust. 4        i 5 ww. rozporządzenia. Instrukcje te spełniały wymagania określone w § 7 i § 8 ww. rozporządzenia.

4. Badania organoleptyczne i laboratoryjne

Z powodu braku podejrzenia że wyroby objęte kontrolą mogą nie spełniać zasadniczych wymagań wynikających z ich budowy, czy przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych nie pobrano próbek wyrobów do badań laboratoryjnych.

Wykorzystanie ustaleń kontroli

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania pisma do importera/ upoważnionego przedstawiciela producenta informującego o możliwości podjęcia dobrowolnych działań naprawczych zmierzających do usunięcia stwierdzonych niezgodności z zasadniczymi wymaganiami. Działania naprawcze zostały wykonane.

Ponadto zostanie skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Płońsku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez importera/upoważnionego przedstawiciela producenta polegającego na wprowadzeniu do obrotu gazowych ogrzewaczy powietrza niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

 

 Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej  w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 18-04-2016 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: - 18-04-2016 08:17