Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie przeprowadzili w przedmiotowym zakresie kontrolę u 5 przedsiębiorców w sieciach handlowych na terenie województwa zachodniopomorskiego w zakresie prawidłowości i rzetelności promocji organizowanych przez przedsiębiorców. Kontrole przeprowadzono w Szczecinie, Koszalinie i Pyrzycach.

 

W toku kontroli sprawdzono prawidłowość i rzetelność aktualnie organizowanych promocji.

I  Pierwszy przedsiębiorca

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Kontrolą objęto 32 produkty żywnościowe, (w tym 8 produktów oferowanych do sprzedaży z tzw. „gratisami” i 8 produktów tożsamych), ogółem kwestionując 8 produktów.

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Analizy dokonano porównując ceny dotychczasowe faktycznie stosowane w sklepie (podane w oparciu o system komputerowy) z cenami  sprzedaży tych towarów
w promocji, jak również z cenami dotychczasowymi uwidocznionymi w gazetce promocyjnej. 

Kontrolą objęto 18 produktów żywnościowych.

W przypadku 6 partii stwierdzono rozbieżności pomiędzy ceną dotychczasową uwidocznioną w gazetce promocyjnej a faktyczną ceną dotychczasową stosowaną
w sklepie tj.:

a)      odnośnie 1 produktu cena dotychczasowa faktyczna stosowana w sklepie była wyższa od  ceny dotychczasowej uwidocznionej w gazetce promocyjnej :

-      przykład- w gazetce wskazano cenę dotychczasową produktu 1,69 zł, podczas gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 1,89 zł;

b)      odnośnie 5 produktów w gazetce promocyjnej uwidoczniono „dotychczasowo obowiązującą cenę” w formie „stara cena” mimo, iż produkty te oferowano do sprzedaży po raz pierwszy tj. podano fikcyjne ceny, które wcześniej nie obowiązywały jako ceny dotychczasowe (m.in. czekolada, herbata, sok).

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostaną do UOKiK
z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

Porównano ceny artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży z „gratisami” z cenami artykułów tożsamych, ale nie objętych tą formą promocji.

 Kontrolą objęto 8 produktów żywnościowych oferowanych do sprzedaży z „gratisami” z tego 2 produkty ujęte w gazetce promocyjnej w odniesieniu do 8 produktów tożsamych. W wyniku analizy  nie stwierdzono nieprawidłowości.

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

a)      uwidaczniania ceny detalicznej

Kontrolą objęto 32 produkty żywnościowe, stwierdzając, że wszystkie kontrolowane produkty żywnościowe posiadały uwidocznione ceny sprzedaży na wywieszkach jak i w gazetce promocyjnej.

b)      uwidacznianie ceny jednostkowej artykułów żywnościowych

Kontrolą objęto 32 produkty żywnościowe.

Zakwestionowano 2 produkty oferowane do sprzedaży jako towar z tzw.„gratisem”,  (nie będące w ofercie gazetowej), dla których nie podano ceny jednostkowej na wywieszce cenowej ani w innej formie dostępnej dla kupującego.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

c)      prawidłowość wyliczania cen jednostkowych

Kontrolą objęto 11 partii produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

d)     uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym

Kontrolą objęto 11 partii produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

e)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych

W trakcie trwania czynności kontrolnych w markecie obowiązywała gazetka promocyjna „oferta handlowa Nr 43/2007”, w której uwidoczniono okres obowiązywania promocji : od 12 do 17 listopada 2007 r.

f)       uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

Kontrolą objęto 11 partiiproduktów żywnościowych.

W gazetce promocyjnej uwidoczniono cenę dotychczasową nie jako „przekreśloną”, ale w formie zapisu „stara cena”.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Dokonano porównania zgodności cen 18 produktów żywnościowych uwidocznionych na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz cenami podanymi w gazetce promocyjnej.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie odnotowano.

 

ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE

W toku kontroli ocenie poddano 23 produkty nieżywnościowe (kosmetyki i wyroby chemii gospodarczej) oferowane do sprzedaży w różnych formach promocyjnych takich jak:

-        towary, do których dołączano inne bądź te same wyroby stanowiące tzw. gratis (np. „gratisem” była większa objętość, masa lub liczba sztuk),

-        towary sprzedawane w zestawach promocyjnych (jeden produkt + inny produkt, czy też takie same produkty pakowane po kilka sztuk po okazyjnie niższej cenie)

-        towary oferowane wg schematu: przekreślona cena wyższa sprzed okresu promocyjnego i podana promocyjna niższa,

-        towary oferowane w gazetce promocyjnej.

Nieprawidłowości odnotowano w stosunku do 11 produktów.

 

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

      A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Porównano ceny artykułów znajdujących się w aktualnej ofercie promocyjnej - gazetce z cenami sprzedaży tych artykułów przed promocją. Analizę przeprowadzono na podstawie wydruków z systemu komputerowego.

Do kontroli wytypowano 14 produktów nieżywnościowych stwierdzając, że:

a)      ceny 5 produktów stosowane przed promocją w sklepie różniły się od cen dotychczasowych uwidocznionych w ww. ofercie handlowej, tj.:

-      przy szamponie do włosów duopack 2 x 250 ml w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 4,79 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 6,49 zł,

-      przy paście do zębów 2 x 75 ml + szczoteczka gratis w materiale reklamowym nie uwidoczniono ceny dotychczasowej (przekreślonej), a w systemie komputerowym widniała cena 8,69 zł,

-      przy lakierze do włosów spray 500 ml w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 17,29 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 16,99 zł,

-      przy podpaskach 2 x a’ 10 duopack, 50% taniej drugie opakowanie w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 7,99 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 5,99 zł,

-      przy paście do zębów 75 ml w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 11,55 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 10,99 zł.

Różnice cen pomiędzy cenami faktycznie poprzednio obowiązującymi, a zamieszczonymi jako przekreślone w materiale reklamowym wynosiły od 3 groszy do nawet ponad 2 złotych.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostaną do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

Ogółem sprawdzono 9 produktów, do których dołączano inne bądź te same wyroby stanowiące tzw. gratis, tj. sprzedawane w zestawach promocyjnych oraz artykuły, którym powiększono objętość jako GRATIS. Kontrola wykazała, że w przypadku 5 produktów konsumenci kupując te produkty nie otrzymują deklarowanego „gratisu” za darmo, co zostało stwierdzone na podstawie porównania cen wyrobów oferowanych z „gratisem” z cenami wyrobów tożsamych, ale nie objętych tą formą promocji tj.:

-        za płyn do mycia szyb oznaczony  250 ml gratis (1000ml) nabywca płacił 6,79 zł, a za produkt tożsamy 750 ml nie objęty promocją 6,75 zł., zatem jest tańszy od produktu z gratisem o 0,04 zł,

-        uniwersalny środek do czyszczenia oznaczony 250 ml gratis (750ml) oferowany był w cenie 6,79 zł, a za produkt tożsamy 500 ml nie objęty promocją 5,29 zł., zatem jest tańszy od produktu z gratisem o 1,50 zł,

-        płyn do mycia naczyń 100ml gratis (1,1L) oferowano w cenie 5,99 zł., natomiast produkt tożsamy 1L oferowano  w cenie 4,29 zł, zatem taniej o 1,70 zł od produktu z gratisem,

-        oferowano pastę do zębów 3 x 100 ml w tym jedna gratis w cenie 15,79 zł, natomiast pastę do zębów 100 ml oferowano w cenie 7,49 zł, zatem za gratis klient musiał zapłacić 0,81 zł,

-        pastę do zębów 100 ml + 25 ml gratis oferowano w cenie 7,99 zł, podczas gdy w tym samym miejscu można było kupić taką samą pastę bez gratisu w cenie 7,49 zł.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostaną do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2.       Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99,
poz. 894 ze zm.)
w zakresie:

a)      uwidaczniania ceny detalicznej ,

Kontrolą objęto 32 produkty nieżywnościowe, stwierdzając, że wszystkie posiadały uwidocznione ceny sprzedaży na wywieszkach jak i w gazetce promocyjnej.

b)      uwidaczniania ceny jednostkowej

Kontroli poddano 14 partii artykułów Nieżywnościowych.

Zakwestionowano 1 partię  pasty do zębów 2 x 75 ml, dla której w materiale reklamowym nie uwidoczniono ceny jednostkowej.

c)      prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych – nie stwierdzono,

d)     uwidocznienia jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione cenay na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym – nie stwierdzono,

e)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych.
W sklepie w trakcie trwania czynności obowiązywała gazetka promocyjna, tj. oferta handlowa nr 43/2007 ważna od 12.11. do 17.11.2007r.), w której zamieszczono termin jej obowiązywania,

f)       uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

Kontrolą objęto 14 partii towarów stwierdzając przy1 partii tj. paście do zębów  2 x 75 ml brak uwidocznienia w materiale reklamowym ceny dotychczasowej.

Osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości opisane w punktach b, f ukarano mandat karnym kredytowanym.

3.       Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Dokonano porównania zgodności cen przy 14 partiach artykułów na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz informacjami podanymi w materiale reklamowym, nie stwierdzając nieprawidłowości w badanym zakresie.

4.       Badania laboratoryjne.

W toku kontroli do badań laboratoryjnych pobrano po 3 próbki z 2 partii chemii gospodarczej oferowanych w promocji, polegającej na zwiększeniu objętości wyrobu za tą samą cenę, tj.:

a)      płynu do mycia naczyń 100ML gratis 1,1L ,

b)      płynu do mycia i konserwacji paneli i drewna (750ml) + 50 % GRATIS.

W wyniku badań stwierdzono, że:

-   płyn do mycia naczyń 100ML gratis 1,1L odpowiada deklaracji producenta w zakresie ilości nominalnej (zawartości masy netto),

-   płyn do mycia i konserwacji paneli i drewna (750ml) + 50 % GRATIS nie odpowiada deklaracji producenta w zakresie ilości nominalnej (zawartości masy netto) ponieważ napełnienie w ml w trzech kolejnych badanych próbach wyniosło: 770, 770 oraz 770.

      Kontrolowany przedsiębiorca wycofał z obrotu handlowego płyn do mycia i konserwacji paneli i drewna (750ml) + 50 % GRATIS wraz ze zwolnioną próbką kontrolną celem poprawy oznakowania. Poprawione etykiety zostały przesłane do sklepu przez dostawcę.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostaną do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

 

II   Drugi przedsiębiorca

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Kontrolą objęto 39 produktów żywnościowych, (w tym 8 produktów oferowanych do sprzedaży z tzw. „gratisami” i 9 produktów tożsamych), ogółem kwestionując 22 produkty.

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Analizy dokonano porównując ceny dotychczasowe faktycznie stosowane w sklepie (podane w oparciu o system komputerowy) z cenami  sprzedaży tych towarów
w promocji jak również z cenami dotychczasowymi uwidocznionymi w gazetce promocyjnej. 

Kontrolą objęto 16 produktów, z czego zakwestionowano 15.

W przypadku 15 produktów stwierdzono rozbieżności pomiędzy ceną dotychczasową uwidocznioną w gazetce promocyjnej a faktyczną ceną dotychczasową stosowaną w sklepie tj.:

a)      odnośnie 9 produktów ceny dotychczasowe uwidocznione w gazetce promocyjnej były wyższe od cen dotychczasowych faktycznie stosowanych w sklepie, np:

-      kaszka dla dzieci, oferowana do sprzedaży w cenie 4,90 zł, dla której w gazetce wskazano cenę dotychczasową 5,49 zł, podczas
gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 5,19 zł;

-      makaron 500g +20 % gratis, oferowany do sprzedaży w cenie 2,95 zł, dla którego w gazetce wskazano cenę dotychczasową 3,80 zł, podczas
gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 3,05 zł;

-      kawa, oferowana do sprzedaży w cenie 6,50 zł, dla której w gazetce wskazano cenę dotychczasową 7,80 zł, podczas gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 3,99 zł, a na wywieszce cenowej uwidoczniono cenę dotychczasową 7,49 zł;

-      serek homogenizowany 4 x 150g, oferowany do sprzedaży w cenie  
5,00 zł, dla którego w gazetce wskazano cenę dotychczasową 5,19 zł, podczas gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 5,00 zł;

b)      odnośnie 6 produktów ceny dotychczasowe uwidocznione w gazetce promocyjnej były niższe od ceny dotychczasowej faktycznie stosowanej w sklepie,np:

-      deser 175g, oferowany do sprzedaży w cenie 1,05 zł dla którego w gazetce wskazano cenę dotychczasową 1,28 zł, podczas gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 1,30 zł,

-      chipsy Lay's 160g zielona cebulka, oferowane do sprzedaży w cenie 3,25 zł dla którego w gazetce wskazano cenę dotychczasową 3,70 zł, podczas
gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 4,00 zł, a na wywieszce cenowej uwidoczniono cenę dotychczasową 3,50 zł,

-      żurek Zupa w proszku, oferowana do sprzedaży w cenie 1,35 zł dla którego w gazetce wskazano cenę dotychczasową 1,55 zł, podczas
gdy faktyczna cena dotychczasowa stosowana w sklepie wynosiła 2,25 zł,

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostały do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

Porównano ceny artykułów żywnościowych oferowanych do sprzedaży z „gratisami” z cenami artykułów tożsamych ale nie objętych tą formą promocji.

Kontrolą objęto 8 produktów żywnościowych oferowanych do sprzedaży z „gratisami” z tego 4 produkty ujęte w gazetce promocyjnej w odniesieniu do 9 produktów tożsamych.

W wyniku analizy stwierdzono:

-             margaryna z masłem 2 x 500g+ torba gratis w cenie 5,70 zł, natomiast margaryna z masłem 500g, jako towar tożsamy nie objęty promocją w cenie det. 2,75 zł/500g, zatem torba nie jest gratisem, bo trzeba za nią zapłacić 0,20 zł,

-             herbata 100bag  + 25bag gratis w cenie 17,29 zł, natomiast herbata 100bag, jako towar tożsamy nie objęty promocją w cenie 16,55 zł/100bag, zatem 25bag herbaty nie jest gratisem, bo trzeba zapłacić 0.74 zł,

-             woda mineralna gazowana 1,5l (5+  1 gratis) w cenie 10,59 zł, natomiast woda mineralna 1,5l, jako towar tożsamy nie objęty promocją w cenie 1,70 zł/1,5l, zatem 1 butelka wody jw., nie jest gratisem, bo trzeba za nią zapłacić 2,09 zł .

Tak więc  kupując  w/w  artykuły żywnościowe oferowane do sprzedaży z „gratisami” klienci nie otrzymują deklarowanego „gratisu” za darmo.

W związku z powyższym przekazano materiały z kontroli do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z  2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

a)      uwidaczniania ceny detalicznej

Kontrolą objęto 39 produktów żywnościowych stwierdzając, że wszystkie kontrolowane produkty żywnościowe posiadały uwidocznione ceny sprzedaży na wywieszkach  jak i w gazetce promocyjnej.

b)      uwidaczniania ceny jednostkowej art. żywnościowych

Kontrolą objęto 39 produktów żywnościowych, z czego zakwestionowano 4 produkty, dla których nie uwidoczniono ceny jednostkowej w gazetce promocyjnej np. kukurydza konserwowa, ogórki konserwowe, herbata,

Ponadto zakwestionowano 2 produkty oferowane do sprzedaży jako towar z tzw. „gratisem” (nie będący w ofercie gazetowej), dla których nie podano ceny jednostkowej na wywieszce cenowej ani w innej formie dostępnej dla kupującego.

Wobec osoby odpowiedzialnej zastosowano postępowanie mandatowe.

c)      prawidłowości wyliczania cen jednostkowych

Kontrolą objęto 7  produktów żywnościowych nie stwierdzając nieprawidłowości.

d)     uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym

Kontrolą objęto 7 produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

e)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych

W trakcie trwania czynności kontrolnych w hipermarkecie obowiązywała oferta handlowa- gazetka promocyjna, w której uwidoczniono termin jej obowiązywania tj.: od 25.10. do 31.10.2007r.

f)       uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

Kontrolą objęto 16 produktów żywnościowych nie stwierdzając nieprawidłowości.

W gazetce promocyjnej przy wszystkich produktach żywnościowych objętych promocją uwidoczniono przekreślone ceny dotychczasowe.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Analizy dokonano porównując zgodność  cen uwidocznionych przy 17 artykułach żywnościowych na wywieszce cenowej z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz cenami podanymi w gazetce promocyjnej.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.

ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE

W toku kontroli ocenie poddano 23 produkty nieżywnościowe (kosmetyki, wyroby chemii gospodarczej, odzieży) oferowanych do sprzedaży w różnych formach promocyjnych takich jak:

-        towary, do których dołączano inne bądź te same wyroby stanowiące tzw. gratis,

-        towary sprzedawane w zestawach promocyjnych (jeden produkt + inny produkt, lub też takie same produkty pakowane po kilka sztuk po okazyjnie niższej cenie),

-        towary oferowane wg schematu: przekreślona cena wyższa sprzed okresu promocyjnego i podana promocyjna niższa,

-        towary oferowane w gazetce promocyjnej.

      Nieprawidłowości odnotowano w stosunku do 15 produktów.

 

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

     A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

W toku kontroli porównano ceny artykułów znajdujących się w aktualnej ofercie promocyjnej - gazetce z cenami sprzedaży tych artykułów przed promocją ustalonymi na  podstawie wydruków z systemu komputerowego oraz z cenami przekreślonymi na wywieszkach cenowych uwidocznionych dla klientów w miejscu sprzedaży.

Do kontroli wytypowano 15 produktów nieżywnościowych stwierdzając w przypadku 12 produktów rozbieżności pomiędzy ceną dotychczasową uwidocznioną
w gazetce i na wywieszce cenowej, a faktyczną ceną dotychczasową stosowaną w sklepie, tj.:

a)      przy mydle 250ml w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 7,80 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 7,50 zł, natomiast na wywieszce cenowej cena dotychczasowa (przekreślona) 7,50 zł,

b)      przy  płynie do płukania w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 14,50 zł, a w systemie komputerowym 13,95 zł, natomiast na wywieszce cenowej cena dotychczasowa (przekreślona) 14,50 zł,

c)      przy proszku do prania 4kg w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 38,89 zł, a w systemie komputerowym widniała cena 30,60 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 36,00 zł,

d)     przy paście do zębów w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 5,40 zł, a w systemie komputerowym 5,25 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 6,00 zł,

e)      przy  szamponie do włosów w materiale reklamowym oraz w systemie komputerowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 14,00 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 13,00 zł,

f)       przy kremie w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 44,00 zł, a w systemie komputerowym 45,00 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 44,00 zł,

g)      przy dezodorancie na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 13,50 zł, a w systemie komputerowym 12,59 zł,

h)      przy  balsamie do ciała na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 14,50 zł, a w systemie komputerowym 13,20 zł,

i)        przy chusteczkach na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 3,00 zł, a w systemie komputerowym 2,10 zł,

j)        przy swetrach męskich w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 39,99 zł, a w systemie komputerowym 29,90 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 34,99 zł,

k)      przy koszuli polarowej męskiej w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 19,95 zł, a w systemie komputerowym 19,99 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 14,99 zł,

l)        przy  komplecie pościeli w materiale reklamowym uwidoczniono cenę dotychczasową (przekreśloną) 24,99 zł, a w systemie komputerowym 19,99 zł, natomiast na wywieszce cenowej dotychczasowa (przekreślona) 24,99 zł.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostały do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) polegającego na reklamie sprzecznej z przepisami prawa oraz wprowadzającej konsumenta w błąd i mogącej przez to wpływać na jego decyzję co do nabycia towaru.

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

Ogółem sprawdzono 8 produktów, stwierdzając, że w przypadku 3 produktów konsumenci kupując ten produkt nie otrzymywali deklarowanego „gratisu” za darmo, co zostało stwierdzone na podstawie porównania cen wyrobu oferowanego z „gratisem” z ceną wyrobu tożsamego, ale nie objętego tą formą promocji.

 Na przykład:

-        oferowano żel pod prysznic 250 ml + mydło kostka GRATIS w cenie 7,19 zł, przy czym ten sam żel pod prysznic 250 ml bez gratisu kosztował 6,25 zł, a zatem był tańszy o 0,94 zł, natomiast mydło kostka można było kupić w cenie 2,40 zł.,

-        oferowano mydło w płynie 250 ml  w zestawie 2+1 GRATIS w cenie 14,99 zł, przy czym to samo mydło w płynie 250 ml kosztowało 6,25 zł, a zatem za GRATIS klient płaci 2,49 zł.,

-        oferowano proszek do prania 4kg + płyn do naczyń 1l GRATIS w cenie 29,50 zł, przy czym ten sam proszek 4kg bez promocji kosztował 28,65 zł, a płyn do naczyń 1l kosztował 4,59 zł.

 

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostały do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

 

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

a)   uwidaczniania ceny detalicznej 

W powyższym zakresie sprawdzono 23 produkty nieżywnościowe z „gazetki” promocyjnej oraz oznaczone wyrazem PROMOCJA brak przy 4 partiach wywieszek cenowych,

b)    uwidacznienia ceny jednostkowej

Sprawdzono 15 partii produktów nieżywnościowych z „gazetki” promocyjnej oraz oznaczone wyrazem PROMOCJA  stwierdzając przy 1 partii tj. kompletów pościeli brak uwidocznienia ceny detalicznej w materiale reklamowym

c)    prawidłowości wyliczenia cen jednostkowych

Kontrolą objęto 15 partii produktów nieżywnościowych nie stwierdzając nieprawidłowości.

d)   brak uwidocznienia jednostki miary, do której odnosi się uwidoczniona cena
na wywieszce cenowej przy towarze promocyjnym  - nie stwierdzono,

e) zamieszczanie określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych.

W sklepie w trakcie trwania czynności obowiązywała gazetka promocyjna, w której zamieszczono termin jej obowiązywania,

f) uwidacznianie przekreślonej ceny dotychczasowej – brak nieprawidłowości,

Osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości opisane w punktach a, b ukarano mandat karnym kredytowanym.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Dokonano porównania zgodności cen przy 15 produktach nieżywnościowych na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz informacjami podanymi w materiale reklamowym. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie odnotowano.

4.      Badania laboratoryjne.

W toku kontroli do badań laboratoryjnych pobrano po 3 próbki z 1 partii chemii gospodarczej oraz 1 partii kosmetyków oferowanych w promocji, polegającej na zwiększeniu objętości wyrobu za tą samą cenę, tj.:

c)      zagęszczonego płynu czyszcząco - dezynfekującego 900ml + 150ml GRATIS,

d)     żelu pod prysznic 250 ml + 100 ml GRATIS.

W wyniku badań stwierdzono, że:

-   żel pod prysznic 250 ml + 100 ml GRATIS  odpowiada deklaracji producenta w zakresie ilości nominalnej (zawartości masy netto),

-   zagęszczony płyn czyszcząco - dezynfekujący 900ml + 150ml GRATIS nie odpowiada deklaracji producenta w zakresie ilości nominalnej (zawartości masy netto) ponieważ napełnienie w ml w trzech kolejnych badanych próbach wyniosło: 901, 901 oraz 906.

      Pozostałe sztuki kontrolowany przekazał firmie świadczącej usługi sprzątające na terenie hipermarketu.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostaną do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji.

 

III   Trzeci przedsiębiorca

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Kontrolą objęto 13 artykułów żywnościowych, w tym 10 produktów objętych promocją, z czego zakwestionowano 10 produktów.

W tej placówce prowadzono sprzedaż promocyjną pod nazwą „super cena” i  w postaci „reklamy na plakacie umieszczonym przed wejściem do sklepu”. Sprzedaż towarów w promocji  „super cena” obowiązuje przez 3 dni, następnie cena wraca do poziomu sprzed promocji. Zmiany cen towarów odbywają się na podstawie raportu tygodniowego dostarczanego do sklepu pocztą elektroniczną z centrali firmy.
W ramach promocji pod nazwą „super cena” oferowano do sprzedaży 5  produktów  artykułów spożywczych, tj.:

-       1 podgrzybek suszony 50g,

-       1 rosół warzywny 120g,

-       1 rosół z kury 20g,

-       1 chleb tostowy 500g,

-       1 śmietana 18% 400g.

W ramach sprzedaży promocyjnej „jako reklamowane na plakacie” oferowano konsumentom 5 produktów środków spożywczych tj.:

-       1czekolada mleczna 100g,

-       1 czekolada bakaliowa 100g,

-       1Czekolada orzechowa 100g,

-       1 sok 985l,

-       1 masło 375g.

 

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

      A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Porównanie cen towarów znajdujących się w aktualnej ofercie promocyjnej z cenami sprzedaży tych towarów sprzed promocji, nie stwierdzając nieprawidłowości.
Kontrolą objęto 10 produktów żywnościowych.

Towary sprzedawane w ofercie promocyjnej  oferowane były w cenie  niższej od ceny dotychczasowej.  

 

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

W czasie przeprowadzania kontroli stwierdzono 3 produkty żywnościowe oferowane do sprzedaży z tzw. „gratisem”, jednakże nie stwierdzono towarów tożsamych nie objętych tą formą promocji i tak:

–         Chipsy ziemniaczane o smaku bekonu 150g +38g (25% gratis) ,

–         Chipsy ziemniaczane  solone  150g+38g (25% gratis) ,

–         Chipsy ziemniaczane o smaku bekonu  84g ( 70g+14g ;20% gratis).

2. Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

a)          uwidaczniania ceny detalicznej

Kontrolą objęto 13 produktów żywnościowych (10 produktów objętych formą promocji i 3 z tzw. „gratisem”) stwierdzając, że wszystkie kontrolowane produkty żywnościowe opatrzone były wywieszkami, na których uwidoczniono ich ceny sprzedaży, ceny podane były również w materiale reklamowym.

b)      uwidaczniania ceny jednostkowej art. żywnościowych

Kontrolą objęto 10 produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

c)       prawidłowości wyliczania cen jednostkowych

Kontrolą objęto 10 produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

d)      uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym

Kontrolą objęto 10 produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

h)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych

Na wywieszkach, którymi były opatrzone środki spożywcze sprzedawane w promocji („super cena” i „na plakacie”) oraz w materiałach reklamowych zamieszczono informacje o czasie trwania promocji tj. 12.11. do 14.11.2007r.

i)        uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

Kontrolą objęto 10 partiiproduktów żywnościowych, z czego zakwestionowano wszystkie badane partie oferowane do sprzedaży w ramach promocji „super cena” z uwagi na brak przekreślonej ceny dotychczasowej.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami trwają działania mające na celu ustalenie osoby odpowiedzialnej (w siedzibie firmy) wobec której zastosowane zostaną sankcje karne.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Analizy dokonano porównując zgodność cen uwidocznionych przy 13 artykułach żywnościowych na wywieszce cenowej z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz cenami podanymi w gazetce promocyjnej.

Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie odnotowano.

ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE

W toku kontroli ocenie poddano 18 produktów nieżywnościowych oferowanych do sprzedaży w różnych formach promocyjnych takich jak:

-   towary, przy których umieszczono wywieszki  zatytułowane „Super cena”,

-   produkty, przy których umieszczono wywieszki  „Teraz jeszcze taniej”,

-   wyroby, do których dołączono inne bądź takie same wyroby stanowiące tzw. gratis. 

      Nieprawidłowości odnotowano w stosunku do 15 produktów (w tym 4 z promocji).

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Ogółem skontrolowano w tym zakresie 4 partie niżej wymienionych towarów:

- 3 partie (oferowane w promocji „Super cena”) wód perfumowanych á 50 ml,

- 1 partię (oferowaną w promocji „Teraz jeszcze taniej”) kubków dolomit ze zwierzątkiem.

Na podstawie historii artykułów ustalono, że ceny promocyjne były niższe od cen przed promocją.

 

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

W ofercie handlowej znajdowała się partia płynu á 500 ml + 250 ml gratis. Brak było tożsamego płynu bez deklarowanego gratisu.

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji skontrolowano                              w odniesieniu do 4 wyrobów oraz 14 produktów nie objętych promocją w zakresie:

a)      uwidaczniania cen – nieprawidłowości nie stwierdzono.

b)      uwidaczniania ceny jednostkowej wyrobów na wywieszkach bądź w materiałach reklamowych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

c)      prawidłowości wyliczenia cen jednostkowych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

d)     uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach

    Brak powyższego stwierdzono przy 1 partii kubków ze zwierzątkiem oferowanej w promocji „Teraz jeszcze taniej” oraz przy 10 artykułach nie objętych promocją.

e)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

f)       uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

      Brak powyższego stwierdzono przy 4 produktach tj.:

              -   3 partiach  wód perfumowanych á 50 ml (oferowane w promocji „Super cena”),

              -  1 partii kubków dolomit ze zwierzątkiem (oferowanej w promocji „Teraz jeszcze taniej”).

      W związku z nieprawidłowościami opisanymi w punktach  d i f do przedsiębiorcy wystosowane zostanie wystąpienie pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień i wskazanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Skontrolowano w tym zakresie 18 wyrobów (artykuły chemii gospodarczej i gospodarstwa domowego, kosmetyki, ozdoby świąteczne), z których 4 produkty znajdowały się w ofercie promocyjnej. Ustalono, że ceny uwidocznione na wywieszkach przy danych wyrobach były zgodne z cenami w materiałach reklamowych i cenami odczytanymi (na podstawie kodów kreskowych umieszczonych na produktach) przez czytniki zainstalowane w sali sprzedażowej oraz w kasie rejestrującej.

 

IV  przedsiębiorca

ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWE

Ogółem skontrolowano 14 produktów żywnościowych (w tym 12 produktów objętych promocją i 2 produkty z gratisami) nie stwierdzając nieprawidłowości.

W tej placówce prowadzono między innymi: promocyjną sprzedaż  towarów w różnych formach promocyjnych takich jak:

-             gazetka reklamowa,

-             „oferta specjalnajako informacja na wywieszce cenowej (produkty oferowane po raz  pierwszy do wyczerpania zapasów),

-             pod nazwą „super ofertajako informacja na wywieszce cenowej ważna od 29.10.2007r. do 04.11.2007r. lub do wyczerpania zapasów”,

-             reklama na plakacie umieszczonym przed wejściem do sklepu ważna od 29.10.2007r. do 04.11.2007r. lub do wyczerpania zapasów” .

W ramach  gazetki reklamowej kontrolą objęto 9 produktów. Jako „oferta specjalna” sprawdzono 2 produkty, natomiast 3 produkty oferowane były do sprzedaży pod nazwą „super oferta” i z tego 1 produkt dodatkowo umieszczony na plakacie.

O promocji konsumenci powiadamiani są informacjami zamieszczonymi na plakatach, w materiałach reklamowych – gazetce, powszechnie dostępnej w sklepie.

 

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Ogółem skontrolowano  12 produktów żywnościowych i nie stwierdzono nieprawidłowości. Ustalono, że:

- 10 produktów  posiadało cenę w promocji niższą od ceny przed promocją.  

 Powyższe ustalono na podstawie „informacji o artykule” wydrukowanych z komputera.

- 2 wyroby były oferowane do sprzedaży po raz pierwszy oznaczone na wywieszkach „Oferta specjalna”.

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

W   ofercie handlowej  znajdowały się  w opakowaniach promocyjnych 2 artykuły żywnościowe z tzw. „gratisem”  oraz tożsame wyroby  nie objęte promocją i tak:                                                                         

     -  Herbata ekspresowa  168g (75 szt.)  + 9 szt. (25% gratis) ,

      -  Przyprawa w kostkach 2 x 40g.+ 1x 40g + puszka gratis ,

 Porównując ceny w/w wyrobów z „gratisem” z cenami wyrobów tożsamych nie objętych tą formą promocji ustalono, że produkt  oferowany jako „gratis” był rzeczywiście za darmo i był zgodny z formą oferty np.: 9szt. herbaty stanowiło faktycznie 25% gratis.

 

2. Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

 

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

a)                                                            uwidaczniania ceny detalicznej

Kontrolą objęto 14 produktów żywnościowych stwierdzając, że wszystkie kontrolowane produkty żywnościowe opatrzone były wywieszkami, na których uwidoczniono ich ceny sprzedaży, ceny podane były również w materiale reklamowym.

b)                                                            uwidaczniania ceny jednostkowej art. żywnościowych

Kontrolą objęto 14 partii produktów żywnościowych nie stwierdzając, w tym zakresie nieprawidłowości.

c)                                                            prawidłowości wyliczania cen jednostkowych

Kontrolą objęto 14 partii produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

d)                 uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym i w przecenie.

Kontrolą objęto 14 partii produktów żywnościowych, nie stwierdzając nieprawidłowości.

e)                                                            zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych

-       gazetka reklamowa „Oferta Handlowa nr 44/07 ważna od 29.10.2007r. do 04.11.2007r. lub do wyczerpania zapasów”,

-       pod nazwą „oferta specjalnajako informacja na wywieszce cenowej (produkty oferowane po raz  pierwszy do wyczerpania zapasów),

-       pod nazwą „super ofertajako informacja na wywieszce cenowej ważna od 29.10.2007r. do 04.11.2007r. lub do wyczerpania zapasów”,

-       reklama na plakacie umieszczonym przed wejściem do sklepu ważna od 29.10.2007r. do 04.11.2007r. lub do wyczerpania zapasów” .

f)   uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

Kontrolą objęto 10produktów żywnościowych, nieprawidłowości nie stwierdzono.

W trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono w sprzedaży towarów o obniżonej cenie  (z rabatem) oraz towarów przecenionych

 

3. Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Skontrolowano w tym zakresie 14 produktów żywnościowych  (art. mleczarskie, wyroby czekoladowe, powidła, sałatka z makreli, krem czekoladowy, kawa a`500g i kawa a` 200g, herbata oraz przyprawa w kostkach). Ceny uwidocznione na wywieszkach przy danych  wyrobach były zgodne z cenami w materiałach reklamowych i cenami odczytanymi ( na podstawie  kodów kreskowych umieszczonych na produktach) przez czytniki zainstalowane w  sali  sprzedażowej oraz w kasie rejestrującej.

 ARTYKUŁY NIEŻYWNOŚCIOWE

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących promocjach.

W toku kontroli ocenie poddano 23 artykuły nieżywnościowych (kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego oraz chemii gospodarczej) oferowane do sprzedaży w różnych formach promocyjnych, takich jak:

-  publikowana w gazetce reklamowej „Oferta handlowa nr 44/07 ważna od 29.10 do 04.11.07 lub do wyczerpania zapasów”,

-  towary, do których dołączono inne bądź takie same wyroby stanowiące tzw. gratis. 

-  towary sprzedawane w zestawach promocyjnych (jeden produkt + inny produkt po     okazyjnie   niższej cenie).

Nieprawidłowości odnotowano w odniesieniu do 5 towarów promocyjnych.

 A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Skontrolowano 10 partii towarów objętych promocją (kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego oraz chemii gospodarczej) opublikowaną w „Ofercie handlowej nr 44/07”i stwierdzono, że:

3 produkty posiadały cenę w promocji niższą od ceny przed promocją. Powyższe ustalono na podstawie „informacji o artykule” wydrukowanych z komputera, 

- 7 produktów było oferowanych do sprzedaży po raz pierwszy.

      B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

  W ofercie handlowej znajdowała się partia mydła zestaw 3 szt + 1 szt gratis oraz tożsamy wyrób pakowany pojedynczo. Z porównania cen w/w wyrobów wynika,                 iż opakowanie 3 + 1 było tańsze  o 0,08 zł od wyrobu pakowanego pojedynczo.

 

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Skontrolowano 12 artykułów nieżywnościowych objętych promocją oraz 11 nie objętych promocją w zakresie:   

a)      uwidaczniania cen  – nieprawidłowości nie stwierdzono.

b)      uwidaczniania ceny jednostkowej wyrobów na wywieszkach bądź w materiałach reklamowych – przy 2 produktach stwierdzono brak cen jednostkowych tj.:

- „Zestaw w dobrej cenie” - Lakier do włosów à 300 ml „50 ml gratis” + Lekka pianka à 200 ml,

- „Zestaw w super cenie” - płyn do mycia WC,  à 700 g + płyn do mycia kuchni à 500 g.

c)      prawidłowości wyliczania cen jednostkowych - nieprawidłowe wyliczenie cen stwierdzono przy 5 produktach tj.:

-      „Zestaw w dobrej cenie” - Lakier do włosów à 300 ml „50 ml gratis” + Lekka pianka à 200 ml - podano cenę jednostkową  46,63 zł za litr zamiast 31,09 zł za litr,

-      „Zestaw w super cenie” - płyn do mycia WC à 700 g + płyn do mycia kuchni à 500 g – podano cenę jednostkową 8,79 zł za kilogram, zamiast 7,32 zł za kilogram,

-      „Zestaw w dobrej cenie” - Szampon do włosów à 250 ml + Odżywka do       włosów à 300 ml - podano cenę jednostkową 35,96 zł za 1 litr zamiast 16,35 zł za 1 litr,

-      Szampon à 250 ml + Lakier à 250 ml, „50% szamponu w prezencie” – podano cenę jednostkową 29,90 zł za litr, zamiast 39,97 zł za litr,

-      Krem aloesowy à 100 ml + Tonik à 200 ml, „ 1 Produkt 50% gratis” – podano cenę jednostkową 89,90 zł za litr. Przy deklaracji producenta: „1 Produkt 50% gratis” jednoznaczne wyliczenie właściwej ceny jednostkowej nie jest możliwe,

d)     uwidaczniania jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny – nieprawidłowości nie stwierdzono.

e)      zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych - nieprawidłowości nie stwierdzono.

f)       uwidaczniania przekreślonej ceny dotychczasowej - nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto stwierdzono, że przy 3 partiach towarów uwidoczniono informacje (dotyczące gramatury, nazwy towaru) wprowadzające konsumentów w błąd. I tak:

W gazetce reklamowej przy produkcie „Zestaw w dobrej cenie” - Szampon do włosów   à 250 ml + Odżywka do włosów à 300 ml podano gramaturę odżywki jako 250 ml, a przy produkcie „Zestaw w dobrej cenie” - Lakier do włosów à 300 ml „50 ml gratis” + Lekka pianka   à 200 ml podano gramaturę pianki jako 250 ml. Natomiast na wywieszce przy Zestawie w super cenie Płyn do mycia WC  à 700 g + Płyn do mycia kuchni à 500 g podano nazwę:  Płyn zielony à 700 g.

O nieprawidłowym wyliczaniu cen jednostkowych i umieszczaniu informacji wprowadzających konsumentów w błąd zostanie poinformowany UOKiK.

 W związku z wyżej opisanymi nieprawidłowościami do przedsiębiorcy wystosowane zostanie wystąpienie pokontrolne z wnioskami o usunięcie stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień 

 

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów

Skontrolowano w tym zakresie 23 produkty (kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego oraz chemii gospodarczej), z których 12 znajdowało się w ofercie promocyjnej. Ustalono, że ceny uwidocznione na wywieszkach przy danych wyrobach były zgodne z cenami w materiałach reklamowych i cenami odczytanymi (na podstawie kodów kreskowych umieszczonych na produktach) przez czytniki zainstalowane  w sali sprzedażowej oraz  w kasie rejestrującej.

przedsiębiorca           

W toku kontroli ocenie poddano 36 artykułów nieżywnościowych (kosmetyków,
wyrobów chemii gospodarczej, art. gospodarstwa domowego i inne) oferowanych do sprzedaży w różnych formach promocyjnych, takich jak:

-        towary, do których dołączano inne bądź te same wyroby stanowiące tzw. gratis,

-        towary oznaczone żółtą etykietą – „PROMOCJA” tzw. promocja regularna, określona centralnie na wybrane towary umieszczone w gazetce, po okresie obowiązywania promocji wyroby są cały czas w ofercie handlowej w sprzedaży regularnej (gazetka ważna 13.10.2007r. - 20.10.2007r lub do wyczer. zapasów),

-        towary oznaczone zieloną etykietą  - „cena na dowidzenia”- towary, których nie będzie już w sieci lub takie, dla których zmieniono szaty graficzne opakowań. Część towarów oznaczonych  „zieloną etykietą” (końcówki serii) oferowano do sprzedaży w cenie regularnej, a po cenach obniżonych oferowano produkty uszkodzone lub te, których nie będzie już w sieci sklepów firmy.

Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 11 artykułów.

1.      Rzetelność przekazywanych konsumentom informacji o obowiązujących    promocjach.

      A. Relacje między ceną promocyjną, a ceną przed promocją.

Do kontroli prawidłowości uwidocznionej ceny promocyjnej, a ceny przed promocją wytypowano 11 artykułów znajdujących się w aktualnej ofercie promocyjnej opisanej w gazetce. Porównano ceny promocyjne tych artykułów z cenami obowiązującymi w sprzedaży przed promocją. Porównano również ceny przed promocją z przekreślonymi cenami z wywieszek promocyjnych.

Na podstawie przedstawionej historii produktów ustalono, że ceny promocyjne były niższe od cen przed promocją. Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

B. Wyroby z tzw. „gratisami”.

Ogółem sprawdzono 5 artykułów, do których dołączano te same lub inne wyroby stanowiące tzw. gratis, tj. sprzedawane w zestawach promocyjnych, stwierdzając, że w przypadku 1 produktu konsumenci kupując te produkty nie otrzymywali deklarowanego „gratisu” za darmo, co zostało stwierdzone na podstawie porównania cen wyrobów oferowanych z „gratisem” z cenami wyrobów tożsamych, ale nie objętych tą formą promocji. Dotyczyło to:

-        szczoteczki do zębów 2+1 gratis oferowane w zestawie promocyjnym w cenie 6,99 zł./op., przy czym za produkt tożsamy nie objęty promocją nabywca płacił 2,99 zł./szt. Na wywieszce cenowej uwidoczniono PROMOCJA oraz cenę jednostkową 2,33 zł./szt.

W związku z powyższym materiały z kontroli przekazane zostały do UOKiK z uwagi na podejrzenie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji określonego w art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

2.      Prawidłowość uwidaczniania cen towarów oferowanych w promocji i prawidłowość wyliczenia cen jednostkowych.

Sprawdzono przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) w zakresie:

      a)  uwidaczniania ceny detalicznej

Kontrolą objęto 32 produkty nieżywnościowe stwierdzając  przy 10 partiach brak uwidocznienia wywieszek cenowych.

b)  uwidaczniania ceny jednostkowej wyrobu

     Kontrolą objęto 18 partii artykułów nieżywnościowych stwierdzając przy             3 partiach brak uwidocznienia ceny jednostkowej w materiale reklamowym (gazetka),

c)  prawidłowość wyliczania cen jednostkowych

      Kontrolą objęto 18 partii artykułów nieżywnościowych stwierdzając przy             2 partiach uwidocznienie cen jednostkowych budzących wątpliwości kupujących,

d) uwidocznienia jednostek miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny na wywieszkach cenowych przy towarze promocyjnym i w przecenie

      Kontrolą objęto 32 partie artykułów nieżywnościowych nie stwierdzając nieprawidłowości.

e)  zamieszczania określenia czasu trwania promocji w materiałach reklamowych

   Kontrolą objęto 5 partii towarów (oznaczonych zieloną etykietą) stwierdzając brak  takiej informacji przy wszystkich badanych

f) uwidoczniania przekreślonej ceny dotychczasowej

               Kontrolą objęto 32 partie artykułów nieżywnościowych nie stwierdzając      nieprawidłowości.

g)  podanie przyczyny przeceny - przy 5 produktach oferowanych do sprzedaży po obniżonej cenie brak podania przyczyny przeceny,

h) wskazanie okresu obowiązywania przeceny - przy 5 produktach brak wskazania okresu obowiązywania,

i)  podanie informacji, że dany towar jest przeceniony lub jego cena jest obniżona („przecena”, „obniżka”) - przy 5 produktach brak podania takiej informacji.

Osobę odpowiedzialną za nieprawidłowości opisane w punktach a, b, c, e, g, h, i ukarano mandatem karnym kredytowanym.

3.      Rzetelność uwidaczniania cen dla konsumentów.

Dokonano porównania zgodności cen przy 18 artykułach na wywieszkach cenowych z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz informacjami podanymi
w materiale reklamowym.

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

                                             PODSUMOWANIE

Przeprowadzone kontrole wykazały u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz.U. Nr 99, poz. 894 ze zm.)

Ustalono, że kierownicy sklepów oraz kierownicy rejonów nie mają wpływu na treść informacji zamieszczanych na wywieszkach umieszczanych przy towarach oferowanych do sprzedaży, a materiały reklamowe i wywieszki do oznaczania towarów oferowanych w promocji dostarczane były przez „centrale”  kontrolowanych przedsiębiorców.

Przeprowadzone kontrole w  I i IV kwartale 2007r. wskazują na konieczność dalszego kontrolowania tego zagadnienia, ponieważ popularność PROMOCJI zachęca przedsiębiorców do stosowania nieuczciwych praktyk. Konsumenci zachęcani kolorową reklamą nie zastanawiają się nad tym, czy proponowane przez przedsiębiorców oferty sąfaktycznie dla nich opłacalne. Kontrole wykazały, że niejednokrotnie kupując towar w „Promocji” płaci się za niego więcej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Cieśla 30-01-2008 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 30-11-2011 09:30