Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych kl. F1-F3 przeprowadzonych w IV kw. 2023 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w IV kwartale 2023 r., przeprowadził 3 kontrole w Szczecinie i Szczecinku.

Kontrolą objęto 5 partii wyrobów pirotechnicznych, przy których nie stwierdzono nieprawidłowości.

I.    Ustalenia w zakresie niezgodności formalnych

1.    Oznakowanie CE i deklaracja zgodności.

W trakcie oględzin wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą stwierdzono, że umieszczono na nich w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny oznakowanie CE oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej.

Pierwszy dystrybutor na terenie RP okazał deklaracje zgodności odnoszące się do wyrobów objętych kontrolą.

Deklaracje zgodności sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Wymagania dla etykiet umieszczonych na wyrobach pirotechnicznych.

Informacje umieszczone na etykietach sprawdzono zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r., w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 818). W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono.

Nadto stwierdzono, że na etykiecie petard błyskowych ZB600 wskazano usunąć pomarańczową osłonę systemu inicjującego (lontu) w przypadku, gdy w rzeczywistości nie zastosowano zabezpieczenia w postaci dodatkowej, pomarańczowej osłony.

Na etykiecie petardy błyskowej ZB600 wskazano Wyprodukowano dla: ….. Natomiast w odpowiedzi na żądanie ten przedsiębiorca wskazał, że jest importerem przedmiotowej petardy. Biorąc pod uwagę przedłożone dokumenty oraz oznaczenie producenta  należy stwierdzić, że przedsiębiorca do którego skierowano żądanie jest dystrybutorem wewnątrzwspólnotowym.

W związku z powyższym do dystrybutora skierowane zostanie pismo informacyjne.

3.     Numer rejestracyjny wyrobu pirotechnicznego.

Na etykietach wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą wskazano numery rejestracyjne wyrobu.

4.    Certyfikat badania typu UE

Do okazanych przez producentów/importerów certyfikatów badania typu UE odnoszących się do wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą uwag nie wniesiono.

II.    Wymagania bezpieczeństwa dla wyrobów pirotechnicznych.

Dokonując oględzin wyrobów pirotechnicznych pod kątem załącznika nr 1 rozdział I pkt 1 ppkt 4 i rozdział II, pkt 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju jw. posiłkując się wymaganiami normy PN-EN 15947-5:2016-02 Wyroby pirotechniczne - Wyroby pirotechniczne widowiskowe, klasy F1, F2 i F3 - Część 5: Wymagania dotyczące konstrukcji i działania stwierdzono, że obudowy wyrobów nie wykazywały wad mechanicznych takich jak pęknięcia, przerwania, wgniecenia oraz wybrzuszenia. Produkty po ustawieniu na płaskim podłożu nie traciły stabilności. Materiał pirotechniczny nie wysypywał się. Wyroby zabezpieczone były przed przypadkowym zapłonem. Systemy inicjujące były zabezpieczone.

Ustalono również, że deklarowana na poszczególnych wyrobach zawartość materiału wybuchowego nie przekraczała ilości wymaganej postanowieniami normy zharmonizowanej PN-EN 15947-5:2016.

III.    Badania laboratoryjne

Trzy partie wyrobów pirotechnicznych objętych kontrolą przekazano do badań laboratoryjnych w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Zielonce. Badania przeprowadzone zostały w zakresie zawartości masy netto materiału wybuchowego, poziomu ciśnienia akustycznego, szybkości palenia się systemu inicjującego.

W powyższym zakresie nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 29-03-2024 11:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 29-03-2024
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2024 11:09