Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kontroli w ww. zakresie przeprowadził 30 kontroli u 30 przedsiębiorców. Kontrolą objęto przedsiębiorców m.in. w: Szczecinie, Gryfinie, Myśliborzu, Świnoujściu, Szczecinku, Koszalinie, Kołobrzegu, Białogardzie.   

Nieprawidłowości stwierdzono u 24 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1. Rzetelność obsługi konsumentów

Rzetelność obsługi konsumentów, poprzez dokonanie zakupu kontrolnego, sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli. Dokonano zakupu 85 produktów u 30 przedsiębiorców. Nie stwierdzono nieprawidłowości w sprawdzanym zakresie.

W trakcie 9 kontroli nie było możliwe przeważenie potraw, gdyż przedsiębiorcy nie deklarowali ilości potraw w cenniku.

Paragony były wydawane każdorazowo. Do rachunków nie doliczano opłat serwisowych.
W jednym przypadku zakupione towary na paragonie zostały określone jako „usługa gastronomiczna 8%” i na paragonie widniało logo „Restauracja ….” zamiast „Pizzeria …..”, zaś u dwóch przedsiębiorców na wydanych paragonach nazwy zakupionych wyrobów nie pozwalały na ich jednoznaczną identyfikację. O powyższym poinformowano właściwe Urzędy Skarbowe.

W stosunku do zakupionych partii produktów pochodzących z zakupu kontrolnego sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami. Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przedsiębiorców, którzy zastosowali do produkcji potraw zamiast sera Feta (produktu o chronionej prawem nazwie, produkowanego w Grecji z mieszanki mleka owczego i koziego lub mleka owczego) inne sery niż deklarowane w cennikach.
O powyższym został poinformowany Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie.

W toku kontroli u przedsiębiorców (wspólnicy spółki cywilnej), stwierdzono w ofercie handlowej kawy i herbaty w promocyjnej cenie z pralinką. W menu nie uwidoczniono pozycji „pralinka” w taki sposób aby umożliwić konsumentowi identyfikację alergenów zawartych w produkcie, jak również nie uwidoczniono składników ww. produktu. Praliny są podawane losowo nie uwzględniając preferencji smakowych klienta jak również nietolerancji na alergeny zawarte w produkcie.
O powyższym został poinformowany Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie


2. Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

3. Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów

W powyższym zakresie sprawdzeniem objęto 3261 produkty wyszczególnione w ogólnodostępnych cennikach i na wywieszkach pod kątem spełnienia przepisów ustawy z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 168) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 2776), z czego nieprawidłowości stwierdzono u 23 przedsiębiorców w odniesieniu do 1460 wyrobów kulinarnych, napojów i dodatków. Nieprawidłowości stwierdzono u następujących przedsiębiorców:

3.1 przedsiębiorca w Szczecinie:
-    w przypadku 24 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości w toku kontroli.

W związku z powyższym została nałożona kara pieniężna w kwocie 1.000,00 zł

3.2 przedsiębiorca w Szczecinie:
-    w przypadku 68 pozycji cennikowych, ceny uwidoczniono w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwość, z uwagi na brak określenia ilości potraw lub wyrobów, do których się odnoszą lub podania przy wielkościach potrawy określenie około (ok.) oraz w jednym przypadku podania przedziału.
Powyższe narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ponadto stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca nie wywiesił cennika w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego, co narusza przepis § 9 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.3 przedsiębiorca w Szczecinie:
-    w przypadku 23 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    ponadto ofertę placówki stanowiły napoje chłodzące wyeksponowane do sprzedaży w lodówce. Całość oferty obejmowało 9 rodzajów napojów w opakowaniach. Stwierdzono brak uwidocznienia ceny oraz ceny jednostkowej, co narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.) wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.4 spółka cywilna w Szczecinie:
-    w przypadku 60 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, zaś w przypadku 1 pozycji podając przy wielkości potrawy określenie około co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    ponadto ofertę placówki stanowiły napoje chłodzące wyeksponowane do sprzedaży w lodówce. Całość oferty obejmowało 16 rodzajów napojów w opakowaniach. Stwierdzono brak uwidocznienia ceny jednostkowej, co narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych dotyczące ilości potrawy. Żądanie wykonano w toku kontroli.

Ponadto do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, w zakresie braku cen jednostkowych, z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.


3.5 spółka cywilna w Świnoujściu:
-    w przypadku 3 rodzajów produktów w opakowaniach jednostkowych wyeksponowanych do sprzedaży nie podano cen jednostkowych, co narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.6 przedsiębiorca w Świnoujściu:
-    w przypadku 168 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu,
co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.7 przedsiębiorca w Szczecinie:
-    w przypadku 45 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia. Przedsiębiorca usunął nieprawidłowości w toku kontroli,
-    ponadto ofertę placówki stanowiły napoje chłodzące wyeksponowane do sprzedaży w lodówce. Całość oferty obejmowało 11 rodzajów napojów w opakowaniach. Stwierdzono brak uwidocznienia ceny jednostkowej, co narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia. Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.8 przedsiębiorca w Świnoujściu:
-    w przypadku 12 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.9 przedsiębiorca w Kołobrzegu:
-    w przypadku 2 pozycji nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust.1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 30 potraw i wyrobów informacja uwidoczniona w cenniku dotycząca gramatur składników potraw wyrażonych w kilku liczbach (np.„180g/150g/200g”) nie pozwalały na jednoznaczną identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.  

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi kontrolowany poinformował, że wszystkie nieprawidłowości usunął.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.10 przedsiębiorca w Kołobrzegu:
-    w przypadku 3 wyrobów w cenniku nie uwidoczniono cen, co stanowiło naruszenie art. 4 ust.1  ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 28 potraw nie określono ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 5 potrawach i wyrobów brak było pełnej nazwy umożliwiającej identyfikację wyrobu, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 w związku  z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.11 przedsiębiorca w Szczecinku:
-    w przypadku 29 potrawach, wyrobach i napojach nie określono ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.12 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 56 potraw i wyrobów nie określono ich ilości, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 1 wyrobu stwierdzono brak identyfikacji ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art.4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    cennik nie zawierał cen, nazw i  ilości 42 napojów alkoholowych, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Kontrolowany nie odebrał korespondencji.
W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.13 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    ceny 183 potraw i wyrobów były uwidocznione w cenniku w sposób budzący wątpliwości, poprzez wskazanie kwot w postaci np.: „42,0”, „14,0”, „8,0”, co stanowiło naruszenie art 4 ust. 1 ww. ustawy,
-    w przypadku 47 potraw i wyrobów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 3 potraw i wyrobów uwidoczniono ich ilości i ceny w sposób niejednoznaczny, niepozwalający konsumentom zidentyfikować ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi kontrolowany poinformował, że wszystkie uchybienia stwierdzone w toku kontroli zostały usunięte.

W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.14 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 1 partii nie uwidoczniono jego nazwy i nie określono ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 52 potraw oraz wyrobów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Pomimo wysłanego ponaglenia nie otrzymano odpowiedzi, ponieważ kontrolowana nie podjęła korespondencji.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.15 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 8 partii sposób wskazania ich ilości i cen nie pozwalał na identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 5 potraw i wyrobów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.16 przedsiębiorca w Szczecinku:
-    w przypadku 2 partii brak jednoznacznego wskazania ilości tych wyrobów w cenniku uniemożliwiało porównanie cen, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z  § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 93 potraw i wyrobów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.17 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 28 partii wyrobów uwidoczniona w cenniku ilość była poprzedzona sformułowaniem „ok.”, a w przypadku 13 partii sformułowaniem „porcja ok. 500 g/100”  co nie pozwalało na jednoznaczną identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 28 potraw i wyrobów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że uchybienia zostały usunięte.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.18 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 65 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

W związku z powyższym zostało skierowane wystąpienie do przedsiębiorcy z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi na wysłane ponaglenie kontrolowany przedsiębiorca poinformował, że wszelkie nieprawidłowości zostały usunięte.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.19 przedsiębiorca w Białogardzie:
-    w przypadku 106 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 1 partii nie uwidoczniono w cenniku ceny, nazwy i ilości, oraz w przypadku innej 1 partii nie uwidoczniono ceny oraz nie określono jego ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 1i 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Kontrolowany przedsiębiorca nie podjął skierowanej do niego korespondencji.

W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.20 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 76 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.
W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.21 przedsiębiorca w Białogardzie:
-    w przypadku 30 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, zaś w przypadku 2 pozycji podano tylko ilość składnika głównego co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    3 rodzajów desek wyrobów („deski serów”, „deski wędlin” i „deski mix”) nie podano pełnych nazw wyrobów wchodzących w ich skład, co było niezgodne z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.22 przedsiębiorca w Białogardzie:
-    w przypadku 31 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, zaś w przypadku 2 pozycji podano tylko ilość składnika głównego co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 5 pozycji poprzedzono ich ilość sformułowaniem „ok”, tj. w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że uchybienia zostały usunięte.

W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

3.23 przedsiębiorca w Koszalinie:
-    w przypadku 67 pozycji potraw lub wyrobów nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.
Nieprawidłowości usunięto w trakcie kontroli.

 

4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach

Zagadnienie to sprawdzono w trakcie kontroli 14 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u przedsiębiorców (wspólnicy spółki cywilnej), gdzie stosowano wagę elektroniczną z nieaktualnym dowodem prawnej kontroli metrologicznej, co stanowiło naruszenie art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063).
Przedsiębiorców za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust.1 pkt 2 ww. ustawy ukarano mandatem karnym kredytowanym w wysokości 150,00 zł. Zakwestionowaną wagę wycofano z użytkowania. O powyższym poinformowano Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie.  
Ponadto w przypadku 1 przedsiębiorcy stwierdzono, że stosowała przyrząd niepodlegający prawnej kontroli metrologicznej, tj. wagę kuchenną.

W związku z powyższym w obu przypadkach na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądania niezwłocznego usunięcia uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądania wykonano w toku kontroli.

Podczas pozostałych kontroli nie stwierdzono stosowania wag.

5. Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 700).
W skontrolowanych 30 placówkach:
- nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- obowiązywał całkowity zakaz palenia,
- w przypadku 2 przedsiębiorców uwidoczniło niepełne informacje o „zakazie palenia”, co było niezgodne z art. 5 ust. 1a ww. ustawy. Kontrolowanym przedsiębiorcom wydano na podstawie art. 16 ust 1. pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej ustne żądania niezwłocznego usunięcia uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądania wykonano w toku kontroli.
Okoliczności popełnienia przez wyżej wskazanych wykroczenia z art. 13 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy uzasadniały zastosowanie wobec sprawców poza karnych środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U z 2023 r. poz. 2119).

b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).
W skontrolowanych 19 placówkach przedsiębiorcy:
- posiadali aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustalono, że przestrzegano zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw,
- w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych uwidoczniono informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
- w przypadku 1 przedsiębiorcy stwierdzono niedokonanie w ustawowym terminie 14 dni zgłoszenia zmian w zezwoleniach na sprzedaż alkoholu, dotyczących adresu siedziby firmy. Powyższe stanowiło naruszenie art. 18 ust. 7 pkt 7 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym do Prezydenta Miasta Koszalina zostanie skierowana informacja w sprawie.
 
c)    ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1542) w odniesieniu do 16 przedsiębiorców.
W trakcie kontroli stwierdzono, że:
- banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia, ? banderole nie były zniszczone ani uszkodzone,
- znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.
Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na 157 badanych napojach alkoholowych, porównując je z tymi udostępnionymi w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie www.banderolaakcyzowa.pl. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Materiały z kontroli dały podstawę do:

 • wydania 8 żądań na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej,
 • skierowania 12 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
 • nałożenia mandatu karnego w kwocie 150,00 zł za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy Prawo o miarach,
 • zastosowania wobec 2 przedsiębiorców poza karnych środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41 ww. ustawy Kodeks wykroczeń,
 • wydania 1 decyzji na kwotę 1.000,00 zł,
 • skierowania 3 pism do właściwych Urzędów Skarbowych,
 • skierowania 1 pisma do Urzędu Miar,
 • skierowania 4 pism Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

W związku z ustaleniami kontroli zostaną:

 • skierowane wystąpienia pokontrolne do 3 przedsiębiorców,
 • przesłana 1 informacji do Prezydenta Miasta Koszalina w związku z nie zgłoszeniem w ustawowym terminie zmian w zezwoleniach na sprzedaż alkoholu przez przedsiębiorcę,
 • wobec 23 przedsiębiorców wszczęte postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 13-11-2023 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 13-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 13-11-2023 14:37