Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości mleka i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 17 kontroli  w zakresie jakości mleka i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych. Kontrole przeprowadzono w hurtowniach, sklepach wielkopowierzchniowych i mniejszych detalicznych sklepach m.in. w Szczecinie, Kołobrzegu, Policach, Świnoujściu, Stargardzie Sz., Gryficach, Szczecinku.
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 235 partii mleka i przetworów mlecznych, z czego zakwestionowano 17 partii, co stanowi 7,2 % zbadanych tj.:
-       24 partie mleka nie kwestionując badanych partii;
-       28 partii śmietanki i śmietany, nie kwestionując badanych partii,
-       35 partii masła, z czego zakwestionowano 4 partie, co stanowi 11,4 % zbadanych partii,
-       22 partie serów dojrzewających, z czego zakwestionowano 5 partii, co stanowi 22,7 % zbadanych partii,
-       29 partii serów topionych, z czego zakwestionowano 5 partii, co stanowi 17,2 % zbadanych partii,
-       70 partii serów twarogowych, z czego zakwestionowano 3 partie, co stanowi 4,3 % zbadanych partii,
-       27 partii napojów mlecznych fermentowanych, nie kwestionując badanych partii.
 
W hurtowni zbadano ogółem 26 partii produktów mlecznych z czego zakwestionowano 3 partie, co stanowi 11,5 % zbadanych partii; w sklepach wielkopowierzchniowych zbadano ogółem 96 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 9 partii, co stanowi 9,4 % zbadanych partii; w innych sklepach detalicznych zbadano ogółem 113 partii ww. produktów, z czego zakwestionowano 5 partii, co stanowi 4,4 % zbadanych partii.
 
I.         JAKOŚĆ  MLEKA  I  PRZETWORÓW  MLECZNYCH.
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli pobrano do badań laboratoryjnych 24 partie przetworów mlecznych, tj. 69 prób.
Badania laboratoryjne 59 prób przetworów mlecznych przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
W Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
w Olsztynie zbadano 10 prób masła.
 
W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 11 partii przetworów mlecznych, co stanowi 45,8 % zbadanych partii tj.:
-       partię Sera topionego 100g, ze względu na zawyżoną o 1,7 % zawartość tłuszczu.
-       partię Masła 82%, 200g, ze względu na zawyżoną zawartość wody o 0,80% i 0,84%,
-       partię Masła 82% 200g z uwagi na obecność steroli pochodzenia roślinnego, niższą zawartość tłuszczu i wyższą zawartość wody oraz wady organoleptyczne (smak lekko nieczysty, tłuszczowy z wyczuwalnym posmakiem tłuszczu roślinnego),
-       partię Masła 82% 200g ze względu na wyższą zawartość tłuszczu,
-       partię Sera, kl.I 17 % 300g, ze względu na niewłaściwy wygląd (obecność na powierzchni nalotu pleśni, niewłaściwy zapach (pleśniowy) oraz z powodu niejednolitej barwy (lekko marmurkowatej),
 
-       partię Sera topionego z papryką 200g, ze względu na zawyżoną o 2,2 % i 2,5 % zawartość tłuszczu,
-       partię Sera topionego, 100g, ze względu na zawyżoną zawartość wody o 2,0 % i 2,2 %.
-       partię Sera topionego 140g,,  ze względu na niewłaściwy wygląd zewnętrzny (obecność zielonej pleśni na zewnątrz zgrzewów oraz w zgrzewach opakowań poszczególnych plastrów).
-       partię Masła 200 g, powodu zawyżenia zawartości wody od 0,38 do 0,69 %,
-       partię Sera dojrzewającego pełnotłustego kl. I, 45% tł., z powodu niewłaściwych cech organoleptycznych wyglądu zewnętrznego: powierzchnia w 1/3 pokryta nalotem pleśni (szarozielonej z białymi obwódkami) z jednej strony pleśń przerośnięta na głębokość
ok. 2 cm oraz niewłaściwego zapachu pleśniowego,
-       partię Sera topionego kremowego 100g 28% tł. z powodu zawyżenia zawartości tłuszczu o 0,7% i o 1,7%.
 
Producent „Sera topionego kremowego, w trakcie kontroli przesłał jako obowiązujące wymagania jakościowe dla ww. sera „Kartę informacyjną produktu” zatwierdzoną przez ww. producenta w dniu 19.04.2007r. W karcie tej określono w „cechach fizycznych- tłuszcz, nie więcej 28%”.W dniu 19.12.2008r. do producenta przesłano wystąpienie pokontrolne wraz ze sprawozdaniem z badań. Producent w odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przesłał „Specyfikację Produktu” zatwierdzoną dniu 30.03.2007r. jako obowiązującą. Jednocześnie wyjaśnił, iż  w ww. karcie informacyjnej produktu błędnie podano dane i średnia zawartość tłuszczu winna wynosić 28%, dopuszczalne odchylenia +/- 2%. W związku z powyższym zawartość tłuszczu może wynosić 26-30%.
Natomiast z przesłanej specyfikacji wynika, iż zawartość tłuszczu dla tego produktu wynosi 28%.
Ponadto producent w swoim piśmie powołał się na rozporządzenie Ministra Zdrowia odnoszące się do znakowania żywności wartością odżywczą.
Z uwagi na to, że z przesłanej specyfikacji (zatwierdzonej w dniu 30.03.2007r.) nie wynika tolerancja dla zawartości tłuszczu oraz przedmiotem badań laboratoryjnych był tłuszcz a nie wartość odżywcza, wyjaśnienie producenta nie dało podstaw do zmiany orzeczenia w zakresie zawartości tłuszczu.
 
W pobranych do badań laboratoryjnych próbach przetworów mlecznych nie badano dozwolonych substancji dodatkowych.
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zagrożeń związanych z niewłaściwą jakością zdrowotną produktów.
 
II.        ZNAKOWANIE  MLEKA  I  PRZETWORÓW  MLECZNYCH
Kontrolą objęto 234 partie mleka i przetworów mlecznych kwestionując 6 partii, co stanowi 2,6 % zbadanych partii.
 
W oznakowaniu kwestionowanych przetworów mlecznych stwierdzono następujące nieprawidłowości:
·        uwidocznienie na opakowaniach jednostkowych 1 partii przetworów mlecznych (masło) informacji mogących wprowadzić w błąd konsumenta tj. „Masło ekstra”, „Składniki: tłuszcz mleczny minimum 80,2%, mieszanina tłuszczów…” oraz zastosowano nazwę „masło” podczas gdy badania laboratoryjne wykazały obecność steroli
z jednoczesnym obniżeniem zawartości tłuszczu i podwyższoną zawartością wody tj.
 
 
·                    brak na opakowaniach jednostkowych 3 partii serów podpuszczkowych dojrzewających oraz 1 partii sera twarogowego pełnej nazwy środka spożywczego, daty minimalnej trwałości, warunków przechowywania, składników występujących w środku spożywczym, nazwy i adresu producenta.
W trakcie kontroli decyzją przedsiębiorcy wycofano z obrotu handlowego ww. ser twarogowy i sery dojrzewające.
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu (Dz. U. Nr 94, poz. 933 ze zm.)
w odniesieniu do informacji umieszczonych przez producentów na opakowaniach.
Kontrolą objęto 104 partie mleka i przetworów mlecznych. Nie stwierdzono stosowania innych substancji niż dozwolone.
 
Sprawdzono stan opakowań 214 partii przetworów mlecznych i mleka, nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
 
Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2092/91 z dnia 24 czerwca 1991r. w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. L 198 z 22.07.1991r. str. 1 ze zm..).
Zbadano ogółem 33 partie produktów mlecznych z czego zakwestionowano 1 partię, tj. Twarożek naturalny.
W oznakowaniu ww. produktu stwierdzono nieprawidłowość polegającą na umieszczeniu informacji wprowadzającej w błąd konsumenta, co do sposobu produkcji tj. ”produkujemy ekologicznie” łącznie z informacją dotyczącą stosowania normy ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska.
 
Sprawdzono przestrzeganie rozporządzenia Rady (EWG) Nr 509/2006 i Nr 510/2006 w zakresie chronionych nazw oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia i tradycyjnych specjalności serów.
 
W kontrolowanych placówkach nie oferowano do sprzedaży sera „Feta”, produktów, które podlegają ochronie w zakresie nazw oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia oraz produktów tradycyjnych.
 
Sprawdzono przestrzeganie art. 8 i art. 16 rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r., str. 1 ze zm.). W kontrolowanych placówkach nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.
 
III.      PRZESTRZEGANIE  USTAWY  O  TOWARACH  PACZKOWANYCH.
 
Sprawdzono przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz.1409 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 211, poz.1760).
 
W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie ww. przepisów w zakresie zasad oznaczania opakowań znakiem „?”, stosowania obowiązujących jednostek miar oraz umieszczania właściwej wysokości cyfr i liter.
Oceniono 197 partii mleka i przetworów mlecznych nie stwierdzając w badanym zakresie nieprawidłowości.
Ilość rzeczywistą produktu sprawdzono poprzez badania laboratoryjne, przeprowadzone w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Oceny ilości rzeczywistej produktu dokonano w odniesieniu do deklaracji producentów. W 24 zbadanych partiach nie stwierdzono zaniżenia ilości rzeczywistej w stosunku do zadeklarowanej.
 
IV.      PRZESTRZEGANIE  TERMINÓW  PRZYDATNOŚCI  DO SPOŻYCIA  I  DAT MINIMALNEJ  TRWAŁOŚCI
 
Przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości sprawdzono
u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców.
Kontrolą objęto 222 partie mleka i przetworów mlecznych, z czego zakwestionowano 1 partię sera twarogowego, oferowanego do sprzedaży 1 dzień po upływie terminu przydatności do spożycia.
Ww. ser twarogowy przedsiębiorca w trakcie kontroli wycofał z obrotu handlowego.
 
V.     WARUNKI  PRZECHOWYWANIA
 
Sprawdzono przestrzeganie deklaracji producentów umieszczonych na etykietach opakowań jednostkowych.
Sprawdzono warunki przechowywania 214 partii mleka i przetworów mlecznych, nie stwierdzając nieprawidłowych warunków przechowywania.
 
VI.       OZNACZENIE  CENĄ
 
W trakcie przeprowadzonych kontroli niewłaściwe oznaczenie ceną oferowanych do sprzedaży przetworów mlecznych i mleka stwierdzono u 8 skontrolowanych przedsiębiorców tj.: brak wywieszek cenowych, brak cen jednostkowych, nieprawidłowo wyliczone ceny jednostkowe, brak nazwy handlowej towaru na wywieszce.
 
Uwidocznione przez 13 przedsiębiorców przy towarze na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego ceny jednostkowe były wyliczone w sposób prawidłowy.
 
 
VII.     LEGALNOŚĆ  PROWADZONEJ  DZIAŁALNOŚCI.
 
a)      Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) w zakresie zgodności prowadzonej działalności z wpisem do ewidencji lub rejestru.
 
Kontrolowani przedsiębiorcy okazali stosowne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź zmianie we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisy aktualne z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarczą prowadzono zgodnie z wpisami. Przedsiębiorcy oznaczyli miejsce prowadzonej działalności gospodarczej.
 
b)       Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 11 maja 2001 r. „Prawo
o miarach” ( Dz. U. z 2004r. Nr 243, poz. 2441 ze zm.)
w zakresie aktualności
i czytelności cech legalizacji przyrządów pomiarowych stosowanych w obrocie handlowym.
 
Kontrolą objęto 14 przedsiębiorców. Naruszenie przepisów ww. ustawy stwierdzono u 4 skontrolowanych przedsiębiorców tj.: użytkowanie wagi elektronicznej z nieaktualną cechą legalizacji,
 
c)     Sprawdzono przestrzeganie art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr171, poz. 1225) dotyczącego przechowywania przez przedsiębiorcę i udostępniania organom urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 
Kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.
 
VIII     ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ.
 
Sprawdzono przestrzeganie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 
U jednego przedsiębiorcy oferowano do sprzedaży Masło 82% 200g w oznakowaniu, którego uwidoczniono informacje mogące wprowadzić w błąd konsumenta tj. „Masło ekstra 82% ”, „Składniki: tłuszcz mleczny minimum 80,2%, mieszanina tłuszczów…”.
Po otrzymaniu odpowiedzi od producenta na wystąpienie pokontrolne zostanie podjęta decyzja co do przesłania informacji z kontroli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 
IX.       USTAWA O JĘZYKU POLSKIM
 
Sprawdzono przestrzeganie postanowień ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn. zm.).
W toku kontroli zbadano 230 partii mleka i przetworów mlecznych, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.
 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :
 
-       nałożenia 10 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 1.450,00 zł,
-       przesłania 12 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informujących o niewłaściwej jakości przetworów mlecznych oraz nieprawidłowym oznakowaniu,
-       przesłania 4 powiadomień do właściwych terytorialnie Urzędów Miar informujących
o użytkowaniu/przechowywaniu w stanie gotowości wag z nieaktualnymi cechami legalizacji/bez wymaganych dowodów kontroli metrologicznej,
 
 
Wnioski :
 
Porównując wyniki obecnej kontroli z kontrolą przeprowadzoną w I kwartale 2006r. należy stwierdzić, iż jakość przetworów mlecznych uległa znacznemu pogorszeniu. Obecnie zakwestionowano 45,8 % zbadanych partii, podczas gdy w 2006r. zakwestionowano 10,5 % zbadanych partii. Należy przy tym zauważyć, że na zakwestionowany ser producent przesłał dwie, różniące się charakterystyki jakościowe.
 
W dalszym ciągu (w sposób malejący) występują nieprawidłowości dotyczące oznakowania produktów mlecznych. W 2006r. zakwestionowano w tym zakresie 7,2 % zbadanych partii, obecnie 2,6 %.
 
Nadal występują nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania placówek oferujących mleko
i przetwory mleczne w zakresie:
-     użytkowania/przechowywania w stanie gotowości do użycia wag z nieaktualną cechą legalizacji (w 2006r. stwierdzono tę nieprawidłowość u 4 z 13 kontrolowanych przedsiębiorców, obecnie u 4 z 14 kontrolowanych przedsiębiorców),
-     oznaczenia ceną towarów (w 2006 r. stwierdzono tę nieprawidłowość u 7 z 13 kontrolowanych przedsiębiorców, obecnie u 8 z 14 kontrolowanych przedsiębiorców).
 
Przeprowadzone kontrole pozwoliły na:
-       wyeliminowanie z obrotu handlowego przetworów mlecznych o niewłaściwej jakości nieprawidłowo oznaczonych oraz po upływie dat ważności,
-       zapoznanie przedsiębiorców z aktualnie obowiązującymi przepisami

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 30-01-2008 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 16-10-2009 14:08