Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja o wynikach kontroli legalności i rzetelności świadczenia usług gastronomicznych

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie kontroli w ww. zakresie przeprowadził 18 kontroli u 18 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Nieprawidłowości stwierdzono u 13 przedsiębiorców.

Ustalenia kontroli, w odniesieniu do poszczególnych punktów programu, przedstawiają się następująco.

1. Rzetelność obsługi konsumentów

Rzetelność obsługi konsumentów poprzez dokonanie zakupu kontrolnego sprawdzono przed rozpoczęciem każdej kontroli. Dokonano zakupu 59 produktów. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie. W trakcie kontroli u dwóch przedsiębiorców nie było możliwe przeważenie zakupionych potraw, gdyż przedsiębiorcy nie deklarowali ich ilości w cennikach.

Paragony były wydawane każdorazowo. Do rachunków nie doliczano opłat serwisowych. W jednym przypadku, zakupiony sok pomarańczowy Toma 200 ml widniał na paragonie jako „Toma”.  W drugim przypadku, zakupione makarony „Carbonara” i „Bolognese” na paragonie zostały określono jako „usługa gastronomiczna 8 %”. O powyższym poinformowano Urzędy Skarbowe w Szczecinie i Szczecinku.

W stosunku do 41 partii produktów (pochodzących z zakupu kontrolnego) sprawdzono, czy nie występują przypadki podmiany asortymentowej w stosunku do deklaracji, poprzez zastąpienie droższych składników tańszymi substytutami i ustalono, że trzech przedsiębiorców zastosowało do produkcji potraw zamiast sera Feta (produktu o chronionej prawem nazwie, produkowanego w Grecji  z mieszanki mleka owczego  i koziego lub mleka owczego) inne sery niż deklarowane w cennikach, tj. ser sałatkowy Favita oraz ser sałatkowy Solan.
O powyższym zostanie poinformowany WIJHARS w Szczecinie.

Sprawdzono, czy nie występują przypadki deklarowania przyrządzania potraw ze świeżych, niezamrożonych surowców w sytuacji gdyby na stanie surowce takie nie występowały. Nie stwierdzono takiej nieprawidłowości.

2. Identyfikacja przedsiębiorców

Dokonano identyfikacji kontrolowanych przedsiębiorców w oparciu o wpisy do CEIDG oraz KRS. Zakres i rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z ww. dokumentami.


3. Prawidłowość przekazywania konsumentom informacji o cenach oferowanych produktów

W powyższym zakresie badaniem objęto ogółem 1433 produktów wyszczególnionych w ogólnodostępnych cennikach i na wywieszkach, z czego nieprawidłowości stwierdzono u 12 przedsiębiorców w odniesieniu do 632 wyrobów kulinarnych, napojów i dodatków.

1 przedsiębiorca:
-    w przypadku 2 zestawów śniadaniowych nie uwidoczniono ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r, (Dz. U. z 2023 r. poz. 168),
w związku z § 9 ust. 2  rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 2776),
-    w przypadku 30 potraw i wyrobów: 4 przystawek na zimno, 4 dań z drobiu, 2 zestawów dziecięcych, 1 dania z polędwicy wołowej, 4 dań z ryb, 7 dań z wieprzowiny, 5 dań z grilla, 3 dań na korytku informacje uwidocznione w cenniku dotyczące gramatur składników potraw wyrażonych w kilku liczbach (np. „180g/150g/200g”) nie pozwalały na identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.  

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi przedsiębiorca poinformował, że wszystkie nieprawidłowości usunął. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

2 przedsiębiorca:
-    przy 3 wyrobach (pielmieni, mielony z jajkiem, pierogi wiejskie) nie uwidoczniono cen, co stanowiło naruszenie art. 4 ust.1  ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia,
-    przy 28 potrawach (4 pozycje schabowego, 5 pozycji fileta, 2 pozycje kotletów ziemniaczanych, pierogi wiejskie, 4 pozycje kotletów, karkówka, schab po cygańsku, gulasz wieprzowy, polędwiczki drobiowe,  mielony, rolada, gołąbek, golonka, naleśnik, wątróbka, krokiety, żebro) nie określono ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 5 potrawach i wyrobach (filet zapiekany, kotlet drobiowy, sos, surówka, zupa) brak było pełnej nazwy umożliwiającej identyfikację wyrobu, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 w związku  z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca poinformowała, że wszystkie nieprawidłowości usunęła.
W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.
 
3 przedsiębiorca:
-    przy 29 potrawach, wyrobach i napojach (5 dań głównych, danie dla dzieci, 2 rodzaje sałat, 4 pozycje makaronów, placek po zbójecku, 2 zupy, bagietka, zestaw surówek, 5 drinków, 7 napojów ciepłych) nie określono ich ilości, co stanowiło naruszenie art.4 ust. 1, w związku  z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji o wynikach kontroli nie otrzymano odpowiedzi.
W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

4 przedsiębiorca:
-    przy 56 potrawach i wyrobach (16 burgerów, 3 startery, 5 dodatków, 2 potrawy dla dzieci, 5 innych dań, 7 napojów, 3 koktajle alkoholowe sezonowe, 6 koktajli alkoholowych, 2 piwa beczkowe, 7 piw butelkowych) nie określono ich ilości, co było niezgodne z art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 1 wyrobie (paluszki panierowane z mozzarelli) stwierdzono brak identyfikacji ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 42 napojach alkoholowych brak było cen, nazw i określonych ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.
   
5  przedsiębiorca:
-    w przypadku 47 potraw i wyrobów: 15 tapas, 9 dań głównych, 4 steków, 10 koktajli klasycznych, 3 koktajli 0%, 6 deserów nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 3 desek serów i wędlin uwidoczniono ich ilości i ceny w sposób niejednoznaczny, niepozwalający konsumentom zidentyfikować ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    ceny 183 potraw i wyrobów były uwidocznione w cenniku w sposób budzący wątpliwości, poprzez wskazanie kwot w postaci np.: „42,0”, „14,0”, „8,0”, co stanowiło naruszenie art 4 ust. 1 ww. ustawy.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

6 przedsiębiorca:
-    w przypadku 1 napoju słodkiego nie uwidoczniono jego nazwy i nie określono ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 52 potraw oraz wyrobów (5 burgerów, 5 wrapów, 3 boxy, 2 rodzaje kurczaka solo, 11 kebabów, 6 kubełków, 2 sałatki, 11 sosów, 5 dodatków, woda, ayran) nie określono ich ilości, do których odnoszą się uwidocznione ceny, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczącenałożenia kary pieniężnej.

7 przedsiębiorca:
-    w przypadku 8 napojów zimnych sposób wskazania ich ilości i cen nie pozwalał na identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 5 sosów nie podano ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 ze zm.) wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w trakcie kontroli.
W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

8  przedsiębiorca:
-    w przypadku 2 zestawów dla dzieci brak jednoznacznego wskazania ilości tych wyrobów w cenniku uniemożliwiało porównanie cen, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy w związku  z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    przy 93 partiach wyrobów (5 zupach, 13 potrawach z kurczakiem, 4 potrawach z udkami z kurczaka, 5 potrawach z kaczką, 8 potrawach z wołowiną, 7 potrawach z wieprzowiną, 6 potrawach na gorącym półmisku, 4 potrawach z rybami, 4 potrawach z krewetkami, 5 potrawach PAD THAI, 4 potrawach z makaronem chińskim, 4 potrawach z makaronem sojowym, 4 potrawach UDON, 4 potrawach z ryżem smażonym, 4 potrawach kuchni tajskiej, 5 daniach wegetariańskich, 2 deserach, 5 dodatkach) – nie uwidoczniono ich ilości, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku  z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W odpowiedzi kontrolowany przedsiębiorca poinformowała, że stwierdzone uchybienia zostały usunięte. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

9 przedsiębiorca:
-    w przypadku 41 partii wyrobów (4 zup, 4 potraw: pierogów z mięsem i ruskich z bukietem surówek i 2 kopytek (z okrasą i zasmażką), 4 zapiekanek, 6 spaghetti, 5 dań rybnych, 4 sałatek, nuggetsów z frytkami i bukietem surówek  uwidoczniona w cenniku ilość była poprzedzona sformułowaniem „ok.”, a w przypadku 7 dań z drobiu i 6 dań z wieprzowiny  sformułowaniem „porcja ok. 500g/100g” nie pozwalały na identyfikację ceny z wyrobem, co stanowiło naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    w przypadku 20 napojów gorących, 3 deserów i 5 sosów do pizz nie uwidoczniono ich ilości, co stanowiło na ruszenie art.4 ust. 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Do przedsiębiorcy zostanie skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.


10 przedsiębiorca:  
-    w przypadku 24 pozycji wyrobów tj. 1 porcji menu dla dzieci (frytki/nuggetsy/soczek), 11 porcji napojów,  1 porcji deseru,  1 porcji dodatkowych składników, 10 porcji win, nie uwidoczniono określenia ilości potrawy lub wyrobu, co stanowiło naruszenie przepisu art. 4 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww.  

Przedsiębiorca usunęła nieprawidłowości w toku kontroli. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że na paragonie fiskalnym dokumentującym zakup kontrolny zamiast pozycji makaron „Carbonara” i makaron „Bolognese”
w cenie 28 zł/porcja, zadeklarowano identyfikację towaru jako „usługa gastronomiczna 8%” w cenie 25,20 zł/porcja. W lokalu w formie plakatów oraz ulotek informacyjnych uwidoczniono informację o obowiązującej promocji, tj. „Codziennie łap nową promocję…- czwartek wszystkie makarony -10%”. Wartość zakupu została pobrana prawidłowo, tj. ceny zostały pomniejszone o 10% od ceny w karcie menu (25,20 zł/porcja) i zaewidencjonowane na paragonie jako „usługa gastronomiczna 8%”.
W związku z powyższym skierowano pismo do Urzędu Skarbowego w Szczecinie wskazując dodatkowo, że na paragonie zamieszczono niewłaściwe logo przedsiębiorcy.

11 przedsiębiorca:
W przypadku 68 pozycji wyrobów, tj.:
-    owsianki (z grupy śniadań), 2 pozycji zup, 7 pozycji dań głównych, 3 pozycji sandwichy, 6 pozycji burgerów, 3 pozycji dodatków, ich ilości określano w sposób niejednoznaczny podając przy wielkościach potrawy określenie około („ok.”) oraz w jednym przypadku przedział („220-260g”), co stanowiło naruszenie art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-    tostów francuskich (z grupy śniadań), 2 pozycji sałatek, dodatkowe mięso (z grupy burgerów), 3 pozycji hot dogów (określono wyłącznie ilość składnika mięsnego), nachosów (z grupy przekąski/przystawki), 7 pozycji sosów, 4 pozycji dodatków, 1 pozycji deseru, 21 pozycji koktajli alkoholowych (podano wyłącznie ilości składnika alkoholowego), 3 pozycji verhmouth / bitters (podano 100 ml i 40ml), 1 pozycji szampana oraz 1 pozycji likierów (Jagermeister – podano cenę za butelkę) gdzie brak było podania masy/objętości, sztuk w ogóle lub ilości określano w sposób niejednoznaczny podając przy wielkościach ilości części składnika potrawy lub napoju, co stanowiło naruszenie art. 4 ust 1 ww. ustawy w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia.

Ponadto stwierdzono, że kontrolowany przedsiębiorca nie wywiesił cennika w miejscu ogólnodostępnym wewnątrz lub na zewnątrz lokalu gastronomicznego, co narusza przepis § 9 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia.   

Do przedsiębiorcy zostało skierowane wystąpienie pokontrolne z wnioskiem o usunięcie stwierdzonych uchybień. Do dnia sporządzenia informacji nie otrzymano odpowiedzi.
W związku z ustaleniami kontroli zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.

12 przedsiębiorca:
-    w odniesieniu do 23 pozycji z cennika (całość oferty), ceny uwidoczniono w sposób niejednoznaczny, budzący wątpliwość, z uwagi na brak określenia ilości potraw, do których się odnoszą. Powyższe narusza przepis art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia,
-   w przypadku 9 rodzajów napojów chłodzących wyeksponowanych do sprzedaży w lodówce nie uwidoczniono cen oraz cen jednostkowych, co narusza art. 4 ust 1 ww. ustawy, w związku z § 3 ust. 1 i 2 oraz § 4 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli. W związku z powyższym zostanie wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej.


4. Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach

Zagadnienie to sprawdzono w trakcie kontroli u 6 przedsiębiorców. Nieprawidłowości w badanym zakresie stwierdzono u dwóch przedsiębiorców:
-    w pierwszym przypadku stosowano wagę elektroniczną z nieaktualnym dowodem prawnej kontroli metrologicznej, co stanowiło naruszenie art. 8a ust. 1 ustawy - Prawo o miarach.
Za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust.1 pkt 2 ww. ustawy osobę odpowiedzialną ukarano mandatem w wysokości 150,00 zł. Zakwestionowaną wagę wycofano z użytkowania. O powyższym poinformowano Okręgowy Urząd Miar w Szczecinie,
-    w drugim przypadku stosowano przyrząd niepodlegający prawnej kontroli metrologicznej, tj. wagę kuchenną.
W związku z powyższym na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej wydano przedsiębiorcy ustne żądanie niezwłocznego usunięcia uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądanie wykonano w toku kontroli.

Podczas pozostałych 12 kontroli nie stwierdzono stosowania wag.

5. Przestrzeganie przepisów:

a)    ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 700) - sprawdzono w odniesieniu do 18 przedsiębiorców.
W skontrolowanych placówkach:
-    nie prowadzono sprzedaży tytoniu i wyrobów tytoniowych,
-    obowiązywał całkowity zakaz palenia,
-    dwóch przedsiębiorców uwidoczniło niepełne wywieszki informacyjne o „zakazie palenia”, co było niezgodne  z art. 5 ust. 1a ww. ustawy.
Kontrolowanym przedsiębiorcom wydano na podstawie art. 16 ust 1. pkt. 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej ustne żądania niezwłocznego usunięcia uchybień organizacyjno-porządkowych. Żądania wykonano w toku kontroli.
Okoliczności popełnienia przez ww. wykroczenia z art. 13 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy uzasadniały zastosowanie wobec sprawców pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U z 2022 r. poz. 2151).

b)    ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.) - sprawdzono u 13 przedsiębiorców.
W skontrolowanych placówkach:
-    13 przedsiębiorców posiadało aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
-    wszyscy kontrolowani przestrzegali zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom do lat 18, osobom których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, na kredyt lub pod zastaw,
-    wszyscy kontrolowani w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych uwidocznili informację o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

c) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 143 ze zm.) - ogółem sprawdzono 85 partii napojów alkoholowych znajdujących się
w obrocie u 9 przedsiębiorców.  
W trakcie kontroli stwierdzono, że:

  •     banderole naklejone były w sposób prawidłowy i trwały, uniemożliwiający otwarcie opakowań jednostkowych bez ich uszkodzenia; nie były zniszczone ani uszkodzone,
  •     znajdujące się w sprzedaży wyroby alkoholowe były oznaczone banderolami niewykazującymi cech zafałszowania.

Sprawdzono numery i serie banderoli umieszczone na badanych napojach alkoholowych, porównując je z tymi udostępnionymi w Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) na stronie www.banderolaakcyzowa.pl. Nieprawidłowości nie stwierdzono.


Materiały z kontroli dały podstawę do:

  •     wydania 5 żądań na podstawie art. 16 ust.1 pkt 5 ww. ustawy o Inspekcji Handlowej,
  •     skierowania 5 wystąpień pokontrolnych do przedsiębiorców,
  •     nałożenia mandatu karnego w kwocie 150,00 zł za popełnienie wykroczenia z art. 26 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo o miarach,
  •     zastosowania wobec 2 przedsiębiorców pozakarnych środków oddziaływania wychowawczego przewidzianych w art. 41 ustawy - Kodeksu wykroczeń,
  •     przesłania: 2 informacji do  Urzędów Skarbowych w Szczecinie i Szczecinku oraz 1 informacji do Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie.

 
W związku z ustaleniami kontroli zostaną:

  •     skierowane wystąpienia pokontrolne do 4 przedsiębiorców,
  •     przesłane 3 informacje do WIJHARS w Szczecinie,
  •     wobec 12 przedsiębiorców wszczęte  postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kary pieniężnej z tytułu niewykonania obowiązków, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług,


Beata Manios- rzecznik
Inspekcji Handlowej w Szczecinie
Tel. 91 4225239 wew. 46

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dynowska 28-06-2023 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Dynowska 28-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Dynowska 28-06-2023 10:17