Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZBŻ.8361.189.2012,2.2013 J-17.2013

Koszalin, dnia 26 kwietnia 2013 r.

Zachodniopomorski Wojewódzki

Inspektor Inspekcji Handlowej

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

............................................................

(pieczęć nagłówkowa organu Inspekcji Handlowej)

 

Państwo

Mieczysław Lewandowski

Danuta Lewandowska

wspólnicy spółki cywilnej

wykonujący działalność gospodarczą pod nazwami:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BAMBINO”

Mieczysław Lewandowski,

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BAMBINO”

Danuta Lewandowska

ul. Sienkiewicza 9

78-100 Kołobrzeg 

 

DECYZJA 

ZBŻ.8361.189.2012, 2.2013. J-17.2013

wymierzająca karę pieniężną

 

Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz. 267), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wymierza przedsiębiorcom Mieczysławowi Lewandowskiemu i Danucie Lewandowskiej, wspólnikom spółki cywilnej  prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwami Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BAMBINO” Mieczysław Lewandowski oraz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BAMBINO” Danuta Lewandowska w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza 9, karę pieniężną w wysokości 3482 zł (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote) z tytułu wprowadzenia do obrotu 4 partii opakowanych mrożonych środków spożywczych, nieodpowiadających wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. nr 187, poz.1577 z późn. zm.), tj.:

a) partii pierogów z mięsem „Bambino” a`450g, oznaczonych m.in.: „należy spożyć przed końcem: 13.07.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 13.07.2013,produkcji P.H.U. „BAMBINO” Danuta i Mieczysław Lewandowscy, 89-310 Łobżenica, ul. Jodłowa 6, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 137, poz. 966 z późn. zm.);

- § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.);

- art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), w związku z art. 47 ust. 4 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.);

- § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.);

- § 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.),

- § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.).

b) partii pierogów ruskich „Bambino” a`450 g, oznaczonych: „najlepiej spożyć przed: 01.06.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 01.06.2013, producent P.H.U. „BAMBINO” s.c., 89 - 310 Łobżenica, ul. Jodłowa 6, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

- § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej (Dz.U. jw.);

- § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. j.w.);

- § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.),;

- art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. jw.), w związku z art. 47 ust. 4 cytowanej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. jw.);

- § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.);

- deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na brak informacji o zawartości farszu;

 

c) partii pierogów z mięsem domowych a`500 g, oznaczonych „najlepiej spożyć przed: 29.08.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej29.08.2013 oraz partii pierogów ruskich domowych ręcznie klejonych a`500 g, oznaczonych „najlepiej spożyć przed: 27.09.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 27.09.2013, producent Zbigniew Naszydłowski Produkcja Żywności Mrożonki Strzeżenice 18 „D”, 76 – 031 Mścice, w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.).

 

UZASADNIENIE

 

W dniach 22, 26.10.2012 r. oraz 04.01.2013 r. na podstawie art. 3 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 882/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U.L 165 z 30.04.2004, str. 1 z późn. zm.), art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2005 r. nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219 z późn. zm.), działając na podstawie upoważnień do przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności  nr 00011131 i 00011187, inspektorzy reprezentujący Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej przeprowadzili urzędowe kontrole żywności u przedsiębiorców Mieczysława Lewandowskiego i Danuty Lewandowskiej, wspólników spółki cywilnej wykonujących działalność gospodarczą pod nazwami Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BAMBINO” Mieczysław Lewandowski oraz Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BAMBINO” Danuta Lewandowska, zwanych dalej również „stronami”, w należącej do nich hurtowni lodów i mrożonek „BAMBINO” w Kołobrzegu przy ul. Sienkiewicza 9.

 

Podczas kontroli stwierdzono, że do obrotu zostały wprowadzone nieprawidłowo oznakowane 4 partie opakowanych mrożonych środków spożywczych, łącznej wartości 1384,26 zł, tj.:

a)      pierogi z mięsem „Bambino” a`450g, wielkość partii 111 opakowań o wartości 404,04 zł, oznaczonych: „należy spożyć przed końcem: 13.07.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej 13.07.2013,produkcji P.H.U. „BAMBINO” Danuta i Mieczysław Lewandowscy 89-310 Łobżenica, ul. Jodłowa 6, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-     § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. z 2007 r., nr 137, poz. 966 z późn. zm.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu dodatkowo informacji produkt głęboko mrożony,

-     § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,

-     art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 4  ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, że przy nazwie tego środka spożywczego nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji określających, że jest to środek spożywczy głęboko mrożony,

-     § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu ilościowej zawartości składnika,

-     § 11 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu podania w ich oznakowaniu nieprawidłowego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości, tj. „należy spożyć przed końcem …” zamiast „najlepiej spożyć przed: …”

-     § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w wykazie składników „wody” jako składnika środka spożywczego;

b)      pierogi ruskie „Bambino” a`450 g, wielkość partii 132 opakowania o wartości 423,72 zł, oznaczonych: „najlepiej spożyć przed: 01.06.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 01.06.2013, producent P.H.U. „BAMBINO” s.c., 89 - 310 Łobżenica, ul. Jodłowa 6, które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w:

-     § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 cytowanej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta, tj. imion i nazwiska producentów,

-     § 26 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu dodatkowo informacji produkt głęboko mrożony,

-     § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w ich oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta,

-       art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z art. 47 ust. 4  ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.) z uwagi na to, że przy nazwie tego środka spożywczego nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji określających, że jest to środek spożywczy głęboko mrożony,

-     § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z powodu nie podania w wykazie składników „wody” jako składnika środka spożywczego, 

-     deklaracji producenta na opakowaniu z uwagi na brak informacji o zawartości farszu - na opakowaniu producent deklarował zgodność produktu z normą PN-A-82201:1996 Mrożone wyroby kulinarne. Półprodukty i potrawy, według której na opakowaniu mrożonych wyrobów kulinarnych należy podać m.in. informację o zawartości nadzienia lub farszu;

c)      pierogi z mięsem domowe a`500 g, wielkość partii 50 opakowań o wartości 210,50 zł, oznaczonych: „najlepiej spożyć przed: 29.08.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej29.08.2013 oraz pierogi ruskie domowe ręcznie klejonea`500 g, wielkość partii 100 opakowań o wartości 346,00 zł, oznaczonych: „najlepiej spożyć przed: 27.09.2013” oraz kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej: 27.09.2013, producent Zbigniew Naszydłowski Produkcja Żywności Mrożonki Strzeżenice 18 „D”, 76 – 031 Mścice,  które nie odpowiadały wymaganiom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) w związku z naruszeniem wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w  § 26 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. jw.) z  powodu nie podania w ich oznakowaniu dodatkowo informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta.

 

W związku z powyższymi nieprawidłowościami pismem z dnia 21.03.2013 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zawiadomił strony – przedsiębiorców Mieczysława Lewandowskiego i Danutę Lewandowską, wspólników spółki cywilnej, o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu wprowadzenia do obrotu w hurtowni lodów i mrożonek „BAMBINO” w Kołobrzegu, ul. Sienkiewicza 9, 78-100 Kołobrzeg ww. artykułów rolno-spożywczych niespełniających wymagań jakościowych.

Stronom umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony skorzystały ze swojego uprawnienia wnosząc pismo stanowiące nawiązanie do ich odpowiedzi z dnia 26.02.2013r. na wystąpienie pokontrolne, które przeanalizowano w toku niniejszego postępowania. Dodatkowo poddano analizie również odpowiedź na wystąpienie pokontrolne producenta dwóch zakwestionowanych partii pierogów - Zbigniewa Naszydłowskiego, Produkcja Żywności Mrożonki, Strzeżenice 18 „D”, 76-031 Mścice, nie będącego stroną niniejszego postępowania.

I tak, kontrolowani przedsiębiorcy w piśmie z dnia 26.02.2013 r. poinformowali, iż opakowania zakwestionowanych artykułów rolno-spożywczych, których producentem są przedsiębiorcy, zostały już wycofane z produkcji, a w ich miejsce sukcesywnie wprowadzane są nowe opakowania z właściwym oznakowaniem. Oświadczyli przy tym, iż opracowano już opakowania na pierogi z kapustą i grzybami, z serem oraz z mięsem. Natomiast w trakcie opracowywania są opakowania na pierogi ruskie.

Nawiązując do ww. pisma przedsiębiorcy w piśmie z dnia 05.04.2013 r., wniesionym  w toku postępowania administracyjnego, dodatkowo wyjaśnili, iż do producenta pierogów Zbigniewa Naszydłowskiego Produkcja Żywności Mrożonki, wystosowali pismo odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu z wnioskiem o wprowadzenie do obrotu towarów prawidłowo oznakowanych, na które to pismo przedsiębiorcy nie otrzymali odpowiedzi. Natomiast w kwestii opakowań własnych produktów kontrolowani poinformowali, iż zamówione już zostały nowe opakowania z właściwym oznakowaniem i będą one wprowadzane do sprzedaży w momencie wyczerpania zapasów opakowań niewłaściwie oznakowanych.

Powyższe stanowisko poddano analizie pod kątem znaczenia i wartości dla toczącego się postępowania. Na skutek dokonanej analizy Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej  stwierdził, iż złożone wyjaśnienia chociaż mają związek z przedmiotem postępowania, stanowią jedynie pisemne oświadczenie stron o usunięciu nieprawidłowości w odniesieniu do środków spożywczych ich produkcji, nie zostały jednak niczym konkretnym potwierdzone (strony nie przedstawiły organowi poprawionych opakowań zakwestionowanych środków spożywczych).

Producent  Zbigniew Naszydłowski, Produkcja Żywności Mrożonki, Strzeżenice 18 „D”, 76-031 Mścice, w piśmie z dnia 27.12.2012 r. poinformował natomiast, iż kwestionowane produkty nie mogą być przechowywane w innej temperaturze jak – 18?C lub niższej. Uznano, że powyższa odpowiedź, z uwagi na to, że nie zawarto w niej stanowiska dotyczącego stwierdzonej nieprawidłowości polegającej na braku w oznakowaniu pierogów informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta, nie ma wpływu na wynik niniejszego postępowania.

 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej ustalił i stwierdził:

 

Zgodnie z przepisem § 26 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 10.07.2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. nr 137, poz. 966 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie znakowania”, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informację „produkt głęboko mrożony”.

 

Zgodnie z przepisem § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie znakowania, w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych głęboko mrożonych przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta podaje się dodatkowo informację określającą okres przechowywania przez konsumentów (wraz z temperaturą przechowywania lub wymaganym rodzajem wyposażenia do przechowywania).

 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r., Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o jakości”, w przypadku artykułu rolno-spożywczego będącego środkiem spożywczym nazwa, pod którą artykuł rolno-spożywczy jest wprowadzany do obrotu, powinna odpowiadać wymaganiom określonym w art. 47 ustawy a dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w myśl którego nazwie powinny towarzyszyć informacje dotyczące postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji, w szczególności określające m.in., że jest to środek spożywczy głęboko mrożony – w przypadku gdy brak tej informacji może wprowadzać nabywcę w błąd (art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010 r., nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

 

Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania, w oznakowaniu opakowanego środka spożywczego podaje się ilościową zawartość składnika lub kategorii składników tego środka spożywczego, jeżeli nazwa składnika lub kategorii składników występuje w nazwie środka spożywczego lub nazwa tego środka spożywczego jest zazwyczaj kojarzona przez konsumenta z zawartością składnika lub kategorii składników w tym środku spożywczym; lub jeżeli składnik lub kategoria składników jest istotny dla scharakteryzowania środka spożywczego i odróżnienia go od innych środków spożywczych, z którymi może być mylony ze względu na podobieństwo nazwy lub wyglądu.

 

W myśl przepisu § 11 ust.2 rozporządzenia w sprawie znakowania datę minimalnej trwałości poprzedza się wyrażeniem „najlepiej spożyć przed ...”, jeżeli jest określona datą dzienną, albo wyrażeniem „najlepiej spożyć przed końcem ...” w innych przypadkach.

 

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania, wodę stanowiąca składnik środka spożywczego oraz lotne składniki tego środka spożywczego wymienia się w wykazie składników według ich masy w gotowym do spożycia środku spożywczym, w porządku malejącym.

 

Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia w sprawie znakowania, opakowany środek spożywczy znakuje się podając m.in. dane identyfikujące osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która produkuje lub paczkuje środki spożywcze lub wprowadza środki spożywcze do obrotu, jeżeli działalność w tym zakresie jest zarejestrowana na terytorium któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej lub na terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W myśl art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oznakowanie opakowanych środków spożywczych zawiera dane identyfikujące producenta albo producentów, w tym firmę albo nazwę i adres, albo imię, nazwisko i adres.

 

W przypadku zakwestionowanych 4 partii mrożonych wyrobów kulinarnych (pierogów z mięsem „BAMBINO” a`450g, pierogów ruskich „BAMBINO” a`450g, pierogów z mięsem domowych a’500g oraz pierogów ruskich domowych ręcznie klejonych a’500g ) stwierdzono brak w ich oznakowaniu informacji określającej okres przechowywania przez konsumenta i ustalono, że taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisu § 26 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

W przypadku zakwestionowanych 2 partii mrożonych wyrobów kulinarnych (pierogów z mięsem „BAMBINO” a`450g i pierogów ruskich „BAMBINO” a`450g) stwierdzono brak w oznakowaniu ich opakowań informacji „produkt głęboko mrożony” i ustalono, iż taki stan faktyczny stanowi naruszenie przepisu § 26 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia w sprawie znakowania.

Ponadto stwierdzono, że przy nazwie tych środków spożywczych nie podano informacji dotyczącej postaci środka spożywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji określających, że jest to środek spożywczy głęboko mrożony, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o jakości w związku z art. 47 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dodatkowo ustalono, że zawartość wody dodanej jako składnik ww. środków spożywczych przekracza 5% masy gotowych środków spożywczych, w związku z czym stwierdzono, że w wykazie ich składników nie podano „wody” jako składnika środka spożywczego, przez co naruszony został  § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znakowania (nie wymaga się bowiem podawania w wykazie składników wody, jeżeli zawartość wody dodanej jako składnik środka spożywczego nie przekracza 5% masy gotowego środka spożywczego - § 5 ust. 7 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie znakowania).

 

W przypadku pierogów z mięsem „BAMBINO” a’450g stwierdzono również brak na opakowaniach informacji o ilościowej zawartości składnika lub kategorii składników i ustalono, że taki stan faktyczny narusza § 9 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia w sprawie znakowania. Stwierdzono również, że datę minimalnej trwałości umieszczoną na opakowaniach zakwestionowanych pierogów z mięsem podano określając w kolejności, dzień, miesiąc, rok w związku z czym ustalono, że jest to data dzienna która zgodnie z przywołanym wyżej przepisem § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie znakowania powinna być poprzedzona wyrażeniem „najlepiej spożyć przed …”, a nie wyrażeniem „należy spożyć przed końcem”, znajdującym się w oznakowaniu przedmiotowego artykułu rolno-spożywczego. W związku z tym ustaleniem stwierdzono, że stan faktyczny polegający na poprzedzeniu daty minimalnej trwałości niewłaściwym wyrażeniem narusza ww. przepis § 11 ust. 2  rozporządzenia w sprawie znakowania.

 

Ponadto na opakowaniach pierogów ruskich „BAMBINO” a’450g stwierdzono brak pełnej informacji w zakresie danych identyfikujących producenta lub producentów, tj. imion i nazwiska producentów i ustalono, że taki stan faktyczny narusza § 2 ust. 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania środków spożywczych w związku z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o jakości oraz stwierdzono, iż produkt nie spełnia wymagań zadeklarowanych przez producenta na opakowaniu z uwagi na brak informacji o zawartości farszu, czym narusza art. 4 ust. 1 ustawy o jakości. Na opakowaniu producent deklarował bowiem zgodność produktu z normą PN-A-82201:1996 Mrożone wyroby kulinarne. Półprodukty i potrawy, według której na opakowaniu mrożonych wyrobów kulinarnych należy podać m.in. informację o zawartości nadzienia lub farszu.

 

W myśl przepisu art. 3 pkt 5 ustawy o jakości, jakość handlowa to cechy artykułu rolno-spożywczego dotyczące jego właściwości organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych w zakresie technologii produkcji, wielkości lub masy oraz wymagania wynikające ze sposobu produkcji, opakowania, prezentacji i oznakowania, nieobjęte wymaganiami sanitarnymi, weterynaryjnymi lub fitosanitarnymi. Definicja ta jednoznacznie wskazuje, że oznakowanie artykułu rolno-spożywczego jest jednym z elementów jego jakości handlowej. W świetle z kolei przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o jakości wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spożywcze powinny spełniać wymagania w zakresie jakości handlowej, jeżeli w przepisach o jakości handlowej zostały określone takie wymagania, oraz dodatkowe wymagania dotyczące tych artykułów, jeżeli ich spełnienie zostało zadeklarowane przez producenta.

 

Zarówno przywołane wyżej przepisy ustawy o jakości, jak i przepisy rozporządzenia w sprawie znakowania są przepisami określającymi wymagania w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych regulującymi m.in. szczegółowy zakres informacji podawanych w  oznakowaniu opakowanych środków spożywczych. Niespełniające tych wymagań oraz dodatkowych wymagań zadeklarownych przez producenta na opakowaniu artykuły rolno-spożywcze są artykułami niewłaściwej jakości, a stan faktyczny polegający na naruszeniu przywołanych wyżej przepisów i deklaracji stanowi naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o jakości.

 

Ustawa o jakości nakłada na wprowadzających te artykuły do obrotu obowiązek zachowania wymagań w zakresie ich jakości handlowej, stanowiąc jednocześnie w art. 40a ust. 1 pkt 3, że każdy, kto wprowadza do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, podlega karze pieniężnej w wysokości do pieciokrotnej wartości korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie tych artykułów rolno-spożywczych do obrotu, nie niższej jednak niż 500 zł. Jej przepis art. 3 pkt 4 odsyła natomiast w zakresie definicji obrotu do art. 3 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz.UE. L 2002 Nr 31, str.1 z późn. zm.), dalej „rozporządzenia 178/2002”, zgodnie z którym „wprowadzenie na rynek” oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania. Przytoczona definicja wskazuje krąg podmiotów odpowiedzialnych za jakość handlową artykułów rolno-spożywczych, wliczając do nich obok producentów tych artykułów, również każde następne ogniwo handlu detalicznego, przy czym pojęcie handlu detalicznego, zgodnie z art. 3 pkt 7 rozporządzenia 178/2002, oznacza również hurtownie.

 

Nadto, w myśl art. 17 ust. 1 rozporządzenia 178/2002, podmioty działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego właściwymi dla ich działalności i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów.

 

W świetle przytoczonych definicji, przedsiębiorcy – Mieczysław Lewandowski i Danuta Lewandowska prowadzący działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej odpowiadają za jakość wprowadzanych przez siebie do obrotu artykułów rolno-spożywczych.

 

Mając na względzie powyższe ustalenia, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wymierzenia kary pieniężnej Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej wziął pod uwagę, zgodnie z przepisem art. 40a ust. 5 ustawy o jakości stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia, zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu działającego na rynku artykułów rolno-spożywczych i wielkość jego obrotów, uwzględniając również przesłanki zawarte w przepisie art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, zgodnie z którym ustanowione środki i kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

 

W wyniku dokonanej analizy okoliczności sprawy, uwzględniając stopień szkodliwości czynu, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził, że mrożone wyroby kulinarne są dość powszechnie spożywane przez konsumentów w różnym wieku. W związku z powyższym uznano, że ujawnione w odniesieniu do zakwestionowanych środków spożywczych nieprawidłowości w ich oznakowaniu naruszają interes konsumentów w zakresie prawa do rzetelnej i pełnej informacji o produktach oraz prawa do otrzymania produktów zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego. I tak, w przypadku pierogów z mięsem „Bambino” i ruskich „Bambino” stwierdzone braki w ich oznakowaniu znacznie naruszają prawo konsumentów do informacji pozbawiając ich wiedzy co do właściwości produktów, w tym ich rodzaju, stopnia ich przetworzenia, postaci lub procesów technologicznych stosowanych w ich produkcji (brak dodatkowej informacji „produkt głęboko mrożony”) oraz uniemożliwiając im porównanie badanych środków spożywczych z podobnymi znajdującymi się w obrocie i dokonanie świadomego wyboru środka spożywczego z uwagi na wyróżniające go istotne cechy (brak informacji o ilościowej zawartości składnika w przypadku pierogów z mięsem oraz brak informacji o zawartości farszu w pierogach ruskich). Brak natomiast dodatkowych danych o okresie przechowywania ww. środków spożywczych przez konsumentów narusza ich prawo do jednoznacznej i czytelnej informacji o sposobie postępowania z produktami, która obok uwidocznionej daty minimalnej trwałości i wymaganej temperatury przechowywania ma na celu również zapewnienie właściwej jakości i bezpieczeństwa środków spożywczych (dotyczy wszystkich 4 badanych partii pierogów). W przypadku nieprawidłowości polegającej na podaniu niepełnych danych identyfikujących producenta, a dotyczącej pierogów ruskich, a także na podaniu nieprawidłowego wyrażenia poprzedzającego datę minimalnej trwałości w przypadku pierogów z mięsem uznano, że ujawnione naruszenia nie uniemożliwiają zidentyfikowania tegoż producenta, gdyż jednocześnie podano jego nazwę i adres, ani też nie pozbawiają konsumentów informacji do kiedy środek spożywczy zachowuje swoje właściwości i może być spożyty przez ludzi (w oznakowaniu podano określony dzień, miesiąc i rok). Stanowią natomiast naruszenie wymagań wynikających z przepisów prawa żywnościowego, podobnie jak brak w wykazie składników pierogów „Bambino” wody, jako składnika środka spożywczego i świadczą o niewłaściwej jakości przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych.  Przy ocenie szkodliwości czynu dodatkowo uwzględniono okoliczność, że stwierdzone braki w oznakowaniu dotyczyły dużej ilości produktów (łącznie 393 opakowania).

 

Przy ocenie stopnia zawinienia Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie wziął pod uwagę, że strony jako przedsiębiorcy profesjonalnie i fachowo zajmują się obrotem artykułami rolno-spożywczymi. Obrót ten prowadzą na etapie hurtowym, a ich działalność polega na dystrybucji tych artykułów innym przedsiębiorcom celem ich dalszej odsprzedaży. Co więcej, są również producentami wprowadzanej przez siebie do obrotu żywności, a więc mają największy spośród wszystkich profesjonalnych uczestników rynku wpływ na jej jakość handlową. Punkt sprzedaży należący do strony jest hurtownią specjalistyczną ze względu na przedmiot obrotu, a jej ofertę sprzedaży stanowią głównie mrożone wyroby kulinarne. Z tego też względu strony powinny wykazać się dużą znajomością prawa żywnościowego szczególnie w zakresie oznakowania artykułów rolno-spożywczych i dbałością o jakość wprowadzanych do obrotu produktów. W przedmiotowej sprawie stwierdzić należy, że na powstanie ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do pierogów z mięsem i pierogów ruskich bezpośredni wpływ miały strony, jako producenci tych wyrobów, poprzez swoje działanie polegające na znakowaniu produktów. Ponadto, jako pierwsze ogniwo wprowadzających żywność na rynek kształtują ten rynek i decydują o prawidłowości dalszego obrotu żywnością.

Bezpośredniego wpływu nie miały natomiast strony na powstanie nieprawidłowości w oznakowaniu pierogów z mięsem domowych a`500 g, oraz pierogów ruskich domowych ręcznieklejonycha`500 g, chociaż i w tym przypadku, jako podmioty profesjonalnie zajmujące się obrotem żywnością, odpowiadają za środki spożywcze wprowadzane przez siebie do obrotu, a przez to powinny wykazać się znajomością podstawowych przepisów prawa żywnościowego. Tym bardziej, że stwierdzona wada była możliwa do wykrycia bez podejmowania dodatkowych działań przekraczających należytą staranność w stosunkach handlowych na poziomie obrotu dokonywanego przez strony.

Przy ocenie stopnia zawinienia nie uwzględniono na korzyść stron ich oświadczeń o dokonaniu poprawy etykiet w zakresie kwestionowanego oznakowania, bez konkretnego potwierdzenia faktu takiej poprawy tym bardziej, że oświadczenie o podobnej treści strony złożyły w przypadku stwierdzenia takich samych lub podobnych nieprawidłowości w toku poprzedniej kontroli w odniesieniu do takich samych lub podobnych produktów.

 

Ustalając zakres naruszenia wymagań jakości handlowej organ wziął pod uwagę okoliczność, że nieprawidłowości w oznakowaniu zakwestionowanych mrożonych wyrobów kulinarnych, a w szczególności środków spożywczych wyprodukowanych przez strony, były dość istotne z punktu widzenia interesów konsumentów i regulacji prawa żywnościowego przewidzianych dla tego rodzaju produktów. Z drugiej strony uwzględniono, że były jedynymi w odniesieniu do przedmiotowych artykułów rolno-spożywczych. Przeprowadzone badania laboratoryjne pierogów z mięsem „Bambino” i pierogów ruskich „Bambino” nie wykazały ich niewłaściwej jakości handlowej.

 

Przy ocenie dotychczasowej działalności podmiotu organ uwzględnił okoliczność, że podczas wcześniej przeprowadzonej u przedsiębiorców Mieczysława Lewandowskiego i Danuty Lewandowskiej kontroli (w dniach 22, 26 i 27.01.2010r.) kwestionowano jakość handlową takich samych i podobnych artykułów rolno-spożywczych w zakresie takich samych i podobnych naruszeń.

 

Biorąc pod uwagę piąty czynnik wpływający na wymiar kary pieniężnej, tj. wielkość obrotów przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu artykuły rolno-spożywcze nieodpowiadające jakości handlowej, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, zgodnie z oświadczeniem stron o wielkości obrotu stwierdził, że w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), strony należą do kategorii tzw. mikroprzedsiębiorców, w związku z czym wzięto pod uwagę okoliczność, że ich udział w obrocie rynkowym jest najmniejszy spośród wszystkich innych kategorii przedsiębiorców, o których mowa w ww. ustawie.

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności i przesłanki wymiaru kary oraz przypisując największą wagę stopniowi szkodliwości czynu i w dalszej kolejności stopniowi zawinienia, a także uwzględniając fakt, że najniższy możliwy wymiar kary wynosi 500 zł, górną granicę stanowi natomiast pięciokrotna wartość korzyści majątkowej uzyskanej lub która mogłaby zostać uzyskana przez wprowadzenie do obrotu produktów o niewłaściwej jakości handlowej, która w tym przypadku wynosi 6921,30 zł, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej uznał, że stanowią one podstawę do wymierzenia na podstawie przepisu  art. 40a ust. 1 pkt 3 ustawy o jakości kary pieniężnej w wysokości 3482 zł (trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

Przy ustalaniu wysokości kary uwzględniono jednocześnie postanowienia art. 17 ust. 2 rozporządzenia 178/2002, w myśl którego kary mające zastosowanie w przypadku naruszenia prawa żywnościowego powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Zważywszy na charakter przedsiębiorców, którzy specjalizują się jednocześnie w produkcji i sprzedaży mrożonych artykułów rolno-spożywczych, a także na ilość stwierdzonych naruszeń i wyniki poprzednio przeprowadzonej kontroli wskazujące na podobne naruszenia, w opinii organu wymierzona kara pieniężna spełnia przesłanki określone przepisami prawa.

 

Uwzględniając przepis art. 40a ust. 4 ustawy o jakości, który daje kompetencje do wymierzenia w drodze decyzji kary pieniężnej, o której mowa m.in. w przepisie art. 40a ust. 1 pkt 3  w/w ustawy właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzania kontroli wojewódzkiemu inspektorowi Inspekcji Handlowej, a także biorąc pod uwagę okoliczności opisane wyżej w treści decyzji, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej orzekł jak w sentencji.

 

                                            

Pouczenie:

1.    Informacja o sposobie uiszczenia kary pieniężnej:

Na podstawie art. 40a ust. 6 i 7 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych karę pieniężną stanowiącą dochód budżetu państwa przedsiębiorcy powinni wpłacić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, nr 02101015990028572231000000 Bank: NBP Oddział Szczecin w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna.

Kara niezapłacona w terminie staje się zaległością podatkową w rozumieniu art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), od której naliczane są odsetki za zwłokę zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej.

 

2.    Pouczenie o sposobie i trybie wniesienia odwołania:

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji, które zgodnie z art. 129 § 1 i 2 Kpa wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Z up. Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego

Inspektora Inspekcji Handlowej

Andrzej Kuśpiel

Dyrektor Delegatury

                                                                       ...................................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji)

                                                                    

Otrzymują:

  1. Mieczysław Lewandowski

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BAMBINO” Mieczysław Lewandowski

  1. Danuta Lewandowska

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BAMBINO” Danuta Lewandowska

  1. aa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 11-06-2013 07:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2013 07:42