Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli legalności i rzetelności przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne

Realizując wytyczne zawarte w programie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w III kwartale 2023 r., przeprowadził 7 kontroli.

Kontrolą objęto 7 przedsiębiorców prowadzących: sale zabaw, parki rozrywki, park linowy, plac zabaw, wypożyczalnię sprzętu wodnego. Przedsiębiorcy prowadzili działalność m.in. w: Szczecinie, Koszalinie, Pobierowie.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.    Legalność prowadzonej działalności

Sprawdzono legalność prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorców na podstawie wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym. Przedsiębiorcy prowadzili działalność zgodnie z zarejestrowanym zakresem.

2.    Prawidłowość uwidaczniania cen oferowanych usług w sporządzonych cennikach oraz prawidłowość naliczania i pobierania opłat za wykonywane usługi

Dokonano sprawdzenia prawidłowości uwidocznienia cen w oparciu o wymagania ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 168) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 2776).

Powyższe zagadnienie sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców. Stwierdzono, że w skontrolowanych obiektach w miejscach widocznych i ogólnodostępnych znajdowały się cenniki wraz z dokładnym określeniem rodzaju i  zakresu świadczonych usług, co spełniało wymagania § 10 ust. 1 oraz § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.

Oceny zgodności zastosowanych cen z cennikiem świadczonych usług dokonano u wszystkich kontrolowanych przedsiębiorców. Sprawdzenia dokonano na podstawie losowo wybranych paragonów fiskalnych i faktur wystawionych konsumentom przez przedsiębiorców. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3.     Prawidłowość świadczonych usług

Zagadnienie to sprawdzono u wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne.

W toku prowadzonych kontroli:

 • ustalono, że urządzenia udostępniane konsumentom w toku świadczenia usług posiadały atesty, opinie, certyfikaty, ponadto część przedsiębiorców posiadała aktualne orzeczenia techniczne wydane przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Technicznych Urządzeń Rozrywkowych w Warszawie,
 • na podstawie badań organoleptycznych i oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli stwierdzono, że  skontrolowane urządzenia nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników.
 • Nie miały ostrych krawędzi, konstrukcje były stabilne i nieuszkodzone, elementy konstrukcji nie stwarzały ryzyka zakleszczenia, urządzenia nie posiadały widocznych śladów uszkodzeń mechanicznych, nie przemieszczały się, urządzenia do wspinania były odpowiednio zabezpieczone, siatki zabezpieczające były dobrze naprężone i nie były dziurawe, a sprzęt wykorzystywany do asekuracji był w dobrym stanie technicznym, Stwierdzono, że w otoczeniu kontrolowanych tras parku linowego nie było niebezpiecznych elementów, mogących stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z obiektu,
 • ustalono, że konstrukcje i urządzenia udostępnione użytkownikom były konserwowane i serwisowane przez przedsiębiorców oraz przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne,
 • stwierdzono, że każdy z kontrolowanych przedsiębiorców opracował i uwidocznił regulamin korzystania z obiektu. W regulaminach zawarte były niezbędne informacje dla klientów korzystających z usług tych obiektów oraz urządzeń,
 • ustalono, że w skontrolowanych obiektach znajdowały się apteczki do udzielania pomocy w nagłych wypadkach. Ponadto część zatrudnionych pracowników w kontrolowanych obiektów została przeszkolona do udzielania pierwszej pomocy.

4.     Pozostałe zagadnienia objęte kontrolą

W toku kontroli ustalono, że:

 • w 1 skontrolowanej placówce przed świadczeniem usług kontrolowany wymagał od klientów podpisania oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem. Natomiast w pozostałych placówkach nie było takiego wymogu. Niezależnie od powyższego wszyscy przedsiębiorcy uwidocznili regulaminy w miejscach ogólnodostępnych i dobrze widocznych dla konsumentów,
 • w regulaminach korzystania z usług w obiekcie oraz innych materiałach informacyjnych znajdowały się zapisy określające jednoznacznie za co pobierana jest opłata, określające liczbę osób mogących przebywać na terenie obiektów (ograniczenia wpuszczania), informacje określające kto może korzystać z obiektów i urządzeń oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń,
 • osoby korzystające z urządzeń zainstalowanych w skontrolowanych obiektach były nadzorowane i instruowane o bezpiecznym korzystaniu z obiektu przez znajdujących się w ich pobliżu pracowników, instruktorów u 5 przedsiębiorców,
 • wszyscy kontrolowani przedsiębiorcy posiadali dokumenty potwierdzające zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • stan sanitarno – porządkowy kontrolowanych obiektów nie budził zastrzeżeń,
 • w skontrolowanych placówkach, 3 przedsiębiorców oferowało konsumentom dodatkowe usługi, m.in. imprezy urodzinowe. Przedsiębiorcy oferujący konsumentom dodatkowe usługi nie prowadzili ich ewidencji oraz nie zawierali w tym zakresie pisemnych umów z klientami.

 
    Beata Manios- rzecznik
    Inspekcji Handlowej w Szczecinie
    Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 01-09-2023 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 01-09-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 01-09-2023 12:21