Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli zabawek

1.        WI IH w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w I kw. 2013r. łącznie 9 kontroli.

2.        Kontrolą objęto łącznie 84 zabawki, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 46 partiach zabawek (54,76  proc.).

3.        Kontrolami objęto 9  przedsiębiorców, w tym:

-     5 hurtowni,

-     3 placówki sprzedaży detalicznej,

-     1 importer.

 

4.        W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 24 partie zabawek, wprowadzonych do obrotu do 19 lipca 2011r., w tym:

−    20 partii zabawek importowanych (83,33 proc. skontrolowanych),

−    1 partię zabawek produkcji krajowej (4,16  proc. skontrolowanych),

−    3 partie zabawek pochodzących z innych krajów UE - Niemcy (12,5 proc. skontrolowanych).

 

5.        Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 15 partiach zabawek (62,5 proc. skontrolowanych).

       Stwierdzone niezgodności dotyczyły:

-     krótkiej informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym wyłącznie w obcej wersji językowej bądź brak wskazania ww. informacji – w 5 zabawkach,

-     niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– w 5 zabawkach,

-     nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów – w 2 zabawkach (obecność ftalanu),

-     niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej – w 5 zabawkach,

-     brak wskazania nazwy i adresu producenta lub imienia i nazwiska upoważnionego przedstawiciela lub importera na terytorium UE – w 2  zabawkach,

-     niezgodności z wzorem znaku CE – w 1 zabawce (zaniżona wysokość znaku CE),

-     brak instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa – w 1 zabawce.

 

6.        Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano
na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych oraz wyników kontroli prawidłowości sporządzonych instrukcji i ostrzeżeń. Łącznie ww. badaniom poddano 24 próbki zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 2 próbkach (8,33 proc. zbadanych).

a)     badaniom organoleptycznym nie poddano żadnej zabawki.

b)   w laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 5 próbek zabawek, z czego
w 2 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie zastosowanych materiałów (40 proc. zbadanych).

uw Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badanie
1 próbki zabawki pod kątem zgodności z normą PN-EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne,nie stwierdzając niezgodności,

uw Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej
w Łodzi przeprowadzono badania laboratoryjne 4 próbek zabawek pod kątem występowania
w nich substancji niedozwolonych, tj. ftalanów.  Zabawki pochodziły z Chin.

Występowanie niedozwolonego ftalanu stwierdzono w 2 próbkach (50 proc. zbadanych). Dotyczyło to:

- laleczki o kodzie kreskowym 4029069130004, no.213, wyprodukowanej w Chinach – w główce wykrytoftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości(2,12 ± 0,17) %, co jest niezgodne z wymaganiami § 17ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.11.2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210, poz. 2045 późn. zm.),

- laleczki o kodzie kreskowym 5901353023881, CHT2032291, wyprodukowanej
w Chinach -  w główce wykryto ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości (23,0 ± 3,7) %, co jest niezgodne z wymaganiami § 17
ust. 2ww. rozporządzenia,

 

7.        W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 60 partii zabawek, wprowadzonych do obrotu po 19 lipca 2011r., w tym:

−    47  partii zabawekimportowanych (78,33  proc. skontrolowanych),

−    9 partii zabawek produkcji krajowej (15  proc. skontrolowanych),

−    4 partie zabawek pochodzące z innych krajów UE – Włochy, Holandia (6,66 proc. skontrolowanych).

 

8.    Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 31 zabawkach (51,66 proc. skontrolowanych).

      Stwierdzone niezgodności dotyczyły:

-     braku informacji o nazwie, typie, numerze partii, serii, modelu lub innych informacji umożliwiających identyfikację - w 2 zabawkach,

-     braku informacji o producencie – w 7 zabawkach,

-     treści ostrzeżeń nie poprzedzono słowem „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”– w 3 zabawkach,

-     braku w instrukcji użytkowania uwagi na temat zagrożenia związanego
z występowaniem niebezpiecznych zakończeń funkcjonalnych – w 1 zabawce,

-      nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka – w 7 zabawkach,

-     brak wskazania istniejącego ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym – w 1 zabawce,

-     niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej – w 4 zabawkach,

-     braku  oznakowania znakiem CE – w 5 zabawkach,

-     niezasadnego oznaczenia ostrzeżeniem nieodpowiednie dla dzieci „0-3” – w 6 zabawkach; ponadto w przypadku 1 zabawki  producent określił wiek użytkownika zabawki powyżej 3 lat, natomiast importer umieścił na swojej etykiecie zalecenie: „zaleca się dla dzieci od 1-go roku życia”, pomimo umieszczenia jako przyczyny ograniczenia wiekowego informacji o obecności małych elementów (zabawka została uznana za odpowiednią dla dzieci młodszych niż trzyletnie),

-     braku instrukcji – w 4 zabawkach,

-     nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania – w 3 zabawkach,

-     nieoznaczeniu przedziału na baterie: biegunowością, kształtem baterii w proporcjonalnej wielkości, i napięciem nominalnym – w 3 zabawkach ,

-     nieprawidłowej deklaracji zgodności – w 1 zabawce (przywołano nieaktualne normy).

 

Ponadto stwierdzono:

-     brak informacji, że poszczególne elementy zabawki nadają się do kontaktu z żywnością –
w 1 zabawce.

           

9.    Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych oraz wyników kontroli prawidłowości sporządzonych instrukcji i ostrzeżeń. Łącznie ww. badaniom poddano 60 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów
w 3 próbkach (5 proc. zbadanych).  Ponadto przy 1 próbce (1,66 proc. zbadanych) stwierdzono brak informacji (uwagi) warunkującej bezpieczne użytkowanie:

a)      badaniom organoleptycznym nie poddano żadnej próbki zabawek.

b)        w laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 14 próbek zabawek, z czego
w 3 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (21,42 proc. zbadanych).  Ponadto  przy 1 próbce (7,14 proc. zbadanych) stwierdzono brak informacji (uwagi) warunkującej bezpieczne użytkowanie

uLaboratorium w Lublinie przeprowadziło badania 9 próbek zabawek pod kątem zgodności
z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności
w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 4 próbkach (44,44 proc. zbadanych).

Nieprawidłowości dotyczyły:

- zabawki lalka z różowym chodzikiem, NO. HD-F0, kod kreskowy: 5906190293954, wyprodukowanej w Chinach- obecność i pojawienie się w wyniku badania małych elementów całkowicie mieszczących się w cylindrze do badania małych części, które mogą być połknięte lub wprowadzone do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka i mogą stanowić ryzyko uduszenia lub udławienia (pkt 1.4.2 i 1.4.3 załącznika nr 1  rozporządzenia ); nieodpowiednie zabezpieczenie przedziału bateryjnego- można się do niego dostać po zastosowaniu jednego ruchu ręki (pkt 4.4 załącznika nr 1); obecność ostrzeżenia (nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat), które jest sprzeczne z przewidzianym użytkowaniem - zgodnie z Raportem PKN PKN-CEN/CR 14379 „Klasyfikacja zabawek. Wytyczne” zabawki lalki o prostych wzorach, bez wielu akcesoriów, łatwe w użyciu są zabawkami przeznaczonymi dla dzieci poniżej 36 miesięcy (pkt 8 ust. 7 rozporządzenia); brak w instrukcji bateryjnej informacji: „baterie należy wkładać
z zachowaniem prawidłowej biegunowości” (pkt 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 05.04.2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 83, poz. 454 z późn. zm.);

- zabawki wózek  ITEM NO. SO6617, kod kreskowy: 590761678849, wyprodukowanej
w Chinach - załamanie się konstrukcji wózka w wyniku przeprowadzonego badania oraz zwolnienie blokady zabezpieczającej, co może stanowić zagrożenie lub zagrożenia spowodowane ruchem jej części – pkt 1.3 załącznika nr 1 ww. rozporządzenia;

- zabawki mały bębenek, kod kreskowy: 5905392000353, M35 wyprodukowany w Polsce -  nie posiadał funkcji rozłączenia na pasie przeznaczonym do noszenia całkowicie
lub częściowo wokół szyi (przeciwdziałającej zadzierzgnięciu), co jest niezgodne
z wymaganiami pkt 5.14 normy PN-
EN 71-1:2011 i pkt 1.4.1 załącznika nr 1
do ww. rozporządzenia.

Ponadto stwierdzono w przypadku:

- zabawki Safari Totum (figurki gipsowe) Item No. 029378 PO#20110868,kod kreskowy: 8714274029378, wyprodukowanej w Chinach - brak w instrukcji użytkowania zabawki uwagi na temat potencjalnego zagrożenia związanego z występowaniem niebezpiecznych zakończeń funcjonalnych (pkt 7.6 normy PN-EN 71-1:2011 - par. 5 ust. 5 ww. rozporządzenia);

Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z następującymi normami zharmonizowanymi:

1.    EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne
i fizyczne – zbadano 5 próbek,

2.    EN 71-3:1994 „Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków” – zbadano 4 próbki,

3.     EN 71-2:1994 „Bezpieczeństwo zabawek - Palność  – zbadano 1 próbkę.

uLaboratorium w Łodzi przeprowadziło badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania
w nich niedozwolonych ftalanów – 3 próbki oraz zawartość benzenu – 2 próbki.

      W zakresie występowania ftalanów oraz benzenu nieprawidłowości nie stwierdzono. 

 

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawek w I kwartale 2013 r.:

1.      W przypadku zasadniczych wymagań oraz innych niezgodności, które można uznać za mniej istotne i łatwe do usunięcia, wystąpiono do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań: w 28 przypadkach dotyczących innych niezgodności (dot. 36 zabawek) oraz w 9 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych (dot. 11 zabawek).

2.      Na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności wydano 1 decyzję zakazującą dalszego przekazywania zabawki.

3.      Przekazano do UOKiK akta kontroli dotyczące 5 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niezgodnych
z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

4.      Zebrane materiały dają podstawę do skierowania do organów ścigania 18 wniosków
o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez naruszenie art. 45-47 uosoz.

          

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej w Szczecinie

                                                                                                    tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 11-06-2013 07:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2013 07:45