Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Spawozdanie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego za 2013 r.

W roku 2013r. do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie wpłynęło 229 wniosków.  Około 60% spraw dotyczyło obuwia. Jednymi z bardziej skomplikowanych spraw były jednak sprawy dotyczące mebli i usług remontowo- budowlanych. W większości spraw ze  swoimi roszczeniami konsumenci występowali wobec przedsiębiorców z tytułu niezgodności towaru z umową. W dwóch tylko przypadku konsument swoje roszczenia skierował z tytułu gwarancji.

W 57 przypadkach Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Szczecinie, działający przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej odrzucił wniosek. Zasadniczą przyczyną odrzucenia był brak stanowiska przedsiębiorcy odnośnie wyrażenia zgody na dokonanie zapisu na sąd polubowny. W 81 przypadkach strona pozwana wezwana do złożenia oświadczenia co do tego, czy wyraża zgodę na rozpoznanie sporu przez sąd polubowny, złożyła oświadczenie, że nie wyraża zgody na sąd polubowny (rubryka odmowa zapisu na sąd polubowny).

Jedną z przyczyn odrzucenia wniosku była również zbyt wysoka wartość przedmiotu sporu (powyżej 10 000 złotych) – 5 spraw. W jednej ze sprawach spór dotyczył szkody komunikacyjnej, w innej usługi telekomunikacyjnej. W kolejnej związany był z energią, aczkolwiek przypadek dotyczył odszkodowania związanego z nieuzasadnionym odłączeniem energii, w której stanowisko zajął Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Nadto sprawa ta dotyczyła sytuacji sprzed wejście w życie przepisów uprawniających Sądy Polubowne do rozpoznawania spraw z prawa energetycznego. W jednej ze spraw zmarł powód. W dwóch sprawach powodowie nie uzupełnił braków formalnych wniosku. W jednym przypadku powódka cofnęła wniosek zrzekając się roszczenia. W jednej ze spraw wniosek został przekazany zgodnie z właściwością. Sprawy te ujęto w rubryce „pozostawienie wniosku bez dalszego biegu”)

W sprawozdawczym okresie przed Sądem w Szczecinie i Ośrodku Zamiejscowym w Koszalinie zapadły 33 wyroki W 15 przypadkach Sąd wydał wyroki uwzględniające roszczenia powodów, a w 18 zasadności ich roszczeń nie uznał i powództwo oddalił.

W 27 przypadkach, już po wniesieniu wniosku do Sądu strony zdecydowały się na polubowne rozstrzygnięcie sporu, skutkiem czego doszło do zawarcia ugody pozasądowej (rubryka ugody w postępowaniu wstępnym), a w kolejnych 5 sprawach do zawarcia ugody doszło przez Sądem.

Ze spraw, które pozostały do rozpoznania z poprzedniego okresu sprawozdawczego jedna pozostała do rozstrzygnięcia (pozwany przez długi okres czasu przebywał na zwolnieniu lekarskim szpitalnym). Natomiast ze spraw, które w tym roku wpłynęły do Sądu, do rozpoznania pozostało 28 spraw. Większa część z nich, tj. 20, to wnioski, które wpłynęły w miesiącu grudniu 2013r.).

Średni czas rozpatrywania sporów w 2013r. wynosił 27,76 dni.

 

Sporządziła Wanda Rzeźnicka – Miluch

Przewodnicząca Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego w Szczecinie,

Naczelnik Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów.

Pobierz tabelkę zawierającą dane dotyczące SPSK (poniższy załącznik).

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 22-01-2014 08:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 22-01-2014 08:30