Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o kontroli przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązku informowania konsumentów o sposobie postępowania z odpadami opakowaniowymi produktów oraz pobierania opłaty recyklingowej od toreb z tworzywa sztucznego

Realizując wytyczne Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz program kontroli Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie przeprowadził w ww. zakresie 11 kontroli u 11 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną i hurtową.

Kontrolą objęto 10 przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną oraz 1 przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż hurtową. Nieprawidłowości stwierdzono u 5 skontrolowanych przedsiębiorców. Ustalenia kontroli w odniesieniu do poszczególnych punktów programu przedstawiają się następująco:

1.    Przestrzeganie obowiązku informacyjnego

Przestrzeganie zakazu dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego te produkty w opakowaniach, który nie jest wpisany do rejestru - określonego w  art. 41 ustawy z dnia 3 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2023 r. poz. 160), zweryfikowano u 11 przedsiębiorców, w odniesieniu do 110 towarów oferowanych do sprzedaży. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono.

Obowiązki informacyjne określone w art. 42 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi sprawdzono u 11 przedsiębiorców. U 2 przedsiębiorców nie uwidoczniono informacji o: dostępnych systemach zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi oraz znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach - co najmniej poprzez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.
Przedsiębiorcy usunęli nieprawidłowości w toku kontroli. W związku z powyższym zostaną wszczęte postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

U pozostałych 9 przedsiębiorców nieprawidłowości w ww. zakresie nie stwierdzono.

Ponadto stwierdzono, że:

  •  2 skontrolowanych przedsiębiorców nie było wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).
  • Jeden przedsiębiorca w trakcie trwania kontroli usunął nieprawidłowości; został wpisany do ww. rejestru. Natomiast o nie wpisaniu do rejestru BDO drugiego przedsiębiorcy poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  •  2 wprowadzających produkty w opakowaniach nie zaktualizowało w rejestrze BDO danych dotyczących nazwy i adresu siedziby spółki. Ustalenia te dotyczyły produktów wytypowanych do sprawdzenia u 2 przedsiębiorców.

    O powyższym poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielopolskiego w Poznaniu.

2.    Przestrzeganie obowiązku pobierania opłaty recyklingowej oraz rzetelność obsługi konsumentów

Każdą z przeprowadzonych kontroli poprzedzono zakupem kontrolnym, przy czym 5 przedsiębiorców nie posiadało toreb z tworzywa sztucznego, oferowali do sprzedaży torby papierowe.

Na podstawie art. 40a ust. 1 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w toku 6 kontroli sprawdzono obowiązek pobierania opłaty recyklingowej przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego i hurtowego, u których były oferowane torby na zakupy z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tych jednostkach.

W 1 przypadku stwierdzono, że kontrolowany nie pobrał opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Na prośbę inspektorów, w trakcie zakupu kontrolnego, osoba obsługująca wydała 2 sztuki różnej wielkości toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, za które nie pobrała opłaty recyklingowej. Na podstawie okazanych przez kontrolowanego dokumentów ustalono, że otrzymane torby miały grubość materiału 14 i 17 mikrometrów.  
W tym  jedna z nich o grubości 14 mikrometrów nie spełniała definicji bardzo lekkiej torby z tworzywa sztucznego (zwolnionej z opłaty recyklingowej), nie została przekazana w celach higienicznych ani do pakowania żywności luzem. O powyższym poinformowano Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Ww. przedsiębiorca w miejscu sprzedaży nie uwidocznił cen za torby z tworzywa sztucznego,  ponieważ, jak poinformowała osoba obsługująca, większość klientów pakowała swoje towary
w kartony recyklingowe natomiast reklamówki były ewentualnym uzupełnieniem zakupów, wydawanym „na życzenie”, nieodpłatnie.

W pozostałych 5 przypadkach pobrano od inspektorów występujących w charakterze konsumentów opłatę recyklingową w wysokości od 0,40 do 0,90 zł. Ceny umieszczone bezpośrednio przy tych produktach były zgodne z pobranymi podczas przeprowadzonego zakupu kontrolnego. Nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

3.    Wykorzystanie ustaleń

Materiały z przeprowadzonych kontroli stanowiły podstawę do skierowania:

  •     2 pism do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w związku z brakiem wpisu do rejestru BDO kontrolowanego przedsiębiorcy oraz aktualizacji aktualnego adresu siedziby spółki wprowadzającego produkt w opakowaniach,
  •     1 pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w związku z brakiem aktualizacji nazwy i adresu siedziby spółki wprowadzającego produkty w opakowaniach,
  •     1 pisma do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego   w Szczecinie w związku z niepobieraniem przez przedsiębiorcę opłaty recyklingowej.

W związku z ustaleniami kontroli wobec 2 przedsiębiorców zostaną wszczęte postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 42 ww. ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 
Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 28-06-2023 10:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 28-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2023 10:42