Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców dokonujących sprzedaży nowych samochodów w zakresie realizacji przez nich obowiązku uwidaczniania informacji wymaganych na podstawie przepisu art. 167 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Realizując wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie wraz z Delegaturą w Koszalinie w powyższym zakresie przeprowadził w III kwartale 2012r.,  2 kontrole u przedsiębiorców w Szczecinie i Starych Bielicach.

 

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

 

1.    Prawidłowość oznakowania pojazdów zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 167 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 

Kontrolą objęto 7 modeli samochodów osobowych następujących marek tj; Opel Astra J(IV) 5D,Opel Corsa 1.2 Edition, Chevrolet Aveo,Nissan Note 1.4i, Nissan Qashqai 1.6, Nissan Juke 1.6i, Nisan Micra 1.2i.

 

W wyniku kontroli stwierdzono, że w miejscach sprzedaży ww. pojazdów w materiałach promocyjnych drukowanych, używanych przy obrocie, reklamie i promocji pojazdów określonego typu, wersji lub wariantu, tj. w folderach reklamowych, ulotkach, broszurach, plakatach, instrukcjach pojazdów o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 roku nr 6, poz. 40 ze zm.)., zawarto takie informacje jak:

-      napis w brzmieniu: „zużycie paliwa” z podaniem wielkości zużycia paliwa wyrażonej w litrach na 100km (1/100km), z dokładnością do jednego miejsca po przecinku,

-      napis w brzmieniu: „emisja CO2” z podaniem wielkości emisji CO2 wyrażonej w gramach na kilometr (g/km) z dokładnością do najbliższej liczby całkowitej,

Ww. informacje  były zgodne  również z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia.

U przedsiębiorcy w Szczecinie przekazywane były także informacje w postaci elektronicznej z nieograniczonym dostępem do internetu w specjalnie wyznaczonym dla klientów stanowisku komputerowym z adresami stron producentów i dealerów sprzedawanych pojazdów.

Ponadto materiały promocyjne zawierały również informacje dotyczące:

-       konstrukcji pojazdów, przedmiotów wyposażenia i ich części w zakresie przydatności do odzysku i recyklingu, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska postępowania z pojazdami stanowiącymi odpad w rozumieniu przepisów o odpadach,

-        w szczególności usuwania wszystkich płynów i innych czynności związanych z demontażem pojazdu, rozwoju sposobów ponownego użycia,

-       odzysku i recyklingu części pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach,

-       postępu dokonanego w dziedzinie możliwości osiągania przez pojazd zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska poziomu odzysku i recyklingu.

Powyższe informacje podane były zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 2 pkt 1-4 ww. rozporządzenia. Przedmiotowe informacje wyeksponowano w sposób widoczny i czytelny zgodnie z wymaganiami § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia.

 

2. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. Nr 99, poz. 894 z późn. zm.)

 

W wyniku sprawdzenia ustalono, że przy samochodach jak i innych towarach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej były uwidocznione wywieszki zawierające informacje wskazujące ich nazwy handlowe, ceny i jednostki miar, do których odnoszą się ceny oraz nazwy  producentów w przypadku towarów podobnych, co było zgodnie z § 3 ust.1 ww. rozporządzenia. Natomiast odnośnie części zamiennych, które nie były bezpośrednio dostępne dla klienta (towary znajdywały się w magazynach na zapleczu) w salonach uwidoczniono cenniki. Ponadto w salonie w Szczecinie informacje o wysokości cen części zamiennych można było uzyskać w punkcie obsługi klienta oraz w dodatkowym cenniku elektronicznym, który na potrzeby klienta uwidoczniono i wydzielono w specjalne przystosowanym stanowisku komputerowym posiadającym również stałe łącze internetowe. Na życzenie, klient każdorazowo mógł otrzymać z serwisu wydruk katalogowy danej części zamiennej, której rysunek dostępny był na podanej klientom stronie internetowej opla/chevroleta) wraz z jego ceną. Powyższe zgodne było z § 5 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

 

3. Prawidłowość dołączania do pojazdów instrukcji obsługi

Zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) przedsiębiorcy wraz ze sprzedawanymi samochodami załączali do nich takie dokumenty jak: instrukcja obsługi, książka serwisowa, książka gwarancyjna, książkę zawierająca informacje o systemach teleinformatycznych, kartę pojazdu z indywidualnym numerem pojazdu, wyciąg ze świadectwa homologacji, paszport pojazdu z kodami.

 

4. Kontrola w zakresie udostępniania zestawień

 

W toku kontroli stwierdzono, iż jeden przedsiębiorca (salon samochodowy w Szczecinie) na sali sprzedażowej w miejscu widocznym dla klientów nie udostępnił zestawienia zgodnie z art. 171a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 29.04.2004 roku w sprawie zestawień istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska informacji o produktach (Dz. U. Nr 98, poz. 999). Powyższa nieprawidłowość została niezwłocznie usunięta w czasie trwania kontroli.

 

            5. Legalność prowadzonej działalności gospodarczej

 

Spośród dwóch skontrolowanych przedsiębiorców, jeden zgłosił prowadzenie działalności gospodarczej do ewidencji działalności gospodarczej, a drugi do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prowadzone działalności gospodarcze były zgodne z zakresami określonymi w ww. dokumentach.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Wilkosz 23-11-2012 07:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-11-2012
Ostatnia aktualizacja: - 23-11-2012 07:56