Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2023 r.

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarte w programie kontroli Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z Delegaturą w Koszalinie przeprowadził ogółem w ww. zakresie 15 kontroli u 15 przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie: 

  • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – 9 kontroli, 
  • zarządzania nieruchomościami – 4 kontrole,
  • szacowania nieruchomości – 2 kontrole.

Nieprawidłowości stwierdzono w trakcie 7 kontroli.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.    Legalność prowadzonej działalności

Kontrolowani przedsiębiorcy prowadzili działalność gospodarczą w oparciu o wpisy 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (10) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (5). W badanym temacie nieprawidłowości nie stwierdzono. 

2.    Rzeczoznawca majątkowy

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 2 przedsiębiorców.
Skontrolowani przedsiębiorcy posiadali ważne polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej przedsiębiorcy prowadzącego działalność rzeczoznawcy majątkowego, których kopie dołączali do operatów szacunkowych.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.    Pośrednik nieruchomości

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 9 przedsiębiorców. 
Wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Wszystkie polisy OC spełniały wymagania określone w § 4  ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r., poz. 804). Obowiązek posiadania polisy OC w tym zakresie zweryfikowano w odniesieniu do 65 losowo wybranych umów pośrednictwa.  

Podczas kontroli stwierdzono, że 1 przedsiębiorca nie dołączał każdorazowo do sporządzonych 9 umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami kopii dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień zawarcia umowy. Ponadto nie informował stron o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia i nie przekazywał kopii tego dokumentu  w trakcie trwania umów pośrednictwa. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do przedsiębiorcy skierowano wystąpienie pokontrolne. Przedsiębiorca poinformował o usunięciu nieprawidłowości.

Ponadto stwierdzono, że 3 przedsiębiorców nie informowało 23 stron o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia i nie przekazywało kopii tego dokumentu w trakcie trwania umów pośrednictwa. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne. Przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości. 

U pozostałych przedsiębiorców nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono. 

4.    Zarządca nieruchomości

Kontrolą w powyższym zakresie objęto 4 przedsiębiorców. 
Skontrolowani przedsiębiorcy posiadali obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. Wszystkie polisy OC spełniały wymagania określone w § 4  ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 802). Obowiązek posiadania polisy OC w tym zakresie zweryfikowano w odniesieniu do 22 losowo wybranych umów o zarządzanie nieruchomościami.  

Podczas kontroli stwierdzono, że 2 skontrolowanych przedsiębiorców nie dołączali każdorazowo do sporządzonych 18 umów o zarządzanie nieruchomościami kopii dokumentu ubezpieczenia aktualnego na dzień zawarcia umów. Ponadto nie informowali stron o zawarciu nowej umowy ubezpieczenia i nie przekazywali kopii tego dokumentu w trakcie trwania umów o zarządzanie nieruchomościami. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do przedsiębiorców skierowano wystąpienia pokontrolne. Przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości.

U jednego przedsiębiorcy umowy (sprawdzono 2 umowy) w § 1 zawierały zapis: „(…) oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych”. W umowach brak było zapisu, że polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. W egzemplarzach posiadanych przez kontrolowanego przedsiębiorcę brak było kopii polisy. Ww. oświadczyła, że pomimo braku takiego zapisu, każda ze wspólnot, z którą zawarto umowę, kopię takiej polisy otrzymała. 
Ww. zobowiązała się do zawarcia zapisu o przekazywaniu kopii polisy w kolejnych zawieranych umowach. 

U czwartego przedsiębiorcy nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.


Beata Manios- rzecznik 
Inspekcji Handlowej w Szczecinie 
Tel. 91 4225239 wew. 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 18-02-2024 18:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 18-02-2024
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2024 18:32