Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z kontroli prawidłowości obrotu bateriami

Realizując program kontroli w powyższym zakresie Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził 3 kontrole u 3 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną. Dwóch przedsiębiorców świadczyło również usługi wymiany zużytych baterii i akumulatorów. Przedsiębiorców do kontroli wytypowano na podstawie własnego rozeznania.

W trakcie przeprowadzonych kontroli zbadano ogółem 13 partii produktów, w tym

  •     12 partii baterii przenośnych (w tym 4 partie baterii guzikowych),
  •     1 partię sprzętu elektronicznego w celu sprawdzenia zaprojektowania sprzętu

w zakresie rodzaju zamontowanych baterii oraz bezpiecznego ich usunięcia.

W układzie tematycznym wyniki kontroli przedstawiają się następująco:

1.    Prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów

W trakcie kontroli u ww. przedsiębiorców sprawdzono prawidłowość oznaczenia oferowanych do sprzedaży baterii i akumulatorów alkalicznych w odniesieniu do wymagań ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1113), tj.: baterii przenośnych, w tym baterii guzikowych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wprowadzone do obrotu baterie i akumulatory  przenośne:

  • zostały oznakowane symbolem selektywnego zbierania – zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach. Symbol selektywnego zbierania odpowiadał wzorowi określonemu w załączniku nr 3 do tej ustawy,
  • oznakowane zostały w sposób widoczny, czytelny i trwały - zgodnie z art. 9 ust. 5 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach,
  • zaopatrzone zostały w informację o ich pojemnościach, zgodnie z art. 9 ust. 4 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach (dot. akumulatorów przenośnych),

Nieprawidłowości w badanym zakresie nie stwierdzono.

2.    Prawidłowość zaprojektowania i oznakowania sprzętu

U jednego przedsiębiorcy, stwierdzono obrót sprzętem elektrycznym lub elektronicznym zasilanym bateriami lub akumulatorami. Do sprawdzenia prawidłowości zaprojektowania sprzętu wytypowano 1 partię zabawki marki własnej przedsiębiorcy z zamontowanymi bateriami typu AA LR6 1,5V.
Do ww. wyrobu dołączono w języku polskim instrukcje zawierającą informacje o:
-    sposobie bezpiecznego usunięcia baterii z tego sprzętu,
-    rodzaju zamontowanych baterii – zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.
Ponadto w wyniku sprawdzenia ustalono, iż zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy w sprzęcie ww. możliwie było łatwe usunięcie z niego zużytych akumulatorów.

3.    Prawidłowość wykonywania działalności

a)    sprzedawca detaliczny (3 przedsiębiorców)

Stosownie do art. 48 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną baterii przenośnych, których powierzchnia sprzedaży przekraczała 25 m2:
-    przyjmowali selektywnie zebrane zużyte baterie przenośne od użytkownika końcowego przez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie przenośne, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie,
-    przekazywali zebrane, zużyte baterie sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie.

b)    sprzedawca hurtowy

Kontrolowani przedsiębiorcy nie prowadzili działalności w zakresie sprzedaży hurtowej baterii.

c)    przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i zużytych akumulatorów (2 przedsiębiorców)

W toku kontroli ustalono, że stosownie do art. 50 ww. ustawy o bateriach i akumulatorach przedsiębiorcy przyjmują się zużyte baterie od użytkowników końcowych oraz innych osób bez żądania od nich zapłaty za ich przyjęcie, poprzez udostępnienie pojemnika na zużyte baterie. Następnie zebrane, zużyte baterie przekazują zbierającemu zużyte baterie.

4.    Inne ustalenia kontroli

W toku kontroli stwierdzono, że w okazanych dokumentach zakupu baterii trzech dostawców nie zamieściło numeru rejestrowego.
Stwierdzono, że dostawcy baterii:
-    dwóch przedsiębiorców nie było pierwszymi wprowadzającymi przedmiotowe baterie do obrotu na terenie Polski. Ustalono również, że jeden przedsiębiorca został wykreślony z rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
-   jeden przedsiębiorca był wprowadzającym.
Dane dotyczące ww. dostawcy (wprowadzającego) zostały przekazane do Marszałka Województwa Mazowieckiego celem uaktualnienia rejestru podmiotów wprowadzających te produkty.

5.    Badania laboratoryjne

Podczas kontroli przeprowadzono badania laboratoryjne baterii przenośnych (duże paluszki) AA-R6-1,5V, 0% Hg, 0% Cd, na zawartość kadmu, ołowiu i rtęci. W wyniku badań przeprowadzony w Laboratorium UOKIK w Łodzi stwierdzono, że badane baterie są zgodne pod względem zawartości kadmu, ołowiu i rtęci z wymaganiami ww. ustawy o bateriach i akumulatorach.


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 09-08-2023 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 09-08-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 09-08-2023 11:07