Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

WKŻ.8361.213.2012.J-13.2013

   Szczecin 09 maja 2013r.

   ZACHODNIOPOMORSKI                                                      

WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

  INSPEKCJI HANDLOWEJ                                                                                                           

                                                                                             

Izydor Zubowicz

 prowadzący działalność gospodarczą w

 sklepie firmowym Izybar Piekarnia Cukiernia w Policach, ul. Przyjaźni 15

 

DECYZJA NR WKŻ.8361.213.2012.J-13.2013

o wymierzeniu kary pieniężnej

 

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcy Izydorowi Zubowicz,prowadzącemu działalność gospodarczą w sklepie firmowym Izybar Piekarnia Cukiernia Izydor Zubowicz w Policach przy ul. Przyjaźni 15 karę pieniężną w wysokości: 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu 11 partii pieczywa, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.), tj.:

- 3 partii pieczywa w opakowaniach jednostkowychtj.: 1 partii chleba żytniego jogurtowego 600g, 1 partii chleba orkiszowego mieszanego 500g, 1 partii chleba razowego mieszanego 400g, w oznakowaniu których na etykietach brak było:

a)         pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, tj. imienia i nazwiska osoby, która produkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, tj. z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

b)        warunków przechowywania, tj. z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

- 1 partii chleba wieloziarnistego w opakowaniu jednostkowym, która nie posiadała oznaczeń handlowych, z wyjątkiem nadrukowanej daty, tj. w związku naruszeniem §2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

- 2 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań, tj.: paluch maślany, bułka maślana, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej, co narusza §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-  5 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań, tj. bułka zwykła mała, bułka ziarnista, bułka kwadrat, rogal, bagietka, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej oraz nie było informacji odnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co narusza §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §31 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Uzasadnienie

 

W dniach 09 i 12 listopada 2012 r. na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.4.2004, str. 1, sprostowanie: Dz. U. L 191, z 28.5.2004 s.1 ze zm), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 ze zm.), w związku z art. 3 ust. 1 pkt 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 ze zm.), zgodnie z upoważnieniem numer 00011243 inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędową kontrolę żywności u przedsiębiorcy Izydora Zubowicz prowadzącego działalność gospodarczą w sklepie firmowym Izybar Piekarnia Cukiernia Izydor Zubowicz w Policach przy ul. Przyjaźni 15,  zwanego dalej również „stroną”.

 

W toku czynności kontrolnych sprawdzono pod kątem spełniania wymagań jakościowych wyroby piekarnicze. W wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono w ofercie handlowej:

- 3 partie pieczywa w opakowaniach jednostkowychtj.: 1 partię chleba żytniego jogurtowego 600g, 1 partię chleba orkiszowego mieszanego 500g, 1 partię chleba razowego mieszanego 400g, w oznakowaniu których na etykietach brak było:

a)         pełnych danych identyfikujących osobę fizyczną, tj. imienia i nazwiska osoby, która produkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.),

b)        warunków przechowywania, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

- 1 partię chleba wieloziarnistego w opakowaniu jednostkowym, która nie posiadała oznaczeń handlowych, z wyjątkiem nadrukowanej daty, przez co nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem §2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

- 2 partie pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań, tj.: paluch maślany, bułka maślana, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

-  5 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem, bez opakowań, tj. bułka zwykła mała, bułka ziarnista, bułka kwadrat, rogal, bagietka, dla którego stwierdzono brak na wywieszkach masy jednostkowej oraz  brak informacji odnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, co nie odpowiada wymaganiom określonym w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) z uwagi na naruszenie §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) oraz §31 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Z uwagi na powyższe, oferowane do sprzedaży 11 partii wyrobów piekarniczych, nie spełniało wymagań jakościowych, określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań jakościowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej na podstawie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w dniu 26 listopada 2012 r. skierował wystąpienie pokontrolne do przedsiębiorcy. W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przedsiębiorca poinformował, że usunął uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli oraz załączył kserokopie etykiet z uzupełnionymi informacjami w zakresie danych identyfikujących producenta i warunków przechowywania.

 

W związku z powyższym, pismem z dnia 12 marca 2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej w związku z wprowadzeniem do obrotu 11 partii wyrobów piekarniczych nieprawidłowo oznaczonych, o łącznej wartości 44,15zł, tj.:

1) 3 partii pieczywa opakowanego: partia chleba żytniego jogurtowego 600g, partia chleba orkiszowego mieszanego 500g, partia chleba razowego mieszanego 400g o wartości 22,50 zł, które nie odpowiadały wymaganiom art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczychw związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz w §2 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia,

2) 1 partii pieczywa opakowanego – chleb wieloziarnisty o wartości 6,40zł, która nie odpowiadała wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §2 ust. 1 pkt 1-7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

3) 2 partii pieczywa luzem (paluch maślany, bułka maślana) o wartości 3,60zł, które nie odpowiadały wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.),

4) 5 partii pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem): bułka zwykła mała, bułka ziarnista, bułka kwadrat, rogal, bagietka o wartości 11,65 zł, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w §31 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych(Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.)  oraz § 31 pkt 1 ww. rozporządzenia w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.).

 

Ponadto w w/w piśmie organ poinformował stronę o przysługującym jej prawie do wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona ze swojego uprawnienia nie skorzystała.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o jakości”, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o jakości, wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 ze zm.) jest aktem prawnym wydanym na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, regulującym m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w oznakowaniu środków spożywczych.

Zgodnie z przepisami §2 ust. 1 ww. rozporządzenia opakowany środek spożywczy znakuje się podając co najmniej następujące informacje:

1)      nazwę środka spożywczego,

2)      dotyczące składników występujących w środku spożywczym,

3)      datę minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia,

4)      sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym,

5)      dane identyfikujące

a) osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, lub

wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

b)  miejsce albo źródło pochodzenia, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd;

6)      zawartość netto lub liczbę sztuk opakowanego środka spożywczego,

7)      warunki przechowywania, jeżeli oznakowanie środka spożywczego zawiera informację o terminie przydatności do spożycia oraz w przypadku, gdy jakość środka spożywczego w istotny sposób zależy od warunków przechowywania,

8)   oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilość środka spożywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego w praktycznie takich samych warunkach,

9)      klasę jakości handlowej, jeżeli została ona ustalona w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub ich grup, albo inny wyróżnik jakości handlowej, jeżeli obowiązek podawania tego wyróżnika wynika z odrębnych przepisów.

Zgodnie natomiast z §31 ww. rozporządzenia w punktach sprzedaży pieczywa bez opakowań przy określonym rodzaju pieczywa należy podać następujące informacje:

1)        nazwę pieczywa,

2)        dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a),

3)        masę jednostkową,

4)        informację „Pieczywo produkowane z ciasta głęboko mrożonego”, w przypadku użycia takiego ciasta do produkcji pieczywa,

5)   wykaz składników oraz datę minimalnej trwałości, w przypadku pieczywa, przy którego produkcji użyto dozwolonych substancji dodatkowych przedłużających świeżość.

 

Mając na uwadze powyższe, w związku z ustaleniami kontroli stwierdzono, że będące przedmiotem postępowania artykuły rolno-spożywcze, tj.

- 4 partie pieczywa opakowanego: partia chleba żytniego jogurtowego 600g, partia chleba orkiszowego mieszanego 500g, partia chleba razowego mieszanego 400g, partia chleba wieloziarnistego, oraz

- 7 partii pieczywa luzem: paluch maślany, bułka maślana, bułka zwykła mała, bułka ziarnista, bułka kwadrat, rogal, bagietka,

nie odpowiadają wymaganiom jakościowym określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań  w zakresie jakości handlowej określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 ze zm.).

 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r.o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych(Dz. U. z 2005r., Nr 187, poz. 1577 ze zm.) stanowi w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pięciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500,00 złotych.

 

Jednocześnie ustawa o jakości, zgodnie z przepisem art. 3 pkt 4, odsyła do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE. L z 2002 r., Nr 31, str. 1 ze zm.), zwane dalej „rozporządzeniem (WE) 178/2002”, zgodnie z którym wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja jednoznacznie zakreśla krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego. W świetle powyższych definicji przedsiębiorca Izydor Zubowicz, prowadzący działalność gospodarczą w sklepie firmowym Izybar Piekarnia Cukiernia Izydor Zubowicz w Policach ul. Przyjaźni 15, odpowiada za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Zgodnie z kolei z przepisem art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, kary pieniężne, o których mowa m.in. w ust. 1 pkt 3 wymierza w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej.

 

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) 178/2002 zgodnie, z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

Wykonując dyspozycje ww. przepisu w odniesieniu do zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, tj. 11 partii wyrobów piekarniczych: 4 partii pieczywa w opakowanych jednostkowych i 7 partii pieczywa bez opakowań niewłaściwej jakości, oceniając stopień szkodliwości czynu Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż w przypadku braku informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, produkt staje się anonimowy, podczas gdy przepisy nakładają obowiązek uwidocznienia ww. informacji na produktach w opakowaniach. Brak informacji dotyczących warunków przechowywania natomiast może spowodować, że środek spożywczy utraci swoją właściwą jakość, w przypadku kiedy jest niewłaściwie przechowywany. Znając wymogi dotyczące warunków przechowywania danego środka spożywczego, konsument stosując się do nich, będzie mógł cieszył się walorami smakowymi i zdrowotnymi danego środka spożywczego. Brak powyższych danych w istotny sposób pozbawia konsumenta rzetelnej informacji mogącej mieć zasadniczy wpływ na dokonany przez konsumenta wybór określonego produktu.

 Z kolei w przypadku pieczywa sprzedawanego bez opakowań (luzem), istotną informację stanowi podanie masy jednostkowej pieczywa jak i nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj, zważywszy chociażby na fakt, że w obecnym czasie konsumenci stosują diety żywnościowe, stąd kontrolują ilość kalorii spożywanych w produktach. Przy braku informacji dotyczących masy jednostkowej pieczywa jak i jego rodzaju, nie są w stanie monitorować istotnych dla ich diety ilości kalorii, wiedząc z dostępnych źródeł, że liczba kalorii podawana jest zazwyczaj w 100g produktu.

W ocenie organu informacje odnośnie danych identyfikujących producenta, masy jednostkowej oraz nazwy rodzajowej pieczywa, dla których powszechnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązek ich uwidaczniania, są bardzo istotne dla konsumenta przy podjęciu decyzji odnośnie dokonania zakupu.

 

Przy ocenie stopnia zawinienia strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, iż strona jest przedsiębiorcą prowadzącym fachowy obrót artykułami żywnościowymi, a celem jej działalności jest nie tylko sprzedaż konsumentowi finalnemu artykułów piekarniczych ale również ich produkcja, należy ją więc potraktować jako profesjonalistę mającego wpływ na obrót żywnością.

Strona należy zatem do kręgu podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzane przez siebie do obrotu artykuły rolno-spożywcze i jako profesjonalista działający na rynku artykułów rolno-spożywczych, ma obowiązek znajomości przepisów prawa, związanych z wykonywaną przez niego działalnością. Stąd organ uznał, iż w zakresie braku uwidocznienia wymaganych przepisami prawa informacji dla konsumenta strona ponosi winę, tym bardziej iż jest nie tylko wprowadzającym do obrotu przedmiotowe artykuły ale i ich producentem. Strona nie dopełniła obowiązku prawidłowego oznakowania wprowadzonych do sprzedaży produktów, zarówno na opakowaniu jednostkowym pieczywa, jak i w miejscu sprzedaży pieczywa oferowanego bez opakowań luzem. Na stronie ciążył obowiązek uwidocznienia wymaganych informacji na opakowaniu jednostkowym jak i w miejscu sprzedaży dla konsumenta.

 

Przy ocenie zakresu naruszenia organ uwzględnił okoliczność, że oznakowanie, choć stanowi jedynie część wymagań w zakresie jakości handlowej przewidzianych przepisami prawa dla tego rodzaju środków spożywczych  w obrocie z udziałem konsumentów, to informacje te stanowią jedne z najważniejszych elementów ich jakości handlowej. Organ wziął jednak pod uwagę, że  informacje, o których mowa w przytoczonych wyżej przepisach, zostały częściowo uwidocznione w miejscu sprzedaży dla konsumenta, oraz że sprzedaż prowadzono w sklepie firmowym przedsiębiorcy, który produkuje wyroby piekarnicze, co umożliwiało konsumentowi uzyskanie brakujących informacji w momencie zakupu. Jednakże  przepisy prawa nakładają obowiązek na wprowadzającego do obrotu produkty aby posiadały one właściwe oznaczenia. Ponadto stwierdzone nieprawidłowości w zakresie oznakowania dotyczyły łącznie znacznej ilości produktów, tj. 11 partii pieczywa, z czego partia chleba wieloziarnistego w opakowaniu jednostkowym z wyjątkiem nadrukowanej daty nie posiadała oznaczeń handlowych, a przypadku 7 partii pieczywa oferowanego do sprzedaży luzem na wywieszkach nie uwidoczniono masy jednostkowej, w tym w przypadku 5 z ww. partii brak było również informacji odnośnie nazwy pieczywa uwzględniającej jego rodzaj.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności strony Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uwzględnił okoliczność, że przedsiębiorca nie był kontrolowany przez tut. organ Inspekcji Handlowej. 

 

Biorąc nadto pod uwagę piąty z czynników mających wpływ na wysokość kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w oparciu o przedstawioną przez stronę informację o wielkości obrotów stwierdził, że strona w świetle kryteriów wprowadzonych w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447 ze zm.) należy do grupy tzw. mikroprzedsiębiorców, stąd wzięto pod uwagę okoliczność, że jej udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej opisane wyżej okoliczności stanowią podstawę do wymierzenia kary pieniężnej z art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości. Należy zaznaczyć przy tym, że w świetle wskazanego przepisu najniższy możliwy wymiar kary w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakościowym wynosi 500,00 złotych, natomiast górną granicę stanowi pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej, lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej.

 

Stąd też przy uwzględnieniu wszystkich opisanych wyżej przesłanek postanowiono przedsiębiorcy Izydorowi Zubowiczowi wymierzyć karę pieniężną w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych 00/100) z tytułu wprowadzenia do obrotu jedenastu partii wyrobów piekarniczych, nieodpowiadających wymaganiom jakościowym. 

 

Przy ustalaniu wysokości kary tut. organ wziął również pod uwagę postanowienia art. 17 ust. 2 „rozporządzenia (WE) 178/2002”, zgodnie z którym kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zdaniem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej wymierzona kara pieniężna spełnia te przesłanki, stąd postanowiono, jak w sentencji.

 

Zgodnie z art. 104 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę poprzez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej, w związku  z powyższym organ orzekł jak w sentencji.

 

Pouczenia:

Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie przepisu art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorca Izydor Zubowicz prowadzący działalność gospodarczą w sklepie firmowym Izybar Piekarnia Cukiernia Izydor Zubowicz w Policach ul. Przyjaźni 15 powinien wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, Nr konta: 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecinw terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna. Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 §1 Ordynacji podatkowej.

Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 §1 i 2 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Ewa Kryjom

.….........................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

- Izydor Zubowicz,

- a/a (Wr).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 20-06-2013 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2013 11:21