Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli zabawek przeprowadzonych w IV kw. 2012r.

1.                  WI IH w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził w IV kw. 2012r. łącznie 11 kontroli zabawek.

2.                  Kontrolą objęto łącznie 93 zabawki, stwierdzając różnego rodzaju nieprawidłowości w 55 partiach zabawek (59,14  proc.).

3.                  Kontrolami objęto 11  przedsiębiorców, w tym:

-                    5 hurtowni,

-                    3 placówki sprzedaży detalicznej,

-                    3 importerów.

4.                  W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 32 partie zabawek, wprowadzonych do obrotu do 19 lipca 2011r., w tym:

−            26 partii zabawek importowanych (81,25 proc. skontrolowanych),

−            1 partię zabawek produkcji krajowej (3,125  proc. skontrolowanych),

−            4 partie zabawek pochodzących z innych krajów UE (12,50 proc. skontrolowanych),

−            1 partie zabawek, której pochodzenia nie ustalono (3,125 proc. skontrolowanych).

5.                  Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 25 partiach zabawek (78,125 proc. skontrolowanych). Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:

 • braku znaku CE – na  2 zabawkach,
 • niezasadnego umieszczenia ostrzeżenia „0-3”– na 11 zabawkach,
 • braku instrukcji wymaganej ze względów bezpieczeństwa  – w 2 zabawkach,
 • nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów – w 3 zabawkach,
 • niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej – na 14 zabawkach,
 • nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka – w 4 zabawkach ,
 • braku informacji nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat –  w 1 zabawce,
 • braku krótkiej informacji o szczególnym ryzyku związanym z ograniczeniem wiekowym - w 2 zabawkach,
 • braku nazwy i adresu importera na terytorium Wspólnoty Europejskiej – w 2 zabawkach.

 

6.  Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych oraz wyników kontroli prawidłowości sporządzonych instrukcji i ostrzeżeń. Łącznie ww. badaniom poddano 32 próbki zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 3 próbkach (9,375 proc. zbadanych).

a)  Badaniom organoleptycznym poddano 1 próbkę zabawki, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji i wykonania (100% zbadanych).

b)  W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 7 próbek zabawek, z czego w 2 próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (28,57 % zbadanych).

u    w Specjalistycznym Laboratorium Badania Zabawek w Lublinie przeprowadzono badania 4 próbek zabawek pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 2 próbkach (50%. zbadanych)- (np. zabawka lalka- w wyniku badania pojawił się mały element mieszczący się całkowicie w cylindrze (ozdobne perełki oraz kwiatek)) 

Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z normą zharmonizowaną EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne – zbadano 4 próbki,

u  w Specjalistycznym Laboratorium Produktów Włókienniczych i Analizy Instrumentalnej w Łodzi przeprowadzono badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania w nich substancji niedozwolonych, tj. ftalanów.

c)  W zakresie występowania ftalanów w laboratorium zbadano 3 próbki zabawek, pochodzących z importu, z Chin. Występowania niedozwolonego ftalanu nie stwierdzono.

 

7.   W zakresie spełniania zasadniczych i innych wymagań skontrolowano łącznie 61 partii zabawek, wprowadzonych do obrotu po 19 lipca 2011r., w tym:

−            43 partie zabawekimportowanych (70,49  proc. skontrolowanych),

−            15 partii zabawek produkcji krajowej (24,59  proc. skontrolowanych),

−            3 partie zabawek pochodzących z innych krajów UE (4,92. proc. skontrolowanych).

 

8.  Różnego rodzaju niezgodności stwierdzono w 30 zabawkach (49,18 proc. skontrolowanych). Stwierdzone niezgodności dotyczyły głównie:

 • braku informacji o nazwie typu numeru partii, serii, modelu lub innych informacji umożliwiających identyfikację- w 4 zabawkach,
 • braku informacji o producencie – w 6 zabawkach,
 • niepełnej informacji o producencie- w 4 zabawkach,
 • braku ostrzeżeń i instrukcji – w 3 zabawkach,
 • treści ostrzeżeń nie poprzedzono słowem „Ostrzeżenie” lub „Ostrzeżenia”– w 9 zabawkach,
 • niezasadnego umieszczenia informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej – w 7 zabawkach,
 • niezasadnego umieszczono ostrzeżenia 0-3 – w 7 zabawkach,
 • nieprawidłowej konstrukcji, sposobu wykonania, zastosowanych materiałów – w 5 zabawkach,
 • nieprawidłowej deklaracji zgodności – w 7 zabawkach,
 • braku deklaracji zgodności- w 1 zabawce
 • nieprawidłowo sformułowanego lub wskazania nieistniejącego ryzyka – w 5 zabawkach,
 • braku informacji o importerze -  w 1 zabawce

           

9. Oceny zabawek w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami dokonano na podstawie wyników badań organoleptycznych i laboratoryjnych oraz wyników kontroli prawidłowości sporządzonych instrukcji i ostrzeżeń. Łącznie ww. badaniom poddano 61 próbek zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji wykonania lub zastosowanych materiałów w 5 próbkach (8,20 proc. zbadanych). 

a)  Badaniom organoleptycznym nie poddano żadnej próbki zabawek.

b)  W laboratoriach w Lublinie i w Łodzi zbadano łącznie 9 próbek zabawek, z czego w 5. próbkach stwierdzono niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania bądź zastosowanych materiałów (55,55. proc. zbadanych).

u    Laboratorium w Lublinie przeprowadziło badania 8 próbek zabawek pod kątem zgodności z normami zharmonizowanymi dot. bezpieczeństwa zabawek, stwierdzając niezgodności w zakresie konstrukcji, wykonania i materiałów w 5 próbkach (62,50 % zbadanych)- (zabawka spacerówka- w wyniku badania zabawka złożyła się co stanowi zagrożenie w wyniku ruchu części przemieszczających się względem siebie; zabawka marakasy- niewłaściwy kształt i rozmiar co może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika poprzez odcięcie mu dopływu powietrza w wyniku wewnętrznego zatkania, zaklinowania w ustach, gardle lub przy wejściu do dolnych dróg oddechowych bądź mogą one zostać połknięte lub przedostać się do dróg oddechowych).

Badania przeprowadzono pod kątem zgodności z następującymi normami zharmonizowanymi:

1.     EN 71-1:2011 „Bezpieczeństwo zabawek. Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne – zbadano 4 próbki,

2.     EN 71-3:1994 „Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków” – zbadano 1 próbkę,

3.     EN 71-3:1994 „Bezpieczeństwo zabawek -Palność miękkich wypchanych zabawek  – zbadano 1 próbkę.

u    Laboratorium w Łodzi przeprowadziło badania laboratoryjne zabawek pod kątem występowania w nich niedozwolonych ftalanów.

W zakresie występowania ftalanów w laboratorium zbadano 1 próbkę zabawek, pochodzącą z importu, z Chin. Występowania niedozwolonego ftalanu nie stwierdzono.

 

W wyniku ustaleń poczynionych w toku przeprowadzonych kontroli zabawekw IV kwartale 2012 r.:

1. W przypadku zasadniczych wymagań oraz innych niezgodności, które można uznać za mniej istotne i łatwe do usunięcia, wystąpiono do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu, o podjęcie dobrowolnych działań: w 25 przypadkach dotyczących innych niezgodności oraz w 17 przypadkach dotyczących niezgodności zasadniczych.

2.   Na podstawie art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności wydano 2 decyzje zakazujące dalszego przekazywania zabawki.

3.  Przekazano do UOKiK akta kontroli dot. 8 zabawek z wnioskiem o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wprowadzonych do obrotu zabawek niezgodnych z zasadniczymi lub innymi wymaganiami.

4.   Zostanie skierowanych do organów ścigania 17 wniosków o podejrzenie popełnienia przestępstwa poprzez naruszenie art. 45-47 uosoz.

5.   Nie wydawano opinii dla organów celnych.

 

                                                                                  Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej  w Szczecinie Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 18-02-2013 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2013 13:20