Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku informowania konsumentów o sposobie postępowania z odpadami opakowaniowymi produktów oraz pobierania opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa sztucznego.

Realizując program kontroli, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecnie w 2023 r., przeprowadził 27 kontroli w zakresie przestrzegania wymagań ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.     
Sprawdzeniem objęto 27 przedsiębiorców, wśród których 24 prowadziło sprzedaż detaliczną a 3 sprzedaż hurtową.  
Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 7 kontroli.

Ustalenia kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Przestrzeganie obowiązku informacyjnego. 

Zgodnie z artykułem 41 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sprawdzono czy produkty w opakowaniach wprowadzone są do obrotu przez wprowadzającego wpisanego do bazy danych, tj. (BDO). Kontrolą objęto 271 partii produktów stwierdzając, że 1 przedsiębiorca dystrybuował produkt w opakowaniu (peleryny młodzieżowe przeciwdeszczowe) wprowadzony do obrotu przez podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach, który nie był wpisany do rejestru BDO. Kontrolowany przedsiębiorca w toku kontroli wycofał zakwestionowane towary ze sprzedaży. W związku z ustaleniami do wprowadzającego produkty w opakowaniach nie wpisanego do rejestru BDO skierowano wystąpienie pokontrolne oraz skierowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Zgodnie z artykułem 42 ww. ustawy sprawdzono obowiązek przedsiębiorcy o przekazywaniu informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie: 

  •     dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  •     właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, 
  •     znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach, przez wywieszenie 

ww. informacji w miejscu sprzedaży. 
Nieprawidłowości ww. zakresie stwierdzono u 3 przedsiębiorców, wobec których zostaną wszczęte postępowania administracyjne.
           
Ponadto stwierdzono, że:
-    2 skontrolowanych przedsiębiorców  nie było wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). 
-    2 wprowadzających produkty w opakowaniach nie zaktualizowało w rejestrze BDO danych dotyczących adresu siedziby spółki i nazwy spółki. 
O powyższym poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego w Poznaniu.

2.    Przestrzeganie obowiązku pobierania opłaty recyklingowej. 

Zgodnie z artykułem 40 a ust. 1 ww. ustawy sprawdzono czy przedsiębiorcy prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby z tworzywa sztucznego przeznaczonego do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, pobierają opłaty recyklingowe. 
Torby z tworzywa sztucznego oferowało 11 przedsiębiorców. Nieprawidłowości stwierdzono u 1 przedsiębiorcy, który nie pobierał opłaty recyklingowej od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. 

W związku z powyższym przekazano informację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

3.    Rzetelność obsługi konsumentów

Oceny rzetelności obsługi konsumentów dokonano w ramach zakupu kontrolnego u każdego przedsiębiorcy. W trakcie zakupu sprawdzono, czy od nabywającego pobierana jest opłata recyklingowa od toreb z tworzyw sztucznych oraz czy pobrana kwota za zakupione produkty jest zgodna z cenami uwidocznionymi w miejscu sprzedaży detalicznej przy tych produktach. 
Torby z tworzywa sztucznego oferowało 11 przedsiębiorców. Jeden przedsiębiorca w trakcie zakupu kontrolnego nie pobrał opłaty recyklingowej od inspektora nabywającego lekką torbę na zakupy, a także nie uwidaczniał ceny za tą torbę. Pozostałych 10 przedsiębiorców ceny umieściło bezpośrednio przy tych produktach i były one zgodne z pobranymi podczas zakupu kontrolnego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

Wykorzystanie ustaleń 
Materiały z przeprowadzonych kontroli dały podstawę do:

  • przekazania 3 spraw do postępowania administracyjnego,
  • skierowania 5 pism do Urzędów Marszałkowskich w Warszawie (2), Poznaniu (1), Krakowie (1) i Szczecinie (1),
  • skierowania 1 wystąpienia pokontrolnego do wprowadzającego produkty 

w opakowaniach nie wpisanego do rejestru BDO.

Beata Manios- rzecznik 
Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
Tel. 91 4225239 wew. 46
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 18-02-2024 18:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 18-02-2024
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2024 18:43