Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.89.2013.J-.50.2013

                                                                                  Szczecin, dnia 19.12.2013r.

  ZACHODNIOPOMORSKI                                          

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ

                                                   Tesco (Polska) Sp. z o.o.

                                                       ul. Kapelanka 56

                                                          30-347 Kraków

                                          prowadząca  działalność gospodarczą

w hipermarkecie Tesco 31024

                                                                     w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 31F

 

 

DECYZJA Nr WKŻ.8361.89.2013.J-.50.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie przepisu art. 40 a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierzaTESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, prowadzącej działalność gospodarczą w Hipermarkecie Tesco 31024 ul. Milczańska 31f w Szczeciniekarę pieniężną w wysokości 657,00 złotychz tytułu wprowadzenia do obrotu 8 partii pieczywa luzemo wartości 187,79 złotych które nie odpowiadaływymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisówrozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)z uwagi na niewłaściwe oznakowanie,tj.:

·         6 partii pieczywa o wartości 147,58 zł (bułka kajzerka 50g Tesco; bułka fińska 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka Kornecken 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka dynia 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco;  kajzerka wieloziarnista 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka włoska 45g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco), dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- pełnych danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

·         1 partii bułek ziarnistych 50g o wartości 11,73 zł, dla której w miejscu sprzedaży brak było następującej informacji:

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

·         1 partii bułeczek wiejskich jasnych 50g o wartości 28,48 zł,dla której w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono następujących informacji

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co narusza §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- pełnych danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co narusza §17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- masy jednostkowej, co narusza § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia jw.

 

Uzasadnienie

 

W dniach 21 i 23 maja 2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011547 z dnia 21 maja 2013r. inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy TESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Tesco 31024 ul. Milczańska 31f w Szczecinie, zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych stwierdzono w sprzedaży:

·         6 partii pieczywa luzem oznakowanych na wywieszkach: bułka kajzerka 50g Tesco; bułka fińska 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka Kornecken 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka dynia 50g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; kajzerka wieloziarnista 55g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco; bułka włoska 45g pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego Tesco), dla których w miejscu sprzedaży brak było następujących informacji:

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzajupieczywa, co naruszało § 31 pkt 1(obecnie§17 ust. 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- pełnych danych (tj. formy prawnej i adresu przedsiębiorcy)identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało §31 pkt 2(obecnie §17 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia,

·         1 partię pieczywa luzem oznakowaną na wywieszce „bułkaziarnista50g”,dla której w miejscy sprzedaży nie uwidoczniono następujących informacji:

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzajupieczywa, co naruszało §31 pkt 1(obecnie§17 ust. 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- danych identyfikującychosobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało §31 pkt 2(obecnie §17 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia,

·         1 partiępieczywa luzem oznakowaną na wywieszce„bułeczkawiejskajasna50g”, dla której w miejscu sprzedaży nie uwidoczniono następujących informacji:

- w nazwie pieczywa informacji odnoszącej się do rodzaju pieczywa, co naruszało §31 pkt 1(obecnie§17 ust. 1) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

- pełnych danych (tj. formy prawnej i adresu przedsiębiorcy)identyfikujących osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co naruszało §31 pkt 2(obecnie §17 ust. 1 pkt 1) ww. rozporządzenia,

- masy jednostkowej, co naruszało §31 pkt 3(obecnie § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a)rozporządzenia jw.

 

Z uwagi na powyższe w toku kontroli stwierdzono, że ww. artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem szczegółowych wymagań jakościowych określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219 z późn.) w dniu 6 czerwca 2013 r. skierował do „strony” wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Na wystosowane wystąpienie przedsiębiorca odpowiedział w dniu 1 lipca 2013r., informując, że stwierdzone uchybienia zostaną usunięte do dnia 30 lipca 2013 r.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 14 listopada 2013r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił TESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 8 partii o łącznej wartości 187,79 zł nieodpowiadających jakości handlowej określonej w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r.w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) z uwagi na nieprawidłowe oznakowanie.

Ponadto w ww. piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia skorzystała i pismem z dnia 6 grudnia 2013 r. poinformowała Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o podjęciu działań w zakresie usunięcia stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości poprzez wprowadzenie w nazwie informacji dotyczącej rodzaju  pieczywa oraz uzupełnienie opisów na wywieszkach przy produktach poprzez zamieszczenie formy prawnej i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu. Jednocześnie strona wniosła o odstąpienie od wymierzenia kary lub wymierzenie kary współmiernej do stwierdzonego naruszenia. Fakt podjęcia działań naprawczych w stosunku do zakwestionowanych partii pieczywa organ uwzględnił dokonując oceny stopnia winy strony.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Przepis art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) zwanej dalej również „ustawą o jakości”, zawiera definicję jakości handlowej, zgodnie z którą jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej.

 

W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym, wydanym na podstawie ustawy o jakości, regulującym szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych oraz sposób ich znakowania. Spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu ma zatem wpływ na ustalenie, czy środek spożywczy spełnia wymagania w zakresie jakości handlowej, o których mowa w cytowanym wyżej przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Do dnia 30 czerwca 2013 r. wymagania dotyczące znakowania pieczywa bez opakowań określone były w §31 ww. rozporządzenia zgodnie z którym w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należało podać następujące informacje:

1) nazwę pieczywa,

2) dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a),

3) masę jednostkową,

4) informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5) wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

W dniu 1 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 414), które uchyliło § 31 przedmiotowego  rozporządzenia, a zawarte w nim wymagania dotyczące znakowania pieczywa wprowadziło do § 17.

 

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisu §17:

„1. W przypadku środków spożywczych bez opakowań lub pakowanych przy sprzedaży oprócz nazwy środka spożywczego podaje się:

1)  nazwę albo imię i nazwisko producenta;

2)  wykaz składników;

3)  klasę jakości handlowej albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli zostały one ustalone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych lub ich grup albo jeżeli obowiązek podawania klasy jakości handlowej albo wyróżnika wynika z odrębnych przepisów;

4)  w przypadku produktów rybołówstwa w rozumieniu pkt 3.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2005, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14, z późn. zm.) mrożonych glazurowanych - dodatkowo informację dotyczącą ilościowej zawartości glazury lub ryby albo owoców morza w tych produktach;

5)  w przypadku pieczywa - dodatkowo:

a) masę jednostkową,

b) informację „pieczywo produkowane z ciasta mrożonego” albo „pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego” w przypadku zastosowania takich procesów technologicznych.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, podaje się w miejscu sprzedaży na wywieszce dotyczącej danego środka spożywczego lub w inny sposób w miejscu dostępnym bezpośrednio konsumentom."

 

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) nazwa artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, tj.: „1. Nazwa środka spożywczego powinna odpowiadać nazwie ustalonej dla danego rodzaju środków spożywczych w przepisach prawa żywnościowego, a w przypadku braku takich przepisów powinna być nazwą zwyczajową środka spożywczego lub składać się z opisu tego środka spożywczego lub sposobu jego użycia, tak aby umożliwić konsumentowi rozpoznanie rodzaju i właściwości środka spożywczego oraz odróżnienie go od innych produktów.”

 

Mając na uwadze fakt, iż z dniem 1 lipca 2013 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),  w związku z ustaleniami kontroli organ stwierdził w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, że będące przedmiotem tego postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj. 8 partii pieczywa nie odpowiada obecnie wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w aktualnie obowiązujących przepisach tego rozporządzenia, tj.: w związku z naruszeniem §17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy o jakości oraz  §17 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. rozporządzenia.

Stąd w sentencji decyzji wskazano naruszenia jak wyżej.

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.)stanowi ponadto w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno- spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4 odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 31, str. 1 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższej definicji przedsiębiorca TESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Tesco 31024 ul. Milczańska 31f w Szczecinie odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) kary pieniężne, o których mowa m. in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje tegoż przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych partii artykułu rolno-spożywczego, tj. 8 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem niewłaściwej jakości,  Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej oceniając stopień szkodliwości czynu, uznał iż stopień szkodliwości czynu w przypadku braku informacjiodnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, danych lub pełnych danych identyfikujących producenta oraz masy jednostkowej pieczywa jest o tyle wysoki, że pozbawia konsumenta istotnej z punktu widzenia prawa do informacji wiedzy w zakresie jaki jest to środek spożywczy, kto go wyprodukował i jaka jest jego masa jednostkowa. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zważył, że strona jest przedsiębiorcą prowadzącym obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest odsprzedaż tych artykułów konsumentowi finalnemu, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością. Strona należy do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców obowiązek oznakowania artykułów rolno-spożywczych w sposób wynikający ze wspomnianego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych. Jest to akt prawa powszechnie obowiązujący i jego bezwzględne przestrzeganie jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących obrót żywnością. Oznakowanie środków spożywczych musi być również zgodne z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Stąd Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta dotyczących pieczywa sprzedawanego luzem strona ponosi winę, choćby z racji tego, że przed wystąpieniem tych nieprawidłowości uchroniłaby stronę już znajomość przepisów prawa żywnościowego. Jednocześnie przy ocenie stopnia zawinienia strony organ wziął pod uwagę okoliczność, że strona podjęła działania naprawcze, co wskazała w piśmie stanowiącym odpowiedź na wystąpienie pokontrolne oraz w piśmie z dnia 6 grudnia 2013 r.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie , choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych w obrocie z udziałem konsumentów to, informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej, a przepisy prawa nakładają na wprowadzającego do obrotu obowiązek właściwego oznakowania produktów.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił fakt, że strona była już kontrolowana przez tut. organ a przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie  będących w jego posiadaniu  informacji, stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.) należy do grupy tzw. pozostałych przedsiębiorców, w związku z czym oceniono i wzięto pod uwagę fakt, że jej udział w rynku jest największy spośród wszystkich kategorii przedsiębiorców.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500,00 złotych. Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy TESCO (Polska) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymierzyć karę pieniężną w wysokości 657,00 złotych(sześćset pięćdziesiąt siedem złotych).

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona w wysokości 657,00 złotych kara spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z przepisem art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku z powyższym Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

1)          Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Tesco (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, prowadząca działalność gospodarczą w Hipermarkecie Tesco 31024 przy ul. Milczańskiej 31f w Szczecinie powinna wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

2)                   Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

          

                                   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Ewa Kryjom

 ...........................................................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

 służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

 

 

 

 

Otrzymują:

3)      TESCO (Polska) Sp. z o.o. ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków

4)      a/a (Nw).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 30-01-2014 10:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2014 10:08