Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości funkcjonowania usług gastronomicznych oferujących potrawy kuchni zagranicznych.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził na terenie województwa zachodniopomorskiego 12 kontroli u 10 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych, zgodnie z wytycznymi Prezesa UOK i K.

Kontrole przeprowadzono na podstawie własnego rozeznania.

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Kretominie.

 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości u 7 skontrolowanych przedsiębiorców. Ogółem zbadano 79 partii potraw, napojów i półproduktów, z czego zakwestionowano 24 partie.

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie kontroli przedstawiały się następująco:

 

PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono w przypadku 2 przedsiębiorców:

 

 • W Szczecinieprowadzący działalność w Restauracji, gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potrawy lub wyrobu, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, przy 7 rodzajach dań z drobiu, 8 rodzajach dań z wieprzowiny, 2 daniach wegetariańskich, 4 daniach z wołowiny, 2 daniach z ryb, 1 przekąsce zimnej, 7 przekąskach ciepłych, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

że nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

 

 • W Szczecinieprowadzący działalność w barze,gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej, wyrażonej w legalnej jednostce zawartej w jednej porcji przy: 4 rodzajach dodatków, oraz nie podano zawartości składnika głównego przy: 13 daniach z drobiu, 15 daniach z wieprzowiny , 5 daniach z wołowiny, 5 daniach z cielęciny, 4 daniach z ryby, co stanowiło naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2015r., poz. 568).

Skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

że nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli zostały usunięte.

 

JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Do badań laboratoryjnych u 8 przedsiębiorców pobrano 10 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu zakwestionowano 2 próbki u dwóch przedsiębiorców :

 

 1. W Szczecinie,prowadzącej działalność w restauracji, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych wykazano, że badana próbka sałatki z wołowiną zawiera dodatkowokapustę białą, kapustę modrą, paprykę czerwoną i cebulę czerwoną, podczas gdy deklarowano, oprócz steka wołowego, sałatę, ogórka, pomidora, oliwę z oliwek, sok z cytryny.

Wprowadzenie do obrotu produktu nieodpowiadającego jakości handlowej nie odpowiada wymaganiom określonym wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.), w związku z naruszeniem art. 7 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. w sprawie przekazywania konsumentowi informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/20 06 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG , dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.) albowiem informacje na temat żywności nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności: co do właściwości środka spożywczego, a w szczególności co do jego składu.

 

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne,
  • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
  • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wprowadził poprawki w karcie menu i skład dań podawanych zgadza się ze składem podanym w karcie.

 

 1. W Kretominie, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji, gdzie w wyniku badań laboratoryjnych wykazano, że badana próbka greckiej sałatki wiejskiej, zawiera dodatkowo sałatę lodową, której nie deklarowano w cenniku co nie odpowiada wymaganiom jakości handlowej określonym wart. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.).

W trakcie ponownej kontroli przedsiębiorca uwidocznił w menu w wykazie składników ww.  sałatki sałatę lodową.

W związku z powyższym

 • zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
 • zostanie przeprowadzone postepowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

PRAWIDŁOWOSĆ OZNAKOWANIA TOWARÓW

 

Sprawdzono prawidłowośćoznakowania potraw i surowców i półproduktów służących do przygotowania potraw w odniesieniu do postanowienia:

 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29) - § 19 ust. 1 oraz § 19 ust. 2.

Zbadano 59 partii z czego zakwestionowano 19 potraw u następujących przedsiębiorców:

 1. w Szczecinie,prowadzącego działalność w Restauracji, gdziestwierdzono w oznakowaniu potrawy „Zapiekane udko kacze z owocami z sadu na czerwonej kapuście z knedlikami” 170g/150g/150g nieprawidłowości tj. w nazwie ww. wyrobu kulinarnego zadeklarowano „(…) z owocami z sadu (…)”, natomiast w wykazie składników nie wyszczególniono owoców. Ponadto w nazwie ww. wyrobu zadeklarowano „(…) z knedlikami (..)”, natomiast w wykazie składników nie podano składu knedlików.

i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29).

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne i przedsiębiorca poinformował, że usunął nieprawidłowości.

 

 1. W Szczecinie,prowadzącego działalność w barze, gdzie w oznakowaniu potrawy „Wołowina na ostro” nie podano wykazu składników w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób, w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

Powyższe narusza § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia MR i RW w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r., poz. 29).

Do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne a w odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że uzupełnił wykaz składników w karcie menu.

 1. W Koszalinie, prowadzącego działalność gospodarczą w restauracji, gdziestwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 7 niżej wymienionych potraw:

1. Insalata frutti di mare (Sałatka mieszana, owoce morza, czosnek, oliwki, sos winegret).

2. Filetto cipolla (Stek wołowy, cebula, talarki, sałatka).

3. Filetto al vino bianco (Stek wołowy, białe wino, oliwki, czosnek, talarki, sałatka).

4. Pollo la vita (Pierś z kurczaka, pieczarki świeże, świeże pomidory, sos pomidorowy, czosnek, talarki, sałatka).

5. Broccoli alla gorgonzola (Brokuły zapiekane z serem gorgonzola).

6. Mozarella caprese (Ser mozarella, pomidor, bazylia).

7. Risotto marinara (Ryż, owoce morza, czosnek, sos pomidorowy)

i tak:

a/ nazwy ww. wyrobów uwidoczniono w języku obcym, co stanowiło naruszenie art. 6 ust.1 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych w związku z art.15 ust. 1rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s.18 z późn. zm.);

 

b/ wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem,  który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku  w sprawie znakowania  poszczególnych rodzajów środków spożywczychw związku z art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.,

 

c/ w przypadku wymienionej w potrawach „sałatki” (poz. 1,2,3,4) i „owoców morza” (poz. 1 i 7) brak było składników (komponentów) składnika złożonego, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w związku z art. 18 ust.1 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.;

 

d/ w przypadku talarków (poz. 2,3,4) i oliwek (poz. 1,3) nie uwidoczniono szczegółowej nazwy, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w związku z art. 18 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.

 

e/ brak było oznaczenia w wykazie składników produktów powodujących alergie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników tj.: sera gorgonzola, sera mozarella oraz krewetek i małży wchodzących w skład owoców morza,co stanowiło naruszenie§ 19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w związku z art. 21 ust.1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.

 

Ww. informacji nie podano w żaden sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentowi finalnemu, co stanowi naruszenie § 19 ust.2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 23 grudnia 2014r.

Powyższe nie odpowiada art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014r., poz. 669 ze zm.).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
 • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że wszystkie uchybienia zostały usunięte i w trosce o dobro konsumenta będzie miał na uwadze wszystkie wskazówki przedstawione przez inspektorów Inspekcji Handlowej.

Ponadto wyjaśnił, że nazwy w języku obcym podane na prośbę stałych klientów stanowią nagłówek dania i sądził, że nazwa przekazana konsumentowi znajdowała się pod nagłówkiem dania, jako informacja na temat żywności. Nadmienił również, że personel jest szkolony, aby informować klientów o daniach i odpowiadać na ewentualne pytania. Dodatkowo wyjaśnił, iż był w trakcie zmiany karty menu, gdzie takie informacje, jak wykaz składników, szczegółowe nazwy oraz produkty powodujące alergie byłyby uwzględnione i dostępne bezpośrednio konsumentowi.

 

 1. W Koszalinie, prowadzącej działalność gospodarczą w bistrze,gdziestwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 5 niżej wymienionych potraw:

1. Devolay,

2. Placek po węgiersku,

3. Pierogi ruskie,

4. Chingali (kaukaskie pierożki z mięsem),

5. Placki ziemniaczane.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przy ww. wymienionych potrawach w miejscu bezpośrednio dostępnym konsumentom  nie podano wykazu składników tych potraw, rozpoczynającego się lub poprzedzonego właściwym nagłówkiem, który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co nie odpowiadało wymaganiom jakości handlowej określonej w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 669 ze zm.) w zw. znaruszeniem § 19 ust.1 pkt 3oraz ust.2rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r.

W związku z powyższym zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

W trakcie kontroli przedsiębiorca uzupełnił brakujące dane.

 1. W Kołobrzegu,prowadzącej działalność gospodarczą w restauracji,gdziestwierdzono nieprawidłowości w oznakowaniu 5 niżej wymienionych potraw:

1. Danie z wieprzowiny „Gen Zha Zhu”: chrupiąca wieprzowina z warzywami,

2. Danie z wieprzowiny „Da Za Ban”: duszona wieprzowina z warzywami,

3.  Danie z wieprzowiny: Duszona wieprzowina z warzywami w sosie curry,

4. Owoce morza: Duszone krewetki z pieczarkami, papryka, bambus,

5. Owoce morza: Duszone krewetki z brokułami, sos czosnkowy.

W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że:

a/wykaz składników nie rozpoczynał się bądź nie był poprzedzony właściwym nagłówkiem,  który powinien składać się z wyrazu „składniki” lub zawierać ten wyraz, co stanowiło naruszenie § 19 ust. 1 pkt 3rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczychz art. 18 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.,

b/ w przypadku wymienionych w potrawach „warzyw” (poz. 1,2,3) brak było składników (komponentów) składnika złożonego, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w związku z art. 18 ust.1 i 4rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r.

c/ brak było oznaczenia w wykazie składnikówkrewetekpowodujących alergie, za pomocą pisma wyraźnie odróżniającego je od reszty wykazu składników, co stanowiło naruszenie § 19 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 roku w związku z art. 21 ust.1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. (poz.4 i 5).

W związku z powyższym:

 • skierowano wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • zostanie przeprowadzone postępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że karty menu w restauracji uległy zmianie i zostały poprawnie napisane.

 

Ponadto w trakcie kontroli sprawdzono oznakowanie w zakresie substancji dodatkowych wymienionych w składzie środków spożywczych (w tym wyrobów kulinarnych oraz surowców i półproduktów służących do ich przygotowania) czy zastosowane zostały na warunkach określonych w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie dodatków do żywności (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 16 z późn. zm.) orazrozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1334/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.w sprawie środków spożywczych aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE (Dz. U. L 354 z 31.12.2008 s. 34).

Zbadano 6 partii produktów i nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości.

Nie oferowano do sprzedaży wyrobów seropodobnych/serów posiadających numery weterynaryjne zagranicznych producentów (głównie z Niemiec i Holandii), które oferowane były jako sery.

 

PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW MAGAZYNOWANIA ŻYWNOŚCI ORAZ OKRESÓW JEJ WAŻNOŚCI

 

Warunki przechowywania kwestionowano u przedsiębiorcy w Kołobrzegu, gdzie stwierdzono naruszenie przepisów załącznika II rozdział IX pkt 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego   i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U.L 139 z dnia 30.04.2004r., str.1 ze zm.), gdyż w stanie zamrożonym przechowywano panierowane i usmażone wcześniej potrawy: panierowany smażony kurczak, smażone kulki z mięsa wieprzowego i panierowaną smażoną rybę. Decyzją osoby upoważnionej ww. produkty wycofano z obrotu.

 

Ponadto osoba pracująca w styczności z żywnością (pracownik kuchni) nie nosił stosownego, ochronnego okrycia wierzchniego, co stanowiło naruszenie załącznika II rozdział VIII pkt 1 cytowanego rozporządzenia.

 

Na wydane w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienia organizacyjno - porządkowe, poprzez stosowanie odzieży ochronnej.

 

O nieprzestrzeganiu przepisów sanitarnych poinformowano właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

Sprawdzono przestrzeganie terminów przydatności do spożycia i dat minimalnej trwałości żywności

 

Zbadano 79 partii, a zakwestionowano 3 partie w przypadku 1 przedsiębiorcy w Szczecinie,gdzie stwierdzono w obrocie3 partie o wartości 47,00zł środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości i terminu przydatności do spożycia:

 • partię3 opakowańkiełbasek pieprzowych a`400g (7dni po terminie),
 • partię4 opakowań serków wianuszki a`125g (1 dzieńpo dacie),
 • partię0,3 kg parówek Hot -Dog –luz (5 dni po terminie).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie zart. 100 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia w wysokości 150zł.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.

 

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano  właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

W zakresie kontroli obejmującym:

 • rzetelność obsługi (sprzedaży),
 • identyfikowalność dostawców,
 • jakość potraw dokonana na miejscu,
 • wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
 • identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców,
 • przestrzeganiapostanowieńo bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przednastępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 z późn.zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.),
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz.1069)

nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

MATERIAŁY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI DAŁY/DADZĄ PODSTAWĘ DO :

 

 • art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
  • wydania w trakcie kontroli 1 ustnego żądania dotyczącego usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego,
  • skierowania do 5 przedsiębiorców wystąpień pokontrolnych z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień,
  • zostaną wszczęte 2 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,
  • zostanie przeprowadzonych 7 postępowań administracyjnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzających do wymierzenia kary pieniężnej,

przesłania 2 informacji do Inspekcji Sanitarnej.

 

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 17-05-2015 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2015 17:02