Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w 2023 roku w podanym wyżej zakresie ogółem 12 kontroli w 11 placówkach, w tym jedną kontrolę ponowną, przeprowadzoną celem przekazania przedsiębiorcy wyników badań laboratoryjnych zakwestionowanego wyrobu.

Ogółem kontroli poddano 29 partii wyrobów włókienniczych, w tym:

 •     6 partii odzieży z tkanin,
 •     9 partii wyrobów dziewiarskich,
 •     5 partii wyrobów pościelowych,
 •     9 partii ręczników.

Spośród skontrolowanych 29 partii produktów:

 •      15 partii wyrobów produkcji krajowej,
 •      5  partii  pochodziło z obrotu wewnątrzunijnego (z wyłączeniem Polski),
 •      9  partii pochodziło z importu.

W zakresie jakości i oznakowania zbadano ogółem 29 partii wyrobów włókienniczych, z czego zakwestionowano 8 partii, tj. 27,6% zbadanych (4 z uwagi na niewłaściwą jakość oraz 4 w zakresie oznakowania), w tym:

 •     1 partię odzieży z tkanin,
 •     6 partii wyrobów dziewiarskich,
 •     1 partię wyrobów pościelowych.

Wszystkie kontrole zostały zakończone.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Jakość wyrobów włókienniczych
Jakość wyrobów włókienniczych sprawdzono poprzez przeprowadzenie badań laboratoryjnych i organoleptycznych. Ogółem kontroli w zakresie jakości poddano 29 próbek odzieży wierzchniej, w tym:

 •     laboratoryjnie – 12 próbek,
 •     organoleptycznie - 17 próbek.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 4 próbki wyrobów włókienniczych, tj. 33,3 % wszystkich próbek zbadanych laboratoryjnie. Produktów badanych organoleptycznie nie kwestionowano.

2. Badania laboratoryjne

Do badań laboratoryjnych w Laboratorium UOKiK w Łodzi pobrano 12 próbek z 12 partii wyrobów włókienniczych (3 partie odzieży z tkanin, 3 partie wyrobów dziewiarskich, 3 partie wyrobów pościelowych i 3 partie ręczników) oferowanych do sprzedaży. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono zgodność:
- składu surowcowego ze składem deklarowanym -  12 próbek (odzież z tkanin – 3, wyroby dziewiarskie – 3, pościelowe – 3 i ręczniki - 3),

-  wielkość produktu z wielkością deklarowaną przez producenta  - 5 próbek (wyroby pościelowe – 2, ręczniki - 3).

Przedsiębiorcy, u których pobrano wyroby do badań nie przedłożyli deklaracji dotyczących wskaźników użytkowych (np. kurczliwość, odporność wybarwień, wytrzymałość na zerwanie), ponieważ nie posiadali stosownych dokumentów (deklaracji zgodności z Polską Normą lub dokumentacji techniczno-technologicznej). Brak było również informacji w tym zakresie w oznakowaniu ocenianych produktów.

W wyniku badań laboratoryjnych zakwestionowano 4 próbki wyrobów z uwagi na fakt, iż rzeczywisty ustalony laboratoryjnie procentowy skład surowcowy był niezgodny z deklarowanym, a były to:

 •     1 partia odzieży z tkanin (sukienka produkcji krajowej),
 •     2 partie wyrobów dziewiarskich (sweter męski z obrotu wewnątrzunijnego i  sweter damski z importu),
 •     1 partia pościeli (prześcieradło produkcji krajowej).

Wyrobami zbadanymi laboratoryjnie posiadającymi skład surowcowy niezgodny z deklarowanym przez producentów były:
a)    sweter męski size: XXL, deklarowany skład surowcowy: 100% bawełna,  ustalony laboratoryjnie skład surowcowy: dzianina 89,8% bawełna, 10,2% poliester, dzianina ściągaczy 92,7% bawełna, 7,3% poliester;
b)    sweter damski, deklarowany skład surowcowy: 49 % wiskoza, 28 % elastan, 23% poliamid, ustalony laboratoryjnie skład surowcowy: 100% poliester,
c)    prześcieradło, bawełna 200/220, deklarowany skład surowcowy: 100% bawełna, ustalony laboratoryjnie skład surowcowy: 52,7% poliester, 47,3% bawełna,
d)    sukienkę rozm. 42, skład: 61% bawełna, 35% nylon, 4% elastan, ustalony laboratoryjnie skład surowcowy: 62,4% bawełna, 33% poliester, 4,6% elastan.

W związku z ustaleniami kontroli skierowano:

 •     2 pisma zwalniające próbkę kontrolną z wnioskiem o poprawę oznaczenia składu surowcowego,
 •     3 wystąpienia do kontrolowanych przedsiębiorców
 •     1 wystąpienie do producenta.

Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że sweter męski został zwrócony do dostawcy i poprawiono oznakowanie prześcieradła, o czym poinformował zarówno kontrolowany jak i producent. Od 1 kontrolowanego do czasu sporządzenia informacji nie wpłynęła odpowiedź na skierowane wystąpienie.

Do dwóch kontrolowanych przedsiębiorców zostaną skierowane pisma zwalniające próbkę kontrolną z wnioskiem o poprawę oznaczenia składu surowcowego (po uprawomocnieniu rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego zwrotu kosztów badań laboratoryjnych).

3. Badania organoleptyczne

Ocenie organoleptycznej poddano 17 próbek wyrobów włókienniczych (3 partie odzieży z tkanin, 6 partii wyrobów dziewiarskich, 2 partie wyrobów pościelowych i 6 partii ręczników).  Nie stwierdzono błędów dzianin i tkanin oraz wad konfekcjonowania wyrobów. W trakcie kontroli dokonano przemierzenia 2 partii wyrobów pościelowych i 6 partii ręczników - nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

4. Oznakowanie produktów włókienniczych

Ogółem sprawdzono oznakowanie 29 partii wyrobów włókienniczych, w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1007/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie nazewnictwa włókien tekstylnych oraz etykietowania i oznakowywania składu surowcowego wyrobów włókienniczych, a także uchylenia dyrektywy Rady 73/44/EWG oraz dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 96/73/WE i 2008/121/WE (Dz. Urz. UE L z 2011 r. nr 272, s. 1 ze zm.).

Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców w odniesieniu do 4 partii wyrobów dziewiarskich (1 partia produktu krajowego, 2 partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego i 1 partia z importu), opatrzonych etykietami lub oznakowaniem z użytymi w opisie składów surowcowych nazwami włókien tekstylnych, sporządzonymi w języku innym niż język polski, co było niezgodne z wymaganiami art. 16 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 ww. rozporządzenia (zał. nr 1).

W trakcie kontroli 3 przedsiębiorców wycofało ze sprzedaży produkty z nieprawidłowym oznakowaniem wyrobów, w tym:

 •     2 przedsiębiorców poprawiło oznakowanie zakwestionowanych wyrobów, zgodnie z obowiązującymi przepisami do czasu zakończenia kontroli,
 •     1 przedsiębiorca po zakończeniu kontroli zawiadomił, że poprawił oznakowanie kwestionowanego produktu.

5. Wykorzystanie ustaleń

Ustalenia kontroli były podstawą do skierowania:

 •    3 wystąpień pokontrolnych (na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej) do trzech skontrolowanych przedsiębiorców z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień,
 •    1 wystąpienia pokontrolnego (na podstawie art. 34 ww. ustawy) do producenta zakwestionowanego wyrobu z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości,
 •    przesłania 9 pism (dotyczących 10 zbadanych partii) do kontrolowanych przedsiębiorców z informacją o zwolnieniu próbki kontrolnej wraz ze sprawozdaniem z badań laboratoryjnych produktu właściwej jakości,
 •    wydano 2 decyzje zobowiązujące kontrolowanych przedsiębiorców do zwrotu kosztów badań laboratoryjnych (wyrobu dziewiarskiego i pościelowego).

Ponadto wobec 2 przedsiębiorców zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie naliczenia i zwrotu kosztów badań laboratoryjnych kwestionowanych wyrobów (dziewiarskiego i odzieży z tkanin) oraz zostaną skierowane pisma zwalniające próbkę kontrolną z wnioskiem o poprawę oznaczenia składu surowcowego.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 10-04-2024 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 10-04-2024
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 10-04-2024 09:54