Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spawozdanie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za 2014 r.

W roku 2014r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie wpłynęło 237 wniosków. Około 57% spraw dotyczyło obuwia. Jednymi z bardziej skomplikowanych spraw były jednak sprawy dotyczące mebli i usług remontowo- budowlanych. W większości spraw ze  swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową. W pięciu tylko przypadkach konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji.

 

W 48 przypadkach Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny. W 79 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny, złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

 

Jedną z przyczyn odrzucenia wniosków była zbyt wysoka wartość przedmiotu sporu (powyżej 10 000 złotych) – 4 sprawy. W jednej ze spraw powód cofnął wniosek przed dokonaniem zapisu na sąd polubowny, w jednym przypadku Sąd stwierdził brak właściwości rzeczowej, w innych 3 przypadkach spór dotyczył dwóch przedsiębiorców, a w 15 przypadkach Sąd sprawę przekazał zgodnie z właściwością miejscową. W czterech sprawach powodowie nie uzupełnili braków formalnych wniosków w wyznaczonym przez Sąd terminie. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”)

 

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadły 52 wyroki W 17 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 35 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

 

W 28 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 18 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

 

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego (było ich 29) wszystkie zostały zakończone w roku 2014. Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 13 spraw. Większa część z nich, tj. 9, to wnioski, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2014r.).

 

Średni czas rozpatrywania sporów w 2014r. wynosił 32 dni.

 

Prawo energetyczne:

W okresie sprawozdawczym do tut. Sądu wpłynęło 8 wniosków dotyczących prawa energetycznego. Wszystkie wnioski zostały przekazane zgodnie z właściwością miejscową (siedziba pozwanej firmy Gdańsk (7 spraw) oraz Warszawa (1)).

 

Sporządziła:

Wanda Rzeźnicka-Miluch

Przewodnicząca Stałego polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie

Pobierz tabelkę zawierającą dane dotyczące SPSK (poniższy załącznik).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-02-2015 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2015 09:51