Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spawozdanie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za 2015 r.

Część opisowa do sprawozdania Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej za 2015 rok.

 

W roku 2015r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie wpłynęło 210 wniosków. Około 55% spraw dotyczyło obuwia. Jednymi z bardziej skomplikowanych spraw były jednak sprawy dotyczące usług remontowo- budowlanych. W większości spraw ze swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową. W sześciu tylko przypadkach konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji. Ze spraw, które zakończyły się wyrokami w 9 przypadkach konsumenci dochodzili swoich praw z regulacji Kodeksu cywilnego, obowiązujących od dnia 25 grudnia 2014r. (rękojmia).

W 38 przypadkach Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny. W 90 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny, złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

Jedną z przyczyn odrzucenia wniosków była zbyt wysoka wartość przedmiotu sporu (powyżej 10 000 złotych) – 1 sprawa. W jednej ze spraw powód cofnął wniosek przed dokonaniem zapisu na sąd polubowny, w 3 przypadkach Sąd stwierdził brak właściwości rzeczowej, w kolejnych 5 przypadkach spór dotyczył dwóch przedsiębiorców, a w 6 przypadkach Sąd sprawę przekazał zgodnie z właściwością miejscową. W 2 sprawach powodowie nie uzupełnili braków formalnych wniosków w wyznaczonym przez Sąd terminie. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”)

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadło 28 wyroków. W 8 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 20 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

W 19 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 11 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 13) wszystkie zostały zakończone w roku 2015. Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 18 spraw. Połowa z nich, tj. 9, to wnioski, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2015r.).

Średni czas rozpatrywania sporów w 2015r. wynosił 24,28 dni.

 

Prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym do tut. Sądu wpłynęły 4 wnioski dotyczących prawa energetycznego. Wszystkie dotyczyły prądu. W przypadku 2 wniosków Sąd stwierdził brak właściwości rzeczowej, w 1 przypadku strona pozwana odmówiła dokonania zapisu na Sąd polubowny, a w kolejnym wniosek został przekazany zgodnie z właściwością miejscową (siedziba pozwanej firmy Gdańsk).

 

Sporządziła Wanda Rzeźnicka – Miluch
Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie,
Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 15-02-2016 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Pacała 15-02-2016 08:40