Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z "najniższej półki cenowej") Ikw

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie oraz Delegatura w Koszalinie, zgodnie z programem kontroli, przeprowadzili łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 15kontroli u 15 przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorców do kontroli wytypowano z własnego rozeznania.

Kontrolą objęto przedsiębiorców prowadzących sprzedaż hurtową i detaliczną m.in. w: Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu, Policach, Białogardzie.

 

Kontrole w zakresie jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z „najniższej półki cenowej”) przeprowadzono u 15 przedsiębiorców wyżej wymienionych, stwierdzając nieprawidłowości u 5 z nich.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 42 partie mleka i przetworów mlecznych (z „najniższej półki cenowej”), w tym zakwestionowano 14 partii, z uwagi na przeterminowanie.

Kontrolą objęto mleko i przetwory mleczne niżej wymienione, tj.:

- 2 partie mleka, zakwestionowano 1 partię;

- 2 partie masła;

- 6 partii serów dojrzewających,w tym 4 partie „luzem – bez opakowań”; zakwestionowano 1 partię „luzem”;

- 10 partii serów twarogowych w opakowaniach; zakwestionowano 2 partie;

- 8 partii napojów mlecznych fermentowanych; zakwestionowano 2 partie;

- 2 partie śmietany;,

- 1 partię śmietanki; zakwestionowano 1 partię;

- 11 partii serów topionych; zakwestionowano 7 partii.

 

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiały się następująco:

 

Ocena laboratoryjna jakości mleka i przetworów mlecznych

 

Badania jakościowe artykułów rolno-spożywczych przeprowadzono w UOKiK Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu oraz w Olsztynie pod kątem zgodności cech fizyko-chemicznych i organoleptycznych z obowiązującymi przepisami oraz deklaracjami producentów na opakowaniu.

W przypadku 2 partii masła i 3 partii sera dojrzewającego dodatkowo przeprowadzono badania w kierunku zafałszowania, nie stwierdzając nieprawidłowości.

Ogółem do badań laboratoryjnych pobrano próbki z 20 partii artykułów mlecznych, w tym z 2 partii serów dojrzewających w blokach, tj.:

a) w UOKiK Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Poznaniu:

­ 1 partii mleka spożywczego,

­ 7 partii sera twarogowego niedojrzewającego,

­ 3 partii napojów mlecznych fermentowanych,

­ 2 partii śmietany,

- 2 partii serów topionych;

 

b) w UOKiK Laboratorium Kontrolno-Analitycznym z siedzibą w Olsztynie:

­ 2 partii masła ekstra,

­ 3 partii sera dojrzewającego, w tym z 2 partii „luzem”.

 

W wyniku przeprowadzonych badań i ich analizy nie kwestionowano żadnej partii.

 

Sprawdzenie ilości rzeczywistej produktu

 

W trakcie badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność deklarowanej ilości netto z rzeczywistą, mając na względzie przepisy ustawy z dnia 07.05.2009r.o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 91, poz. 740 ze zm.).

W powyższym zakresie przebadano 50 opakowań jednostkowych, nie kwestionując ilości rzeczywistej w stosunku do deklarowanej na opakowaniu przez producentów.

Badania laboratoryjne w powyższym zakresie przeprowadzono w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu i Olsztynie.

 

Prawidłowość oznakowania produktów

Sprawdzono prawidłowość oznakowania mleka i przetworów mlecznych (z „najniższej półki cenowej”) w odniesieniu do obowiązujących przepisów.

 

W powyższym zakresie skontrolowano 28 partii mleka i przetworów mlecznych, nie kwestionując żadnej z nich.

Stan opakowań badanych produktów był prawidłowy.

 

W przypadku partii serka śmietankowego e125g, w składzie którego producent zadeklarował stabilizatory E410 i E407, wystosowano żądanie do Dystrybutora celem przedłożenia na piśmie technologicznego uzasadnienia zastosowanych dodatków – stabilizatorów. Producent przesłał stosowne wyjaśnienie.

 

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia orazwarunków i sposobu przechowywania

 

Sprawdzenie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia mleka i przetworów mlecznych przeprowadzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. W powyższym zakresie kontrolą objęto ogółem 42 partie i zakwestionowano 14 partii.

 

Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono u 3 przedsiębiorców,
a przedstawiały się one następująco:

1) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sklepie w Szczecinie, gdzie stwierdzono w obrocie:  

- 3kg sera dojrzewającego EMMENTALER CLASSIC (luz) – 1 dzień po terminie przydatności do spożycia;

- 1 opakowanie jogurtu z wsadem smakowym czereśnia 150g – 2 dni po terminie.

 

2) przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą w sklepie spożywczo-przemysłowym w Białogardzie, gdzie stwierdzono w obrocie:

- 4 opakowania sera śmietankowo-kremowego a’250go - 6 dni po terminie przydatności do spożycia,

- 1 opakowanie serka wiśnia 240g – 2 dni po terminie przydatności do spożycia,

- 3 opakowania sera topionego kanapkowego z szynką a’150g - 12 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- 1 opakowanie serka aksamitny truskawkowy  a’50g - 2 dni po terminie przydatności do spożycia,

- 2 opakowania sera topionego kremowego z pieczarkami a’100g - 2 dni po terminie przydatności do spożycia,

- 1 opakowanie sera topionego kremowego wędzony a’100g – 16 po upływie daty minimalnej trwałości,

- 1 opakowanie sera topionego kremowego z zielonym pieprzem a’100g – 16 po upływie daty minimalnej trwałości.

 

3) przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w hurtowni w Świdwinie, gdzie stwierdzono w obrocie:

- 1 opakowanie mleka 3,2% UHT a’1l - 10 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- 2 opakowania kremowej śmietanki a’500g - 2 dni po terminie przydatności do spożycia,

- 4 opakowania śmietankowego sera topionego a’120g - 6 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- 8 opakowań sera topionego z szynką a’120g - 5 dni po upływie daty minimalnej trwałości,

- 1 opakowanie sera topionego ementaler a’120 g - 5 dni po upływie daty minimalnej trwałości.

 

Powyższe narusza przepisy art. 52 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1  ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw.

Za wykroczenie z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jw. wobec osób odpowiedzialnych zastosowano postępowania mandatowe.

 

W trakcie kontroli decyzjami przedsiębiorców ww. produkty zostały wycofane z obrotu
i zagospodarowane w sposób nie związany ze sprzedażą.

 

O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano właściwe terytorialnie organy Inspekcji Sanitarnej.

 

Warunki przechowywania poddanych kontroli środków spożywczych z grupy mleka i przetworów mlecznych (z „najniższej półki cenowej”) sprawdzono w świetle zaleceń producentów umieszczonych w oznakowaniu opakowań jednostkowych oraz przepisówrozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych(Dz. U. L 139 z 30.04.2004, str. 1 ze zm.). Stwierdzono, że warunki i sposób przechowywania badanych produktów, znajdujących się w ofercie handlowej u wszystkich przedsiębiorców objętych kontrolą, były prawidłowe i uwzględniały deklaracje producentów. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Weryfikacja numeru weterynaryjnego

 

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców, obejmując badaniem 28 partii produktów, sprawdzając, czy numery weterynaryjne podane w oznakowaniu produktów figurują w rejestrze zakładów zatwierdzonych w kraju lub innym państwie członkowskim.

W toku czynności kontrolnych u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w Hurtowni w Stargardzie Szczecińskim, stwierdzono w ofercie handlowej serek twarogowy pasteryzowany e125g. Na przedmiotowym produkcie umieszczono znak weterynaryjny DE NI 060 EG, co wskazuje, że produkt został wyprodukowany  przez Mondelez Deutschland Produktion GmbH & Co. KG – Betriebsstätte Werk Fallingbostel.

Podczas weryfikacji nie stwierdzono numeru weterynaryjnego w wykazie podmiotów zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 852/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. L 139 z 30.04.2004 s.1 ze zm.) dla dystrybutora w Polsce  jako pośrednika. Z uwagi na powyższe wystosowano pismo informacyjne do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu. W odpowiedzi od Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu uzyskano informację, że podany na opakowaniu przedmiotowego sera Dystrybutor został wyrejestrowany z końcem 2013r., natomiast przedmiotowy serek został zamówiony przez innego przedsiębiorcę, z przeznaczeniem do dystrybucji i składowany w zatwierdzonej chłodni składowej, która posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny oraz że dystrybutor jest zarejestrowany w zakresie obrotu i pośrednictwa w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego-produkty mleczarskie i znajduje się w stosownym wykazie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu i Głównego Lekarza Weterynarii.

W pozostałym zakresie stwierdzono, że producenci badanych artykułów mlecznych, figurują w rejestrze zakładów zatwierdzonych w kraju oraz w innym państwie członkowskim. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

 

Identyfikowalność produktów

 

Zgodnie z art. 18 ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. L 31 z 01.02.2002r. s.1 ze zm.) oraz art. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 931 z dnia 19 września 2011r. w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. L 242 z 20.09.2011, s.2) sprawdzono w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych, czy kontrolowani przedsiębiorcy mogą zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy. Przedsiębiorcy okazali dowody dostaw, celem identyfikacji dostawców ocenianych produktów. W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Identyfikacja kontrolowanych przedsiębiorców

 

Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu  o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG) dla osób fizycznych oraz o wpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (CIKRS), w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). Powyższe zagadnienie sprawdzono podczas kontroli u wszystkich przedsiębiorców. Kontrolowani przedsiębiorcy dokonali zgłoszenia prowadzonej działalności gospodarczej do CEIDG oraz do CIKRS. Zakres i rodzaj prowadzonej  działalności przez kontrolowanych przedsiębiorców był zgodny z wpisami do CEIDG oraz do CIKRS. Nie stwierdzono w powyższym zakresie nieprawidłowości.

 

Przestrzeganie przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Sprawdzono przestrzeganie postanowienia art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.)w zakresie dotyczącym przechowywaniai udostępniania na żądanie organów urzędowej kontroli żywności orzeczeń lekarskich wydawanych osobom bezpośrednio stykającym się z żywnością.

Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy przechowywali aktualne książeczki zdrowia osób bezpośrednio stykających się z żywnością.

 

Prawidłowość uwidaczniania informacji w zakresie cen

 

W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. nr 99, poz. 894 ze zm.).

Nieprawidłowości w zakresie przepisów dotyczących cen jw. stwierdzono u następujących przedsiębiorców, tj.:

 

1) w Szczecinie – kontrola z rozszerzonym zakresem przedmiotowym, gdzie:

- przy przetworach mlecznych w opakowaniach jednostkowych oferowanych do sprzedaży nie uwidoczniono wywieszek zawierających informacje dotyczące cen, nazw handlowych oraz jednostek miar, co narusza § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.),

- przy przetworach mlecznych w opakowaniach jednostkowych oferowanych do sprzedaży brak uwidocznienia cen jednostkowych na wywieszce lub w innej formie dostępnej dla kupującego, za wyjątkiem towarów, których cena jednostkowa jest identyczna z ceną sprzedaży tego towaru, co narusza § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży jw. i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jw.;

2) w Sławnie - kontrola z rozszerzonym zakresem przedmiotowym, gdzie:

- artykuły mleczne oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami, które powinny zawierać informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych na wywieszkach nie umieszczono nazw producentów i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, co stanowiło naruszenie przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2002r. nr 99, poz. 894 ze zm.) i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.);,

- brak było przy przetworach mlecznych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisów § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych. zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży jw. i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jw.;

 

3) w Białogardzie, gdzie:

- artykuły mleczne oferowane kupującym w miejscu sprzedaży nie były opatrzone wywieszkami, które powinny zawierać informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny oraz jednostki miar, do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych na wywieszkach nie umieszczono nazw producentów i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem, co stanowiło naruszenie przepisów § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży jw. i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jw.,

- brak było przy przetworach mlecznych na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla kupującego cen jednostkowych, co stanowiło naruszenie przepisów § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.06.2002r. w sprawie szczegółowych. zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży jw. i stanowi wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks Wykroczeń jw.

 

W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 148) wydano ustne żądanie dla 2 przedsiębiorców dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych poprzez:

-           uwidocznienie na wywieszkach informacji dotyczących ich nazwy handlowej, ceny oraz jednostek miar do których odnoszą się uwidocznione ceny, a w przypadku towarów podobnych nazw producentów i innych informacji umożliwiających niebudzącą wątpliwości identyfikację ceny z towarem,

-           uwidocznienie cen jednostkowych przez podanie ich na wywieszkach lub w innej formie dostępnej dla  kupującego.

 

W trakcie kontroli przedsiębiorcy wykonali żądania.

 

Do przedsiębiorcy w Szczecinie wystosowano wystąpienie pokontrolne wnosząc o usunięcie stwierdzonych uchybień w trakcie kontroli zgodnie z przepisami prawa. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca zobowiązał się do usunięcia stwierdzonych uchybień.

 

W toku kontroli osoby odpowiedzialne za wykroczenie z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.) ukarano mandatami karnymi kredytowanymi.

 

Prawidłowość stosowania przyrządów pomiarowych

 

W trakcie kontroli u przedsiębiorcy w Szczecinie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie  ustawy z dnia 11 maja 2011r. Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069).

Ww. przedsiębiorca w sklepie użytkował 4 wagi elektroniczne z nieaktualnymi cechami legalizacyjnymi, co stanowi wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2011r. Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069).

W związku z powyższym przedsiębiorcy wydano żądanie porządkowe dotyczące niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych poprzez stosowanie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej tylko wówczas, jeżeli posiadają ważną legalizację.

Przedsiębiorca niezwłocznie wykonał żądanie, wycofując wagi przedmiotowe z użytkowania.

Z uwagi na wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2011r. Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069) osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym.

 

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

 

-       wydania 1 żądania na piśmie dla Dystrybutora w zakresie przedłożenia uzasadnienia technologicznego zastosowanych substancji dodatkowych w przetworze mlecznym,

-       wydania 3 żądań, w tym 2 ustnych, dla przedsiębiorców celem niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych dotyczących cen (2) i przyrządów pomiarowych (1),

-       wystosowania 1 wystąpienia pokontrolnego do przedsiębiorcy,

-       wystosowania 1 informacji do organu weterynaryjnego,

-       wystosowania 3 informacji do organów sanitarnych w związku ze stwierdzeniem w obrocie środków żywnościowych przeterminowanych,

-        zastosowania postępowań mandatowych wobec odpowiedzialnych 5 osób za wykroczenia z art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywności; art. 137 § 1 ustawy z dnia 20.05.1971r.  Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.), art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2011r. Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069) na łączna kwotę 1300,00zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 02-07-2014 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-07-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 28-08-2014 14:17