Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli wyrobów pirotechnicznych

Realizując program kontroli inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie przeprowadzili w IV kwartale 2012r. w podanym wyżej zakresie 7kontroli, w tym skontrolowano2 placówki detaliczne oraz 5 hurtowni. Skontrolowano przedsiębiorców w Szczecinie i Koszalinie.

 

Kontrolą objęto ogółem 35 partii wyrobów wyprodukowanych w Chinach.

I.             Uwagi ogólne

  1. Kontrola prawidłowości sprzedaży przez Internet

 

Kontrolą informacji zamieszczonych na stronie internetowej pod kątem wymagań określonych w art. 9 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz 271 ze zm.) objęto jednego przedsiębiorcę w Szczecinie, który prowadził sklep internetowy.

 

W trakcie czynności kontrolnych nie sprawdzono prawidłowości prowadzenia sprzedaży przez sklep internetowy (tj. nie sprawdzono zamieszczonych na stronie internetowej sklepu informacji) z uwagi na to, że oferta była niedostępna, a wyświetlający się komunikat miał treść: „Sklep w trakcie przygotowań, sezon 2012/2013”.

 

II.          Kontrola wyrobów pirotechnicznych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, wprowadzonych do obrotu po dniu 9 września 2010r.

 

Kontrole wyrobów pirotechnicznych oznaczonych znakiem CE przeprowadzono pod kątem wymagań określonych w art. 62c ust. 1, art. 62i, art. 62j ust. 2, 4, 5, 6, 8, art. 62f ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 ze zm.).

 

Kontrolą objęto 16 partii produktów.

 

Dokonując oceny pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one w zakresie przeprowadzonych badań, wymaganiom określonym w ustawie z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2002r. Nr 117, poz. 1007 ze zm.)

 

  1. Kontrola oznaczenia wyrobu

 

a)  Oznakowanie CE

 

Na każdym skontrolowanym wyrobie pirotechnicznym umieszczono w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE

 

b)  Etykiety

 

Na produktach objętych kontrolą umieszczono etykiety, zawierające m.in.: nazwę i adres producenta, nazwę oraz określenie typu wyrobu pirotechnicznego, wskazanie wymagań dostępności dla użytkowników, w tym oznaczenie klasy wyrobu pirotechnicznego, określenie rodzaju miejsc, w których jest dozwolone używanie wyrobu pirotechnicznego, instrukcję obsługi wyrobu pirotechnicznego, wskazanie roku produkcji (w odniesieniu do kl 3), określenie minimalnej bezpiecznej dla użytkownika wyrobu pirotechnicznego odległości używania tego wyrobu, określenie ilości netto materiału pirotechnicznego.

 

c)  Instrukcje

 

Do wyrobów objętych sprawdzeniem dołączono, sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi wyrobu pirotechnicznego zawierające, m.in. oznaczenia dotyczące używania i unieszkodliwiania tych wyrobów, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia bezpiecznych odległości użytkownika od używanych wyrobów pirotechnicznych.

 

d)  Sposób zapłonu

 

Sposób zapłonu wyrobu pirotechnicznego widowiskowego określono w sposób precyzyjny na etykiecie.

 

e)  Numer jednostki notyfikowanej

 

Na każdym z wyrobów umieszczono numer jednostki notyfikowanej. Wskazane numery były numerami jednostek notyfikowanych znajdujących się w spisie umieszczonym na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

  1. Kontrola cech konstrukcyjnych

 

a)  Sprawdzenie czy z wyrobu nie wysypuje się materiał pirotechniczny.

 

W wyniku badań organoleptycznych ustalono, że materiał pirotechniczny umieszczony był w wyrobach pirotechnicznych w sposób właściwy. Nie stwierdzono nieszczelności w opakowaniach wyrobów mogących doprowadzić do wysypywania się materiału pirotechnicznego.

 

b)  Sprawdzenie, czy wyrób jest zabezpieczony przed przypadkowym zapłonem.

 

Badane wyroby pirotechniczne widowiskowe były zabezpieczone przed przypadkowym zapłonem za pomocą pomarańczowej osłony.

 

c) Sprawdzenie zgodności z postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2010  Pirotechnika. Wyroby pirotechniczne  widowiskowe klasy 1, 2 i 3. Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania 4.

 

Uwzględniając zapisy ww. normy PN-EN 15947-5:2010 ustalono, że elementy produktów były pewnie przymocowane. Obudowa wyrobów nie wykazywała wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia.. Przy produktach zastosowano dozwolone środki zapłonu (wystający system inicjujący) zabezpieczone osłoną.

 

  1. Kontrola dokumentacji

 

W związku z faktem, iż kontrola produktów w zakresie oznaczeń oraz cech konstrukcyjnych nie wykazała niezgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami, nie objęto sprawdzeniem dokumentacji, tj. deklaracji zgodności oraz certyfikatu badania typu WE.

 

III.        Kontrola wyrobów pirotechnicznych na podstawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wprowadzonych do obrotu przed dniem 9 września 2010r.

 

Kontrole wyrobów pirotechnicznych przeprowadzono pod kątem wymagań określonych w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. Nr 229, poz. 2275 ze zm.), posiłkując się zapisami norm:

  • PN-EN 14035-3:2005 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 3: Latające kółka. Wymagania i metody badań.”
  • PN-EN 14035-5:2007 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 5: Baterie i kombinacje. Wymagania i metody badań.”
  • PN-EN 14035-12:2009Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 12: Petardy błyskowe i baterie petard błyskowych. Wymagania  i metody badań.
  • PN-EN 14035-15:2008Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 15: Fontanny. Wymagania  i metody badań.
  • PN-EN 14035-38:2009 „Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Część 38: Wyrzutnie rurowe. Wymagania i metody badań”

 

Na podstawie uzyskanych od producentów certyfikatów ADR wydanych po raz pierwszy, potwierdzających, że dane wyroby zostały wprowadzone do obrotu przed 09.09.2010r. oraz oświadczeń potwierdzających, że kontrolowane wyroby są tożsame z wyrobami określonymi w przedstawionym certyfikacie ADR stwierdzono, iż produkty wytypowane do kontroli podlegają przepisom ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.)

 

Kontrolą objęto 19 partii produktów.

 

1. Ocena bezpieczeństwa wyrobów pirotechnicznych widowiskowych – badania organoleptyczne.

 

W trakcie badań organoleptycznych produktów sprawdzono m.in. połączenie elementów składowych produktu. Ponadto sprawdzono czy budowa wyrobu nie wykazuje wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia lub wybrzuszenia. Sprawdzono także zabezpieczenie systemu inicjującego. Dokonując oceny bezpieczeństwa pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w rozdziale 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

2.     Oznakowanie WPW w zakresie ogólnego bezpieczeństwa.

 

Podczas oceny oznakowania stwierdzono, że na wyrobach pirotechnicznych lub na ich opakowaniach (w przypadku produktów sprzedawanych wyłącznie w opakowaniach detalicznych) zamieszczono instrukcje użytkowania i postępowania oraz ostrzeżenia sporządzone w języku polskim. Ponadto w oznakowaniu wskazano nazwę typu oraz klasę wyrobu, jak również nazwę i adres wprowadzającego produkt na rynek. Dokonując oceny oznakowania pobranych do badań produktów stwierdzono, że odpowiadają one wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

 

Beata Manios- rzecznik w Inspekcji Handlowej  w Szczecinie Tel. 0-91 4225239 wew. 36

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 06-02-2013 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2013
Ostatnia aktualizacja: - 06-02-2013 11:13