Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w I kwartale 2015r. kontrole u 7 przedsiębiorców w Szczecinie, Koszalinie, Darłowie.

Ogółem sprawdzono 18 partii akcesoriów odblaskowych, w tym pochodzących z:

 • Polski – 8 partii
 • innych krajów UE (z Niemiec) – 3 partie,
 • krajów trzecich (z Chin) – 7 partii.

 

Partia akcesoriów odblaskowych wytypowana do kontroli u przedsiębiorcy w Szczecinie została poddana wyłącznie badaniom laboratoryjnym. Badania w pozostałym zakresie oraz sprawdzenie deklaracji zgodności i certyfikatu oceny typu WE przeprowadzone zostały przez inny inspektorat Inspekcji Handlowej w Polsce.

 

W ofercie handlowej jednego przedsiębiorcy w Szczecinie nie stwierdzono akcesoriów odblaskowych (swobodnie wiszących – typ 1; do zdejmowania – typ 2; do przytwierdzania – typ 3). W sprzedaży inspektorzy stwierdzili głównie odzież ochronną z elementami odblaskowymi m.in. kurtki, bluzy, spodnie, kamizelki. W hurtowni istniała możliwość zamówienia, zgodnie z katalogiem, taśmy ostrzegawczej o długości 100m i szerokości 50mm. Ww. taśmę można zamówić wyłącznie z usługą naszycia na wybranej odzieży.

 

W okresie objętym informacją, Urząd Celny nie zgłosił wniosku o wydanie opinii dotyczącej akcesoriów odblaskowych.

 

Akcesoria odblaskowe objęto kontrolą na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) z uwzględnieniem wymogów normy PN-EN 13356:2004 „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego

 

Ogółem zakwestionowano 17 partii akcesoriów odblaskowych.

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

Sprawdzenie oznakowania CE

Oceną oznakowania znakiem CE objęto 17 partii akcesoriów odblaskowych.

 

Stwierdzono, że partie objęte kontrolą u 2 przedsiębiorców w Szczecinie nie oznakowano znakiem CE, co jest niezgodne z § 43 ust 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Pozostałe partie produktów posiadały oznaczenie znakiem CE umieszczone zarówno bezpośrednio na środkach ochrony indywidualnej, jak i ich opakowaniach. Znak CE umieszczony na wyrobach był widoczny i czytelny.

 

Certyfikaty oceny typu WE

Zagadnienie to sprawdzano w odniesieniu do 17 partii akcesoriów odblaskowych, z czego uwagi wniesiono przy 12 partiach.

 

W odniesieniu do produktów objętych kontrolą u przedsiębiorcy:

 • W Szczecinie - producent nie dosłał żądanych dokumentów podnosząc, iż produkty (opaski odblaskowe samozaciskowe, zawieszki odblaskowe) nie stanowią wyrobów odblaskowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Produkty te są traktowane jako gadżety odblaskowe – nośniki reklamowe;
 • W Szczecinie - importerzy w odpowiedzi na żądania nie przesłali certyfikatów oceny typu WE. Wskazali, iż produkty nie stanowią środków ochrony indywidualnej lecz są zabawkami;
 • W Szczecinie - producent oraz dostawca nie podejmują kierowanej do nich korespondencji, w związku z czym nie uzyskano przedmiotowego dokumentu na produkt objęty kontrolą.

 

W odniesieniu do pozostałych 5 partii akcesoriów odblaskowych stwierdzono, że okazane certyfikaty wystawione dla producentów, zawierały dane wynikające z § 39 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173) i zostały wydane przez jednostkę notyfikowaną TÜV Rheinland Product GmbH w Niemczech, która występuje w spisie jednostek notyfikowanych uczestniczących w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej pod numerem 0197.

 

Prawidłowość sporządzenia deklaracji zgodności

Zagadnienie to sprawdzano w odniesieniu do 17 partii akcesoriów odblaskowych, z czego uwagi wniesiono przy 12 partiach.

 

W odniesieniu do produktów objętych kontrolą u przedsiębiorcy:

 • W Szczecinie - producent nie okazał deklaracji zgodności podnosząc, iż produkty (opaski odblaskowe samozaciskowe, zawieszki odblaskowe) nie stanowią wyrobów odblaskowych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Produkty te są traktowane jako gadżety odblaskowe – nośniki reklamowe;
 • W Szczecinie - importerzy w odpowiedzi na żądania przesłali deklaracje zgodności. W treści okazanych dokumentów brak zapisów wynikających z § 39 ust. 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia MG w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Importerzy w odpowiedzi wskazali także, iż produkty nie stanowią środków ochrony indywidualnej lecz są zabawkami;
 • W Szczecinie - producent oraz dostawca nie podejmują kierowanej do nich korespondencji, w związku z czym nie uzyskano przedmiotowego dokumentu.

 

Treść przedstawionych deklaracji na pozostałe akcesoria odblaskowe była zgodna z wymaganiami § 39 ust. 2 cytowanego rozporządzenia MG. Deklaracje zgodności zostały wystawione przez ich producentów. Było w nich odniesienie do certyfikatów, normy EN 13356:2001 oraz dyrektywy dotyczącej środków ochrony indywidulanej 89/686/EEC. Numery wyrobów odblaskowych, pod którymi występują w obrocie były zgodne z umieszczonymi na produktach.

 

Spełnianie zasadniczych wymagań w zakresie instrukcji oraz oznakowania

Sprawdzeniem objęto instrukcje oraz oznakowanie przy 17 partiach akcesoriów odblaskowych, wnosząc uwagi przy wszystkich partiach produktów.

 

Nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorców:

 1. W Koszalinie w odniesieniu do 3 partii produktów

W dołączonych do wszystkich partii instrukcjach nie wskazano:

 • oznaczenia typu wyrobu (pkt 7b normy PN-EN 13356:2004)
 • niezbędnych ostrzeżeń przed niewłaściwym użyciem (pkt 7e ww. normy),
 • informacji w zakresie ograniczeń w stosowaniu (pkt 7f ww. normy),
 • informacji o prawidłowości składowania (pkt 7g ww. normy).
 • określenia sposobu przechowywania środka ochrony indywidualnej, co było niezgodne z  § 9 ust.2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173),
 • informacji o zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika oraz na wyrób (jeżeli będą stosowane z odpowiednimi instrukcjami), co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 3a ww. rozporządzenia,
 • informacji o klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń i związanych z tym ograniczeń używania środków, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 3d ww. rozporządzenia,
 • informacji o rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust. 2 pkt 3e ww. rozporządzenia,
 • nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust. 6 cytowanego rozporządzenia,

Ponadto część informacji w instrukcji wskazano w obcej wersji językowej. Dotyczyło to nazwy wyrobu i określenia „rozmiar”, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust. 3 ww. rozporządzenia.

 

Dodatkowo akcesoria odblaskowe posiadały błędne oznakowanie lub niezgodne z wymaganiami normy PN-EN 13356:2004 i tak:

 • 2 partie opasek odblaskowych mocowanych na rzep czarno-srebrnych, oraz seledynowo-srebrnych, zawierały niewłaściwe oznakowanie numerem typu 3. Typ 3 dotyczy akcesoriów odblaskowych przytwierdzanych na stałe, a faktycznie ww. akcesoria odblaskowe były stosowane do tymczasowego przyczepiania do odzieży lub części ciała i odczepiania bez użycia jakichkolwiek narzędzi, 
 • 1 partia opasek odblaskowych mocowanych na rzep różowo-srebrnych, nie zawierała numeru typu, co było niezgodne z pkt 6 normy.

 

 1. W Darłowie przy 2 partiach produktów w dołączonych instrukcjach nie wskazano:
 • nazwy, znaku handlowego lub innych znaków identyfikujących wytwórcę lub upoważnionego przedstawiciela (pkt 7a ww. normy),
 • oznaczenia typu wyrobu, (pkt 7b ww. normy),
 • sposobu mocowania (pkt 7d ww. normy),
 • niezbędnych ostrzeżeń przed niewłaściwym użyciem (pkt 7e ww.  normy)
 • informacji o prawidłowości składowania (pkt 7g ww. normy).
 • nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 1 ww. rozporządzenia,
 • określenia sposobu przechowywani, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środka ochrony indywidualnej, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 2 ww. rozporządzenia,
 • informacji o zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących, które nie będą negatywnie oddziaływać na użytkownika oraz na wyrób (jeżeli będą stosowane z odpowiednimi instrukcjami), co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 3a ww. rozporządzenia,
 • informacji o klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożeń, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 3d ww. rozporządzenia,
 • informacji o rodzaju opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu, co było  niezgodne z wymaganiami § 9 ust.2 pkt 3e ww. rozporządzenia,
 • nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej, co było niezgodne z wymaganiami § 9 ust.6 ww. rozporządzenia,

 

Ponadto akcesoria odblaskowe posiadały błędne oznakowanie lub niezgodne z wymaganiami normy PN-EN 13356:2004, tj. nie zawierały nazwy wytwórcy lub kodu oraz numeru typu, co było niezgodne z  pkt 6 ww. normy.

 

 1. W Szczecinie w odniesieniu do 7 partii produktów.

Do poddanych kontroli akcesoriów odblaskowych nie załączono instrukcji ich użytkowania, co jest niezgodne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia MG.

 

 1. W Szczecinie przy 2 partiach produktów w dołączonych do akcesoriów odblaskowych instrukcji nie wskazano:
 • sposobu przechowywania, używania, czyszczenia (pkt 7 lit. e, f i g normy PN-EN 13356:2004);
 • nazwy, adresu, i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny typu WE

co jest niezgodne z § 9 ust. 2 pkt 2, 6 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

 

 1. W Szczecinie przy 1 partii produktów, w dołączonej do produktu  instrukcji nie wskazano:
 • sposobu przechowywania, używania, czyszczenia (pkt 7 lit. e, f i g normy PN-EN 13356:2004);
 • nazwy, adresu, i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procedurze oceny typu WE,

co jest niezgodne z § 9 ust. 2 pkt 2, 6 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki.

 

Badania organoleptyczne

Badaniom organoleptycznym w zakresie wielkości powierzchni odblaskowej poddano 17 partii akcesoriów odblaskowych stwierdzając, że powierzchnia przekracza 15 cm2, co odpowiada § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) – pkt. 4.1 normy PN-EN 13356:2004.

 

Badania laboratoryjne

Badaniom laboratoryjnym pod względem właściwości fotometrycznych poddano 3 partie akcesoriów odblaskowych tj.:

 • opaska odblaskowa mocowana na rzep czarno-srebrna,
 • zawieszka miękka odblaskowa, gruszka miodowa,
 • opaska odblaskowa z diodami LED 1op./2 szt.

 

W wyniku badań laboratoryjnych stwierdzono, że zawieszka miękka odblaskowa, gruszka miodowa, z uwagi na zaniżoną wartość współczynnika odblasku CIL [mcd/lx] nie spełnia wymagań dla akcesoriów elastycznych typu 1 zawartych w pkt 4.2.2. normy PN-EN 13356:2004 „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego”

W związku z powyższym stwierdzono, że poddane badaniom laboratoryjnym zawieszki miękkie odblaskowe, miodowa gruszka nie spełniają zasadniczych wymagań określonych w § 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173). Uwzględniając powyższe, stwierdzono, że nieodpowiednie właściwości fotometryczne mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia osób stosujących ww. zawieszki.

 

W odniesieniu do pozostałych 2 partii produktów stwierdzono, że spełniają wymagania dla akcesoriów elastycznych typu 2 zawarte w pkt 4.2.2 normy PN-EN 13356:2004 „Akcesoria zapewniające widzialność, przeznaczone do użytku pozazawodowego. Metody badań i wymagania”.

Ww. opaski są zatem zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

 

Wykorzystanie ustaleń

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do skierowania:

 • pisma do importera o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych;
 • pisma do pierwszego dystrybutora o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych;
 • przesłania 3 akt sprawy do Prezesa UOKiK w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

Na skierowane pisma dotyczące podjęcia dobrowolnych działań oczekujemy odpowiedzi.

 

Do prokuratury zostaną skierowane 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez importera oraz producenta, w związku z wprowadzeniem do obrotu opasek odblaskowych niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami.

           

Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie

Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-04-2015 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 04-05-2015 13:05