Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek, urządzeń chłodniczych, pralek dla gospodarstw domowych.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w III kwartale 2013r. przeprowadził kontrole u trzech przedsiębiorców w Szczecinie, Darłowie i Sławnie, prowadzących bezpośrednią sprzedaż detaliczną.

 

Sprawdzeniem objęto, pod kątem spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 14 września 2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012r. poz.1203) oraz rozporządzeniach delegowanych Komisji (UE):

1)      Nr 1059/2010 z dnia 28 września 2010r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010r.), 

2)      Nr 1060/2010 z dnia 28 września 2010r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L314 z 30.11.2010r),

3)      Nr 1061/2010 z dnia 28 września 2010r. uzupełniającym dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla pralek dla gospodarstw domowych (Dz. Urz. UE L 314 z 30.11.2010r),

wprowadzony do obrotu po 1 lutego 2013r. wybrany sprzęt AGD zużywający energię elektryczną.

 

W trakcie przeprowadzonych kontroli sprawdzeniem objęto ogółem 7partii produktów wykorzystujących energię elektryczną, w tym:

-        3 partie  pralek (2 partie produkcji krajowej, 1 partia wyprodukowana poza UE),

-        3  partie zmywarek (1partia produkcji krajowej, 2 partie wyprodukowane poza UE),

-        1 partie chłodziarko – zamrażarek (wyprodukowana w UE).

 

W toku kontroli stwierdzono:

-  1 partię  chłodziarko- zamrażarki, do której nie dołączono kart produktu,

-  2 partie zmywarek, do których załączono karty produktu wyłącznie w języku obcym,   

- 2 partie produktów (pralka i zmywarka), do których dołączone zostały kartyproduktu opracowane niezgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach do rozporządzeń delegowanych (brak było m.in. informacji o wilgotności resztkowej, klasy efektywności wirowania oraz m.in. niewłaściwie opisano roczne zużycie wody).

 

Spośród zbadanych 7partiiproduktów, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 września 2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię,w toku kontroli u dystrybutora zakwestionowano 1 partię  chłodziarko- zamrażarki z uwagi na nieudostępnienie użytkownikowi końcowemu karty produktu, co stanowi naruszenie wymagańart. 4 ust. 3 ww. ustawy z dnia 14 września 2012r.

 

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

 

1. Umieszczenie etykiet efektywności energetycznej.

  

      Sprawdzeniem w tym zakresie objęto 7 partii produktów wykorzystujących energię elektryczną, wystawionych do sprzedaży detalicznej,  nie stwierdzając nieprawidłowości w zakresie wymagań art. 4 ust. 3 ww. ustawy z dnia 14 września 2012r. Na objętych sprawdzeniem  produktach  umieszczono w widocznym miejscu tj.  na przednich ściankach, etykiety efektywności energetycznej, dostarczone przez dostawców, zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. rozporządzeń delegowanych. Na urządzeniach nie stwierdzono umieszczenia znaków, symboli lub napisów, które mogą wprowadzać w błąd użytkowników o zużyciu energii, co jest zgodne z  wymaganiami art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 14 września 2012r.

 

     2. Udostępnienie kart produktów.

     

      Badaniem w tym zakresie objęto 7 partii produktów wykorzystujących energię elektryczną stwierdzając, że u przedsiębiorcy w Szczecinie do 1 partii chłodziarko - zamrażarki, nie załączono kart produktów, co jest niezgodne z  wymaganiamiart. 4 ust. 3 ww. ustawy z dnia 14 września 2012r. W trakcie kontroli kontrolowany przedsiębiorca dołączył do zakwestionowanych urządzeń karty produktów, które otrzymał od dostawcy z Warszawy.  Informacje zawarte w  kartach były zgodne z wymaganiami załącznika  III do rozporządzenia delegowanego Komisji Nr 1060/2010. Do załączonych kart produktów nie wniesiono zastrzeżeń. Kontrolowanego przedsiębiorcę pouczono o wysokości kar pieniężnych za niewykonanie obowiązków lub nieprzestrzeganie zakazów przez dystrybutorów, o których mowa w ustawie z dnia 14 września 2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, która zgodnie z art. 17 ust. 2 wynosi od pięciokrotnego do dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający.

                       

                 Ponadto  przy dwóch partiach zmywarek, oferowanych do sprzedaży przez dystrybutora w Szczecinie stwierdzono, że udostępnione użytkownikowi końcowemu karty produktu zostały sporządzone wyłącznie w języku obcym. W toku kontroli dostawca przesłał karty sporządzone w polskiej wersji językowej, które kontrolowany przedsiębiorca załączył do produktów. Przesłane karty odpowiadały wymaganiom, o których mowa w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) Nr 1059/2010.

                 

                  Stwierdzono również u przedsiębiorcy w Darłowie  2 partie sprzętu, do których dołączone zostały karty produktu opracowane niezgodnie z wymaganiami zawartymi w załącznikach do rozporządzeń delegowanych.  

 

Pozostałe partie produktów wyposażono w karty produktów, które kontrolowani dystrybutorzy udostępniali użytkownikom końcowym. Dokumenty te znajdowały się  wewnątrz urządzeń.

  

3. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

    

Materiały z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy w Szczecinie dały podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej w drodze decyzji, o której mowa w przepisach art.17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 września 2012r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012r. poz.1203) w związku z nieudostępnieniem przez dystrybutora użytkownikowi końcowemu kart produktu do  partii chłodziarko - zamrażarek.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                            tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 25-10-2013 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2013 10:40