Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości świadczenia usług gastronomicznych w rejonach o nasilonym ruchu turystycznym w sezonie letniego wypoczynku.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził łącznie na terenie województwa zachodniopomorskiego 12kontroli u 10przedsiębiorców w zakresie prawidłowości funkcjonowania placówek gastronomicznych.

W przypadku 6 przedsiębiorców na podstawie przepisu art. 79a ust. 5 ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r, poz. 672 ze. zm.) rozszerzono zakres przedmiotowy kontroli w związku z koniecznością przeciwdziałania popełnieniu wykroczenia z art. 137 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013r. poz. 482) oraz z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069), stwierdzonego w toku prowadzonych czynności kontrolnych. Ponadto u 2 przedsiębiorców przeprowadzono ponowną kontrolę w związku z zakwestionowaniem produktu w wyniku badań laboratoryjnych.

 

Kontrole przeprowadzono u przedsiębiorców w Międzyzdrojach, Niechorzu, Trzęsaczu, Darłowie, Dąbkach, Sarbinowie. Kontrolą objęto m.in. w tawernie, smażalni, kawiarni, restauracji.  

 

Nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie kontroli przedstawiały się następująco:

 

RZETELNOŚĆ OBSŁUGI (SPRZEDAŻY)    

 

Rzetelność sprzedaży, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego przed rozpoczęciem kontroli dokonano u 9 przedsiębiorców. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

 

PRAWIDŁOWOŚĆ UWIDACZNIANIA CEN

 

Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono w przypadku 6 przedsiębiorców:

a) Tawerna w Niechorzu, (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

b) kawiarnia w Trzęsaczu(rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji w tym w potrawach z mięsem, rybą nie zawarto dodatkowo informacji odnośnie składnika głównego, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

c) Bar w Międzyzdrojach (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów gorących, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, w tym przy potrawach z mięsem, rybą i drobiem nie zawarto dodatkowo informacji odnośnie składnika głównego, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

d) Restauracja /Kawiarnia w Międzyzdrojach (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było daty wystawienia cennika oraz określenia ilości nominalnej potraw i napojów, wyrażonej w legalnej jednostce miary zawartej w jednej porcji, co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

Osobę odpowiedzialną ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

e)Restauracja w Sarbinowie(rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było określenia  ilości nominalnych przy potrawach, w tym zwłaszcza głównego składnika (mięsa  i drobiu),co stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

W trakcie kontroli przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

f)stołówkaw Dąbkach, (rozszerzono zakres kontroli), gdzie brak było określenia ilości nominalnych przy potrawach, w tym zwłaszcza głównego składnika (mięsa i drobiu) oraz dodatków uzupełniającychco stanowi naruszenie przepisu § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 ze zm.).

 

W trakcie kontroli przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

 

JAKOŚĆ SUROWCÓW, PÓŁPRODUKTÓW, POTRAW I NAPOJÓW

 

Do badań laboratoryjnych u 8 przedsiębiorców pobrano 21 próbek. W wyniku przeprowadzonych badań w Laboratorium Kontrolno-Analitycznym UOKiK w Poznaniu zbadano 20 próbek, a zakwestionowano 6 próbek u trzech przedsiębiorców.

Dotyczyło to:

a) pizzerii w Darłowie, gdzie zakwestionowano 2 próbki wódki pobrane do badań z zakupu kontrolnego, z uwagi na zaniżenie mocy wódki w stosunku do deklaracji producenta. Wynik badania w dwóch próbkach: 38,8%obj. Niepewność wyniku: 0,5%. Wartość zgodnie z wymaganiami: 40%obj.

 

Zostanie:

- wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

- przeprowadzonepostępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

Uprzedsiębiorcy stosowano do produkcji 2 partie tłuszczu smażalniczego nadmiernie zanieczyszczonego resztkami surowców wcześniej smażonych.

Na wydane w trakcie kontroli ustne żądanie na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, niezwłocznie usunięto stwierdzone uchybienie poprzez wymianę oleju.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy organ Inspekcji Sanitarnej.

b) pizzerii w Darłowie, gdzie zakwestionowano 2 próbki wódki pobrane do badań z zakupu kontrolnego, z uwagi na zaniżenie mocy wódki w stosunku do deklaracji producenta. Wynik badania 37,9% obj. i 39,0% obj. Niepewność wyniku 0,5%. Wartość zgodnie z wymaganiami: 40% obj.

 

Zostanie:

-  wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

- przeprowadzonepostępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

U przedsiębiorcy zakwestionowano dodatkowo próbkę pobranego wzorca wódki Bols Platinum z uwagi na niższą zawartość mocy wódki w stosunku do deklarowanej przez producenta. Wynik badania: 38,15 obj. Niepewność wyniku: 0,5%. Wartość zgodnie z wymaganiami: 40% obj.

W związku z powyższym przesłano informację do właściwych terytorialnie Izby Celnej i WIJHARS oraz przesłano wystąpienie pokontrolne do producenta wódki.

c) restauracji w Sarbinowie, gdzie zakwestionowano 2 próbki wódki pobrane do badań laboratoryjnych z zakupu kontrolnego, z uwagi na zaniżenie mocy wódki w stosunku do deklaracji producenta.

Wynik badania w dwóch próbkach: 37,4% obj. Niepewność wyniku: 0,5%. Wartość zgodnie  z wymaganiami: 40% obj.

Zostanie:

- wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych,

- przeprowadzonepostępowanie administracyjne z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Ponadtou przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w stołówce w Dąbkachpobrano do badańw Laboratorium Specjalistycznym GIJHARS w Gdyni 1 próbkę mrożonego fileta z morszczuka argentyńskiego bez skóry, na badanie w zakresie identyfikacji gatunkowej ryb (badanie na DNA). Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

 

Przestrzeganie okresów ważności.

Przestrzeganie aktualności dat minimalnej trwałości i terminów przydatności do spożycia surowców i środków spożywczych oferowanych do sprzedaży sprawdzono u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców.

Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy w Sarbinowie, gdzie stwierdzono na stanie restauracji 3 partie towarów po upływie terminu przydatności do spożycia:

-  2 opakowania mięsa mielonego z indyka a`750g – 7 dni po terminie,

-  2 opakowania mięsa mielonego z łopatki a`800g – 2 dni po terminie,

-  opakowanie mielonego  mięsa wieprzowo – wołowego a`800g - 6 dni po terminie.

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym  za wykroczenie z art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Decyzją przedsiębiorcy towary przeterminowane wycofano z obrotu i zagospodarowano we własnym zakresie.O będących w obrocie towarach przeterminowanych poinformowano  właściwy terytorialnie organ Inspekcji Sanitarnej.

 

INNE ZAGADNIENIA

Sprawdzając przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1069) u 1 przedsiębiorcy stwierdzono nieprawidłowości.

U przedsiębiorcy w Trzęsaczu(rozszerzono zakres kontroli), podczas kontroli w użytkowaniu stwierdzono narzędzie pomiarowe- wagę z nieaktualną cechą legalizacji „CEM0122 08”, co stanowi naruszenie przepisu art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11.05.2001r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2013r. poz. 1069).

Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym kredytowanym za wykroczenie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach.

W trakcie kontroli wydano ustne żądanie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej dotyczące usunięcia stwierdzonego uchybienia porządkowego. Wagę zalegalizowano w trakcie kontroli.

O ww. nieprawidłowości poinformowano właściwy terytorialnie Urząd Miar.

 

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

 

W zakresie kontroli obejmującym:

·         rzetelności obsługi ( sprzedaży),

·         rzetelności identyfikowalności towarów,

·         prawidłowości oznakowania towarów,

·         przestrzegania warunków magazynowania żywności,

·         wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,

·         identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców,

·         przestrzeganiapostanowień art. 59 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

·         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 26 października1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1356 ze zm.),

·         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 09 listopada1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ( Dz. U. z 1996r. nr 10 , poz.55 ze zm.),

·         przestrzegania przepisów ustawy z dnia 06 grudnia 2008r.  o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2012, poz.1356 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07 stycznia 2013r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych  znakami akcyzy (Dz. U. z 2013, poz. 56),

nieprawidłowości nie stwierdzono.

 

Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do :

·           ukarania 6 osób mandatami karnymi kredytowanymi na łączną kwotę 1150zł za wykroczenia z:

-       art. 137§ 1Kodeks Wykroczeń,

-       art. 100 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

-       art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach,

·           wydania w trakcie kontroli 3 żądań dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych,

·           przesłania 2 informacji do właściwych terytorialnie organów Inspekcji Sanitarnej,

·           skierowania wystąpień pokontrolnych do 8 przedsiębiorców z wnioskami o usunięcie stwierdzonych uchybień,

·           skierowania wystąpienia pokontrolnego do producenta,

·           zostaną wszczęte 3 postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie uiszczenia kosztów badań laboratoryjnych,

·         przesłania 1 informacji do Urzędu Miar

·         przesłania informacji do właściwej terytorialnie Izby Celnej,

·         przesłania informacji do właściwego terytorialnie WIJHARS.

·         zostaną wszczęte 3 postępowania administracyjnych z ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zmierzające do wymierzenia kary pieniężnej.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 29-11-2013 10:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 29-11-2013 10:04