Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole przeprowadzone przez zewnętrzne jednostki kontrolne w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w 2016 r.

 

Lp.

Organ kontrolujący

Przedmiot kontroli

Uwagi

Wystąpienie pokontrolne / Zalecenia

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Brak wystąpienia pokontrolnego

2. NIK

Wypełnianie przez organy administracji publicznej obowiązków dotyczących nadzoru i kontroli nad systemem obrotu i postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

  Wystąpienie pokontrolne/zalecenia
3. Archiwum Państwowe w Szczecinie

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach art.. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015r., poz. 1446)

 

Wystąpienie pokontrolne/zalecenia – brak zaleceń

4. ZUS

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu; prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

 

Wystąpienie pokontrolne/zalecenia – brak zaleceń

5 Wojewoda Zachodniopomorski Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie oraz jego realizacja, realizacja budżetu w układzie zadaniowym, struktura zatrudnienia w jednostce, wielkość poniesionych nakładów na wynagrodzenia i pochodne, przestrzeganie zasad organizacji oraz gospodarowanie mieniem, udzielanie zamówień publicznych oraz dokonywanie wydatków, prawidłowość rozliczenia środków na inwestycje, wydajność zasobów ludzkich, rzeczowych i poniesionych wydatków, prawidłowość sprawowania kontroli zarządczej w jednostce   Wystąpienie pokontrolne, brak zaleceń

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 21-03-2016 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 19-02-2018 09:16