Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy, odmrażaczy do szyb samochodowych oraz płynów do chłodnic

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w ww. zakresie 3 kontrole u 3 przedsiębiorców: na terenie Koszalina (2 kontrole) i Lipnika (1 kontrola).

W odniesieniu do programu, ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

Badanie zimowych płynów i koncentratów do spryskiwaczy szyb samochodowych w zakresie zawartości metanolu oraz stopnia krystalizacji, odmrażaczy w zakresie zawartości metanolu, a także płynów do chłodnic w zakresie stopnia krystalizacji – pobranie prób 
do badań laboratoryjnych:

a)    w celu sprawdzenia wyrobu w zakresie zawartości metanolu do badań laboratoryjnych pobrano próbkę produktu: odmrażacz do szyb i lusterek, 750 ml.
Badania fizyko - chemiczne ww. wyrobu przeprowadzone w laboratorium UOKiK w Łodzi na zgodność z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.) wykazały, że badany produkt jest zgodny w zakresie przeprowadzonych badań (nie wykryto obecności metanolu);

b)    celem sprawdzenia wyrobu w zakresie temperatury krystalizacji pobrano do badań laboratoryjnych próbkę produktu: płyn do chłodnic samochodowych, 1l, oznaczony.
Badania fizyko - chemiczne ww. wyrobu przeprowadzone w laboratorium UOKiK w Łodzi wykazały, że badany produkt jest zgodny z deklaracją producenta;
c)    w celu sprawdzenia wyrobu w zakresie zawartości metanolu oraz stopnia krystalizacji pobrano do badań laboratoryjnych próbkę produktu: płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych -21oC 4L.
Badania fizyko - chemiczne ww. wyrobu przeprowadzone w laboratorium UOKiK w  Łodzi wykazały, że stężenie metanolu wynosi (0,80 ± 0,11)%, co niezgodne jest z  deklaracją producenta: „PRODUKT NIE ZAWIERA METANOLU”. 
Biorąc pod uwagę otrzymane wyniki badań stwierdza się, że próbka:
?    jest niezgodna pod względem stężenia metanolu z wymaganiami ww. rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów – załącznik XVII (Dz. U. L 396 z 30.12.2006 r. ze zm.),
?    jest zgodna z wymaganiami pod względem temperatury krystalizacji.
Przedsiębiorca pouczony o możliwości zbadania próbki kontrolnej ww. wyrobu skorzystał z przysługujących mu uprawnień i złożył pisemny wniosek o jej przebadanie.
Decyzją przedsiębiorcy zakwestionowane wyroby zostały wycofane z obrotu handlowego i złożone do magazynu na czas niezbędny do otrzymania wyników badania próbki kontrolnej.
Otrzymany wynik badania próbki kontrolnej przeprowadzony w akredytowanym laboratorium „EkotechLAB Marek Klein S.K.A.” z siedzibą w Gdańsku wykazał, że próbka kontrolna spełnia określone wymagania pod względem zawartości metanolu, który wynosił 0,32% (m/m) (dopuszczalna zawartość metanolu w stężeniu może być równa lub nie większa niż 0,6% masowo – załącznik nr XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006).
Do przedsiębiorcy zostanie skierowane pismo informujące o wynikach badania próbki kontrolnej wraz z informacją, iż wycofana przez kontrolowanego po negatywnych wynikach badania próbki podstawowej, partia zimowego płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych jw. może zostać ponownie wprowadzona do obrotu.

Beata Manios- rzecznik 
Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 18-02-2024 18:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 18-02-2024
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2024 18:54