Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli sprzętu elektrycznego - płyty indukcyjne (do zabudowy) w 2023 r.

Realizując program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie w 2023 r. przeprowadził 4 kontrole u przedsiębiorców prowadzących działalność w Szczecinie (3) i Koszalinie (1).

W trakcie kontroli u 3 przedsiębiorców sprawdzeniem objęto płyty indukcyjne (do zabudowy) pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 806) oraz w zakresie występowania niezgodności formalnych w rozumieniu art. 4 pkt 12a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1854). W celu sprawdzenia spełniania wymagań wyrobów w zakresie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych pobrano do badań laboratoryjnych próbki 3 płyt indukcyjnych.

W odniesieniu do 1 przedsiębiorcy w ofercie handlowej sklepu stwierdzono 35 modeli płyt indukcyjnych (do zabudowy), stanowiących wyłącznie ekspozycję. Ustalono, że wyroby o większych gabarytach, występują w pojedynczych egzemplarzach. Po złożeniu zamówienia towar z magazynu centralnego dostarczany jest bezpośrednio do klienta lub do sklepu, w przypadku wyboru odbioru osobistego.

Kontrolą objęto 3 partie płyt indukcyjnych, stwierdzając nieprawidłowości u 1 przedsiębiorcy, w odniesieniu do 1 partii wyrobu.

Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco:

1.    Oznakowanie CE

Bezpośrednio na sprzęcie, zgodnie z przepisami § 11 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, umieszczono w sposób widoczny, czytelny i trwały prawidłowe oznakowanie CE.

2.    Deklaracja zgodności

W toku kontroli do przedsiębiorców zwrócono się z żądaniem przedłożenia deklaracji zgodności w odniesieniu do objętych sprawdzeniem płyt indukcyjnych (do zabudowy). Otrzymane deklaracje zgodności zawierały informacje zgodne z wymaganiami załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu  elektrycznego.  

3.    Identyfikowalność wyrobu

Zgodnie z § 11 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego bezpośrednio na płytach indukcyjnych objętych sprawdzeniem umieszczono informacje identyfikujące wyrób takie jak: alfanumeryczny typ/model wyrobu, numer produktu, numer serii. Ponadto bezpośrednio na sprzęcie podano znak towarowy producenta, nazwę producenta oraz adres kontaktowy, co spełniało wymagania § 11 ust. 5 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju.

4.    Instrukcje i informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Sprawdzając w powyższym zakresie oznakowanie objętych sprawdzeniem płyt indukcyjnych (do zabudowy) oraz treść dołączonych do nich instrukcji obsługi - sporządzonych w języku polskim - ustalono, że bezpośrednio na wyrobach zamieszczono podstawowe oznaczenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania takie jak: symbol napięcia niebezpiecznego, moc znamionową, zakres napięcia znamionowego zasilania w woltach, rodzaj prądu zasilania, częstotliwość znamionową. Ponadto w dołączonych do wyrobów instrukcjach obsługi zamieszczono między innymi szczegółowe tekstowe informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji, użytkowania i konserwacji, co spełniało wymagania § 5 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

5. Rozwiązania konstrukcyjne - badania laboratoryjne

W toku kontroli pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 3 partii płyt indukcyjnych (do zabudowy), celem sprawdzenia spełniania wymagań wyrobów w zakresie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych określonych w pkt 22.113, pkt 22.114, pkt 22.116 i pkt 22.117 normy PN-EN 60335-2-6:2015-05+A1:2020+A11:2020 Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego. Bezpieczeństwo użytkowania, Część 2-6: Wymagania szczegółowe dotyczące stacjonarnych kuchni, płyt kuchennych, piekarników i podobnego sprzętu.

W wyniku badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich BBJ - Biuro Badawcze ds. Jakości w Lublinie, zakwestionowano 1 partię płyt indukcyjnych (do zabudowy), w której stwierdzono, że uruchomione pole grzewcze poprzez umieszczenie nasyconej wodą ściereczki nad panelem dotykowym pozostało uruchomione przez 14 sekund. Zgodnie z ww. normą PN-EN 60335-2-6:2015-05+A1:2020+A11:2020 nie powinno być uruchomione dłużej niż 10 sekund. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono, że ww. płyta indukcyjna nie spełnia wymagań § 6 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

W wyniku nieoczekiwanego uruchomienia pola grzewczego i działania w czasie dłuższym niż 10 sekund, w określonych warunkach może doprowadzić użytkownika do poparzenia/ oparzenia naczyniem tam stojącym. W wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka przedmiotowej płyty indukcyjnej ustalono zagrożenie na poziomie niskim.

W związku z ustaleniami z kontroli materiały sprawy przesłano do Prezesa UOKiK celem wszczęcia postępowania administracyjnego wobec producenta sprzętu.

W odniesieniu do pozostałych 2 partii płyt indukcyjnych (do zabudowy) poddanych badaniom laboratoryjnym nie stwierdzono niezgodności z wymaganiami normy przedmiotowej w zakresie przeprowadzonych badań.

Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 28-06-2023 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 28-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 09-08-2023 11:11