Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i oznakowania usług gastronomicznych oferujących potrawy typu fast food.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 18 kontroli u 12 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych.

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano według własnego rozeznania.

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w: Szczecinie, Policach, Białogardzie, Darłowie, Koszalinie.  

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u wszystkich 12 skontrolowanych przedsiębiorców. Ogółem zbadano 107 partii potraw i półproduktów, z czego zakwestionowano 46 partii.

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie kontroli przedstawiały się następująco:

?   JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

Łącznie zbadano 26 partii, w tym 18 partii przebadano laboratoryjnie, z czego zakwestionowano 13 partii badanych laboratoryjnie.

Badania laboratoryjne przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno - Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu.

Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

1. w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono niższą zawartość mięsa w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji menu, tj.

 • Burger – wynik 143,7g, deklaracja 200g, niepewność wyniku 24,1g;
 • Burger – wynik 183,6g, deklaracja 200g, niepewność wyniku 11,2g.

Szczegóły zawierają sprawozdania z badań nr 291/2015 z dnia 26.10.2015 r. i nr 292/2015 z dnia 15.10.2015 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorcy poinformowali, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

2. w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt Rollo Kebap nie odpowiada deklaracji producenta albowiem w wyniku badań laboratoryjnych oprócz wołowiny stwierdzono obecność drobiu. Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 351/2015 z dnia 08.12.2015 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

3. w punkcie gastronomicznym w Szczecinie,  gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zbadany produkt:

 • Burger jest niezgodny z wymaganiami określonymi w deklaracji Producenta (w cenniku) z uwagi na niższą zawartość mięsa, tj. 118,5g (niepewność wyniku 19,9g) zamiast 170g.
 • Burger jest niezgodny z wymaganiami określonymi w deklaracji Producenta (w cenniku) z uwagi na niższą zawartość mięsa, tj. 117g (niepewność wyniku 19,7g) zamiast 170g.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 316/2015 z dnia 30.10.2015 r. i nr 317/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorcy poinformowali, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

4. w barze w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zestaw Kebab deklaracja 200g mięsa wołowo- jagnięce posiada niższą zawartość mięsa w porównaniu z wymaganiami określonymi w deklaracji producenta (cenniku) (deklaracja 200g, wynik 150,2g niepewność wyniku 9,2g).

Szczegóły zawierają sprawozdania z badań nr 314/2015 z dnia 30.10.2015 r.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

5. w Restauracji w Szczecinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt nie odpowiada deklaracji producenta albowiem w oznakowaniu podano nazwę niezgodną z prawdą tj.: „Rollo Kebab z baraniny”, podczas gdy w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono obecność wołowiny i drobiu.

Szczegóły zawiera sprawozdanie z badań nr 293/2015 z dnia 26.10.2015 r.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

6. w barze w Białogardzie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkt kebab z cielęciną w bułce i kebab z cielęciną na talerzu nie odpowiada deklaracji producenta albowiem stwierdzono oprócz wołowiny obecność drobiu.

Ponadto kebab z cielęciną na talerzu wykazywał niewłaściwe cechy organoleptyczne z uwagi na brak ogórka i pomidora zadeklarowanych w składzie.

Szczegóły zawierają sprawozdania z badań nr 287/2015 z dnia 26.10.2015 r. i nr 288/2015 z dnia 26.10.2015 r.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wyjaśniono, że przeprowadzono wszelkie zmiany w przedstawionych nieprawidłowościach, a dodatkowo w związku z nieprawidłowościami związanymi z „kebabem z cielęciną na talerzu” pracownicy zostali poinformowani o przywiązywaniu większej wagi do prawidłowego wykonywania wszelkich dań.

7. w barze w Koszalinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkty kebab w bułce z cielęciną i kebab rożek nie odpowiadają deklaracji producenta, albowiem oprócz deklarowanej wołowiny stwierdzono obecność drobiu.

Szczegóły zawierają sprawozdania z badań nr 353/2015 z dnia 07.12.2015 r. i nr 354/2015 z dnia 07.12.2015 r.

Powyższe stanowi naruszenie art.4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm. ).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, iż nie był świadomy  tego, że powinien poinformować konsumenta finalnego o szczegółowym składzie surowców składających się na skład mięsa cielęciny. Na chwilę obecną zlecił wydrukowanie nowych ulotek i reklam, w których szczegółowo będą opisane każde składy mięsa podawane w jego lokalu. Również postara się jak najszybciej usunąć wszystkie nieprawidłowości wykazane podczas kontroli.

8. w restauracji w Koszalinie, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że produkty Doner Kebab z cielęciną w bułce i Kebab mały talerz z cielęciną nie odpowiadają deklaracji producenta albowiem oprócz zadeklarowanej wołowiny stwierdzono obecność wieprzowiny i drobiu.

Szczegóły zawierają sprawozdania z badań nr 318/2015 z dnia 17.11.2015 i nr 319/2015 z dnia 02.11.2015 r.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

 W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej,
 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca odpowiedziała, że nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały w całości naprawione. Ponadto poinformowała, że działalność w Koszalinie została zamknięta i wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej.

?  PRAWIDŁOWOSĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

Sprawdzono prawidłowość oznakowania potraw, surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw w odniesieniu do postanowień:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. UE. L. 2011. 304.18. ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. 2015r.  poz. 678 ze zm.);
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L.02.31.1 ze zm.),
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia    2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. UE.L 354 z 31.12.2008, s. 16 z późn. zm.).
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz.29)

W powyższym zakresie kontrolą objęto 75 partii produktów, z czego zakwestionowano 43 partie u następujących przedsiębiorców:

1. w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że:

 • w oznakowaniu dwóch partii potrawy: „Kebab w bułce” oferowanego do sprzedaży zgodnie z cennikiem nie podano pełnego wykazu składników tj. rodzaju mięsa, składników surówki oraz sosów stosowanych w potrawach, w tym wykazu alergenów występujących  w mięsie, bułce i sosach w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.
 • przy ww. potrawie w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12. 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.
 • W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

2. w restauracji w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że w miejscu sprzedaży w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu przy 2 partiach wyrobów kulinarnych tj. Rollo Kebab z baraniny i Rollo Kebab z kurczaka nie podano pełnego wykazu składników (tj. składników: ciasta, warzyw i sosów), w tym informacji o stosowanych substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcje nietolerancji, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W oparciu o surowiec potrawy Rollo kebaba z baraniny i dołączonej do niego etykiety ustalono, że ww. produkt nie ma w składzie baraniny natomiast ma cielęcinę, wołowinę i indyka.

Podanie w miejscu sprzedaży nazwy niezgodnej z prawdą stanowi naruszenie art. 7 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe wskazuje, że produkt jest zafałszowany zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 10
lit. b) ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

3. w barze w Policach, gdzie oferowano do sprzedaży 2 partie wyrobów kulinarnych, tj.: kebab w bułce mały z mięsem wieprzowym i kebab w bułce mały z mięsem drobiowym, w oznakowaniu których nie podano w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu pełnego wykazu składników (tj. składników: warzyw, sosu, bułki), z uwzględnieniem informacji w zakresie substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji (w bułce – mąka pszenna, sezam; w sosie – majonez (żółtko jaja), mleko, musztarda (gorczyca), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12. 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.
 • W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

4.  w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że:

 • w oznakowaniu dwóch potraw: „Burger …” i „Burger …” oferowanych do sprzedaży zgodnie z cennikiem nie podano pełnego wykazu składników, tj. brak było składnika bułki pszennej w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.;
 • przy ww. potrawach w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.  w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.;
 • przy ww. potrawach w cenniku lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu brak było oznaczenia w wykazie składników produktów powodujących alergie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, takich jak: gluten, gorczyca, jaja, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12. 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

5. w barze w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że przy 2 partiach dań: zestaw Kebab z mięsem wołowo-jagnięcym oraz Rollo Kebab z mięsem wołowo-indyczym i tłuszczem baranim będących w ofercie handlowej uwidocznionych w cenniku nie podano w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu pełnego wykazu składników (tj. składników: warzyw, sosu, placka arabskiego, pełnego składu mięsa kebaba), w tym informacji o stosowanych substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcje nietolerancji (w mięsie do kebaba – gluten, białko sojowe, białko jaja, laktozę, gorczycę; w sosie, w którym występuje majonezowy sos bazowy: żółtko jaja, musztarda-gorczyca), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

6. w punkcie gastronomicznym w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że w cenniku przy 8 partiach wyrobów kulinarnych tj. burgerów nie podano pełnego wykazu składników (tj. składników: majonezu, musztardy, ketchupu, sosów: winegret, bbq, meksykańskiego) oraz nie uwidoczniono w wykazie składników alergenów pomimo, iż stwierdzone oznakowanie produktów  (majonezu, musztardy) wskazuje na występowanie alergenów (w majonezie: żółtko jaj, musztarda-gorczyca; w musztardzie: gorczyca), co narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Ponadto wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanych przedsiębiorców,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wykazane nieprawidłowości zostały usunięte.

7. w barze w Białogardzie, gdzie stwierdzono że w cenniku przy 10 partiach wyrobów kulinarnych tj.; kebab z kurczakiem (mięso z kurczaka, sos, surówki), kebab z cielęciną (mięso z cielęciny, sos, surówki), kebab z kurczakiem xl (mięso z kurczaka, sos, surówki), kebab z cielęciną xl (mięso z cielęciny, sos, surówki), kebab z kurczakiem i serem (mięso z kurczaka, sos, surówki, ser), kebab z cielęciną i serem (mięso z cielęciny, sos, surówki, ser), kebab z kurczakiem i serem xl (mięso z kurczaka, sos, surówki, ser), kebab z cielęciną i serem xl (mięso z cielęciny, sos, surówki, ser), kebab z kurczakiem na talerzu (mięso z kurczaka, sos, surówki, pomidor, ogórek, frytki), kebab z cielęciną na talerzu (mięso z cielęciny, sos, surówki, pomidor, ogórek, frytki) w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu:

 • wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem,  który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.;
 • w przypadku „sosów” i „surówek” nie uwidoczniono szczegółowej nazwy, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3  i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.;
 • w przypadku wymienionych w ww. potrawach „surówek” i „sosów” brak było składników (komponentów) składnika złożonego, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust.1 i 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.;
 • brak było podkreślenia w wykazie składników „sera” powodującego alergię, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego go od reszty wykazu składników, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3  i ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 ust.1 lit. b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.;
 • brak było oznaczenia w wykazie składników „sosów” produktów powodujących alergie, które powinny być podkreślone za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników tj.: mleka, jogurtu, jaj i gorczycy, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 21 ust.1 lit. a i b  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W toku kontroli uwidoczniono brakujące informacje.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

8. w barze w Białogardzie, gdzie stwierdzono, że w cenniku przy 8 partiach wyrobów kulinarnych tj.; kebab w bułce mini, średni, maxi, kubek mięsa, zestaw kebab na talerzu mały, duży, cheeseburger i chickenburger w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw. z uwzględnieniem informacji o których mowa  w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca wyjaśnił, że uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli zostały usunięte.

9. w restauracji w Koszalinie, gdzie stwierdzono, że w cenniku przy 5 partiach wyrobów kulinarnych tj.;  doner kebab (bułka, sałatka, mięso, sos), doner kebab mega ( bułka, sałatka, podwójne mięso, sos), box kebab (frytki, sałatka, mięso, sos), kebab mały talerz (sałatka, mięso, sos, frytki lub ryż lub kuskus lub ziemniaczki pieczone), kebab duży talerz (sałatka, podwójne mięso, sos, frytki lub ryż lub kuskus lub ziemniaczki pieczone) w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu:

 • wykaz składników nie rozpoczynał się, bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.
 • w przypadku wymienionych w ww. potrawach „bułek”, „sałatki” i „sosów” brak było składników (komponentów) składnika złożonego, co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt.3 i ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw. w związku z art. 18 ust.1 i 4  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca odpowiedziała, że nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały w całości naprawione. Ponadto poinformowała, że działalność w Koszalinie została zamknięta i wykreślona z ewidencji działalności gospodarczej.

10. w barze w Darłowie, gdzie stwierdzono, że w cenniku przy 2 partiach wyrobów kulinarnych tj.; kebab zestaw z frytkami i kebab zestaw z bułką w miejscu dostępnym bezpośrednio  konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 jw. z uwzględnieniem informacji o których mowa  w art. 21 tego rozporządzenia, co stanowi naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że uchybienia zostały usunięte.

11. w barze w Koszalinie, gdzie stwierdzono, że w cenniku przy 2 partiach wyrobów kulinarnych tj.; kebab w bułce z kurczakiem lub cielęcina i kebab rożek z kurczakiem lub  cielęciną, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu nie podano wykazu składników – zgodnie z art. 18-20 rozporządzenia nr 1169/2011 jw., z uwzględnieniem informacji, o których mowa w art. 21 tego rozporządzenia,  co stanowi naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi jw.

Powyższe stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 678 ze zm.).

W trakcie kontroli uwidoczniono wymagane informacje.

W związku z powyższym:

 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

?   IDENTYFIKACJA KONTROLOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.). Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu o odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

U dwóch przedsiębiorców podczas kontroli z rozszerzonym zakresem przedmiotowym kontroli na podstawie  przepisów art. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) w celu przeciwdziałania popełnienia wykroczenia stwierdzono nieprawidłowości tj.:

1.  w barze w Szczecinie, gdzie stwierdzono, że przedsiębiorca nie dokonał w terminie 7 dni zmiany danych objętych wpisem w zakresie adresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

Wobec przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do kontrolowanego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca uaktualnił wpis do CEIDG.

2.  w Restauracji w Szczecinie gdzie stwierdzono, iż jeden ze wspólników nie dokonał w terminie 7 dni zmiany danych objętych wpisem w zakresie adresu prowadzonej działalności gospodarczej.

Powyższe narusza art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015r. poz. 584 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

Wobec przedsiębiorcy zastosowano pouczenie z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

Przedsiębiorca uaktualnił wpis do CEIDG w trakcie kontroli.

W zakresie:

 • rzetelności obsługi (sprzedaży),
 • identyfikowalności dostawców,
 • przestrzegania warunków magazynowania żywności oraz okresów jej ważności,
 • wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 • przestrzegania postanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
 • o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r., poz. 594 ze zm.),

nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

 • wysłania 12 wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 • zastosowania 2 pouczeń z art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015r., poz. 1094 ze zm.).

Ponadto w związku z ustaleniami kontroli:

 • zostanie wszczętych 8 postępowań administracyjnych zmierzających do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • zostanie wszczętych 12 postępowań administracyjnych w celu wymierzenia kary pieniężnej z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 29-01-2016 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2016 15:25