Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych typu fast food.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 6 kontroli u 4 przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych.

W przypadku 1 przedsiębiorcy na podstawie przepisu art. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r, poz. 672 ze. zm.) rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli w związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r. poz. 482 ze zm.), stwierdzonego w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Ponadto u 1 przedsiębiorcy przeprowadzono ponowną kontrolę w związku z zakwestionowaniem produktu w wyniku badań laboratoryjnych.

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.  

 

JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Do badań laboratoryjnych u 4 przedsiębiorców pobrano 5 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu zbadano 5 próbek, których nie kwestionowano.

 

Identyfikacja kontrolowanego przedsiębiorcy

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli u wszystkich skontrolowanych przedsiębiorców dokonano identyfikacji przedsiębiorcy zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r.o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).Identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców dokonano w oparciu owpis do Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u przedsiębiorcy w Szczecinie z uwagi niedokonanie zmian danych objętych wpisem do CEIDG w zakresie miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Zastosowano wobec przedsiębiorcy w związku z popełnieniem wykroczenia z art. 601 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.) pouczenie z art. 41ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.)

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 

W zakresie kontroli obejmującym:

·         rzetelność obsługi ( sprzedaży),

·         rzetelność identyfikowalności dostawców,

·         prawidłowość oznakowania towarów,

·         przestrzeganie warunków magazynowania żywności oraz okresów jej ważności,

·         wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,

·         przestrzeganiepostanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

·           zastosowania pouczeniaz art. 41ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r., poz. 482 ze zm.).

 

 

                                                                                              Beata Manios- rzecznik Inspekcji Handlowej w Szczecinie Tel. 91 4225239 wew. 36

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 13-05-2014 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Wilkosz 05-06-2014 09:53