Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

DECYZJA nr ZNP.8361.209.2015

Koszalin, dn.  22 grudnia 2015 r.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki
Inspektor Inspekcji Handlowej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Helena Łuczak
Firma przedsiębiorcy:
MOTO – CZĘŚCI ŁUCZAK Helena Łuczak
ul. Henryka Sienkiewicza 14
78-100 Kołobrzeg

                         

DECYZJA nr  ZNP.8361.209.2015
nakładająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na przedsiębiorcę Helenę Łuczak wykonującą  działalność gospodarczą pod firmą MOTO – CZĘŚCI ŁUCZAK Helena Łuczak, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Henryka Sienkiewicza 14, 78-100 Kołobrzeg, karę pieniężną w wysokości 340 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych) z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915) w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568) z uwagi na to, iż przy towarach oferowanych do sprzedaży na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego nie uwidoczniono cen jednostkowych.

Uzasadnienie

W dniach 30 października i 6 listopada 2015  r.  na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2b ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148 ze zm.), art. 73 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r., poz. 687 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem nr ZNP/U-302/2015, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili kontrolę u  przedsiębiorcy Heleny Łuczak wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MOTO – CZĘŚCI ŁUCZAK Helena Łuczak,  zwanej dalej również „stroną”, w sklepie z artykułami przemysłowymi w Kołobrzegu przy ul. Henryka Sienkiewicza 14.

W toku kontroli, zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, dokonano sprawdzenia m.in. prawidłowości uwidocznienia cen pod kątem przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915), dalej „ustawy”, oraz wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568), zwanego dalej również „rozporządzeniem”.

Podczas przeprowadzonej kontroli ustalono, że przy około 50% ogółu asortymentu towarów pakowanych oferowanych kupującym w miejscu sprzedaży, których dotyczy obowiązek uwidocznienia cen jednostkowych, tj. przy 60 towarach, na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego, nie uwidoczniono cen jednostkowych. Dotyczyło to następujących towarów:

 1. Klej do szyb samochodowych, 310 ml
 2. Dodatek do olejów napędowych CASTROL, 250 ml
 3. Biały smar spray CAR TECH, 400 ml
 4. Wazelina techniczna WT 35, 400 ml
 5. Preparat penetrująco-smarujący PWD, 312 g
 6. Samar z miedzią CAR TECH, 250 ml
 7. Dodatek uszlachetniający DIESEL Nr kat. 992, 500ml
 8. Smar PTFE WD-40, 400 ml
 9. Smar  WD-40, 450 ml 
 10. Dodatek do oleju MILITEC, 250 ml
 11. Dodatek do oleju DIESEL, 20 ml
 12. Preparat do konserwacji podwozia UNDERSEAL, 800 ml
 13. Środek  do czyszczenia hamulców TRW PFC105, 500 ml
 14. Zmywacz do gaźników K2 PRO No. W128, 400 ml
 15. Odrdzewiacz LM-40, 400 ml
 16. Preparat  07  No.0725, 250ml
 17. Płyn do czyszczenia PRO-LIINE DIESEL, 500 ml
 18. Mleczko do usuwania rys VENOX, 180g
 19. Smar Vulcan  K2  PRO No. W 115, 500 ml
 20. BOND BLACK K2  czernidło do gumy i plastików, 200 ml
 21. Radiator K2 STOP LEAK  NO. T231, 438g
 22. Smar ceramiczny K2, 400 ml
 23. NUTA ANTI-INSECT K2, 770 ml
 24. TIRE DOKTOR K2 do naprawy opon, 535ml
 25. DOKTOR CAR SPEC K2, 443ml
 26. BOLD K2 do pielęgnacji opon,  600 ml
 27. Zestaw reperacyjny TROTON, 250g
 28. Preparat do czyszczenia silników MOJE AUTO, 650 ml
 29. Płyn do prania tapicerki MOJE AUTO, 650 ml
 30. Preparat do czyszczenia plastików MOJE AUTO, 650 ml
 31. Wosk na mokro MOJE AUTO, 650 ml
 32. Szampon z woskiem MOJE AUTO, 1350 ml
 33. Preparat do czyszczenia nawiewów MOJE AUTO, 600 ml
 34. Preparat nabłyszczający opony MOJE AUTO, 520 ml
 35. Odkamieniacz chłodnicy MA Profesional, 400 ml
 36. Smar PTFE  MA Profesional, 400 ml
 37. Pianka do mycia szyb MOJE AUTO, 400 ml
 38. SILIKON do uszczelek samochodowych MOJE AUTO, 400 ml
 39. Preparat do czyszczenia styków elektrycznych MA Profesional, 450 ml
 40. Preparat do czyszczenia kokpitów MOJE AUTO, 750 ml
 41. Odrdzewiacz MoS2 MA Profesional, 400 ml
 42. Depresator Diesla koncentrat, 500 ml
 43. Płyn do prania tapicerki i dywanów TURLE WAX, 500 ml
 44. Płyn do usuwania smoły i insektów TURLE WAX, 500 ml
 45. Płyn do czyszczenia tapicerki TURLE WAX, 500 ml
 46. Wosk do lakierów METALIC TURTLE WAX, 500 ml
 47. Wosk uniwersalny PLUS PTFE TURTLE WAX, 500 ml
 48. Płyn do renowacji lakieru color magik TURTLE WAX, 500 ml
 49. Preparat do mycia silników PRO, 5 L
 50. Lakier do zacisków hamulcowych WESCO, 400 ml
 51. Auto renolak emalia czarna WESCO, 150 ml
 52. Auto renolak emalia srebrna WESCO, 150 ml
 53. Auto renolak emalia matowa WESCO, 150 ml
 54. Auto renolak emalia podkład ESCO, 400 ml
 55. STP środek czyszczący do wtryskiwaczy do silników benzynowych, 200 ml
 56. STP środek czyszczący do silników zasilanych LPG, 200 ml
 57. STP środek czyszczący do diesla, 200 ml
 58. STP środek czyszczący do filtrów, 200 ml
 59. Odmrażacz do szyb TURTLE WAX, 500 ml
 60. Olej silnikowy do kosiarek GARDEN – OIL, 600 ml

W związku z powyższym stwierdzono w toku kontroli, że stan faktyczny polegający na braku uwidocznienia cen jednostkowych towarów stanowi naruszenie obowiązków określonych w art. 4 w związku z art. 25 ustawy w związku z § 8  rozporządzenia.

Dodatkowo w toku kontroli stwierdzono, że w przypadku wszystkich wyżej wymienionych towarów przedsiębiorca podał ich ceny w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości w cenniku dostępnym dla konsumentów, a także stwierdzono jednocześnie, że kontrolowany przedsiębiorca nie opatrzył objętych kontrolą towarów wywieszkami zawierającymi informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a także nazwy producentów w przypadku towarów podobnych.

Biorąc pod uwagę ustalenia kontroli do przedsiębiorcy wystosowano wystąpienie pokontrolne wzywające do usunięcia stwierdzonych w toku kontroli uchybień polegających na braku cen jednostkowych przy towarach oraz braku wywieszek. W odpowiedzi na wystąpienie pismem z dnia 01.12.2015 r. (data doręczenia organowi 03.12.2015 r.) kontrolowana poinformowała, że nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli zostały usunięte.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz uwzględniając brzmienie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy, w świetle którego jedynie naruszenie obowiązków informacyjnych dotyczących cen, wymienionych w przepisie art. 4 tej ustawy daje podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej, pismem z dnia 27 listopada 2015 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 ust. 1 rozporządzenia (brak cen jednostkowych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego).

Jednocześnie w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strona skorzystała ze swojego uprawnienia w ten sposób, że w piśmie z dnia 01.12.2015 r. (data doręczenia organowi 03.12.2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne przedstawiła swoje stanowisko odnośnie stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości. Kontrolowana stwierdziła, że zarzut naruszenia § 3 ust. 1 rozporządzenia (dot. braku wywieszek) jest bezpodstawny, gdyż na towarach do których dostęp ma kupujący były ceny. Dalej strona podniosła, że jej sklep nie jest sklepem samoobsługowym przez co klienci nie mają dostępu do większości towaru, który znajduje się na półkach i regałach w dużej odległości od klienta i klient nie ma przez to możliwości zobaczenia tych cen. Przez to wszystkie ceny podawane są klientom przez obsługującego, a ich ceny znajdują się w cenniku. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 4 ustawy, strona powołuje się na identyczność sytuacji, to znaczy że klient nie ma dostępu do towaru. Jako dowód w sprawie do pisma załączyła strona zdjęcia sklepu i regałów z towarami.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej rozpatrzył przedmiotowy wniosek strony dokonując oceny przedstawionych argumentów pod kątem przydatności dla toczącego się postępowania w wyniku czego uznał, że nie ma podstaw na gruncie przepisów ustawy jak i stwierdzonego w toku kontroli stanu faktycznego do jego uwzględnienia.

Należy bowiem w pierwszej kolejności podkreślić, że podstawą do wszczęcia i prowadzenia niniejszego postępowania nie był brak cen towarów w sklepie kontrolowanej w ogóle, tylko brak cen jednostkowych towarów, co do których istnieje obowiązek ich uwidocznienia. Ustalenia kontroli potwierdzają bowiem, że w sklepie kontrolowanej podano ceny towarów w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości poprzez zamieszczenie ich w cennikach dostępnych dla kupujących. Stwierdzone jednocześnie naruszenie § 3 rozporządzenia (brak wywieszek), o którym mówi strona w swoim piśmie nie stanowi podstawy wszczęcia niniejszego postępowania, ani co za tym idzie przedmiotu tego postępowania. W sklepie kontrolowanej stwierdzono natomiast także, że przy określonych towarach znajdujących się na półkach i regałach w sali sprzedażowej nie uwidoczniono cen jednostkowych tych towarów. Wyłącznie ten stan faktyczny, zakwalifikowany jako naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy w związku z art. 25 ustawy w związku z naruszeniem § 8 rozporządzenia jest podstawą wszczęcia i prowadzenia niniejszego postępowania w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej. Towary te były wyeksponowane w miejscu sprzedaży detalicznej i znajdowały się w zasięgu wzroku klientów sklepu. W sposób jednoznaczny rozmieszczenie towarów w sklepie obrazują zdjęcia wnętrza tego sklepu przedstawione przez stronę. Taki sposób ekspozycji towarów jaki miał miejsce w sklepie strony – gdzie towary znajdują się w zasięgu wzroku (niektóre nawet w bezpośredniej bliskości) konsumentów – jest przesłanką do przypisania przedsiębiorcy ustawowego obowiązku dotyczącego uwidocznienia cen jednostkowych tak wyeksponowanych towarów. Oczywiście tych z nich, dla których przepisy prawne przewidują taki wymóg. Dla oceny sprawy nie ma znaczenia okoliczność podniesiona przez stronę, że sklep strony nie jest sklepem samoobsługowym. Obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie nie zawężają bowiem obowiązku uwidaczniania cen jednostkowych tylko do sklepów samoobsługowych. Nie uzależniają także uwidocznienia ceny jednostkowej towaru od jakiejkolwiek formy dostępu klienta do towaru będącego w zasięgu jego wzroku (w znaczeniu dostępu bezpośredniego czy na przykład oddalenia towaru od konsumenta o metr lub trzy metry lub też umieszczonego na regale za ladą czy też przed ladą). Tak więc wyeksponowanie i przeznaczenie do sprzedaży towarów w miejscu ich sprzedaży detalicznej rodzi dla przedsiębiorcy obowiązek wywiązania się z ustawowego wymogu uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów dla kupujących, w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne, które to uwidocznienie w niniejszej sprawie nie miało miejsca w odniesieniu do 60 wyżej wymienionych towarów.   

Okoliczności podniesione przez stronę nie mogą być zatem wzięte pod uwagę przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w toku niniejszego postępowania.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

W świetle art. 4 ust. 1 zd. 1 ustawy o informowaniu o cenach w miejscu sprzedaży detalicznej i świadczenia usług uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W myśl  art. 4 ust. 2 tej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, określi, w drodze rozporządzenia:

 1. sposób uwidaczniania cen towarów i usług, w tym cen jednostkowych towarów (usług),
 2. wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów (usług)

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia dostępności informacji o cenie, a także uwzględniając przypadki, gdy uwidocznienie ceny jednostkowej towaru (usługi) nie byłoby przydatne ze względu na rodzaj lub przeznaczenie towaru (usługi).

Zgodnie z art. 25 ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

W związku z faktem, że przepisy wykonawcze wydane na podstawie ww. art. 4 ust. 2 ustawy (to jest Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9.12.20015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 grudnia 2015 roku w pozycji 2121) na dzień wydania niniejszej decyzji nie weszły w życie , to obowiązującym aktem prawnym do dnia 31.12.20015 r. pozostaje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015 r., poz. 568).

W świetle art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy, ceną jednostkową jest cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia cena jednostkowa uwidoczniona przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego powinna dotyczyć ceny za 1 litr lub metr sześcienny - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według objętości, 1 kilogram lub 1 tonę - dla towarów przeznaczonych do sprzedaży według masy, 1 metr lub 1 metr kwadratowy - dla towarów sprzedawanych według długości lub powierzchni, 1 sztukę - dla towarów sprzedawanych na sztuki. Ceny jednostkowe towarów sprzedawanych według objętości mogą także dotyczyć 100 mililitrów lub 0,1 litra, a towarów sprzedawanych według masy - ilości za 100 gramów albo 100 kilogramów, jeżeli te jednostki są stosowane zwyczajowo i powszechnie dla tych towarów (§ 8 ust. 2). W myśl § 8 ust. 7 rozporządzenia, w szczególnych przypadkach uzasadnionych rodzajem, przeznaczeniem oraz zwyczajowo oferowaną ilością towarów masowych, towarów pakowanych i towarów o małych gabarytach przy uwidacznianiu cen jednostkowych dopuszcza się stosowanie dziesiętnych wielokrotności i podwielokrotności legalnych jednostek miar, innych niż określone w ust. 2. Przepisy nie przewidują odstępstwa od uwidocznienia ceny jednostkowej towaru, poza jednym przypadkiem, gdy cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru (§ 8 ust. 3).

Ustawa w art. 6 ust. 1 stanowi, że jeżeli przedsiębiorca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 4, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej nakłada na niego, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 20000 zł.

Jednocześnie w myśl art. 6 ust. 3 tej ustawy, przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Mając na względzie powyższe, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o informowaniu o cenach, wszystkie przewidziane w nim kryteria wymiaru kary. Uwzględnił dodatkowo przesłanki określone w art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Dokonując zatem oceny stopnia naruszenia obowiązków przedsiębiorcy stwierdzono, że przedsiębiorca nie uwidaczniając cen jednostkowych towarów w jakiejkolwiek formie dostępnej dla kupującego naruszyła bardzo poważnie obowiązek określony w art. 4 ust. 1 ustawy.  Cena jednostkowa jest bowiem podstawowym kryterium obiektywnej informacji o wartości towaru wyrażonej w jednostkach pieniężnych, szczególnie w kontekście porównania jej z takimi wartościami innych towarów – podobnych, o odmiennych cechach co do marki, producenta, ilości, wzornictwa, poziomu technicznego, itp. Brak zatem uwidocznienia cen jednostkowych przy towarach uniemożliwia kupującym porównanie cen towarów z cenami towarów podobnych, o innej masie, objętości czy długości, a przez to utrudnia kupującym dokonanie optymalnego i właściwego dla nich wyboru towaru, naruszając ich interesy ekonomiczne oraz prawo do rzetelnej informacji o cenie. Same uwidocznione dla towarów ceny, bez uwidocznienia cen jednostkowych tych towarów, nie zapewnia jednoznacznej oraz niebudzącej wątpliwości informacji o wysokości tych cen. Przy ocenie przedmiotowej przesłanki uwzględniono okoliczność, że brak cen jednostkowych dotyczył około 50 % ogółu asortymentu towarów pakowanych oferowanych do sprzedaży, podlegających obowiązkowi uwidocznienia cen jednostkowych.

Przy ocenie dotychczasowej działalności przedsiębiorcy organ wziął pod uwagę, że przedsiębiorca nie była wcześniej objęta kontrolą organu. Uwzględniono również fakt usunięcia przez przedsiębiorcę stwierdzonych nieprawidłowości. Z drugiej jednak strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę okoliczność, iż strona stosunkowo długo wykonuje działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej towarów, tj. od 01.09.2012 r. i powinna wykazać się znajomością podstawowych przepisów dotyczących tej działalności istotnych z punktu widzenia interesów i praw konsumentów, tym bardziej, że powszechny obowiązek uwidaczniania cen jednostkowych towarów istnieje w polskim prawie od 12 grudnia 2001r., a więc przez cały okres wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej (przed wejściem  w życie ustawy wymóg ten wynikał z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. z 2013 r., poz. 385).

Biorąc pod uwagę trzeci czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów i przychodu przedsiębiorcy, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przedłożonej przez stronę informacji, tj. zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.), strona należy do kategorii  mikroprzedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze ustalenia kontroli i dokonaną ocenę wyżej opisanych kryteriów, a także uwzględniając fakt, że górna granica wymiaru kary w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 4 ustawy wynosi 20000 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że w sprawie uzasadnione jest nałożenie na przedsiębiorcę na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach kary pieniężnej w wysokości 340  zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych).

Wskazać w tym miejscu należy, że cechą charakterystyczną sankcji administracyjnej, a taką właśnie jest kara pieniężna nakładana na podstawie przepisów ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, jest jej automatyczne stosowanie wobec podmiotu ponoszącego przypisaną mu obiektywną odpowiedzialność za naruszenie ciążących na nim obowiązków. Samo zaś stwierdzenie – udowodnienie faktu braku właściwej informacji w zakresie m.in. ceny jednostkowej towaru, jest wystarczającą przesłanką do nałożenia kary pieniężnej. Nie ma przy tym znaczenia czy niedopełnienie obowiązku uwidocznienia cen w określony sposób nastąpiło z winy (umyślnej czy nieumyślnej) danego podmiotu, czy też nie. Dodatkowo wskazać należy, że ustawa nie przewiduje możliwości badania przez organ Inspekcji Handlowej istnienia winy, bądź jej braku po stronie podmiotu, u którego ujawniono nieprawidłowości. Zatem samo stwierdzenie w wyniku kontroli, że określony podmiot nie zrealizował  ciążącego na nim obowiązku ustawowego powoduje konieczność nałożenia kary pieniężnej, która jest karą administracyjną.

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono wymagania art. 8 dyrektywy 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom (Dz.U.UE.L.1998.80.27, Dz.U.UE-sp.15-4-32), w myśl którego nałożone kary pieniężne powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na stwierdzone naruszenie, wymierzona kwota kary spełnia te wymagania.

W myśl art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, natomiast § 2 tego artykułu stanowi, że decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji. W związku z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy o informowaniu o cenach karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

W przypadku wniesienia odwołania od niniejszej decyzji nie należy uiszczać kary pieniężnej do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Z up. Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
Andrzej Kuśpiel
Dyrektor Delegatury

 

Otrzymują:

 • Helena Łuczak, ul. Henryka Sienkiewicza 14, 78-100 Kołobrzeg,
 • aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Pacała 12-01-2016 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 12-01-2016 14:48